Thêm hoặc loại bỏ chỗ dành sẵn khỏi bố trí trang chiếu

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Trong PowerPoint, một chỗ dành sẵn có một bộ chứa được định dạng trước trên một trang chiếu cho nội dung (văn bản, đồ họa hoặc video). Định dạng đặt trước này giúp dễ dàng định dạng trang chiếu nhất quán.

Bạn định dạng chỗ dành sẵn trong dạng xem trang chiếu cái. Sau đó bạn sử dụng chỗ dành sẵn — thêm nội dung để nó — trong dạng xem thường.

Trang chiếu hình có hai chỗ dành sẵn:

 1. Chỗ dành sẵn tiêu đề (phía trên) sẽ nhắc người dùng cho văn bản và định dạng trong phông chữ đầu đề mặc định, kích cỡ và màu

 2. Chỗ dành sẵn nội dung (thấp hơn) chấp nhận văn bản, hoặc một bảng, biểu đồ, SmartArt, ảnh hoặc video, như được chỉ ra bằng các biểu tượng ở trung tâm của nó.

Tiêu đề và nội dung trang chiếu với hai chỗ dành sẵn

Thêm chỗ dành sẵn vào bố trí bản chiếu

Chỗ dành sẵn chỉ có thể được thêm vào bố trí, các trang chiếu không riêng lẻ trong một bản trình bày trang chiếu. Nếu bạn chưa làm việc với bố trí trang chiếu, hãy xem bố trí trang chiếu là gì?trang chiếu cái là gì? để tìm hiểu thêm trước khi đọc trên.

 1. Trên tab Xem, bấm vào Trang chiếu Cái.

 2. Trong ngăn hình thu nhỏ, bấm bố trí trang chiếu bạn muốn thêm một hoặc nhiều chỗ dành sẵn vào.

 3. Trên tab Trang chiếu Cái, bấm Chèn Chỗ dành sẵn, rồi bấm kiểu chỗ dành sẵn bạn muốn thêm.

  Hiện nút Chèn Chỗ dành sẵn trong Chế độ xem Trang chiếu Cái trong PowerPoint

 4. Bấm vào vị trí trên bố trí trang chiếu, sau đó kéo để vẽ chỗ dành sẵn. Bạn có thể thêm nhiều chỗ dành sẵn như bạn muốn.

 5. Nếu bạn thêm một chỗ dành sẵn cho văn bản, bạn có thể tùy chỉnh văn bản lời nhắc xuất hiện trong đó:

  Chọn văn bản mặc định trong chỗ dành sẵn và thay thế bằng văn bản lời nhắc của riêng bạn.

  Chuyển đến tab nhà để định dạng văn bản lời nhắc khi bạn muốn nó xuất hiện.

  Với văn bản đã chọn, bạn có thể thay đổi phông chữ hoặc Cỡ phông. Nếu một dấu đầu dòng không mong muốn xuất hiện trước nội dung lời nhắc tùy chỉnh, trong nhóm đoạn văn , bấm vào mũi tên xuống kế bên dấu đầu dòng, sau đó bấm không có.

 6. Khi bạn làm xong, trên tab Trang chiếu cái , bấm Đóng dạng xem bản cái.

 7. Để xem các chỉnh sửa của bạn trong dạng xem thường, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để áp dụng lại bố trí đã thay đổi mới cho trang chiếu hiện có, trong danh sách hình thu nhỏ trang chiếu, chọn trang chiếu, và sau đó trên trang đầu tab, bấm bố trí, sau đó chọn bố trí đã sửa đổi.

  • Để thêm trang chiếu mới chứa bố trí (với mới được thêm vào chỗ dành sẵn), trên tab trang đầu , bấm Trang chiếu mới, sau đó chọn bố trí đã sửa đổi trang chiếu.

Bạn có thể thay đổi chỗ dành sẵn bằng cách đổi kích cỡ, di chuyển nó, hoặc thay đổi phông, kích cỡ, trường hợp, màu hoặc dãn cách giữa các văn bản bên trong nó. Bạn cũng có thể xóa chỗ dành sẵn từ bố trí bản chiếu hoặc một trang chiếu riêng lẻ bằng cách chọn nó và nhấn Delete.

