Biểu đồ

Thêm hoặc loại bỏ tiêu đề trong biểu đồ

Thêm hoặc loại bỏ tiêu đề trong biểu đồ

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Để tạo biểu đồ dễ hiểu hơn, bạn có thể thêm tiêu đề biểu đồ và tiêu đề trục vào bất kỳ loại biểu đồ. Tiêu đề trục thường sẵn dùng cho tất cả các trục có thể hiển thị trong biểu đồ, bao gồm trục sâu (chuỗi) trong biểu đồ 3-D. Một vài loại biểu đồ (ví dụ như biểu đồ radar) có trục, nhưng không thể hiển thị tiêu đề trục. Bạn không thể thêm các tiêu đề trục vào biểu đồ không có các trục (như biểu đồ hình tròn hoặc vành khuyên).

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Thêm tiêu đề biểu đồ

 1. Trong biểu đồ, hãy chọn "Tiêu đề biểu đồ" hộp và nhập trong tiêu đề.

 2. Chọn dấu cộng.

 3. Chọn mũi tên bên cạnh Tiêu đề biểu đồ.

 4. Chọn Lớp phủ Căn giữa để bố trí tiêu đề trên biểu đồ, hoặc Tùy chọn khác cho lựa chọn bổ sung.

 5. Bấm chuột phải vào tiêu đề biểu đồ để định dạng nó. với tùy chọn như hoặc viền ngoài.

Cập Nhật tiêu đề biểu đồ

 1. Chọn tiêu đề biểu đồ.

 2. Thêm dấu bằng thanh công thức.

 3. Chọn ô bạn muốn nối kết bất kỳ thay đổi tiêu đề.

 4. Nhấn Enter.

 1. Bấm vào bất kỳ đâu trong biểu đồ mà bạn muốn thêm tiêu đề.

  Thao tác này sẽ làm hiển thị Công cụ biểu đồ, thêm các tab Thiết kế, Bố trí và Định dạng.

 2. Trên tab Bố trí, trong nhóm Nhãn, hãy bấm Tiêu đề Biểu đồ.

  Ảnh Ribbon

 3. Bấm Tiêu đề Xếp chồng Ở giữa hoặc Bên trên Biểu đồ.

 4. Trong hộp văn bản Tiêu đề Biểu đồ xuất hiện trong biểu đồ, hãy nhập văn bản bạn muốn.

  Để bắt đầu một dòng mới, hãy nhấn ENTER. Để chèn dấu ngắt dòng, bấm để đặt con trỏ vào nơi bạn muốn ngắt dòng, sau đó nhấn ENTER.

 5. Định dạng văn bản trong hộp tiêu đề, hãy làm như sau:

  1. Bấm vào hộp tiêu đề, sau đó chọn văn bản mà bạn muốn định dạng.

  2. Trên Thanh công cụ Mini, bấm vào tùy chọn định dạng bạn muốn.

   Bạn cũng có thể sử dụng nút định dạng trên ruy-băng (tabtrang đầu , nhóm phông ). Để định dạng toàn bộ tiêu đề, bạn có thể bấm chuột phải vào tiêu đề, bấm Định dạng Tiêu đề Biểu đồ, rồi chọn tùy chọn định dạng mà bạn muốn.

 • Kích cỡ của hộp tiêu đề điều chỉnh kích cỡ của văn bản. Bạn không thể đổi kích cỡ hộp tiêu đề và nội dung có thể trở nên cắt cụt nếu nó không phù hợp với kích cỡ tối đa.

 • Bạn chỉ có thể thêm một tiêu đề vào biểu đồ. Nếu bạn muốn sử dụng thứ hai tiêu đề hoặc tiêu đề phụ, bạn có thể vẽ một hộp văn bản trên biểu đồ, và di chuyển nó tới vị trí mà bạn muốn (Công cụ biểu đồ, tab bố trí , nhóm chèn , Hộp văn bản).

 • Theo cách thủ công, bạn có thể di chuyển tiêu đề vào vị trí khác bằng cách kéo vào hộp tiêu đề vào vị trí mà bạn muốn.

 1. Bấm vào bất kỳ vị trí nào trong biểu đồ mà bạn muốn thêm các tiêu đề trục vào.

  Thao tác này hiển thị Công cụ Biểu đồ, thêm các tab Thiết kế, Bố trí, và Định dạng.

 2. Trên tab Bố trí, trong nhóm Nhãn, hãy bấm Tiêu đề Trục.

  Ảnh Ribbon

 3. Thực hiện bất kỳ thao tác nào sau đây:

  • Để thêm tiêu đề vào trục ngang (thể loại) chính, hãy bấm Tiêu đề Trục Ngang Chính, rồi bấm vào tùy chọn mà bạn muốn.

