Thêm hoặc loại bỏ cột trong Hộp thư đến

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bạn có thể thêm hoặc loại bỏ cột trong một số thư mục và dạng xem, chẳng hạn như hộp thư đến và các thư mục thư, liên hệ với danh sách, hoặc danh sách tác vụ.

Quan trọng: để sử dụng hướng dẫn này, bạn phải chuyển đến một dạng xem khác vào dạng xem mặc định.

Thay đổi dạng xem của bạn để hiển thị các cột

Để thêm và loại bỏ các cột, bạn phải sử dụng một dạng xem danh sách. Dạng xem mặc định cho hộp thư đến là thu gọn, Hiển thị thư được nhóm theo hội thoại.

Để chuyển đổi dạng xem của bạn vào một dạng xem danh sách:

 1. Chọn menu xem , rồi Thay đổi dạng xem.

  Chọn thay đổi dạng xem để chọn một dạng xem mới.
 2. Hãy chọn duy nhất hoặc xem trước.

Thêm hoặc loại bỏ cột trong dạng xem danh sách

 1. Trên tab Dạng xem, trong nhóm Dạng xem Hiện tại, bấm Thiết đặt Dạng xem.

  Lệnh Xem Thiết đặt trên ribbon

 2. Trong hộp thoại Cài đặt Chế độ xem Nâng cao, bấm Cột.

  Hộp thoại Thiết đặt Dạng xem Nâng cao

 3. Trong hộp thoại Hiển thị Cột, ở danh sách Cột có sẵn, bấm tên cột, rồi bấm Thêm.

  Hộp thoại Hiện Cột

  Nếu cột mà bạn muốn không có trong danh sách Cột có sẵn, hãy bấm vào hộp Chọn cột có sẵn từ để xem tập hợp các cột bổ sung.

  Để tạo một cột tùy chỉnh, bấm Cột Mới, nhập Tên cho cột, rồi bấm vào LoạiĐịnh dạng thông tin mà bạn muốn cột hiển thị.

  Để loại bỏ cột, trong danh sách Hiển thị các cột theo thứ tự này, bấm tên cột, sau đó bấm Loại bỏ.

 4. Bấm OK để lưu các thay đổi và áp dụng dạng xem mới của bạn.

  Quan trọng: Nếu bạn không nhìn thấy cột mới của bạn xuất hiện trong dạng xem của bạn, bạn có thể không sử dụng dạng xem danh sách. Hãy xem thay đổi dạng xem của bạn để hiển thị các cột để chuyển sang dạng xem danh sách trước tiên, sau đó lặp lại các bước trong quy trình này.

  Bạn có thể thêm cột bổ sung vào dạng xem danh sách của bạn.

Cột trong hộp thư đến của bạn và trong các dạng xem bảng của danh sách thư có được gọi là các trường. Để khôi phục một cột trong các dạng xem, bạn cần phải thêm cột hoặc các trường trở lại các dạng xem.

 1. Trên menu Dạng xem, trỏ đến Dạng xem Hiện tại, rồi bấm vào Tùy chỉnh Dạng xem Hiện tại.

 2. Bấm trường.

 3. Trong danh sách trường sẵn dùng , hãy bấm vào trường mà bạn muốn thêm.

  Nếu trường mà bạn muốn không nằm trong danh sách trường sẵn có , bấm bộ khác của trường trong hộp chọn trường có sẵn từ và sau đó bấm vào một trường trong danh sách trường sẵn có .

 4. Bấm vào Thêm.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×