Thêm hoặc loại bỏ một sổ địa chỉ

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bạn có thể sử dụng Outlook sổ địa chỉ — một bộ sưu tập sổ địa chỉ hoặc danh sách địa chỉ được tạo từ thư mục liên hệ của bạn — để tra cứu và chọn tên, địa chỉ email và phân phối danh sách khi bạn địa chỉ thông điệp email.

Nếu bạn dùng Outlook với tài khoản Exchange Server , danh sách sổ địa chỉ của bạn sẽ bao gồm Danh sách Địa chỉ Toàn cục (GAL). GAL chứa tên và địa chỉ email của mọi người có tài khoản với đó Exchange Server và được cấu hình tự động bằng Exchange.

Bạn muốn làm gì?

Dạng xem mặc định của một sổ địa chỉ thông thường là sổ địa chỉ toàn cầu (GAL).

 1. Trên trang đầu tab, trong nhóm Tìm , hãy chọn Sổ địa chỉ.

  Danh sách Sổ Địa chỉ

 2. Trong danh sách Sổ địa chỉ , hãy chọn sổ địa chỉ mà bạn muốn xem.

 1. Trên tab Tệp, bấm Thiết đặt Tài khoản > Thiết đặt Tài khoản.

  Các tùy chọn sẵn dùng khi bạn chọn thiết đặt tài khoản trong Outlook

 2. Trong hộp thoại Thiết đặt tài khoản , trên tab Sổ địa chỉ , hãy bấm mới.

  Lưu ý: Sổ địa chỉ hiện có được liệt kê.

 3. Bạn được nhắc chọn một trong hai kiểu sổ địa chỉ:

  • Thêm một sổ địa chỉ bằng cách sử dụng dịch vụ thư mục Internet (LDAP)

   • Bấm Dịch vụ thư mục Internet (LDAP), sau đó bấm tiếp theo.

   • Trong hộp tên máy chủ , hãy nhập tên máy chủ được cung cấp bởi nhà cung cấp dịch vụ Internet hoặc người quản trị hệ thống của bạn.

   • Nếu máy chủ mà bạn đã xác định được bảo vệ bằng mật khẩu, hãy chọn hộp kiểm máy chủ này yêu cầu tôi đăng nhập , sau đó nhập tên người dùng và mật khẩu của bạn.

   • Bấm Nhiều Thiết đặt nữa.

   • Bên dưới Tên hiển thị, hãy nhập tên cho LDAP sổ địa chỉ mà bạn muốn hiển thị trong danh sách Sổ địa chỉ trong hộp thoại Sổ địa chỉ .

   • Bên dưới Chi tiết kết nối, hãy nhập số cổng được cung cấp bởi nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP) hoặc người quản trị hệ thống của bạn.

   • Bấm vào tab Tìm kiếm và sau đó thay đổi thiết đặt máy chủ khi cần thiết.

   • Bên dưới Tùy chọn tìm kiếm, nếu hộp Tìm kiếm cơ sở để trống, nhập tên đặc trưng được cung cấp bởi người quản trị của bạn.

   • Bấm OK, bấm Tiếp, rồi bấm Hoàn tất.

  • Thêm một sổ địa chỉ bổ sung

   • Bấm Sổ địa chỉ bổ sung, sau đó bấm tiếp theo.

   • Bấm sổ địa chỉ mà bạn muốn thêm, sau đó bấm tiếp theo.

 4. Thoát và khởi động lại Outlook để dùng trong sổ địa chỉ bạn đã thêm vào.

Lưu ý: Để Outlook 2016 và Outlook 2013, hãy xem tạo một sổ địa chỉ để biết thêm thông tin.

 1. Trên tab Tệp, bấm Thiết đặt Tài khoản > Thiết đặt Tài khoản.

  Các tùy chọn sẵn dùng khi bạn chọn thiết đặt tài khoản trong Outlook

 2. Trên tab Sổ địa chỉ , hãy bấm sổ địa chỉ mà bạn muốn loại bỏ, sau đó bấm loại bỏ.

Bạn muốn làm gì?

