Thêm hoặc loại bỏ các phần và cột trên một trang

Thêm hoặc loại bỏ các phần và cột trên một trang

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bạn có thể thêm cột vào các phần trong trang SharePoint hiện đại. Để hiển thị nội dung song song, bạn có thể thêm tới ba cột từng phần. Nếu bạn đang làm việc trên một trang là một phần của một trang web giao tiếp, bạn có thể tạo một cột trải rộng qua toàn bộ trang (bao gồm các cạnh của nó), bằng cách thêm một cột độ rộng đầy đủ. Bạn cũng có thể xếp chồng nhiều phần với số khác nhau của cột.

Lưu ý: Một số tính năng được giới thiệu dần cho các tổ chức chọn tham gia vào chương trình bản phát hành kinh. Điều này có nghĩa là bạn có thể không chưa nhìn thấy tính năng này hoặc nó có thể trông khác với những gì được mô tả trong bài viết trợ giúp.

Thêm một phần với cột vào một trang

 1. Đi tới trang nơi bạn muốn thêm cột.

 2. Nếu bạn chưa ở chế độ chỉnh sửa, bấm sửa ở phía trên cùng bên phải của trang.

 3. Di chuột qua chuột bên dưới khu vực tiêu đề trang vào các xa bên trái, hoặc trên hoặc dưới phần web hiện có vào các xa bên trái của trang, và bạn sẽ thấy đường với một được khoanh tròn +, như thế này với các mẹo công cụ có tên Thêm một phần mới :

  Di chuột bên dưới phần web để xem nút thêm phần mới

 4. Bấm Chọn các + thêm phần nút để thêm một phần mới .

 5. Dưới phần bố trí, hãy chọn số cột bạn muốn, hoặc nếu bạn đang ở trên một trang là một phần của một trang web giao tiếp, bạn có thể chọn độ rộng toàn cột để kéo dài toàn bộ trang (bao gồm các cạnh của nó).

  Bố trí mục

Lưu ý: Độ rộng toàn cột không sẵn dùng trên trang là một phần của trang nhóm. Nó sẵn dùng chỉ trên trang là một phần của trang thông tin liên lạc.

Thêm hoặc loại bỏ cột trong một phần hiện có

Lưu ý: Khi bạn có nội dung trong hai hoặc nhiều cột, và sau đó giảm số lượng cột, nội dung ở phía bên phải hầu hết các cột sẽ di chuyển đến cột tiếp theo ở bên trái. Nếu bạn giảm đến một cột, các nội dung trong cột thứ hai hoặc thứ ba sẽ di chuyển xuống dưới cùng của cột đầu tiên.

 1. Đi tới trang nơi bạn muốn thêm cột.

 2. Nếu bạn chưa ở chế độ chỉnh sửa, bấm sửa ở phía trên cùng bên phải của trang.

 3. Mỗi phần của trang được đánh dấu bằng đường chấm chấm. Trong phần bạn muốn thêm cột vào đó, bấm sửa phần bên trái của trang.

  Bấm vào nút phần để bắt đầu sửa một phần

 4. Trong hộp công cụ phần bên phải, chọn số và kiểu của cột bạn muốn, và nếu bạn muốn thực hiện phần nổi bật, hoặc làm cho trang của bạn hấp dẫn hơn, hãy chọn một màu nền phần. Các màu sẵn dùng dựa trên chủ đề trang web của bạn.

  Phần bố trí ngăn

Thêm nội dung vào một cột

 1. Nếu bạn chưa ở chế độ chỉnh sửa, bấm sửa ở phía trên cùng bên phải của trang.

 2. Đi tới cột mà bạn muốn thêm nội dung.

 3. Di chuột qua cột và bấm Dấu cộng được khoanh tròn dùng để thêm phần web hiện đại vào trang .

 4. Chọn phần web mà bạn muốn thêm vào cột, và sau đó thêm nội dung của bạn vào phần web. Tìm hiểu về cách sử dụng phần web.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×