Thêm hoặc loại bỏ thành viên khỏi nhóm Office 365 bằng Trung tâm quản trị Office 365

Cập nhật gần nhất vào 11/07/2018

Trong Office 365, các thành viên Nhóm thông thường tạo các Nhóm riêng của họ, thêm chính họ vào Nhóm mà họ muốn tham gia hoặc được các chủ sở hữu Nhóm mời. Nếu quyền sở hữu Nhóm thay đổi hoặc nếu bạn đã xác định rằng một thành viên cần được thêm vào hoặc loại bỏ, bạn cũng có thể thực hiện thay đổi. Nhóm Office 365 là gì?

Mẹo: Bạn cũng có thể thêm hoặc loại bỏ thành viên bằng cách sử dụng Outlook.  

Thêm thành viên vào một Nhóm trong Trung tâm quản trị Office 365

 1. Đăng nhập vào Office 365 bằng tài khoản người quản trị toàn cầu hoặc người quản trị Exchange của bạn. Duyệt đến Trung tâm quản trị Office 365. Nếu bạn không phải là người quản trị, bạn có thể thêm hoặc loại bỏ thành viên bằng cách sử dụng Outlook

 2. Trong ngăn dẫn hướng bên trái, chọn Nhóm > Nhóm.

 3. Chọn Nhóm.

 4. Trong ngăn chi tiết, bên cạnh Thành viên, bấm Chỉnh sửa.

  Ảnh chụp màn hình kèm liên kết Chỉnh sửa thành viên được tô sáng
 5. Tìm kiếm hoặc chọn tên của thành viên mà bạn muốn thêm.

 6. Bấm Lưu.

Loại bỏ một thành viên khỏi Nhóm trong Trung tâm quản trị Office 365

Lưu ý: Khi bạn loại bỏ một thành viên khỏi nhóm riêng tư, bạn sẽ mất 5 phút để chặn người đó khỏi nhóm (sau khi những thay đổi về tư cách thành viên được sao chép đầy đủ giữa các bộ kiểm soát miền).

 1. Duyệt đến Trung tâm quản trị Office 365.

 2. Trong ngăn dẫn hướng bên trái, chọn Nhóm > Nhóm.

 3. Chọn Nhóm.

 4. Trong ngăn chi tiết, bên cạnh Thành viên, bấm Chỉnh sửa.

 5. Bên cạnh thành viên mà bạn muốn loại bỏ, bấm Loại bỏ.

 6. Bấm Lưu để loại bỏ thành viên.

Quản lý trạng thái chủ sở hữu Nhóm

Theo mặc định, người đã tạo nhóm là chủ sở hữu nhóm. Thường một nhóm sẽ có nhiều chủ sở hữu để hỗ trợ dự phòng hoặc các lý do khác. Thành viên có thể được tăng cấp thành trạng thái chủ sở hữu và chủ sở hữu có thể bị giáng cấp thành trạng thái thành viên.

Tăng cấp một thành viên lên trạng thái chủ sở hữu trong Trung tâm quản trị Office 365

 1. Dẫn hướng đến Trung tâm quản trị Office 365.

 2. Trong ngăn dẫn hướng bên trái, chọn Nhóm > Nhóm.

 3. Chọn Nhóm.

 4. Trong ngăn Hành động hàng loạt ở bên phải màn hình, bấm Chỉnh sửa chủ sở hữu.

 5. Tìm kiếm hoặc chọn tên của thành viên mà bạn muốn thêm.

 6. Bấm Thêm bên cạnh tên thành viên.

 7. Bấm Lưu.

Loại bỏ trạng thái chủ sở hữu trong Trung tâm quản trị Office 365

 1. Dẫn hướng đến Trung tâm quản trị Office 365.

 2. Trong ngăn dẫn hướng bên trái, chọn Nhóm > Nhóm.

 3. Chọn Nhóm.

 4. Trong ngăn chi tiết ở bên phải màn hình, bấm Chỉnh sửa Chủ sở hữu.

 5. Bấm Loại bỏ bên cạnh tên chủ sở hữu.

 6. Bấm Lưu.

Xem thêm về quản lý tư cách thành viên

Các bài viết về quản lý nhóm

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×