Thay thế văn bản lời nhắc trong chỗ dành sẵn

Nếu bạn đang tạo một mẫu và muốn cung cấp các hướng dẫn cụ thể cho nội dung nào sẽ được thêm vào một chỗ dành sẵn trên một trang chiếu, bạn có thể thay thế văn bản lời nhắc trong dạng xem trang chiếu cái. Trong ví dụ sau đây "Bấm để thêm tiêu đề dự án" thay thế văn bản lời nhắc mặc định trong một chỗ dành sẵn cho tiêu đề.

 1. Trên menu dạng xem , trỏ đến Dạng xem bản cái, và sau đó bấm Bản chiếu cái.

 2. Trong dạng xem trang chiếu cái, bấm vào bố trí trang chiếu đầu tiên bên dưới trang chiếu cái trong ngăn dẫn hướng. Bố trí trang chiếu bên dưới trang chiếu cái là trang chiếu trên cùng trong ngăn dẫn hướng.

 3. Để thay thế văn bản chỗ dành sẵn, hãy chọn văn bản Bấm để sửa bản cái tiêu đề kiểu, sau đó nhập hoặc dán văn bản tùy chỉnh, Bấm để thêm tiêu đề dự án.

  Thay đổi văn bản chỗ dành sẵn để Bấm để thêm tiêu đề dự án, và bạn nhìn thấy nội dung lời nhắc này mới trong chỗ dành sẵn khi bạn trở lại dạng xem thường.

 4. Khi bạn hoàn tất các thay đổi trong dạng xem trang chiếu cái, trên tab Trang chiếu cái , hãy bấm Đóng cái để trở lại dạng xem thường.

  Mẹo: Những thay đổi trang chiếu cái và bố trí bản chiếu tương ứng tạm thời được thêm vào chủ đề được áp dụng cho bản trình bày của bạn. Nếu bạn áp dụng một chủ đề khác, rồi thay đổi trang chiếu cái được loại bỏ. Nếu bạn muốn giữ các thay đổi để dùng sau này, trong nhóm Sửa chủ đề , bấm chủ đề, sau đó bấm Lưu chủ đề hiện tại.

Thay đổi văn bản lời nhắc trong chỗ dành sẵn

Nếu bạn đang tạo một mẫu và muốn cung cấp các hướng dẫn cụ thể cho nội dung nào sẽ được thêm vào một chỗ dành sẵn trên một trang chiếu, bạn có thể thay thế văn bản lời nhắc chung cho chỗ dành sẵn đó.

 1. Trên tab dạng xem , trong nhóm Dạng xem bản cái , hãy chọn Trang chiếu cái.

 2. Trong dạng xem trang chiếu cái, trong ngăn hình thu nhỏ, hãy chọn bố trí mà bạn muốn thay đổi.

 3. Trong ngăn chính, bố trí, hãy chọn hiện tại các nội dung lời nhắc (chẳng hạn như Bấm để sửa văn bản, và sau đó gõ văn bản bạn muốn sử dụng thay vào đó.

 4. Khi bạn hoàn tất các thay đổi trong dạng xem trang chiếu cái, trên tab Trang chiếu cái , hãy chọn Đóng dạng xem bản cái để trở lại dạng xem thường.

  Mẹo: Những thay đổi trang chiếu cái và bố trí bản chiếu tương ứng tạm thời được thêm vào chủ đề được áp dụng cho bản trình bày của bạn. Nếu bạn áp dụng một chủ đề khác, rồi thay đổi trang chiếu cái được loại bỏ. Nếu bạn muốn giữ các thay đổi để dùng sau này, trong nhóm Sửa chủ đề , bấm chủ đề, sau đó bấm Lưu chủ đề hiện tại.

Loại bỏ chỗ dành sẵn

Chúng tôi khuyên bạn không loại bỏ chỗ dành sẵn từ bố trí bản chiếu dựng sẵn. Nếu bạn muốn thực hiện thay đổi giống như vậy, sao đôi bố trí đó, đặt tên riêng cho nó, sau đó sửa bản sao đó.

