Thêm hoặc thay đổi hiệu ứng cho ảnh

Bạn có thể cải thiện ảnh của mình bằng cách cách thêm các hiệu ứng, như đổ bóng, vầng sáng, phản chiếu, cạnh mềm, góc xiên và kiểu xoay ba chiều (3D) vào ảnh.

Bạn còn có thể thêm một hiệu ứng nghệ thuật vào ảnh hoặc thay đổi độ sáng, độ tương phản hoặc độ sắc nét của ảnh.

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Thêm hiệu ứng vào ảnh

 1. Chọn ảnh mà bạn muốn thêm hoặc thay đổi hiệu ứng.

  Lưu ý: Để thêm cùng một hiệu ứng cho nhiều ảnh, hãy bấm vào ảnh đầu tiên, rồi nhấn và giữ CTRL trong khi vẫn bấm ảnh khác. Nếu bạn đang dùng Word, bạn phải sao chép ảnh vào bức vẽ nếu chúng chưa có ở đó. Bấm vào Chèn > Hình dạng > Bức Vẽ Mới. (Sau khi thêm hoặc thay đổi hiệu ứng, bạn có thể sao chép các ảnh trở lại vị trí ban đầu trong tài liệu.)

 2. Bên dưới Công cụ Ảnh, trên tab Định dạng, trong nhóm Kiểu Ảnh, hãy bấm Hiệu ứng Ảnh.

 3. Dừng con trỏ trên một trong số các tùy chọn Hiệu ứng Ảnh để xem một menu bao gồm nhiều cách khác nhau để áp dụng từng hiệu ứng. Khi bạn dừng con trỏ trên một trong số các hiệu ứng của menu, hiệu ứng sẽ xuất hiện ở dạng xem trước trên ảnh trong tài liệu của bạn.

  Sử dụng Hiệu ứng Ảnh để thêm đổ bóng, cạnh mềm, góc xiên hoặc các hiệu ứng trực quan khác.

  Lưu ý: 

  • Để tùy chỉnh hiệu ứng bạn đang thêm vào, hãy bấm lựa chọn Tùy chọn ở bên dưới của từng menu hiệu ứng. Ví dụ: nếu bạn đã mở menu Bóng đổ, hãy bấm Tùy chọn Bóng đổ để tùy chỉnh hiệu ứng bóng đổ.

  • Nếu bạn không thấy các tab Công cụ Ảnh hoặc Định dạng, hãy bấm đúp chuột vào hình ảnh để bảo đảm là bạn đã chọn nó. Nếu bạn thấy [Phương thức Tương thích] bên cạnh tên tệp ở trên đầu cửa sổ chương trình, hãy thử lưu tài liệu của bạn thành một định dạng như *.docx hoặc *.xlsx thay vì một định dạng tệp trước đây như *.doc hoặc *.xls, rồi thử lại.

Loại bỏ hiệu ứng khỏi ảnh

Mỗi thể loại ảnh có hiệu lực không có tên có hiệu lực <> tùy chọn ở phía trên cùng của menu. Chọn tùy chọn đó để tắt hiệu ứng mà bạn không muốn.

Ví dụ, để loại bỏ bóng đổ, hãy trỏ tới hiệu ứng hình ảnh > bóng đổ > không có bóng.

 1. Chọn ảnh mà bạn loại bỏ hiệu ứng.

 2. Bên dưới công cụ ảnh, trên tab định dạng , trong nhóm kiểu ảnh , hãy chọn hiệu ứng ảnh.

 3. Chọn thể loại hiệu ứng ảnh mà bạn muốn loại bỏ. Trong menu xuất hiện, tùy chọn đầu tiên không có tên có hiệu lực <> (chẳng hạn như không có bóng đổ hoặc phản chiếu không). Chọn tùy chọn đó để loại bỏ loại hiệu ứng đó khỏi ảnh.

  Tắt hiệu ứng hình ảnh mà bạn không muốn chọn tùy chọn không hiệu lực.

Bạn có thể cải thiện ảnh của mình bằng cách cách thêm các hiệu ứng, như đổ bóng, vầng sáng, phản chiếu, cạnh mềm, góc xiên và kiểu xoay ba chiều (3D) vào ảnh.

Bạn còn có thể thêm một hiệu ứng nghệ thuật vào ảnh hoặc thay đổi độ sáng, độ tương phản hoặc độ sắc nét của ảnh.

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.
 1. Bấm vào ảnh mà bạn muốn thêm hoặc thay đổi hiệu ứng.

  Lưu ý: Để thêm cùng một hiệu ứng cho nhiều ảnh, hãy bấm vào ảnh đầu tiên, rồi nhấn và giữ CTRL trong khi vẫn bấm ảnh khác. Nếu bạn đang sử dụng Word, bạn phải sao chép các ảnh vào bức vẽ nếu các ảnh đó chưa có ở đó. Bấm vào Chèn > Hình dạng > Bức Vẽ Mới. (Sau khi thêm hoặc thay đổi hiệu ứng, bạn có thể sao chép các ảnh trở lại vị trí ban đầu trong tài liệu.)

