Thêm hoặc loại bỏ đường chuỗi, thả đường kẻ, đường cao-thấp, hoặc thanh lên-xuống trong biểu đồ

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bạn có thể thêm đường kẻ được xác định trước hoặc thanh biểu đồ trong một vài các ứng dụng dành cho Office. Bằng cách thêm đường kẻ, bao gồm đường chuỗi, thả đường kẻ, đường cao-thấp và thanh lên-xuống, để biểu đồ cụ thể có thể giúp bạn phân tích dữ liệu được hiển thị. Nếu bạn không còn muốn hiển thị các đường kẻ hay thanh, bạn có thể loại bỏ chúng.

Để định dạng biểu đồ trong Excelmới? Bấm ở đây cho một miễn phí 5 phút video đào tạo về cách định dạng biểu đồ của bạn.

Trong Office 2010 hoặc Office 2013 hoặc Office 2016, bạn có thể thêm hoặc loại bỏ đường kẻ trong biểu đồ trong hầu hết các ứng dụng, bao gồm ExcelPowerPoint, Word

Thêm hoặc loại bỏ đường kẻ trong biểu đồ

Kiểu đường kẻ và thanh cụ thể nào có sẵn trong thanh 2-D xếp chồng và biểu đồ cột, biểu đồ đường, các hình tròn của hình tròn và thanh của biểu đồ hình tròn, biểu đồ vùng và biểu đồ chứng khoán.

Tùy thuộc vào loại biểu đồ mà bạn sử dụng, bạn có thể thêm một trong các đường kẻ hay thanh sau đây:

 • Đường chuỗi    Các đường kết nối chuỗi dữ liệu trong thanh 2-D xếp chồng và biểu đồ cột để nhấn mạnh sự khác biệt trong các số đo giữa mỗi chuỗi dữ liệu. Hình tròn của hình tròn và thanh của biểu đồ hình tròn Hiển thị đường chuỗi theo mặc định để kết nối chính biểu đồ hình tròn với các hình tròn phụ hoặc thanh biểu đồ. Đường Chuỗi

 • Đường sụt giảm    Sẵn dùng trong khu vực 2-D và 3-D và biểu đồ đường, các đường mở rộng từ điểm dữ liệu vào trục ngang (thể loại) để giúp làm rõ nơi một đánh dấu dữ liệu kết thúc và bắt đầu đánh dấu dữ liệu tiếp theo. Đường Sụt giảm

 • Đường cao-thấp    Sẵn dùng trong biểu đồ đường 2-D và hiển thị theo mặc định trong biểu đồ chứng khoán cao-thấp đường mở rộng từ giá trị cao nhất đến giá trị thấp nhất trong mỗi thể loại. Đường Cao-Thấp

 • Thanh lên-xuống    Hữu ích trong biểu đồ đường với nhiều chuỗi dữ liệu, thanh lên-xuống cho biết sự khác biệt giữa các điểm dữ liệu trong chuỗi dữ liệu đầu tiên và chuỗi dữ liệu cuối cùng. Theo mặc định, các thanh được cũng được thêm vào biểu đồ chứng khoán, chẳng hạn như khối lượng-mở cửa-cao-thấp-đóng và mở cửa-cao-thấp-đóng. Thanh Lên-Xuống

 1. Bấm vào thanh 2-D xếp chồng, cột, đường, các hình tròn của hình tròn, thanh trên hình tròn, vùng hoặc biểu đồ chứng khoán mà bạn muốn thêm đường kẻ hoặc thanh.

  Thao tác này hiển thị Công cụ Biểu đồ, thêm các tab Thiết kế, Bố trí và Định dạng.

 2. Trên tab bố trí , trong nhóm phân tích , hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Bấm đường kẻ, sau đó bấm vào kiểu đường bạn muốn.

   Lưu ý: Các kiểu đường khác nhau sẵn có cho các loại biểu đồ khác nhau.

  • Bấm Thanh lên/xuống, sau đó bấm Thanh lên/xuống. Nhóm Phân tích trên tab Bố trí (Công cụ Biểu đồ)

Mẹo: Bạn có thể thay đổi định dạng đường chuỗi, thả đường kẻ, đường cao-thấp, hoặc thanh lên-xuống bạn hiển thị trong biểu đồ bằng cách bấm chuột phải vào đường kẻ hoặc thanh, rồi bấm định dạng < kiểu đường kẻ hoặc thanh > .

 1. Bấm vào thanh 2-D xếp chồng, cột, đường, các hình tròn của hình tròn, thanh trên hình tròn, vùng hoặc chứng khoán biểu đồ hiển thị dòng được xác định trước đó hoặc thanh.

  Thao tác này hiển thị Công cụ Biểu đồ, thêm các tab Thiết kế, Bố trí và Định dạng.