Khi bạn mở sổ địa chỉ cho lần đầu tiên, sổ địa chỉ mặc định được hiển thị. Nếu bạn có tài khoản Microsoft Exchange, sổ địa chỉ mặc định thường là danh sách địa chỉ toàn cầu của bạn. Đối với IMAP, POP3, và các loại tài khoản email, nó thường là một Outlook sổ địa chỉ. Bạn có thể thay đổi mặc định sổ địa chỉ và đặt địa chỉ khác sổ tùy chọn, chẳng hạn như sổ địa chỉ để kiểm tra trước khi gửi thư, và vị trí lưu trữ cá nhân địa chỉ.

Danh sách Sổ Địa chỉ

Để xem sổ địa chỉ khác với mặc định, bạn phải chọn từ danh sách sổ địa chỉ trong Outlook sổ địa chỉ.

Tìm hiểu thêm

Mặc dù bạn không thể tạo hoặc sử dụng sổ địa chỉ cá nhân được nữa trong Microsoft Office Outlook 2007, bạn có thể nhập cũ sổ địa chỉ cá nhân và chuyển đổi chúng. Chúng tôi khuyên bạn chuyển đổi sổ địa chỉ cá nhân của bạn thành Outlook liên hệ, vốn có thể được hiển thị trong Outlook sổ địa chỉ. Outlook Liên hệ cung cấp tính linh hoạt và tùy chỉnh không khả dụng trong sổ địa chỉ cá nhân. Ví dụ, thêm hồ sơ cá nhân cho mỗi liên hệ, bao gồm sinh nhật, số điện thoại, ngày kỷ niệm và địa chỉ trang web.

Các kiểu sổ địa chỉ có thể được hiển thị trong sổ địa chỉ:

 • Danh sách địa chỉ toàn cầu   
  để hiển thị sổ địa chỉ này, bạn phải sử dụng tài khoản Microsoft Exchange Server. Danh sách địa chỉ toàn cầu chứa tên và địa chỉ email của mọi người trong tổ chức của bạn. Danh sách địa chỉ toàn cầu được cấu hình tự động với tài khoản Exchange. Người quản trị Exchange hoặc người quản trị mạng tạo và duy trì sổ địa chỉ này. Nó cũng có thể chứa địa chỉ email cho liên hệ bên ngoài, danh sách phân phối, Phòng hội thảo và thiết bị. Tập hợp con của danh sách địa chỉ toàn cầu được hiển thị trong sổ địa chỉ khi bạn chọn một mục nhập dưới Tất cả địa chỉ liệt kê trong danh sách Sổ địa chỉ . Bạn có thể tải xuống danh sách địa chỉ toàn cầu để dùng ngoại tuyến.

  Lưu ý: Khi bạn dùng Microsoft Office Outlook 2007 với tài khoản Exchange trong chế độ đệm ẩn Exchange, sổ địa chỉ ngoại tuyến được tải xuống theo mặc định và cập nhật một lần mỗi 24 giờ.

 • Outlook Sổ địa chỉ   
  sổ địa chỉ này không yêu cầu bạn dùng tài khoản Exchange. Outlook sổ địa chỉ được tạo tự động và chứa các liên hệ trong thư mục liên hệ mặc định của bạn có địa chỉ email hoặc số fax được liệt kê. Các liên hệ được hiển thị trong hộp thoại Sổ địa chỉ khi bạn bấm vào liên hệ trong danh sách Sổ địa chỉ . Khi Outlook sử dụng tài khoản Exchange trong chế độ đệm ẩn Exchange, Outlook sổ địa chỉ cũng sẵn dùng ngoại tuyến.