 1. Trên tab Xem, bấm vào Bản cái trang chiếu.

 2. Trong ngăn hình thu nhỏ bên trái, hãy bấm vào bố trí trang chiếu mà bạn muốn thay đổi.

 3. Chọn chỗ dành sẵn trên bố trí, sau đó nhấn phím Delete.

Sau đây là một ví dụ về bố trí bản chiếu dựng sẵn có chứa chỗ dành sẵn văn bản tiêu đề, hai phụ văn bản chỗ dành sẵn và hai chỗ dành sẵn mà bạn có thể thêm nội dung văn bản, bảng, biểu đồ, Đồ họa SmartArt, ảnh hoặc clip phim hoặc âm thanh.

Chỗ dành sẵn trên một bố trí

Bạn có thể thêm chỗ dành sẵn cho bất kỳ chỗ nào trên bố trí bản chiếu và thêm lời nhắc tùy chỉnh để nhắc người dùng của bạn để nhập một kiểu nội dung. Bạn cũng có thể tùy chỉnh văn bản cho lời nhắc cụ thể hơn.

Quan trọng: Nếu bạn thay đổi bố trí bản chiếu sau khi bạn đã tạo một số trang chiếu sử dụng bố trí đó, bạn phải áp dụng lại bố trí cho các trang chiếu. Hãy xem "Áp dụng các bản Cập Nhật để chúng xuất hiện trên trang chiếu của bạn" trong bài viết, sửa và áp dụng lại bố trí bản chiếu.

 1. Trên tab xem , trong nhóm Dạng xem bản trình bày , bấm Bản chiếu cái.

 2. Trong ngăn chứa các trang chiếu cái và bố trí, hãy bấm vào bố trí mà bạn muốn thêm một hoặc nhiều chỗ dành sẵn để.

 3. Trên tab bản Chiếu cái , trong nhóm Bố trí bản cái , bấm Chèn chỗ dành sẵn, sau đó bấm kiểu chỗ dành sẵn mà bạn muốn.

  Chèn chỗ dành sẵn

 4. Bấm vào vị trí trên bố trí, sau đó kéo để vẽ chỗ dành sẵn.

 5. Nếu bạn thêm một chỗ dành sẵn cho văn bản, bạn có thể thêm nội dung tùy chỉnh.

  Tô sáng văn bản mặc định trong chỗ dành sẵn và thay thế bằng văn bản lời nhắc của riêng bạn.

  Lưu ý: Nếu một dấu đầu dòng không mong muốn xuất hiện trước nội dung lời nhắc tùy chỉnh, hãy bấm vào tab Trang đầu, và trong nhóm Đoạn văn, bấm vào mũi tên xuống kế bên Dấu đầu dòng, rồi bấm Không.

 6. Để thêm nhiều chỗ dành sẵn hơn vào bố trí, lặp lại bước 2 đến 4.

  Lưu ý: Khi bạn thêm chỗ dành sẵn vào bố trí, nếu nội dung chỗ dành sẵn cho những thay đổi mục đích của bố trí, bạn cũng có thể muốn đổi tên bố trí. Để làm điều này, bấm chuột phải vào hình thu nhỏ bố trí trang chiếu, bấm Đổi tên bố trí, nhập tên mới, sau đó bấm đổi tên.

 7. Trên tab bản Chiếu cái , trong nhóm đóng , bấm Đóng dạng xem bản cái để trở lại dạng xem thường.

 8. Trong danh sách hình thu nhỏ trang chiếu, hãy chọn trang chiếu mà bạn muốn áp dụng lại bố trí với chỗ dành sẵn mới thêm vào để.

 9. Trên trang đầu tab, trong nhóm bản chiếu , bấm bố trí, sau đó bấm bố trí đã sửa đổi.

  Lưu ý: Để biết thêm thông tin về bố trí, hãy xem tạo bố trí tùy chỉnh mới.

Thêm chỗ dành sẵn vào bố trí bản chiếu

Chỗ dành sẵn là hộp trên bố trí bản chiếu mà bạn bấm để thêm nội dung khi bạn đang tạo bản trình bày. Trong dạng xem trang chiếu cái, bạn có thể thêm chỗ dành sẵn vào bố trí trang chiếu mới hoặc thay đổi diện mạo của một bố trí trang chiếu hiện tại.

 1. Trên menu Xem, trong nhóm Dạng xem bản Cái, bấm Bản chiếu Cái.

 2. Trong ngăn dẫn hướng, bấm vào bố trí trang chiếu bạn muốn thay đổi. Bố trí trang chiếu ở bên dưới bản cái trang chiếu, đây là trang chiếu trên cùng trong ngăn dẫn hướng.

