Thêm hoặc loại bỏ dữ liệu từ một biểu đồ

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bạn có thể xóa bỏ dữ liệu từ một biểu dữ liệu và biểu đồ liên quan của nó. Khi bạn xóa bỏ dữ liệu từ một biểu dữ liệu, Microsoft Graph biểu đồ tự động Cập Nhật. Bạn có thể kiểm soát dữ liệu nào với biểu dữ liệu xuất hiện trong biểu đồ bằng cách chọn rời khỏi hoặc bao gồm biểu dữ liệu cụ thể hàng và cột. Để thêm dữ liệu biểu đồ, bạn có thể nhập trực tiếp trên biểu dữ liệu hoặc sao chép và dán dữ liệu từ các ứng dụng khác lên trên biểu dữ liệu.

Bạn muốn làm gì?

Nhập dữ liệu trên biểu dữ liệu

Sao chép dữ liệu từ ứng dụng khác

Loại trừ hoặc bao gồm các hàng hoặc cột của một biểu dữ liệu từ một biểu đồ

Xóa ô, hàng hoặc cột trên biểu dữ liệu

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×