 2. Trên tab bố trí , trong nhóm phân tích , bấm đường kẻ hoặc Thanh lên/xuống, sau đó bấm không có để loại bỏ đường kẻ hoặc thanh khỏi biểu đồ. Nhóm Phân tích trên tab Bố trí (Công cụ Biểu đồ)

Mẹo: Bạn cũng có thể loại bỏ đường kẻ hoặc thanh ngay lập tức sau khi bạn thêm chúng vào biểu đồ bằng cách bấm hoàn tác trên Thanh công cụ truy nhập nhanh hoặc nhấn CTRL + Z.

Trong Excel, bạn có thể thêm đường chuỗi được xác định trước, thả đường kẻ, đường cao-thấp và thanh lên-xuống để tạo một biểu đồ cụ thể dễ đọc hơn. biểu đồ Excel , chẳng hạn như thanh 2-D xếp chồng và biểu đồ cột, biểu đồ đường, các hình tròn của hình tròn và thanh của biểu đồ hình tròn, biểu đồ vùng và biểu đồ chứng khoán, có thể sửa đổi để hiển thị thông tin bạn muốn. Nếu bạn không còn cần đường kẻ hoặc thanh, bạn có thể loại bỏ chúng.

Để biết thêm thông tin về vẽ đường kẻ của riêng bạn, hãy xem vẽ hoặc xóa bỏ đường kẻ hoặc đường kết nối.

Tùy thuộc vào loại biểu đồ mà bạn sử dụng, bạn có thể thêm một trong các đường kẻ hay thanh sau đây:

 • Đường chuỗi    Các đường kết nối chuỗi dữ liệu trong thanh 2-D xếp chồng và biểu đồ cột để nhấn mạnh sự khác biệt trong các số đo giữa mỗi chuỗi dữ liệu. Hình tròn của hình tròn và thanh của biểu đồ hình tròn Hiển thị đường chuỗi theo mặc định để kết nối chính biểu đồ hình tròn với các hình tròn phụ hoặc thanh biểu đồ. Đường Chuỗi

 • Đường sụt giảm    Sẵn dùng trong khu vực 2-D và 3-D và biểu đồ đường, các đường mở rộng từ điểm dữ liệu vào trục ngang (thể loại) để giúp làm rõ nơi một đánh dấu dữ liệu kết thúc và bắt đầu đánh dấu dữ liệu tiếp theo. Đường Sụt giảm

 • Đường cao-thấp    Sẵn dùng trong biểu đồ đường 2-D và hiển thị theo mặc định trong biểu đồ chứng khoán cao-thấp đường mở rộng từ giá trị cao nhất đến giá trị thấp nhất trong mỗi thể loại. Đường Cao-Thấp

 • Thanh lên-xuống    Hữu ích trong biểu đồ đường với nhiều chuỗi dữ liệu, thanh lên-xuống cho biết sự khác biệt giữa các điểm dữ liệu trong chuỗi dữ liệu đầu tiên và chuỗi dữ liệu cuối cùng. Theo mặc định, các thanh được cũng được thêm vào biểu đồ chứng khoán, chẳng hạn như khối lượng-mở cửa-cao-thấp-đóng và mở cửa-cao-thấp-đóng. Thanh Lên-Xuống

 1. Bấm vào thanh 2-D xếp chồng, cột, đường, các hình tròn của hình tròn, thanh trên hình tròn, vùng hoặc biểu đồ chứng khoán mà bạn muốn thêm đường kẻ hoặc thanh.

  Thao tác này hiển thị Công cụ Biểu đồ, thêm các tab Thiết kế, Bố trí và Định dạng.

 2. Trên tab bố trí , trong nhóm phân tích , hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Bấm đường kẻ, sau đó bấm Tùy chọn kiểu đường kẻ mà bạn muốn.

   Lưu ý: Tùy chọn kiểu đường khác nhau sẵn có cho các loại biểu đồ khác nhau.

  • Bấm Thanh lên/xuống, sau đó bấm Thanh lên/xuống.

Mẹo: Bạn có thể thay đổi định dạng đường chuỗi, thả đường kẻ, đường cao-thấp, hoặc thanh lên-xuống bạn hiển thị trong biểu đồ. Để biết thêm thông tin, hãy xem định dạng thành phần biểu đồ.

 1. Bấm vào thanh 2-D xếp chồng, cột, đường, các hình tròn của hình tròn, thanh trên hình tròn, vùng hoặc chứng khoán biểu đồ hiển thị dòng được xác định trước đó hoặc thanh.

  Thao tác này hiển thị Công cụ Biểu đồ, thêm các tab Thiết kế, Bố trí và Định dạng.

 2. Trên tab bố trí , trong nhóm phân tích , bấm đường kẻ hoặc Thanh lên/xuống, sau đó bấm không có để loại bỏ đường kẻ hoặc thanh khỏi biểu đồ.

  Mẹo: Bạn cũng có thể loại bỏ đường kẻ hoặc thanh ngay lập tức sau khi bạn thêm chúng vào biểu đồ bằng cách bấm hoàn tác trên Thanh công cụ truy nhập nhanh hoặc nhấn CTRL + Z.

