Thêm hoặc loại bỏ đầu trang hoặc chân trang

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bằng cách sử dụng công cụ đầu trang và chân trang, bạn có thể tạo đầu trang và chân trang trên bất kỳ trang cái. Đầu trang và chân trang có thể bao gồm số tự động trang, ngày hiện tại và hiển thị thời gian, đối tượng tại chỗ và bất kỳ văn bản nào bạn muốn, chẳng hạn như đầu đề chương hoặc bản tin biểu ngữ.

Thêm đầu trang hoặc chân trang vào một trang đơn trang cái

 1. Trên menu dạng xem , bấm đầu trang và chân trang.

  Publisher sẽ chuyển sang một trang chính vị trí hộp văn bản đầu trang và chân trang sẽ xuất hiện, cùng với đầu trang và chân trangthanh công cụ.

 2. Chọn các tùy chọn bạn muốn từ thanh công cụ, hãy nhập tiêu đề hoặc văn bản chân trang bạn muốn, rồi sau đó áp dụng phông chữ và đoạn văn thiết đặt bạn muốn văn bản đầu trang và chân trang.

 3. Trên thanh công cụ đầu trang và chân trang , hãy bấm đóng.

Thêm đầu trang hoặc chân trang cho một trang chính hai trang

Bạn có thể thêm đầu trang và chân trang trên trang đối diện bằng cách thêm chúng vào trang cái trang đơn và sau đó thay đổi trang chính trang đơn vào trang chính hai trang.

 1. Trên menu dạng xem , bấm Trang chính.

 2. Trong ngăn tác vụ Sửa trang chính , hãy bấm vào mũi tên bên cạnh trang cái duy nhất mà bạn muốn tạo mặt đầu trang và chân trang, sau đó bấm sửa.

 3. Trên menu dạng xem , bấm đầu trang và chân trang.

  Hộp văn bản đầu trang và chân trang sẽ xuất hiện trên trang chính, cùng với đầu trang và chân trangthanh công cụ.

 4. Chọn các tùy chọn bạn muốn từ thanh công cụ, hãy nhập văn bản đầu trang hoặc chân trang bạn muốn, và sau đó áp dụng các thiết đặt đoạn văn bản bạn muốn đối với văn bản đầu trang và chân trang.

 5. Trong ngăn tác vụ Sửa trang chính , hãy bấm vào mũi tên bên cạnh trang chính bạn đang chỉnh sửa, sau đó bấm thay đổi với hai trang.

  Giờ đây bạn có thể sửa các đầu trang hoặc chân trang trên cả hai trang của trang chính hai trang của bạn.

 6. Trên thanh công cụ Sửa trang chính , hãy bấm Đóng dạng xem bản cái.

Ẩn đầu trang hoặc chân trang trên bất kỳ trang nào

Bạn có thể ẩn đầu trang hoặc chân trang trên bất kỳ trang nào bằng cách tạo trang chính trùng lặp, xóa bỏ đầu trang hoặc chân trang và sau đó áp dụng nó cho trang ấn phẩm mà bạn muốn vào đầu trang hoặc chân trang bị ẩn.

 1. Tạo trang chính trùng lặp có chứa đầu trang và chân trang bạn muốn ẩn.

  Cách thực hiện?

  1. Trên menu dạng xem , bấm Trang chính.

  2. Trong ngăn tác vụ Sửa trang chính , bấm vào mũi tên bên cạnh trang chính mà bạn muốn tạo bản sao, sau đó bấm trùng lặp.

  3. Trong hộp thoại Sao đôi trang chính , hãy thực hiện một hoặc nhiều thao tác sau:

   • Trong các trang ID (ký tự 1) hộp, hãy nhập một ký tự đơn mã định danh cho trang cái mới của bạn. Điều này có thể là bất kỳ ký tự đơn Unicode .

   • Trong hộp mô tả , nhập mô tả ngắn gọn về trang cái mới của bạn.

    Lưu ý: Hiển thị này mô tả được giới hạn ký tự 40.

   • Bấm OK.

 2. Xóa bỏ nội dung của đầu trang hoặc chân trang trên trang cái trùng lặp.

 3. Áp dụng trang cái trùng lặp cho trang ấn phẩm.

  Cách thực hiện?

  1. Trong ngăn tác vụ Sửa trang chính , hãy bấm dạng xem trang ấn phẩm.

   Ngăn tác vụ sẽ chuyển sang Áp dụng trang chính.

  2. Dẫn hướng đến trang mà bạn muốn áp dụng trang chính.

  3. Trong ngăn tác vụ Áp dụng trang cái , trong hộp bên dưới biểu tượng trang, hãy chọn trang chính mà bạn muốn áp dụng.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×