Thêm hoặc loại bỏ bổ trợ trong Excel

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bổ trợ cung cấp các lệnh và tính năng tùy chọn cho Microsoft Excel. Theo mặc định, bổ trợ không sẵn dùng ngay trong Excel, vì thế trước tiên bạn phải cài đặt và (trong một số trường hợp) kích hoạt để có thể dùng các bổ trợ này.

Bạn đang tìm kiếm thông tin về bổ trợ Office dựa trên HTML, CSS và JS? Nếu bạn, hãy xem lấy Office bổ trợ cho Excel.

Một số bổ trợ được dựng sẵn Excel, chẳng hạn như bộ giải và ToolPak phân tích. Các bổ trợ sẵn dùng từ Trung tâm tải xuống và phải đầu tiên được tải về và cài đặt. Cuối cùng, không có bổ trợ được tạo ra bên thứ ba, chẳng hạn như lập trình viên trong tổ chức của bạn hoặc nhà cung cấp giải pháp phần mềm. Những mục này có thể mô hình đối tượng cấu phần (COM) bổ trợ, Visual Basic for Applications (VBA) bổ trợ và DLL bổ trợ. Những bổ trợ cũng phải được cài đặt để sử dụng chúng.

Hầu hết các bổ trợ đều có thể được phân loại thành ba kiểu khác nhau:

 • Bổ trợ Excel    Những mục này thường bao gồm bổ trợ Excel (.xlam), Excel 97-2003 bổ trợ (.xla), hoặc DLL bổ trợ (.xll) tệp hoặc chúng là tự động hóa bổ trợ. Một số bổ trợ Excel, chẳng hạn như bộ giải và ToolPak phân tích, có thể sẵn dùng sau khi bạn cài đặt Excel hoặc Microsoft Office. Thông thường, bạn chỉ cần kích hoạt những bổ trợ để sử dụng chúng.

 • Có thể tải xuống bổ trợ    Bổ sung bổ trợ cho Excel có thể tải xuống và cài đặt từ các bản tải xuống tại Office.com.

 • Tùy chỉnh bổ trợ    Người phát triển và nhà cung cấp giải pháp thông thường thiết kế mô hình đối tượng cấu phần (COM) bổ trợ tùy chỉnh, tự động hóa bổ trợ, VBA bổ trợ và bổ trợ XLL. Những mục này phải được cài đặt để bạn dùng chúng.

Sau khi bạn đã cài đặt hay kích hoạt một bổ trợ, bổ trợ đó và các lệnh của nó có thể sẵn dùng ở một trong số các vị trí sau đây:

 • Tab Dữ liệu. Sau khi bạn cài đặt và kích hoạt các bổ trợ Analysis ToolPak và Bộ giải, các lệnh Phân tích Dữ liệu và Bộ giải sẽ sẵn dùng trong nhóm Phân tích.

  Nút Phân tích Dữ liệu trong nhóm Phân tích Dữ liệu

 • Tab Công thức. Sau khi bạn cài đặt và kích hoạt Công cụ Tiền tệ Euro, các lệnh Chuyển đổi Euro và Định dạng Euro sẽ được hiển thị trong nhóm Giải pháp.

  Chuyển đổi Euro và Định dạng Euro

 • Tab Bổ trợ. Các bổ trợ khác có thể được thêm vào tab Bổ trợ. Tab này được thêm vào ruy-băng khi bạn cài đặt và kích hoạt bổ trợ đầu tiên hiện ra trong tab Bổ trợ. Nếu bạn không nhìn thấy tab Bổ trợ, bạn cần thoát ra rồi khởi động lại Excel.

Các bổ trợ khác, chẳng hạn như tab Bắt Đầu, đều sẵn dùng ở các chỗ khác trong Excel, chẳng hạn như một tab trên ruy-băng hay thông qua các macro hay các menu được tùy chỉnh.

Quan trọng: Nếu bạn là một nhà phát triển phần mềm, bạn có thể sử dụng thủ tục này để cài đặt hoặc loại bỏ một chương trình tự động hóa trước khi bạn thiết kế cài đặt và loại bỏ chương trình cho bổ trợ của bạn.

Để kích hoạt một bổ trợ của Excel   

 1. Bấm tab Tệp, bấm Tùy chọn rồi bấm vào thể loại Bổ trợ.

 2. Trong hộp Quản lý, bấm Bổ trợ Excel, rồi bấm Đến.

  Hộp thoại Bổ trợ xuất hiện.