 2. Bên dưới Công cụ Ảnh, trên tab Định dạng, trong nhóm Kiểu Ảnh, hãy bấm Hiệu ứng Ảnh.

  Nhóm Kiểu Ảnh trên tab Định dạng Công cụ Ảnh

  Nếu bạn không thấy các tab Công cụ Ảnh hoặc Định dạng, hãy bấm đúp chuột vào hình ảnh để bảo đảm là bạn đã chọn nó. Nếu bạn thấy [Phương thức Tương thích] bên cạnh tên tệp ở trên đầu cửa sổ chương trình, hãy thử lưu tài liệu của bạn thành một định dạng như *.docx hoặc *.xlsx thay vì một định dạng tệp trước đây như *.doc hoặc *.xls, rồi thử lại.

 3. Hãy thực hiện một hoặc nhiều thao tác sau:

  • Để thêm hay thay đổi tập hợp hiệu ứng cài sẵn, hãy trỏ vào Cài sẵn, rồi bấm vào hiệu ứng bạn muốn.

   Để tùy chỉnh hiệu ứng cài sẵn, bấm Tùy chọn 3D, rồi điều chỉnh tùy chọn bạn muốn.

  • Để thêm hay thay đổi đổ bóng, hãy trỏ vào Đổ bóng, rồi bấm vào đổ bóng bạn muốn.

   Để tùy chỉnh đổ bóng, bấm vào Tùy chọn Đổ bóng, rồi điều chỉnh tùy chọn bạn muốn.

  • Để thêm hay thay đổi phản chiếu, hãy trỏ vào Phản chiếu, rồi bấm vào biến thể phản chiếu bạn muốn.

   Để tùy chỉnh phản chiếu, hãy bấm Tùy chọn Phản chiếu, rồi điều chỉnh tùy chọn bạn muốn.

  • Để thêm hay thay đổi vầng sáng, hãy trỏ vào Vầng sáng, rồi bấm vào biến thể vầng sáng bạn muốn.

   Để tùy chỉnh màu vầng sáng, hãy bấm vào Xem thêm Màu Vầng sáng, rồi chọn màu bạn muốn. Để đổi sang màu không có trong màu chủ đề, hãy bấm Xem thêm Màu, rồi bấm vào màu mà bạn muốn trên tab Chuẩn hoặc phối màu riêng của bạn trên tab Tùy chỉnh. Màu tùy chỉnh và màu trên tab Chuẩn không được cập nhật nếu sau này bạn thay đổi tài liệu chủ đề.

   Để tùy chỉnh biến thể vầng sáng, hãy bấm vào Tùy chọn Vầng sáng, rồi điều chỉnh các tùy chọn bạn muốn.

  • Để thêm hay thay đổi cạnh mềm, hãy trỏ vào Cạnh Mềm, rồi bấm vào kích thước của cạnh mềm mà bạn muốn.

   Để tùy chỉnh cạnh mềm, hãy bấm vào Tùy chọn Cạnh Mềm, rồi điều chỉnh tùy chọn bạn muốn.

  • Để thêm hay thay đổi cạnh, hãy trỏ vào Góc xiên, rồi bấm vào góc xiên mà bạn muốn.

   Để tùy chỉnh góc xiên, hãy bấm Tùy chọn 3D, rồi điều chỉnh tùy chọn bạn muốn.

  • Để thêm hay thay đổi kiểu xoay 3D, hãy trỏ vào Kiểu xoay 3D, rồi bấm vào kiểu xoay bạn muốn.

   Để tùy chỉnh kiểu xoay, hãy bấm vào Tùy chọn Kiểu xoay 3D, rồi điều chỉnh tùy chọn bạn muốn.

   Lưu ý: 

   • Để biết thêm thông tin về các tùy chọn trong các ngăn này, hãy bấm Trợ giúp Hình ảnh nút Trợ giúp ở phía trên cùng của hộp thoại định dạng ảnh .

Loại bỏ hiệu ứng khỏi ảnh

Mỗi thể loại ảnh có hiệu lực không có tên có hiệu lực <> tùy chọn ở phía trên cùng của menu. Chọn tùy chọn đó để tắt hiệu ứng mà bạn không muốn.

Ví dụ, để loại bỏ bóng đổ, hãy trỏ tới hiệu ứng hình ảnh > bóng đổ > không có bóng.

 1. Chọn ảnh mà bạn loại bỏ hiệu ứng.

 2. Bên dưới công cụ ảnh, trên tab định dạng , trong nhóm kiểu ảnh , hãy chọn hiệu ứng ảnh.

 3. Chọn thể loại hiệu ứng ảnh mà bạn muốn loại bỏ. Trong menu xuất hiện, tùy chọn đầu tiên không có tên có hiệu lực <> (chẳng hạn như không có bóng đổ hoặc phản chiếu không). Chọn tùy chọn đó để loại bỏ loại hiệu ứng đó khỏi ảnh.

  Tắt hiệu ứng hình ảnh mà bạn không muốn chọn tùy chọn không hiệu lực.

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Xem Thêm

Chỉnh sửa ảnh bằng ứng dụng Ảnh trong Windows 10

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×