Thêm hoặc loại bỏ một hàng tiêu chuẩn truy vấn

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bạn có thể cung cấp các bộ tiêu chuẩn thay thế trong một truy vấn bằng cách thêm các hàng tiêu chuẩn. Nếu một bản ghi đáp ứng toàn bộ tiêu chuẩn dùng cho mọi hàng tiêu chuẩn, Access sẽ bao gồm bản ghi đó trong các kết quả truy vấn. Nếu bạn không muốn áp dụng một hàng tiêu chuẩn cụ thể nữa, bạn có thể xóa bỏ nó. Bắt đầu với truy vấn được mở ở dạng xem Thiết kế.

Thêm một hàng tiêu chuẩn

Bấm vào hàng trong lưới thiết kế truy vấn ngay bên dưới vị trí bạn muốn hàng tiêu chí xuất hiện, và sau đó trên tab thiết kế , trong nhóm Thiết lập truy vấn , bấm Chèn hàng.

Chèn nút Hàng trên tab Thiết kế Công cụ Truy vấn

Access thêm một hàng mới bên trên hàng mà bạn đã bấm.

Loại bỏ một hàng tiêu chuẩn

Hãy bấm vào vị trí bất kỳ trong hàng đó, rồi trên tab Thiết kế, trong nhóm Thiết lập Truy vấn, hãy bấm Xóa bỏ Hàng.

Tìm hiểu thêm về tiêu chuẩn truy vấn

Để biết tổng quan về truy vấn, bao gồm tổng quan về cách sử dụng tiêu chí, hãy xem bài viết giới thiệu về truy vấn.

Để ví dụ về dùng tiêu chí với kiểu khác nhau của dữ liệu, hãy xem bài viết ví dụ về tiêu chí truy vấn.

Tiêu chí là một loại biểu thức, và tốt hơn bạn tìm hiểu về biểu thức, tốt hơn, bạn sẽ tại cách xác định tiêu chí truy vấn. Để biết tổng quan về biểu thức, hãy xem bài viết xây dựng biểu thức.

Đầu trang

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×