   Nếu biểu đồ có trục ngang phụ, bạn cũng có thể bấm Tiêu đề Trục Ngang Phụ.

  • Để thêm tiêu đề vào trục đứng (giá trị) chính, hãy bấm Tiêu đề trục dọc chính hoặc Tiêu đề trục đứng phụ, sau đó bấm Tùy chọn mà bạn muốn.

   Nếu biểu đồ có trục đứng phụ, bạn cũng có thể bấm Tiêu đề Trục Đứng Phụ.

  • Để thêm tiêu đề vào trục sâu (chuỗi), hãy bấm Tiêu đề Trục Sâu Chính, rồi bấm vào tùy chọn mà bạn muốn.

   Tùy chọn này chỉ sẵn dùng khi biểu đồ được chọn là biểu đồ 3-D thực sự, chẳng hạn như biểu đồ cột 3-D.

 4. Trong hộp văn bản Tiêu đề Trục xuất hiện trong biểu đồ, hãy nhập văn bản bạn muốn.

  Để bắt đầu một dòng mới, hãy nhấn ENTER. Để chèn dấu ngắt dòng, bấm để đặt con trỏ vào nơi bạn muốn ngắt dòng, sau đó nhấn ENTER.

 5. Định dạng văn bản trong hộp tiêu đề, hãy làm như sau:

  1. Bấm vào hộp tiêu đề, sau đó chọn văn bản mà bạn muốn định dạng.

  2. Trên Thanh công cụ Mini, bấm vào tùy chọn định dạng bạn muốn.

   Bạn cũng có thể sử dụng nút định dạng trên ruy-băng (tabtrang đầu , nhóm phông . Định dạng tiêu đề toàn bộ, bạn có thể bấm chuột phải vào nó, bấm Định dạng tiêu đề trụcvà sau đó chọn tùy chọn định dạng mà bạn muốn.

   Lưu ý: 

   • Nếu bạn chuyển sang một loại biểu đồ khác vốn không hỗ trợ tiêu đề trục (chẳng hạn như biểu đồ hình tròn), thì tiêu đề trục sẽ không còn được hiển thị. Tiêu đề sẽ được hiển thị lại khi bạn chuyển trở lại về loại biểu đồ có hỗ trợ tiêu đề trục.

   • Tiêu đề trục hiển thị cho trục phụ sẽ bị mất khi bạn chuyển sang loại biểu đồ vốn không hiển thị trục phụ.

 1. Trên biểu đồ, bấm vào tiêu đề biểu đồ hoặc trục mà bạn muốn nối kết đến một ô trang tính.

 2. Trên trang tính, bấm vào thanh công thức, và sau đó gõ dấu bằng (=).

 3. Chọn ô trang tính có chứa dữ liệu hoặc văn bản mà bạn muốn hiển thị trong biểu đồ của bạn.

  Bạn cũng có thể nhập tham chiếu đến ô trang tính trong thanh công thức. Bao gồm dấu bằng, tên trang tính, theo sau là dấu chấm than; Ví dụ, = Sheet1! F2

 4. Nhấn ENTER.

 1. Bấm vào bất cứ đâu trong biểu đồ.

  Thao tác này hiển thị Công cụ Biểu đồ, thêm các tab Thiết kế, Bố trí, và Định dạng.

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để loại bỏ tiêu đề biểu đồ, trên tab bố trí , trong nhóm nhãn , hãy bấm Tiêu đề biểu đồ, sau đó bấm không có.

   Ảnh Ribbon

  • Để loại bỏ một tiêu đề trục, trên tab bố trí , trong nhóm nhãn , bấm Tiêu đề trục, bấm vào loại tiêu đề trục mà bạn muốn loại bỏ, sau đó bấm không có.

  • Để nhanh chóng loại bỏ một tiêu đề biểu đồ hoặc trục, bấm vào tiêu đề, và sau đó nhấn phím DELETE. Bạn có thể thể bấm chuột phải vào tiêu đề biểu đồ hoặc trục và sau đó bấm xóa.

  • Để loại bỏ tiêu đề biểu đồ hoặc trục ngay lập tức sau khi bạn thêm này, bạn có thể bấm hoàn tác trên Thanh công cụ truy nhập nhanh, hoặc bạn có thể nhấn CTRL + Z.

Bạn có thể thêm tiêu đề vào sơ đồ của bạn.

Biểu đồ với một tiêu đề và các tiêu đề trục

Khung chú thích 1 Tiêu đề biểu đồ

Khung chú thích 2 Tiêu đề trục

 1. Bước này chỉ áp dụng cho Word 2016 for Mac: Trên menu Xem, bấm vào Bố trí In.

 2. Bấm vào biểu đồ, rồi bấm vào tab Thiết kế Biểu đồ.

 3. Bấm Thêm thành phần biểu đồ > Tiêu đề biểu đồ, sau đó bấm vào tùy chọn tiêu đề mà bạn muốn.

 4. Nhập tiêu đề vào hộp Tiêu đề biểu đồ .

  Định dạng tiêu đề, hãy chọn văn bản trong hộp tiêu đề, và sau đó trên tab trang đầu , bên dưới phông, chọn định dạng mà bạn muốn.

