Thêm hoặc loại bỏ đồng chủ sở hữu trong sổ tay nhân viên cho OneNote

Thêm hoặc loại bỏ đồng chủ sở hữu trong sổ tay nhân viên cho OneNote

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Đồng giáo viên có quyền truy nhập giống nhau dưới dạng giáo viên tạo sổ ghi chép lớp học để mở và quản lý sổ tay lớp học từ bất kỳ thiết bị.

  1. Mở OneNote trên máy tính.

  2. Chọn tab Sổ ghi chép lớp học , sau đó Thêm/loại bỏ giáo viên.

    • OneNote cho Mac: chọn tab Sổ ghi chép lớp học , sau đó Quản lý sổ tay lớp học, sau đó Thêm/loại bỏ giáo viên.

  3. Trình hướng dẫn sổ ghi chép lớp học sẽ tự động mở trong trình duyệt web của bạn. Chọn sổ ghi chép mà bạn đang Cập Nhật.

  4. Thêm teacher(s) theo tên hoặc địa chỉ email. Loại bỏ teacher(s) bằng cách chọn tên của họ.

  5. Xác nhận danh sách các giáo viên với quyền truy nhập vào sổ tay lớp học của bạn.

  6. Chọn Cập Nhật.

Teacher(s) bạn đã thêm vào sẽ nhận được email kèm nối kết đến sổ ghi chép của họ.

Tìm hiểu thêm

Hãy ghé thăm đào tạo OneNote Class Notebook để biết chi tiết về việc quản lý sổ tay lớp học.

Các tài nguyên bổ sung cho giáo dục

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×