 3. Trong nhóm Bố trí bản cái , bấm vào mũi tên bên cạnh Chèn chỗ dành sẵn, sau đó bấm kiểu chỗ dành sẵn mà bạn muốn chèn. Tùy chọn cho nội dung, nội dung (dọc), văn bản, văn bản (dọc), ảnh, biểu đồ, bảng, SmartArt, đa phương tiệnHình ảnh trực tuyến.

  Ảnh chụp màn hình hiển thị các tùy chọn sẵn có từ chỗ dành sẵn chèn thả xuống, vốn bao gồm nội dung, nội dung (dọc), văn bản, văn bản (dọc), ảnh, biểu đồ, bảng, SmartArt, đa phương tiện và hình ảnh trực tuyến.

 4. Trên trang chiếu, hãy kéo con trỏ để vẽ chỗ dành sẵn trên trang chiếu.

 5. Thực hiện bất kỳ thao tác nào sau đây:

  Để

  Thực hiện điều này

  Đổi kích cỡ chỗ dành sẵn

  Chọn chỗ dành sẵn, đặt con trỏ lên một núm điều khiển đổi cỡ, sau đó kéo núm điều khiển cho đến khi chỗ dành sẵn là kích cỡ bạn muốn.

  Di chuyển chỗ dành sẵn

  Chọn chỗ dành sẵn, sau đó kéo nó đến vị trí mới.

  Định dạng chỗ dành sẵn

  Chọn chỗ dành sẵn, hãy bấm tab Định dạng hình dạng và sau đó thực hiện các thay đổi mà bạn muốn. Ví dụ, để thay đổi màu tô của chỗ dành sẵn, trong Kiểu hình dạng, hãy bấm Tô hình dạng.

 6. Khi bạn hoàn tất các thay đổi trong dạng xem trang chiếu cái, trên tab Trang chiếu cái , hãy bấm Đóng cái để trở lại dạng xem thường.

  Mẹo: Những thay đổi trang chiếu cái và bố trí bản chiếu tương ứng tạm thời được thêm vào chủ đề được áp dụng cho bản trình bày của bạn. Nếu bạn áp dụng một chủ đề khác, rồi thay đổi trang chiếu cái được loại bỏ. Nếu bạn muốn giữ các thay đổi để dùng sau này, trong nhóm Sửa chủ đề , bấm chủ đề, sau đó bấm Lưu chủ đề hiện tại.

Thay thế văn bản lời nhắc trong chỗ dành sẵn

Nếu bạn đang tạo một mẫu và muốn cung cấp các hướng dẫn cụ thể cho nội dung nào sẽ được thêm vào một chỗ dành sẵn trên một trang chiếu, bạn có thể thay thế văn bản lời nhắc trong dạng xem trang chiếu cái. Trong ví dụ sau đây "Bấm để thêm tiêu đề dự án" thay thế văn bản lời nhắc mặc định trong một chỗ dành sẵn cho tiêu đề.

 1. Trên menu dạng xem , trỏ đến Dạng xem bản cái, và sau đó bấm Bản chiếu cái.

 2. Trong dạng xem trang chiếu cái, bấm vào bố trí trang chiếu đầu tiên bên dưới trang chiếu cái trong ngăn dẫn hướng. Bố trí trang chiếu bên dưới trang chiếu cái là trang chiếu trên cùng trong ngăn dẫn hướng.

 3. Để thay thế văn bản chỗ dành sẵn, hãy chọn văn bản Bấm để sửa bản cái tiêu đề kiểu, sau đó nhập hoặc dán văn bản tùy chỉnh, Bấm để thêm tiêu đề dự án.

  Thay đổi văn bản chỗ dành sẵn để Bấm để thêm tiêu đề dự án, và bạn nhìn thấy nội dung lời nhắc này mới trong chỗ dành sẵn khi bạn trở lại dạng xem thường.

 4. Khi bạn hoàn tất các thay đổi trong dạng xem trang chiếu cái, trên tab Trang chiếu cái , hãy bấm Đóng cái để trở lại dạng xem thường.