Bạn có thể thêm đường kẻ khác vào bất kỳ chuỗi dữ liệu trong một khu vực, thanh, cột, đường, chứng khoán, xy (phân tán), hoặc biểu đồ bong bóng có 2-D và không xếp chồng.

 1. Trên menu Xem, bấm vào Bố trí In.

 2. Trong biểu đồ, chọn chuỗi dữ liệu mà bạn muốn thêm một dòng đến, và sau đó bấm tab Thiết kế biểu đồ .

  Tab thiết kế biểu đồ

  Ví dụ trong biểu đồ đường, bấm vào một trong các đường trong biểu đồ và tất cả đánh dấu dữ liệu của chuỗi dữ liệu đó sẽ được chọn.

 3. Bấm Thêm thành phần biểu đồ, sau đó bấm đường lưới.

  Thành phần biểu đồ menu Thêm

 4. Chọn tùy chọn dòng mà bạn muốn hoặc bấm Thêm tùy chọn đường lưới.

  Thêm đường lưới

  Tùy thuộc vào loại biểu đồ, một số tùy chọn có thể không sẵn dùng.

 1. Trên menu Xem, bấm vào Bố trí In.

 2. Bấm vào biểu đồ với các đường, sau đó bấm vào tab Thiết kế biểu đồ .

  Tab thiết kế biểu đồ

 3. Bấm Thêm thành phần biểu đồ, bấm đường lưới, sau đó bấm Thêm tùy chọn đường lưới.

  Thêm đường lưới

 4. Chọn không đường kẻ.

  Loại bỏ đường lưới

  Bạn cũng có thể bấm vào đường kẻ và nhấn DELETE.

Word

 1. Trên menu Xem, bấm vào Bố trí In.

 2. Trong biểu đồ, chọn chuỗi dữ liệu mà bạn muốn thêm đường kẻ để, và sau đó bấm tab Bố trí sơ đồ .

  Ví dụ trong biểu đồ đường, bấm vào một trong các đường trong biểu đồ và tất cả đánh dấu dữ liệu của chuỗi dữ liệu đó sẽ được chọn.

 3. Bên dưới phân tích, bấm đường, sau đó bấm vào đường kẻ mà bạn muốn.

  Tab Bố trí Biểu đồ, nhóm Phân tích

  Tùy thuộc vào loại biểu đồ, một số tùy chọn có thể không sẵn dùng.

 1. Trên menu Xem, bấm vào Bố trí In.

 2. Bấm vào biểu đồ với các đường, sau đó bấm vào tab Bố trí sơ đồ .

 3. Bên dưới phân tích, bấm đường, sau đó bấm Không đường kẻ.

  Tab Bố trí Biểu đồ, nhóm Phân tích

  Bạn cũng có thể bấm vào đường kẻ và nhấn DELETE.

PowerPoint

 1. Trong biểu đồ, chọn chuỗi dữ liệu mà bạn muốn thêm đường kẻ để, và sau đó bấm tab Bố trí sơ đồ .

  Ví dụ trong biểu đồ đường, bấm vào một trong các đường trong biểu đồ và tất cả đánh dấu dữ liệu của chuỗi dữ liệu đó sẽ được chọn.

 2. Bên dưới phân tích, bấm đường, sau đó bấm vào đường kẻ mà bạn muốn.

  Tab Bố trí Biểu đồ, nhóm Phân tích

  Tùy thuộc vào loại biểu đồ, một số tùy chọn có thể không sẵn dùng.

 1. Bấm vào biểu đồ với các đường, sau đó bấm vào tab Bố trí sơ đồ .

 2. Bên dưới phân tích, bấm đường, sau đó bấm Không đường kẻ.

  Tab Bố trí Biểu đồ, nhóm Phân tích

  Bạn cũng có thể bấm vào đường kẻ và nhấn DELETE.

Excel  

 1. Trong biểu đồ, chọn chuỗi dữ liệu mà bạn muốn thêm đường kẻ để, và sau đó bấm tab Bố trí sơ đồ .

  Ví dụ trong biểu đồ đường, bấm vào một trong các đường trong biểu đồ và tất cả đánh dấu dữ liệu của chuỗi dữ liệu đó sẽ được chọn.

 2. Bên dưới phân tích, bấm đường, sau đó bấm vào đường kẻ mà bạn muốn.

  Tab Bố trí Biểu đồ, nhóm Phân tích

  Tùy thuộc vào loại biểu đồ, một số tùy chọn có thể không sẵn dùng.

 1. Bấm vào biểu đồ với các đường, sau đó bấm vào tab Bố trí sơ đồ .

 2. Bên dưới phân tích, bấm đường, sau đó bấm Không đường kẻ.

  Tab Bố trí Biểu đồ, nhóm Phân tích

  Bạn cũng có thể bấm vào đường kẻ và nhấn DELETE.

Xem thêm

Cập nhật dữ liệu trong một biểu đồ hiện có

Hiệu ứng hoạt hình văn bản, đối tượng và biểu đồ trong PowerPoint cho Mac

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×