Thêm hoặc loại bỏ các cột trên một trang

Thêm hoặc loại bỏ các cột trên một trang

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bạn có thể thêm cột vào các phần trong trang SharePoint Online. Để hiển thị nội dung song song, bạn có thể thêm tới ba cột từng phần. Theo chiều dọc, bạn có thể có nhiều phần với số khác nhau của cột.

Thêm một phần với cột vào một trang

 1. Đi tới trang nơi bạn muốn thêm cột.

 2. Nếu bạn chưa ở chế độ chỉnh sửa, bấm sửa ở phía trên cùng bên phải của trang.

 3. Di chuyển con chuột của bạn bên dưới khu vực tiêu đề của trang, hoặc bên trên hoặc dưới một phần web hiện có, và bạn sẽ thấy đường với một được khoanh tròn +, như thế này:

  Dấu cộng dùng để thêm các phần web vào một trang

 4. Bấm Sử dụng dấu cộng được khoanh tròn để thêm phần web hiện đại vào trang .

 5. Dưới phần bố trí, hãy chọn số cột bạn muốn.

  Phần bố trí

Thêm hoặc loại bỏ cột trong một phần hiện có

Lưu ý: Khi bạn có nội dung trong hai hoặc nhiều cột, và sau đó giảm số lượng cột, nội dung ở phía bên phải hầu hết các cột sẽ di chuyển đến cột tiếp theo ở bên trái. Nếu bạn giảm đến một cột, các nội dung trong cột thứ hai hoặc thứ ba sẽ di chuyển xuống dưới cùng của cột đầu tiên.

 1. Đi tới trang nơi bạn muốn thêm cột.

 2. Nếu bạn chưa ở chế độ chỉnh sửa, bấm sửa ở phía trên cùng bên phải của trang.

 3. Mỗi phần của trang được đánh dấu bằng đường chấm chấm. Trong phần bạn muốn thêm cột vào đó, bấm sửa phần bên trái của trang.

  Sửa phần

 4. Trong hộp công cụ phần bên phải, chọn số và kiểu của cột bạn muốn.

  Phần bố trí ngăn

Thêm nội dung vào một cột

 1. Nếu bạn chưa ở chế độ chỉnh sửa, bấm sửa ở phía trên cùng bên phải của trang.

 2. Đi tới cột mà bạn muốn thêm nội dung.

 3. Di chuột qua cột và bấm Sử dụng dấu cộng được khoanh tròn để thêm phần web hiện đại vào trang .

 4. Chọn phần web mà bạn muốn thêm vào cột, và sau đó thêm nội dung của bạn vào phần web. Tìm hiểu về cách sử dụng phần web.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×