 3. Trong hộp Bổ trợ sẵn dùng, hãy chọn hộp kiểm kế bên bổ trợ bạn muốn kích hoạt rồi bấm OK.

Nếu bạn không thể tìm thấy bổ trợ mình muốn kích hoạt trong hộp Bổ trợ sẵn dùng, bạn có thể cần phải cài đặt nó.

Để cài đặt một bổ trợ Excel   

 • Để cài đặt bổ trợ được cài đặt thông thường trong Excel, chẳng hạn như bộ giải hoặc ToolPak phân tích, chạy chương trình thiết lập cho Excel hoặc Microsoft Office và chọn thay đổi tùy chọn để cài đặt bổ trợ. Sau khi bạn khởi động lại Excel, bổ trợ sẽ xuất hiện trong hộp Bổ trợ sẵn dùng .

 • Một số bổ trợ Excel được đặt trên máy tính của bạn và có thể được cài đặt hoặc kích hoạt bằng cách bấm Duyệt (trong hộp thoại Bổ trợ) để tìm bổ trợ đó rồi bấm OK.

 • Một số bổ trợ Excel yêu cầu phải chạy gói cài đặt. Bạn có thể cần phải tải xuống hay sao chép gói cài đặt sang máy tính của bạn (gói cài đặt thường là một tệp có đuôi tên tệp là .msi) rồi chạy nó.

 • Các bổ trợ có thể không sẵn dùng trên máy tính của bạn có thể tải xuống và cài đặt thông qua trình duyệt Web từ các bản tải xuống hoặc từ trang web khác trên Internet hoặc một máy chủ trong tổ chức của bạn. Hãy làm theo các hướng dẫn thiết lập cho việc tải xuống khi cần thiết.

Để hủy kích hoạt một bổ trợ Excel   

 1. Bấm tab Tệp, bấm Tùy chọn rồi bấm vào thể loại Bổ trợ.

 2. Trong hộp Quản lý, bấm Bổ trợ Excel, rồi bấm Đến.

 3. Trong hộp Bổ trợ sẵn dùng, hãy chọn hộp kiểm kế bên bổ trợ bạn muốn hủy kích hoạt rồi bấm OK.

  Trong nhiều trường hợp, khi bạn hủy kích hoạt một bổ trợ, nó sẽ được loại bỏ khỏi nhóm của mình trên ruy-băng. Ở các trường hợp khác, để loại bỏ bổ trợ khỏi ruy-băng, bạn có thể cần phải khởi động lại Excel.

  Lưu ý    Việc hủy kích hoạt một bổ trợ sẽ không loại bỏ bổ trợ đó khỏi máy tính của bạn. Để loại bỏ bổ trợ khỏi máy tính, bạn phải dỡ cài đặt bổ trợ đó.

Để loại bỏ một bổ trợ Excel   

Quan trọng: Nếu bạn đã cài đặt Excel bổ trợ từ một máy chủ tệp mạng hoặc từ một thư mục được chia sẻ, bạn có thể cần phải loại bỏ bổ trợ từ vị trí đó. Nếu bạn đã cài đặt Excel bổ trợ từ CD và bạn ánh xạ ổ đĩa CD tới một chữ cái ổ đĩa mới sau khi cài đặt bổ trợ, bạn cần phải cài đặt lại bổ trợ từ đĩa CD. Nếu bạn đang chạy bất kỳ bổ trợ Excel từ đĩa CD, bạn phải dỡ cài đặt bổ trợ Excel, và sau đó cài đặt từ đĩa CD.

 1. Bấm tab tệp , sau đó bấm thoát.

 2. Trong Pa-nen Điều khiển, hãy bấm Chương trình và Tính năng (Windows 7 và Windows Vista) hoặc Thêm/Loại bỏ Chương trình (Windows XP).

 3. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Nếu bạn đã cài đặt Excel như một phần của Microsoft Office, hãy bấm Microsoft Office trong danh sách các chương trình được cài đặt rồi bấm nút Thay đổi.

  • Nếu bạn đã cài đặt Excel riêng biệt, hãy bấm vào tên của chương trình trong danh sách các chương trình được cài đặt rồi bấm nút Thay đổi.

  • Nếu bạn đã cài đặt bổ trợ từ Trung tâm tải xuống, bấm vào tên của chương trình của bạn trong danh sách các chương trình đã cài đặt, sau đó bấm nút dỡ cài đặt .

