Thêm hoặc loại bỏ dữ liệu từ một biểu đồ

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn có thể xóa bỏ dữ liệu từ một biểu dữ liệu và biểu đồ liên quan của nó. Khi bạn xóa bỏ dữ liệu từ một biểu dữ liệu, Microsoft Graph biểu đồ tự động Cập Nhật. Bạn có thể kiểm soát dữ liệu nào với biểu dữ liệu xuất hiện trong biểu đồ bằng cách chọn rời khỏi hoặc bao gồm biểu dữ liệu cụ thể hàng và cột. Để thêm dữ liệu biểu đồ, bạn có thể nhập trực tiếp trên biểu dữ liệu hoặc sao chép và dán dữ liệu từ các ứng dụng khác lên trên biểu dữ liệu.

Bạn muốn làm gì?

Nhập dữ liệu trên biểu dữ liệu

Sao chép dữ liệu từ ứng dụng khác

Loại trừ hoặc bao gồm các hàng hoặc cột của một biểu dữ liệu từ một biểu đồ

Xóa ô, hàng hoặc cột trên biểu dữ liệu

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×