Thêm hoặc chỉnh sửa từ trong từ điển kiểm tra chính tả

Thêm hoặc chỉnh sửa từ trong từ điển kiểm tra chính tả

Đăng ký Office 365, Office Online, Office 2019, Office 2016, Office 2013, Office 2010

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Lưu ý: 

Trình soát chính tả so sánh các từ trong tài liệu của bạn dựa trên từ điển chính trong Office. Từ điển chính chứa các từ phổ biến nhất nhưng có thể không có một số tên riêng, thuật ngữ kỹ thuật, từ viết tắt hoặc chữ hoa chuyên biệt nhất định. Bạn có thể thêm từ và cách viết hoa đặc biệt vào một từ điển tùy chỉnh để ngăn trình soát chính tả gắn cờ là lỗi.

Quan trọng: Bất kỳ cài đặt từ điển tùy chỉnh nào mà bạn thay đổi trong một chương trình Office đều ảnh hưởng đến tất cả các chương trình Office khác.

Tất cả các từ điển tùy chỉnh được quản lý thông qua hộp thoại Từ điển Tùy chỉnh và bất kỳ từ điển tùy chỉnh nào mà bạn muốn sử dụng đều phải được kích hoạt (được chọn) trong hộp thoại này. Thực hiện theo các bước sau để mở hộp thoại, rồi chọn một tác vụ cụ thể bên dưới.

Hộp thoại Từ điển Tùy chỉnh

Mở hộp thoại Từ điển Tùy chỉnh

 1. Mở các tùy chọn kiểm lỗi:

  • Trong hầu hết các chương trình Office: Bấm Tệp > Tùy chỉnh > Kiểm lỗi.

  • Trong Outlook: Bấm Tệp > Tùy chọn > Thư > Soát chính tả và Tự sửa > Kiểm lỗi.

  • Trong InfoPath: Bấm Trang đầu > Chính tả > Tùy chọn Kiểm tra Chính tả.

 2. Đảm bảo hộp kiểm Gợi ý của chỉ riêng từ điển chính đã được xóa.

 3. Bấm Từ điển Tùy chỉnh.

  Tất cả từ điển đều được liệt kê ở đây, trong đó từ điển mặc định ở phía trên cùng.

Bấm vào đầu đề bên dưới để biết thêm thông tin

 1. Mở các tùy chọn kiểm lỗi:

  • Trong Access, Excel, PowerPoint và Word: Bấm Microsoft Office Button Hình ảnh nút Office > Tùy chọn > Kiểm lỗi.

  • Trong InfoPath, OneNote, Publisher và Visio: Mở một tệp, rồi bấm Công cụ > Chính tả > Tùy chọn Chính tả.

  • Trong Outlook: Bấm vào Công cụ > Tùy chọn > Chính tả > Soát chính tả và Tự Sửa > Kiểm lỗi.

  • Trong Project: Bấm vào Công cụ > Tùy chọn > Chính tả > Tùy chọn Soát chính tả Khác.

 2. Đảm bảo hộp kiểm Gợi ý của chỉ riêng từ điển chính đã được xóa.

 3. Bấm Từ điển Tùy chỉnh.

  Tất cả từ điển đều được liệt kê ở đây, trong đó từ điển mặc định ở phía trên cùng.

Bấm vào đầu đề bên dưới để biết thêm thông tin

Nếu trình soát chính tả gắn cờ những từ nhất định là sai chính tả nhưng bạn muốn bỏ qua những từ này, bạn có thể thêm các từ đó vào từ điển tùy chỉnh mặc định. (Để thay đổi từ điển tùy chỉnh mặc định sẽ thêm các từ này, hãy xem mục Thay đổi từ điển tùy chỉnh để trình soát chính tả có thể thêm từ vào đó).

 • Khi tự động kiểm tra chính tả và ngữ pháp, bấm chuột phải vào từ có đường gợn sóng màu đỏ, rồi bấm Thêm vào Từ điển.

 • Khi chạy công cụ kiểm tra chính tả và ngữ pháp, bấm vào Thêm hoặc Thêm vào Từ điển đối với từ bị gắn cờ.

Lưu ý: Nếu tùy chọn Thêm vào từ điển không sẵn dùng, đảm bảo rằng bạn có một từ điển tùy chỉnh mặc định được chọn trong hộp thoại từ điển tùy chỉnh. Hãy xem thay đổi từ điển tùy chỉnh mà bộ kiểm tra chính tả Thêm từ để tìm hiểu cách để chọn từ điển tùy chỉnh mặc định.

Để tìm hiểu thêm, hãy xem mục Kiểm tra chính tả và ngữ pháp.

 1. Mở hộp thoại Từ điển Tùy chỉnh bằng cách làm theo các bước trong mục Mở hộp thoại Từ điển Tùy chỉnh, ở bên trên.

 2. Chọn từ điển bạn muốn sửa. Đảm bảo bạn không xóa hộp kiểm.

 3. Bấm vào Sửa Danh sách Từ.

 4. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để thêm một từ, hãy gõ từ đó vào hộp Từ và sau đó bấm Thêm.

  • Để xóa một từ, chọn từ đó trong hộp Từ điển và sau đó bấm Xóa.

