Thêm hiệu ứng chuyển tiếp vào bản trình bày PowerPoint trên thiết bị di động

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bạn có thể dùng thiết bị di động của bạn để thêm chuyển tiếp vào bản trình bày PowerPoint .

Chuyển tiếp trang chiếu là hiệu ứng hoạt hình giống như xảy ra trong dạng xem trình chiếu khi bạn di chuyển từ một trang chiếu tiếp theo trong một trên màn hình bản trình bày.

Thêm một chuyển tiếp

 1. Mở bản trình bày của bạn.

 2. Trên máy tính bảng Android của bạn, gõ nhẹ vào tab chuyển tiếp .

  Tab chuyển tiếp

  Trên điện thoại Android của bạn, gõ nhẹ vào biểu tượng sửa Biểu tượng Sửa ở phía trên cùng bên phải của màn hình của bạn, gõ nhẹ vào nhà, và sau đó gõ nhẹ vào chuyển tiếp.

 3. Gõ nhẹ vào mũi tên xuống để bung rộng Hiệu ứng chuyển tiếp. Bạn sẽ thấy bộ sưu tập hiệu ứng chuyển tiếp được nhóm thành các thể loại Subtle, thú vịlinh động .

  Hiệu ứng chuyển tiếp

 4. Chọn chuyển tiếp; Ví dụ, gõ nhẹ vào biến để có một trang chiếu dần chuyển thành bản chiếu tiếp theo.

 5. Gõ nhẹ vào Tùy chọn hiệu ứng chọn hướng chuyển tiếp.

  Tùy chọn hiệu ứng

 6. (Tùy chọn) Gõ nhẹ áp dụng cho tất cả để áp dụng cùng một kiểu chuyển tiếp cho tất cả trang chiếu trong bản trình bày.

Loại bỏ một chuyển tiếp

 1. Trên máy tính bảng Android của bạn, gõ nhẹ vào tab chuyển tiếp . Trên điện thoại Android của bạn, gõ nhẹ vào biểu tượng sửa Biểu tượng Sửa ở phía trên cùng bên phải của màn hình của bạn, gõ nhẹ vào nhà, và sau đó gõ nhẹ vào chuyển tiếp.

 2. Bung rộng hiệu ứng chuyển tiếp.

 3. Gõ nhẹ vào không có.

  Loại bỏ chuyển tiếp

Thêm một chuyển tiếp

 1. Mở bản trình bày của bạn.

 2. Trên iPad của bạn, gõ nhẹ vào tab chuyển tiếp .

  Tab chuyển tiếp

  Trên iPhone của bạn, gõ nhẹ vào biểu tượng sửa Biểu tượng Sửa , gõ nhẹ vào nhà, và sau đó gõ nhẹ vào chuyển tiếp.

 3. Gõ nhẹ vào hiệu ứng chuyển tiếp. Bạn sẽ thấy bộ sưu tập hiệu ứng chuyển tiếp được nhóm thành các thể loại Subtlethú vị .

  Hiệu ứng chuyển tiếp

 4. Chọn chuyển tiếp; Ví dụ, gõ nhẹ vào biến để có một trang chiếu dần chuyển thành bản chiếu tiếp theo.

 5. Gõ nhẹ vào Tùy chọn hiệu ứng để chọn một hiệu ứng. (Các tùy chọn này sẽ khác nhau tùy thuộc vào kiểu chuyển tiếp, bạn chọn.)

  Tùy chọn hiệu ứng

 6. (Tùy chọn) Gõ nhẹ áp dụng cho tất cả để áp dụng cùng một kiểu chuyển tiếp cho tất cả trang chiếu trong bản trình bày.

Loại bỏ một chuyển tiếp

 1. Trên iPad của bạn, gõ nhẹ vào tab chuyển tiếp . Trên iPhone của bạn, gõ nhẹ vào biểu tượng sửa Biểu tượng Sửa , gõ nhẹ vào nhà, và sau đó gõ nhẹ vào chuyển tiếp.

 2. Gõ nhẹ vào hiệu ứng chuyển tiếp.

 3. Gõ nhẹ vào không có.

  Loại bỏ chuyển tiếp

Thêm một chuyển tiếp

 1. Mở bản trình bày của bạn.

 2. Gõ nhẹ vào tab chuyển tiếp .

  Tab chuyển tiếp

  Trên Windows phone của bạn, hãy gõ đúp vào trang chiếu bạn muốn, sau đó gõ nhẹ vào Thêm Thêm ở dưới cùng bên phải của màn hình của bạn, gõ nhẹ vào trang đầu, và sau đó gõ nhẹ vào chuyển tiếp.

 3. Gõ nhẹ vào mũi tên xuống để bung rộng Hiệu ứng chuyển tiếp. Bạn sẽ thấy bộ sưu tập hiệu ứng chuyển tiếp được nhóm thành các thể loại Subtle, thú vịlinh động .

  Hiệu ứng chuyển tiếp

 4. Chọn chuyển tiếp; Ví dụ, gõ nhẹ vào biến để có một trang chiếu dần chuyển thành bản chiếu tiếp theo.

 5. Gõ nhẹ vào Tùy chọn hiệu ứng chọn hướng chuyển tiếp.

  Tùy chọn hiệu ứng

 6. Gõ nhẹ vào xem trước để xem hiệu ứng được áp dụng cho trang chiếu của bạn.

  Bản xem trước chuyển tiếp

 7. (Tùy chọn) Gõ nhẹ áp dụng cho tất cả để áp dụng cùng một kiểu chuyển tiếp cho tất cả trang chiếu trong bản trình bày.

Loại bỏ một chuyển tiếp

 1. Gõ nhẹ vào tab chuyển tiếp . Trên Windows phone của bạn, hãy gõ đúp vào trang chiếu bạn muốn, sau đó gõ nhẹ vào Thêm Thêm ở dưới cùng bên phải của màn hình của bạn, gõ nhẹ vào trang đầu, và sau đó gõ nhẹ vào chuyển tiếp.

 2. Bung rộng hiệu ứng chuyển tiếp.

 3. Gõ nhẹ vào không có.

  Loại bỏ chuyển tiếp

Hiệu ứng âm thanh và đường di chuyển

Bạn không thể thêm hiệu ứng âm thanh hoặc đặt thời gian để chuyển tới bản chiếu tiếp theo trong PowerPoint trên thiết bị di động tại thời điểm này. Tuy nhiên, nếu bạn sử dụng thiết bị di động để mở bản trình bày đã có những tính năng này, bạn sẽ có thể phát các tệp đó.

Chuyển tiếp so với hiệu ứng hoạt hình

Trong PowerPoint, chuyển tiếp sẽ không giống như hoạt hình. Hiệu ứng hoạt hình được gán cho một cấu phần bên trong một bản chiếu đơn lẻ, trong khi chuyển cảnh ảnh hưởng đến toàn bộ trang chiếu và mọi thứ trên đó. Để biết thông tin về hoạt hình văn bản hoặc đối tượng trong bản trình bày của bạn, hãy xem Thêm hiệu ứng hoạt hình cho bản trình bày PowerPoint của bạn với thiết bị di động của bạn.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×