 4. Làm theo các hướng dẫn trong chương trình cài đặt.

Quan trọng: Nếu bạn là một nhà phát triển phần mềm, bạn có thể sử dụng thủ tục này để cài đặt hoặc loại bỏ một chương trình tự động hóa trước khi bạn thiết kế cài đặt và loại bỏ chương trình cho bổ trợ của bạn. Nếu bạn không phải là một nhà phát triển, bạn không cần sử dụng thủ tục này. Liên hệ với người cung cấp bổ trợ nếu bạn muốn cài đặt và loại bỏ các hướng dẫn quản trị hệ thống.

Thêm bổ trợ COM

 1. Bấm tab Tệp, bấm Tùy chọn rồi bấm vào thể loại Bổ trợ.

 2. Trong hộp quản lý , bấm bổ trợ COM, sau đó bấm đi.

  Hộp thoại Bổ trợ COM xuất hiện.

 3. Trong hộp Bổ trợ sẵn dùng, hãy chọn hộp kiểm kế bên bổ trợ bạn muốn cài đặt rồi bấm OK.

  Mẹo    Nếu bổ trợ mà bạn muốn dùng không được liệt kê trong hộp Bổ trợ sẵn dùng, hãy bấm Thêm rồi tìm bổ trợ đó.

Loại bỏ bổ trợ COM

 1. Bấm tab Tệp, bấm Tùy chọn rồi bấm vào thể loại Bổ trợ.

 2. Trong hộp quản lý , bấm bổ trợ COM, sau đó bấm đi.

  Hộp thoại Bổ trợ COM xuất hiện.

 3. Trong hộp Bổ trợ sẵn dùng, hãy chọn hộp kiểm kế bên bổ trợ bạn muốn loại bỏ rồi bấm OK.

  Lưu ý    Thao tác này sẽ loại bỏ bổ trợ đó khỏi bộ nhớ nhưng vẫn giữ tên của nó trong danh sách các bổ trợ sẵn dùng. Nó sẽ không xóa bỏ bổ trợ đó khỏi máy tính của bạn.

 4. Để loại bỏ bổ trợ COM khỏi danh sách các bổ trợ sẵn dùng và để xóa bổ trợ khỏi máy tính của bạn, hãy bấm tên của nó trong hộp Bổ trợ sẵn dùng rồi bấm Loại bỏ.

Lưu ý: Nếu bạn là một nhà phát triển phần mềm, bạn có thể sử dụng thủ tục này để cài đặt hoặc loại bỏ một chương trình tự động hóa trước khi bạn thiết kế cài đặt và loại bỏ chương trình cho bổ trợ của bạn. Nếu bạn không phải là một nhà phát triển, bạn không cần sử dụng thủ tục này. Liên hệ với người cung cấp bổ trợ nếu bạn muốn cài đặt và loại bỏ các hướng dẫn quản trị hệ thống.

 1. Bấm tab Tệp, bấm Tùy chọn rồi bấm vào thể loại Bổ trợ.

 2. Trong hộp Quản lý, bấm Bổ trợ Excel, rồi bấm Đến.

  Hộp thoại Bổ trợ xuất hiện.

 3. Để cài đặt tự động hóa bổ trợ, trong hộp máy chủ tự động hóa sẵn dùng , hãy bấm tự động hóa, sau đó bấm bổ trợ mà bạn muốn.

  Mẹo    Nếu bổ trợ bạn muốn không nằm trong danh sách, hãy bấm Duyệt, tìm bổ trợ rồi bấm OK.

 4. Để loại bỏ bổ trợ tự động hóa, bạn phải loại bỏ nó khỏi sổ đăng ký. Hãy gặp người quản trị hệ thống để biết thêm chi tiết.

Một số bổ trợ được dựng sẵn Excel, chẳng hạn như bộ giải và ToolPak phân tích. Các bổ trợ sẵn dùng từ Trung tâm tải xuống và phải đầu tiên được tải về và cài đặt. Cuối cùng, không có bổ trợ được tạo ra bên thứ ba, chẳng hạn như lập trình viên trong tổ chức của bạn hoặc nhà cung cấp giải pháp phần mềm. Những mục này có thể mô hình đối tượng cấu phần (COM) bổ trợ, Visual Basic for Applications (VBA) bổ trợ và DLL bổ trợ. Những bổ trợ cũng phải được cài đặt để sử dụng chúng.

