Thêm hoặc loại bỏ thành viên khỏi hộp thư chung

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Sau khi bạn đã tạo hộp thư chung, bạn có thể cần cập nhật danh sách người dùng có thể truy nhập hộp thư chung. Chủ đề này giải thích cách thêm và loại bỏ thành viên khỏi hộp thư chung.

Thêm thành viên vào hộp thư chung

 1. Trong Trung tâm quản trị Office 365, đi tới nhóm > hộp thư chung.

 2. Chọn hộp thư chung mà bạn muốn thêm thành viên vào.

 3. Trong ngăn chi tiết bên cạnh thành viên, chọn sửa.

 4. Gõ nhẹ vào nút thêm thành viên ở phía trên.

 5. Nếu bạn chỉ có một vài người dùng trong tổ chức của bạn, tất cả người dùng sẽ hiển thị và bạn có thể chọn hộp kiểm bên cạnh tên của họ.

  Nếu không, hãy nhập địa chỉ email hoặc tên của họ vào hộp Tìm kiếm , sau đó chọn hộp kiểm bên cạnh tên của họ.

 6. Chọn lưu để lưu các thành viên mà bạn đã thêm. Có thể mất đến 60 phút cho hộp thư chung xuất hiện cho người dùng trong Outlook và Outlook trên web.

Loại bỏ thành viên khỏi hộp thư chung

 1. Trong Trung tâm quản trị Office 365, đi tới nhóm > hộp thư chung.

 2. Chọn hộp thư chung mà bạn muốn loại bỏ thành viên từ.

 3. Trong ngăn chi tiết bên cạnh thành viên, chọn sửa.

 4. Nếu hộp thư chung chỉ có một vài thành viên, họ tất cả sẽ hiển thị dưới đây và bạn có thể loại bỏ người dùng bằng cách bấm vào biểu tượng Xóa bỏ (x) bên cạnh địa chỉ email của người dùng.

  Nếu không, hãy nhập địa chỉ email hoặc tên của họ vào hộp tìm kiếm thành viên, sau đó bấm vào biểu tượng Xóa bỏ (x) bên cạnh địa chỉ email của người dùng.

 5. Chọn lưu để lưu các thành viên mà bạn đã loại bỏ. Có thể mất đến 60 phút cho hộp thư chung được loại bỏ cho người dùng trong Outlook và Outlook trên web.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×