Thêm hoặc loại bỏ số dòng

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Word tự động có thể đếm các dòng trong một tài liệu và hiển thị số thích hợp bên cạnh mỗi dòng của văn bản. Điều này rất hữu ích khi bạn cần tham chiếu đến các đường kẻ cụ thể trong tài liệu, chẳng hạn như một script hoặc hợp đồng pháp lý.

Ví dụ về đánh số dòng

Theo mặc định, Word số dòng mỗi từ trong tài liệu (ngoại trừ các bảng, cước chú, chú thích cuối, hộp văn bản, đầu trang và chân trang). Tuy nhiên, bạn có thể chọn dòng số từ để hiển thị. Ví dụ, bạn có thể hiển thị số dòng trong tất cả hoặc một phần của tài liệu. Hoặc bạn có thể hiển thị số dòng tại khoảng thời gian, chẳng hạn như mỗi dòng thứ mười (10, 20, 30, v.v.).

Bạn muốn làm gì?

Thêm số dòng

Loại bỏ số dòng

Thêm số dòng

Bạn có thể thêm số dòng cho tất cả hoặc một phần của tài liệu. Để xem số dòng, bạn phải ở dạng xem bố trí in (bấm vào tab dạng xem để kiểm tra).

Lưu ý: 

 • Bảng tính dưới dạng một dòng.

 • Một hình được đếm dưới dạng một dòng.

 • Một hộp văn bản được đếm dưới dạng một dòng nếu đó là vị trí cùng dòng với văn bản trên trang. Nếu văn bản trên trang ngắt dòng xung quanh hộp văn bản, các dòng văn bản trên trang sẽ được đếm. Dòng văn bản bên trong hộp văn bản sẽ không được đếm.

Thêm số dòng cho toàn bộ tài liệu

 1. Trên tab bố trí , trong nhóm Thiết lập trang , hãy bấm Số dòng.

  Số dòng trong nhóm thiết lập trang

  Lưu ý: Nếu tài liệu được chia thành các phần và bạn muốn thêm số dòng cho toàn bộ tài liệu, trước tiên bạn cần chọn tài liệu. Bấm chọn trong nhóm sửa trên tab trang đầu , sau đó bấm Chọn tất cả. Hoặc nhấn CTRL + A.

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Số liên tục trong toàn bộ tài liệu, hãy bấm liên tục.

  • Để bắt đầu bằng số 1 trên mỗi trang, hãy bấm Khởi động lại mỗi trang.

  • Để bắt đầu bằng số 1 sau mỗi dấu ngắt phần, hãy bấm Bắt đầu lại từng phần.

  • Để nâng cao hơn dòng đánh số các tùy chọn, chẳng hạn như đánh số khoảng thời gian khác nhau, hãy bấm Tùy chọn đánh số dòng, sau đó bấm Số dòng trên tab bố trí .

Thêm số dòng cho một phần hoặc cho nhiều phần

 1. Bấm vào một phần hoặc nhiều phần đã chọn.

 2. Trên tab bố trí , trong nhóm Thiết lập trang , hãy bấm Số dòng.

  Số dòng trong nhóm thiết lập trang

 3. Bấm Tùy chọn đánh số dòng, sau đó bấm tab bố trí .

 4. Trong danh sách áp dụng cho , bấm vào phần đã chọn.

 5. Bấm số dòng.

 6. Chọn hộp kiểm đánh số dòng thêm , sau đó chọn các tùy chọn mà bạn muốn.

Đầu trang

Loại bỏ số dòng

Bạn có thể loại bỏ số dòng từ toàn bộ tài liệu, từ một phần, hoặc từ một đoạn văn.

 1. Bấm trong tài liệu, hoặc bấm vào phần hoặc đoạn văn mà bạn muốn loại bỏ số dòng. Nếu bạn muốn loại bỏ số dòng từ nhiều phần, hãy chọn các phần.

 2. Trên tab bố trí , trong nhóm Thiết lập trang , hãy bấm Số dòng.

  Số dòng trong nhóm thiết lập trang

 3. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để loại bỏ số dòng từ toàn bộ tài liệu hoặc phần, hãy bấm không.

  • Để loại bỏ số dòng từ đoạn văn bản duy nhất, hãy bấm Suppress cho đoạn văn hiện tại.

Đầu trang

Bạn muốn làm gì?

Thêm số dòng

Loại bỏ số dòng

Thêm số dòng

Bạn có thể thêm số dòng cho tất cả hoặc một phần của tài liệu. Để xem số dòng, bạn phải ở dạng xem bố trí in (bấm vào tab dạng xem để kiểm tra).

Lưu ý: 

 • Bảng tính dưới dạng một dòng.

 • Một hình được đếm dưới dạng một dòng.

 • Một hộp văn bản được đếm dưới dạng một dòng nếu đó là vị trí cùng dòng với văn bản trên trang. Nếu văn bản trên trang ngắt dòng xung quanh hộp văn bản, các dòng văn bản trên trang sẽ được đếm. Dòng văn bản bên trong hộp văn bản sẽ không được đếm.

Thêm số dòng cho toàn bộ tài liệu

 1. Trên tab Bố trí trang , trong nhóm Thiết lập trang , hãy bấm Số dòng.

  Ảnh Ribbon Word

  Lưu ý: Nếu tài liệu được chia thành các phần và bạn muốn thêm số dòng cho toàn bộ tài liệu, trước tiên bạn cần chọn tài liệu. Bấm chọn trong nhóm sửa trên tab trang đầu , sau đó bấm Chọn tất cả. Hoặc nhấn CTRL + A.

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Số liên tục trong toàn bộ tài liệu, hãy bấm liên tục.

  • Để bắt đầu bằng số 1 trên mỗi trang, hãy bấm Khởi động lại mỗi trang.

  • Để bắt đầu bằng số 1 sau mỗi dấu ngắt phần, hãy bấm Bắt đầu lại từng phần.

  • Để nâng cao hơn dòng đánh số các tùy chọn, chẳng hạn như đánh số khoảng thời gian khác nhau, hãy bấm Tùy chọn đánh số dòng, sau đó bấm Số dòng trên tab bố trí .

Thêm số dòng cho một phần hoặc cho nhiều phần

 1. Bấm vào một phần hoặc nhiều phần đã chọn.

 2. Trên tab Bố trí trang , trong nhóm Thiết lập trang , hãy bấm Số dòng.

  Ảnh Ribbon Word

 3. Bấm Tùy chọn đánh số dòng, sau đó bấm tab bố trí .

 4. Trong danh sách áp dụng cho , bấm vào phần đã chọn.

 5. Bấm số dòng.

 6. Chọn hộp kiểm đánh số dòng thêm , sau đó chọn các tùy chọn mà bạn muốn.

Đầu trang

Loại bỏ số dòng

Bạn có thể loại bỏ số dòng từ toàn bộ tài liệu, từ một phần, hoặc từ một đoạn văn.

 1. Bấm trong tài liệu, hoặc bấm vào phần hoặc đoạn văn mà bạn muốn loại bỏ số dòng. Nếu bạn muốn loại bỏ số dòng từ nhiều phần, hãy chọn các phần.

 2. Trên tab Bố trí trang , trong nhóm Thiết lập trang , hãy bấm Số dòng.

  Ảnh Ribbon Word

 3. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để loại bỏ số dòng từ toàn bộ tài liệu hoặc phần, hãy bấm không.

  • Để loại bỏ số dòng từ đoạn văn bản duy nhất, hãy bấm Suppress cho đoạn văn hiện tại.

Đầu trang

Xem thêm

Thêm số thành đoạn văn

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×