Hầu hết các bổ trợ đều có thể được phân loại thành ba kiểu khác nhau:

 • Bổ trợ Excel    Những mục này thường bao gồm bổ trợ Excel (.xlam), Excel 97-2003 bổ trợ (.xla), hoặc DLL bổ trợ (.xll) tệp hoặc chúng là tự động hóa bổ trợ. Một số bổ trợ Excel, chẳng hạn như bộ giải và ToolPak phân tích, có thể sẵn dùng sau khi bạn cài đặt Excel hoặc Microsoft Office. Thông thường, bạn chỉ cần kích hoạt những bổ trợ để sử dụng chúng.

 • Có thể tải xuống bổ trợ    Bổ sung bổ trợ cho Excel có thể tải xuống và cài đặt từ các bản tải xuống tại Office.com.

 • Tùy chỉnh bổ trợ    Người phát triển và nhà cung cấp giải pháp thông thường thiết kế mô hình đối tượng cấu phần (COM) bổ trợ tùy chỉnh, tự động hóa bổ trợ, VBA bổ trợ và bổ trợ XLL. Những mục này phải được cài đặt để bạn dùng chúng.

Sau khi bạn đã cài đặt hay kích hoạt một bổ trợ, bổ trợ đó và các lệnh của nó có thể sẵn dùng ở một trong số các vị trí sau đây:

 • Tab dữ liệu . Sau khi bạn cài đặt và kích hoạt ToolPak phân tích và Solver bổ trợ, các lệnh Phân tích dữ liệubộ giải được sẵn dùng trong tab dữ liệu trên ruy-băng.

 • Tab nhà . Các bổ trợ có thể được thêm vào tab trang đầu .

Các bổ trợ khác, chẳng hạn như tab Bắt Đầu, đều sẵn dùng ở các chỗ khác trong Excel, chẳng hạn như một tab trên ruy-băng hay thông qua các macro hay các menu được tùy chỉnh.

Quan trọng: Nếu bạn là một nhà phát triển phần mềm, bạn có thể sử dụng thủ tục này để cài đặt hoặc loại bỏ một chương trình tự động hóa trước khi bạn thiết kế cài đặt và loại bỏ chương trình cho bổ trợ của bạn.

Để kích hoạt một cài đặt sẵn bổ trợ Excel   

 1. Trên menu công cụ , hãy chọn bổ trợ.

 2. Trong hộp Bổ trợ sẵn dùng , hãy chọn hộp kiểm cho bổ trợ bạn muốn kích hoạt, sau đó bấm OK.

Để cài đặt một bổ trợ Excel   

 • Một số bổ trợ Excel được đặt trên máy tính của bạn và có thể được cài đặt hoặc kích hoạt bằng cách duyệt (trong Bổ trợ hộp thoại ở trên) để định vị bổ trợ, sau đó bấm OK.

 • Một số bổ trợ Excel yêu cầu phải chạy gói cài đặt. Bạn có thể cần phải tải xuống hay sao chép gói cài đặt sang máy tính của bạn (gói cài đặt thường là một tệp có đuôi tên tệp là .msi) rồi chạy nó.

 • Các bổ trợ có thể không sẵn dùng trên máy tính của bạn có thể tải xuống và cài đặt thông qua trình duyệt Web từ các bản tải xuống hoặc từ trang web khác trên Internet, một máy chủ trong tổ chức của bạn, hoặc bằng cách dùng tùy chọn lưu trữ dựng sẵn trong Excel. Hãy làm theo các hướng dẫn thiết lập cho việc tải xuống khi cần thiết.

  Để cài đặt bổ trợ từ cửa hàng

  1. Bấm tab chèn trong ruy-băng.

  2. Bấm vào nút lưu trữ .

  3. Sử dụng trường thể loại hoặc Tìm kiếm để tìm bổ trợ.

  4. Bấm Thêm để cài đặt bổ trợ.

   Lưu ý: Một số bổ trợ bạn phải mua.

Để loại bỏ một bổ trợ Excel   

 1. Bấm tab chèn , sau đó bấm bổ trợ của tôi.

 2. Trong Office bổ trợ, hãy bấm menu 3 dấu chấm kế bên bổ trợ.

 3. Bấm Loại bỏ.

 4. Đọc thông báo xuất hiện về thiết bị khác và bấm loại bỏ.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×