  Mẹo: Những thay đổi trang chiếu cái và bố trí bản chiếu tương ứng tạm thời được thêm vào chủ đề được áp dụng cho bản trình bày của bạn. Nếu bạn áp dụng một chủ đề khác, rồi thay đổi trang chiếu cái được loại bỏ. Nếu bạn muốn giữ các thay đổi để dùng sau này, trong nhóm Sửa chủ đề , bấm chủ đề, sau đó bấm Lưu chủ đề hiện tại.

Loại bỏ các thành phần chân trang khỏi một bố trí trang chiếu

Các chỗ dành sẵn cho chân trang được bao gồm theo mặc định khi bạn thêm một bố trí trang chiếu mới. Chân trang được thực hiện ba thành phần: ngày và thời gian, văn bản chân trang và số trang chiếu. Các định dạng, kích cỡ và vị trí của các chỗ dành sẵn cho chân trang được thừa kế từ các thành phần chân trang trên bản chiếu cái, ngoại trừ nếu bạn chỉnh sửa chỗ dành sẵn cho chân trang trực tiếp trên bố trí trang chiếu.

Quan trọng: Ngay cả khi các thành phần chân trang được thể hiện trên bản chiếu cái và bố trí trang chiếu trong dạng xem trang chiếu cái, bạn phải bật chúng trước khi chúng có thể xuất hiện trên các trang chiếu của bản trình bày của bạn. Để bật đầu trang và chân trang, bấm vào menu chèn , sau đó bấm đầu trang và chân trang.

 1. Trên menu dạng xem , trỏ đến Dạng xem bản cái, và sau đó bấm Bản chiếu cái.

 2. Trong ngăn dẫn hướng, bấm vào bố trí trang chiếu bạn muốn thay đổi. Bố trí trang chiếu ở bên dưới bản cái trang chiếu, đây là trang chiếu trên cùng trong ngăn dẫn hướng.

 3. Trong tab bản Chiếu cái , trong Bố trí bản cái, hãy xóa hộp kiểm chân trang .

  Ảnh chụp màn hình hiển thị tiêu đề trang và chân trang tùy chọn sẵn dùng trong nhóm bố trí bản cái.

 4. Khi bạn hoàn tất các thay đổi trong dạng xem bản cái trang chiếu, trên thanh thông báo, bấm vào Đóng bản cái để quay lại dạng xem thông thường.

  Mẹo: Những thay đổi trang chiếu cái và bố trí bản chiếu tương ứng tạm thời được thêm vào chủ đề được áp dụng cho bản trình bày của bạn. Nếu bạn áp dụng một chủ đề khác, rồi thay đổi trang chiếu cái được loại bỏ. Nếu bạn muốn giữ các thay đổi để dùng sau này, trong nhóm Sửa chủ đề , bấm chủ đề, sau đó bấm Lưu chủ đề hiện tại.

Thêm chỗ dành sẵn vào bố trí bản chiếu

Chỗ dành sẵn là hộp trên bố trí bản chiếu mà bạn bấm để thêm nội dung khi bạn đang tạo bản trình bày. Trong dạng xem trang chiếu cái, bạn có thể thêm chỗ dành sẵn vào bố trí trang chiếu mới hoặc thay đổi diện mạo của một bố trí trang chiếu hiện tại.

 1. Trên menu Dạng xem, trỏ đến Bản cái, rồi bấm vào Bản cái trang chiếu.

 2. Trong ngăn dẫn hướng, bấm vào bố trí trang chiếu bạn muốn thay đổi. Bố trí trang chiếu ở bên dưới bản cái trang chiếu, đây là trang chiếu trên cùng trong ngăn dẫn hướng.

 3. Bấm tab bản Chiếu cái , và sau đó bên dưới Sửa bố trí, thực hiện một trong các thao tác sau:

  Tab Trang chiếu Cái, nhóm Sửa Bố trí

  Để chèn chỗ dành sẵn cho

  Làm thế này

  Tiêu đề

  Lưu ý: Chỉ có một tiêu đề "chính thức" chỗ dành sẵn được phép trên mỗi trang chiếu vì văn bản mà bạn thêm vào một chỗ dành sẵn cho tiêu đề trong dạng xem thường sẽ trở thành tiêu đề trang chiếu trong đại cương.

  Chọn hộp kiểm tiêu đề .

