Thêm hoặc xóa bỏ thẻ đánh dấu

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Thẻ đánh dấu xác định vị trí hoặc vùng chọn văn bản mà bạn đặt tên và xác định để tham khảo trong tương lai. Ví dụ, bạn có thể sử dụng một thẻ đánh dấu để xác định văn bản mà bạn muốn thay đổi sau. Thay vì cuộn qua tài liệu để xác định văn bản, bạn có thể đến nó bằng cách dùng hộp thoại thẻ đánh dấu .

Bạn muốn làm gì?

Thêm thẻ đánh dấu

Đi đến thẻ đánh dấu cụ thể

Hiển thị chỉ báo thẻ đánh dấu

Thay đổi một thẻ đánh dấu

Xóa bỏ thẻ đánh dấu

Thêm thẻ đánh dấu

 1. Chọn văn bản hoặc mục mà bạn muốn gán thẻ đánh dấu hoặc bấm vào nơi bạn muốn chèn thẻ đánh dấu.

 2. Trên tab Chèn, trong nhóm Nối kết, bấm Thẻ đánh dấu.

  Nhóm Nối kết

 3. Trong phần tên thẻ đánh dấu, hãy nhập hoặc chọn một tên.

  Tên thẻ đánh dấu phải bắt đầu bằng chữ cái và có thể chứa số. Bạn không thể bao gồm khoảng trống trong một tên thẻ đánh dấu. Tuy nhiên, bạn có thể dùng ký tự dấu gạch dưới để phân tách các từ — ví dụ, "daude_thunhat."

  Hộp thoại Thẻ đánh dấu

 4. Bấm Thêm.

Đầu trang

Đi đến thẻ đánh dấu cụ thể

 1. Trên tab Chèn, trong nhóm Nối kết, bấm Thẻ đánh dấu.

  Nhóm Nối kết

 2. Bấm tên hoặc vị trí để sắp xếp danh sách thẻ đánh dấu trong tài liệu.

 3. Bấm vào tên của thẻ đánh dấu mà bạn muốn đi đến.

 4. Bấm đến.

  Hộp thoại Thẻ đánh dấu

Đầu trang

Hiển thị chỉ báo thẻ đánh dấu

Nếu bạn gán thẻ đánh dấu một khối văn bản hoặc một mục, thẻ đánh dấu sẽ xuất hiện trong dấu ngoặc vuông ([…]) trên màn hình. Nếu bạn gán thẻ đánh dấu một vị trí, thẻ đánh dấu sẽ xuất hiện dưới dạng I-beam. Dấu ngoặc vuông và thanh chữ i không in ra.

 1. Bấm vào tab Tệp rồi bấm Tùy chọn.

 2. Bấm nâng cao, sau đó chọn hộp kiểm hiện thẻ đánh dấu bên dưới hiện nội dung tài liệu.

 3. Bấm vào OK.

Thay đổi một thẻ đánh dấu

Để thay đổi một mục đã đánh dấu, bạn có nên đó bạn đầu tiên Hiển thị chỉ báo thẻ đánh dấu.

Bạn có thể cắt, sao chép và dán các mục được đánh dấu với thẻ đánh dấu. Bạn cũng có thể thêm văn bản vào và xóa bỏ văn bản từ, được đánh dấu mục.

Nếu bạn

Điều này xảy ra

Sao chép tất cả hoặc một phần của một mục đã được đánh dấu vào vị trí khác trong cùng một tài liệu

Thẻ đánh dấu sẽ vẫn nằm ở mục gốc; sao chép không được đánh dấu.

Sao chép toàn bộ mục đã được đánh dấu tới tài liệu khác

Cả hai tài liệu chứa mục giống nhau và thẻ đánh dấu giống nhau.

Cắt toàn bộ mục đã được đánh dấu và sau đó dán nó vào cùng một tài liệu

Mục và thẻ đánh dấu di chuyển đến vị trí mới.

Xóa một phần của một mục đã được đánh dấu

Thẻ đánh dấu sẽ ở lại cùng văn bản còn lại.

Thêm văn bản vào giữa hai ký tự được đính kèm trong thẻ đánh dấu

Bổ sung sẽ được đưa vào thẻ đánh dấu.

Bấm trực tiếp sau khi mở ngoặc đơn của thẻ đánh dấu, và sau đó thêm văn bản hoặc đồ họa vào mục

Bổ sung sẽ được đưa vào thẻ đánh dấu.

Bấm trực tiếp sau khi đóng ngoặc đơn của thẻ đánh dấu, và sau đó thêm vào mục

Bổ sung không được đưa vào thẻ đánh dấu.

Đầu trang

Xóa bỏ thẻ đánh dấu

 1. Trên tab Chèn, trong nhóm Nối kết, bấm Thẻ đánh dấu.

  Nhóm Nối kết

 2. Bấm tên hoặc vị trí để sắp xếp danh sách thẻ đánh dấu trong tài liệu.

 3. Bấm tên thẻ đánh dấu bạn muốn xóa bỏ.

 4. Bấm Xóa bỏ.

  Hộp thoại Thẻ đánh dấu

Lưu ý: Để xóa cả hai thẻ đánh dấu và đã đánh dấu mục (chẳng hạn như một khối văn bản hoặc thành phần khác), chọn mục, và sau đó nhấn DELETE.

Đầu trang

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×