Bạn có thể thêm tiêu đề vào mỗi trục trong biểu đồ. Tiêu đề trục thường sẵn dùng cho tất cả các trục có thể hiển thị trong biểu đồ, bao gồm trục sâu (chuỗi) trong biểu đồ 3-D.

Một vài loại biểu đồ (ví dụ như biểu đồ radar) có trục, nhưng không thể hiển thị tiêu đề trục. Các loại biểu đồ không có trục (chẳng hạn như biểu đồ hình tròn và vành khuyên bị cắt) cũng không thể hiển thị tiêu đề trục.

Biểu đồ với một tiêu đề và các tiêu đề trục

Khung chú thích 1 Tiêu đề biểu đồ

Khung chú thích 2 Tiêu đề trục

 1. Bước này chỉ áp dụng cho Word 2016 for Mac: Trên menu Xem, bấm vào Bố trí In.

 2. Bấm vào biểu đồ, rồi bấm vào tab Thiết kế Biểu đồ.

 3. Bấm Thêm thành phần biểu đồ > Tiêu đề trục, sau đó chọn một tùy chọn tiêu đề trục.

 4. Nhập văn bản vào hộp Tiêu đề trục .

  Định dạng tiêu đề, hãy chọn văn bản trong hộp tiêu đề, và sau đó trên tab trang đầu , bên dưới phông, chọn định dạng mà bạn muốn.

Bạn có thể thêm tiêu đề vào sơ đồ của bạn.

Biểu đồ với một tiêu đề và các tiêu đề trục

Khung chú thích 1 Tiêu đề biểu đồ

Khung chú thích 2 Tiêu đề trục

Hãy làm theo các bước sau để thêm tiêu đề vào sơ đồ của bạn trong Excel hoặc Mac 2011, Word cho Mac 2011, và PowerPoint cho Mac 2011.

 1. Bước này chỉ áp dụng cho Word for Mac 2011: Trên menu Xem, bấm vào Bố trí In.

 2. Bấm vào biểu đồ, rồi bấm vào tab Bố trí Biểu đồ.

 3. Bên dưới Nhãn, bấm vào Tiêu đề biểu đồ, rồi bấm vào tiêu đề mà bạn muốn.

  Tab Bố trí Sơ đồ, nhóm Nhãn

 4. Chọn văn bản trong hộp Tiêu đề biểu đồ, rồi nhập tiêu đề biểu đồ.

  Định dạng tiêu đề, hãy chọn văn bản trong hộp tiêu đề, và sau đó trên tab trang đầu , bên dưới phông, chọn định dạng mà bạn muốn.

Bạn có thể thêm tiêu đề vào mỗi trục trong biểu đồ. Tiêu đề trục thường sẵn dùng cho tất cả các trục có thể hiển thị trong biểu đồ, bao gồm trục sâu (chuỗi) trong biểu đồ 3-D.

Một vài loại biểu đồ (ví dụ như biểu đồ radar) có trục, nhưng không thể hiển thị tiêu đề trục. Các loại biểu đồ không có trục (chẳng hạn như biểu đồ hình tròn và vành khuyên bị cắt) cũng không thể hiển thị tiêu đề trục.

Biểu đồ với một tiêu đề và các tiêu đề trục

Khung chú thích 1 Tiêu đề biểu đồ

Khung chú thích 2 Tiêu đề trục

 1. Bước này chỉ áp dụng cho Word for Mac 2011: Trên menu Xem, bấm vào Bố trí In.

 2. Bấm vào biểu đồ, rồi bấm vào tab Bố trí Biểu đồ.

 3. Bên dưới nhãn, bấm Tiêu đề trục, trỏ tới trục mà bạn muốn thêm tiêu đề vào và sau đó bấm vào tùy chọn mà bạn muốn.

  Tab Bố trí Sơ đồ, nhóm Nhãn

 4. Chọn văn bản trong hộp Tiêu đề Trục, rồi nhập tiêu đề trục.

  Định dạng tiêu đề, hãy chọn văn bản trong hộp tiêu đề, và sau đó trên tab trang đầu , bên dưới phông, chọn định dạng mà bạn muốn.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể yêu cầu một chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel, tìm hỗ trợ trong Cộng đồng Giải đáp hay đề xuất tính năng hoặc cải tiến mới ở Excel User Voice.

Xem thêm

Thay đổi vị trí của tiêu đề trong biểu đồ

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×