  Tiêu đề dọc

  Lưu ý: Chỉ có một tiêu đề "chính thức" chỗ dành sẵn được phép trên mỗi trang chiếu vì văn bản mà bạn thêm vào một chỗ dành sẵn cho tiêu đề trong dạng xem thường sẽ trở thành tiêu đề trang chiếu trong đại cương.

  Chọn hộp kiểm Tiêu đề dọc .

  chỗ dành sẵn cho nội dung

  Bấm vào mũi tên bên cạnh Chèn chỗ dành sẵn, sau đó bấm nội dung  Chỗ dành sẵn cho Nội dung .

  Nội dung dọc

  Bấm vào mũi tên bên cạnh Chèn chỗ dành sẵn, sau đó bấm Nội dung dọc  Chỗ dành sẵn cho Nội dung dạng Ngang .

  Văn bản

  Bấm vào mũi tên bên cạnh Chèn chỗ dành sẵn, sau đó bấm văn bản  Chỗ dành sẵn cho Văn bản .

  Văn bản dọc

  Bấm vào mũi tên bên cạnh Chèn chỗ dành sẵn, sau đó bấm Văn bản dọc  Chỗ dành sẵn cho Văn bản dạng Dọc .

  Biểu đồ

  Bấm vào mũi tên bên cạnh Chèn chỗ dành sẵn, sau đó bấm biểu đồ  Chỗ dành sẵn cho Biểu đồ .

  Bảng

  Bấm vào mũi tên bên cạnh Chèn chỗ dành sẵn, sau đó bấm bảng  Chỗ dành sẵn cho Bảng .

  Đồ họa SmartArt

  Bấm vào mũi tên bên cạnh Chèn chỗ dành sẵn, sau đó bấm Đồ họa SmartArt  Chỗ dành sẵn cho Đồ họa SmartArt .

  Phim

  Bấm vào mũi tên bên cạnh Chèn chỗ dành sẵn, sau đó bấm đa phương tiện  Chỗ dành sẵn cho Phương tiện .

  Hình mẫu

  Bấm vào mũi tên bên cạnh Chèn chỗ dành sẵn, sau đó bấm Clip Art  Chỗ dành sẵn cho Clip Art .

  Ảnh

  Bấm vào mũi tên bên cạnh Chèn chỗ dành sẵn, sau đó bấm ảnh  Chỗ dành sẵn cho Ảnh .

 4. Trên trang chiếu, hãy kéo con trỏ để vẽ chỗ dành sẵn trên trang chiếu.

 5. Thực hiện bất kỳ thao tác nào sau đây:

  Để

  Thực hiện điều này

  Đổi kích cỡ chỗ dành sẵn

  Chọn chỗ dành sẵn, đặt con trỏ lên một núm điều khiển đổi cỡ, sau đó kéo núm điều khiển cho đến khi chỗ dành sẵn là kích cỡ bạn muốn.

  Di chuyển chỗ dành sẵn

  Chọn chỗ dành sẵn, sau đó kéo nó đến vị trí mới.

  Định dạng chỗ dành sẵn

  Chọn chỗ dành sẵn, hãy bấm tab định dạng và sau đó thực hiện các thay đổi mà bạn muốn. Ví dụ, để thay đổi màu tô của chỗ dành sẵn, bên dưới Kiểu hình dạng, hãy bấm .

 6. Khi bạn hoàn tất các thay đổi trong dạng xem bản cái trang chiếu, trên thanh thông báo, bấm vào Đóng bản cái để quay lại dạng xem thông thường.

  Mẹo: Các sửa đổi cho bản cái trang chiếu và bố trí trang chiếu tương ứng tạm thời sẽ được thêm vào chủ đề được áp dụng cho bản trình bày của bạn. Nếu bạn áp dụng chủ đề khác thì các thay đổi bản cái trang chiếu sẽ được bỏ. Nếu bạn muốn giữ lại các thay đổi để sử dụng trong tương lai, trên tab Chủ đề, bên dưới Chủ đề, bấm vào Lưu chủ đề.

Thay thế văn bản lời nhắc trong chỗ dành sẵn

Nếu bạn đang tạo một mẫu và muốn cung cấp các hướng dẫn cụ thể cho nội dung nào sẽ được thêm vào một chỗ dành sẵn trên một trang chiếu, bạn có thể thay thế văn bản lời nhắc trong dạng xem trang chiếu cái. Trong ví dụ sau đây "Bấm để thêm tiêu đề dự án" thay thế văn bản lời nhắc mặc định trong một chỗ dành sẵn cho tiêu đề.