  Nếu bạn tạo thư mục liên hệ bổ sung, bạn có thể đặt thuộc tính cho mỗi thư mục để đưa các liên hệ như là một phần của Outlook sổ địa chỉ.

 • Dịch vụ thư mục Internet (LDAP)   
  dịch vụ thư mục Internet được dùng để tìm địa chỉ email không nằm trong một sổ địa chỉ cục bộ hoặc một thư mục công ty toàn, chẳng hạn như danh sách địa chỉ toàn cầu. LDAP directory yêu cầu kết nối mạng để kết nối với máy chủ LDAP.

 • Sổ địa chỉ của bên thứ ba   
  bạn có thể thêm sổ địa chỉ của bên thứ ba Outlook bằng cách dùng của nhà cung cấp bên thứ ba thiết lập chương trình. Outlook Hiển thị sổ địa chỉ của bên thứ ba trong danh sách Kiểu sổ địa chỉ bổ sung .

 1. Trên menu Công cụ, bấm Thiết đặt Tài khoản.

 2. Trên tab Sổ địa chỉ , hãy bấm mới.

 3. Bạn sẽ được nhắc chọn một trong hai kiểu sổ địa chỉ. Để thêm loại sổ địa chỉ mà bạn muốn, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Thêm một sổ địa chỉ bằng cách sử dụng dịch vụ thư mục Internet (LDAP)

   • Bấm Dịch vụ thư mục Internet (LDAP), sau đó bấm tiếp theo.

   • Trong hộp tên máy chủ , hãy nhập tên máy chủ được cung cấp bởi nhà cung cấp dịch vụ Internet hoặc người quản trị hệ thống của bạn.

   • Nếu máy chủ mà bạn đã xác định được bảo vệ bằng mật khẩu, hãy chọn hộp kiểm máy chủ này yêu cầu tôi đăng nhập , sau đó nhập tên người dùng và mật khẩu của bạn.

   • Bấm Nhiều Thiết đặt nữa.

   • Bên dưới Tên hiển thị, hãy nhập tên cho LDAP sổ địa chỉ mà bạn muốn hiển thị trong danh sách Sổ địa chỉ trong hộp thoại Sổ địa chỉ .

   • Bên dưới Chi tiết kết nối, hãy nhập số cổng được cung cấp bởi nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP) hoặc người quản trị hệ thống của bạn.

   • Bấm vào tab Tìm kiếm và sau đó thay đổi thiết đặt máy chủ khi cần thiết.
    Thiết đặt bộ tìm kiếm hết thời gian xác định số giây đó Outlook tìm kiếm LDAP directory để xử lý tên trong một thư. Bạn cũng có thể giới hạn số lượng tên được liệt kê trong sổ địa chỉ sau khi tìm kiếm thành công cho một tên.

   • Bên dưới Tùy chọn tìm kiếm, nếu hộp Tìm kiếm cơ sở để trống, nhập tên đặc trưng được cung cấp bởi người quản trị của bạn.

   • Bấm OK, bấm Tiếp, rồi bấm Hoàn tất.

  • Thêm một sổ địa chỉ bổ sung

   • Bấm Sổ địa chỉ bổ sung, sau đó bấm tiếp theo.

   • Bấm sổ địa chỉ mà bạn muốn thêm, sau đó bấm tiếp theo.

 4. Bạn phải thoát và khởi động lại Outlook để dùng trong sổ địa chỉ bạn đã thêm vào.

Lưu ý: Nếu bạn muốn thêm tên hoặc địa chỉ email, hãy xem Thêm người vào sổ địa chỉ. Để thực hiện thay đổi trong sổ địa chỉ, hãy xem thay đổi các mục nhập trong sổ địa chỉ.

 1. Trên menu Công cụ, bấm Thiết đặt Tài khoản.

 2. Trên tab Sổ địa chỉ , hãy bấm sổ địa chỉ mà bạn muốn loại bỏ.

 3. Bấm Loại bỏ.

 4. Bấm Kết thúc.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×