  • Để sửa một từ, hãy xóa từ đó và sau đó thêm lại từ với cách viết chính tả bạn muốn.

  • Để xóa tất cả các từ, bấm Xóa tất cả.

  Đang chỉnh sửa danh sách từ

Nếu bạn muốn từ điển tùy chỉnh này là từ điển mặc định sẽ lưu bất kỳ từ mới nào mà bạn thêm vào, hãy xem mục Thay đổi từ điển tùy chỉnh để trình soát chính tả thêm từ vào.

 1. Mở hộp thoại Từ điển Tùy chỉnh bằng cách làm theo các bước trong mục Mở hộp thoại Từ điển Tùy chỉnh, ở bên trên.

 2. Bấm Mới.

 3. Trong hộp Tên tệp, nhập tên cho từ điển tùy chỉnh.

 4. Bấm Lưu.

 5. Nếu bạn muốn dùng từ điển mới cho một ngôn ngữ khác, trong khi từ điển mới vẫn được chọn trong Danh sách Từ điển, hãy chọn ngôn ngữ trên menu Ngôn ngữ từ điển.

Nếu bạn muốn từ điển tùy chỉnh mới của mình là từ điển mặc định sẽ lưu bất kỳ từ mới nào mà bạn thêm vào, hãy xem tác vụ tiếp theo Thay đổi từ điển tùy chỉnh để trình soát chính tả thêm từ vào.

Khi bạn thêm từ trong khi kiểm tra chính tả, các từ mới sẽ được thêm vào từ điển tùy chỉnh mặc định, đây là từ điển nằm ở đầu danh sách khi bạn mở hộp thoại Từ điển Tùy chỉnh. Bạn có thể thay đổi từ điển tùy chỉnh mặc định được sử dụng cho tất cả các chương trình Office:

 1. Mở hộp thoại Từ điển Tùy chỉnh bằng cách làm theo các bước trong mục Mở hộp thoại Từ điển Tùy chỉnh, ở bên trên.

 2. Trong Danh sách từ điển, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để đổi từ điển mặc định cho tất cả các ngôn ngữ, bấm tên từ điển bên dưới Tất cả các ngôn ngữ.

  • Để đổi từ điển mặc định cho một ngôn ngữ cụ thể, bấm tên từ điển bên dưới đầu đề ngôn ngữ.

 3. Bấm Đổi Mặc định.

  Lưu ý: Nếu chỉ có một từ điển bên dưới một đầu đề, đó phải là từ điển mặc định. Trong trường hợp này, nút không sẵn dùng.

Trong lần kiểm tra lỗi chính tả sau, chương trình sẽ dùng từ điển tùy chỉnh mặc định bạn đã chọn.

Theo mặc định, khi bạn tạo một từ điển tùy chỉnh mới, chương trình cài đặt từ điển thành Tất cả Ngôn ngữ, điều này có nghĩa là từ điển được dùng khi bạn kiểm tra lỗi chính tả của văn bản bằng bất cứ ngôn ngữ nào. Tuy nhiên, bạn có thể kết hợp một từ điển tùy chỉnh với một ngôn ngữ cụ thể để chương trình dùng từ điển chỉ khi bạn kiểm tra lỗi chính tả của văn bản bằng một ngôn ngữ cụ thể.

 1. Mở hộp thoại Từ điển Tùy chỉnh bằng cách làm theo các bước trong mục Mở hộp thoại Từ điển Tùy chỉnh, ở bên trên.

 2. Trong hộp Danh sách từ điển, bấm vào từ điển bạn muốn thay đổi.

 3. Trong menu Ngôn ngữ từ điển, bấm vào ngôn ngữ dành cho từ điển sẽ được sử dụng.

Hộp thoại Từ điển Tùy chỉnh liệt kê các từ điển tùy chỉnh có sẵn mà chương trình có thể dùng để kiểm tra chính tả. Nếu từ điển bạn muốn dùng, chẳng hạn như từ điển bạn đã mua từ một công ty bên thứ ba, được cài đặt trên máy tính của bạn nhưng không được liệt kê trong hộp Danh sách từ điển thì bạn có thể thêm từ điển vào.

 1. Mở hộp thoại Từ điển Tùy chỉnh bằng cách làm theo các bước trong mục Mở hộp thoại Từ điển Tùy chỉnh, ở bên trên.

 2. Bấm Thêm.

 3. Định vị thư mục chứa từ điển tùy chỉnh bạn muốn và sau đó bấm đúp vào tệp từ điển.

Nếu bạn muốn từ điển tùy chỉnh này là từ điển mặc định sẽ lưu bất kỳ từ mới nào mà bạn thêm vào, hãy xem mục Thay đổi từ điển tùy chỉnh để trình soát chính tả thêm từ vào.

Xem thêm

Chọn tùy chọn Tự Sửa cho viết hoa, chính tả và ký hiệu

Chọn tùy chọn văn phong và ngữ pháp

Kiểm tra chính tả và ngữ pháp

Trình soát ngữ pháp và chính tả không hoạt động như dự kiến

Kiểm tra chính tả và ngữ pháp bằng một ngôn ngữ khác

Thêm từ vào từ điển kiểm tra chính tả của bạn trong Word 2016 for Mac

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×