 1. Trên menu Dạng xem, trỏ đến Bản cái, rồi bấm vào Bản cái trang chiếu.

 2. Trong dạng xem trang chiếu cái, bấm vào bố trí trang chiếu đầu tiên bên dưới trang chiếu cái trong ngăn dẫn hướng. Bố trí trang chiếu bên dưới trang chiếu cái là trang chiếu trên cùng trong ngăn dẫn hướng.

 3. Để thay thế văn bản chỗ dành sẵn, hãy chọn văn bản Bấm để sửa bản cái tiêu đề kiểu, sau đó nhập hoặc dán văn bản tùy chỉnh, Bấm để thêm tiêu đề dự án.

  Thay đổi văn bản chỗ dành sẵn để Bấm để thêm tiêu đề dự án, và bạn nhìn thấy nội dung lời nhắc này mới trong chỗ dành sẵn khi bạn trở lại dạng xem thường.

 4. Khi bạn hoàn tất các thay đổi trong dạng xem bản cái trang chiếu, trên thanh thông báo, bấm vào Đóng bản cái để quay lại dạng xem thông thường.

  Mẹo: Các sửa đổi cho bản cái trang chiếu và bố trí trang chiếu tương ứng tạm thời sẽ được thêm vào chủ đề được áp dụng cho bản trình bày của bạn. Nếu bạn áp dụng chủ đề khác thì các thay đổi bản cái trang chiếu sẽ được bỏ. Nếu bạn muốn giữ lại các thay đổi để sử dụng trong tương lai, trên tab Chủ đề, bên dưới Chủ đề, bấm vào Lưu chủ đề.

Loại bỏ các thành phần chân trang khỏi một bố trí trang chiếu

Các chỗ dành sẵn cho chân trang được bao gồm theo mặc định khi bạn thêm một bố trí trang chiếu mới. Chân trang được thực hiện ba thành phần: ngày và thời gian, văn bản chân trang và số trang chiếu. Các định dạng, kích cỡ và vị trí của các chỗ dành sẵn cho chân trang được thừa kế từ các thành phần chân trang trên bản chiếu cái, ngoại trừ nếu bạn chỉnh sửa chỗ dành sẵn cho chân trang trực tiếp trên bố trí trang chiếu.

Quan trọng: Ngay cả khi các thành phần chân trang được thể hiện trên bản chiếu cái và bố trí trang chiếu trong dạng xem trang chiếu cái, bạn phải bật chúng trước khi chúng có thể xuất hiện trên các trang chiếu của bản trình bày của bạn. Để bật đầu trang và chân trang, bấm vào menu chèn , sau đó bấm đầu trang và chân trang.

 1. Trên menu Dạng xem, trỏ đến Bản cái, rồi bấm vào Bản cái trang chiếu.

 2. Trong ngăn dẫn hướng, bấm vào bố trí trang chiếu bạn muốn thay đổi. Bố trí trang chiếu ở bên dưới bản cái trang chiếu, đây là trang chiếu trên cùng trong ngăn dẫn hướng.

 3. Bấm tab bản Chiếu cái , và sau đó dưới Sửa bố trí, hãy xóa hộp kiểm Cho phép chân trang .

  Tab Trang chiếu Cái, nhóm Sửa Bố trí

 4. Khi bạn hoàn tất các thay đổi trong dạng xem bản cái trang chiếu, trên thanh thông báo, bấm vào Đóng bản cái để quay lại dạng xem thông thường.

  Mẹo: Các sửa đổi cho bản cái trang chiếu và bố trí trang chiếu tương ứng tạm thời sẽ được thêm vào chủ đề được áp dụng cho bản trình bày của bạn. Nếu bạn áp dụng chủ đề khác thì các thay đổi bản cái trang chiếu sẽ được bỏ. Nếu bạn muốn giữ lại các thay đổi để sử dụng trong tương lai, trên tab Chủ đề, bên dưới Chủ đề, bấm vào Lưu chủ đề.

Xem Thêm

Tạo hoặc thay đổi bố trí trang chiếu

Sửa đổi bản cái trang chiếu

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×