Thêm hiệu ứng chuyển tiếp vào bản trình bày PowerPoint của bạn trên thiết bị di động

Chuyển tiếp trang chiếu là các hiệu ứng hoạt hình giống như trong PowerPoint xảy ra ở dạng xem trình chiếu khi bạn di chuyển từ một trang chiếu đến bên cạnh trong bản trình bày trên màn hình.

Thêm một chuyển tiếp

 1. Mở bản trình bày của bạn.

 2. ñieän Gõ nhẹ vào biểu tượng chỉnh sửa Biểu tượng Chỉnh sửa ở đầu màn hình của bạn, nhấn vào mũi tên lên Nhấn vào mũi tên lên ở góc dưới cùng bên phải để mở các lệnh trên ruy-băng. ở phía dưới cùng bên phải để mở dải băng trôi nổi , gõ nhẹ vào trangđầu, rồi gõ nhẹ vào chuyển tiếp.

  máy tính bảng Gõ nhẹ vào tab chuyển tiếp:

  Tab Chuyển tiếp

 3. Gõ nhẹ vào hiệu ứng chuyển tiếp để xem một bộ sưu tập các hiệu ứng chuyển tiếp được nhóm theo thể loại.

  Các tùy chọn hiệu ứng chuyển tiếp trong PowerPoint dành cho điện thoại Android.

 4. Chọn một chuyển tiếp; chẳng hạn như nhấn vào Biến đổi để một trang chiếu dần chuyển thành trang chiếu tiếp theo.

 5. Nhấn vào Tùy chọn hiệu ứng để chọn hướng chuyển tiếp.

  Các tùy chọn hiệu ứng trong PowerPoint dành cho điện thoại Android.

 6. (Tùy chọn) Nhấn vào Áp dụng cho tất cả để áp dụng cùng một chuyển tiếp cho mọi trang chiếu trang bản trình bày.

Loại bỏ chuyển tiếp

 1. ñieän Gõ nhẹ vào biểu tượng chỉnh sửa Biểu tượng Chỉnh sửa ở trên cùng màn hình của bạn, gõ nhẹ vào trangđầu, rồi gõ nhẹ vào chuyển tiếp.

  máy tính bảng Nhấn vào tab chuyển tiếp.

 2. Bung rộng Hiệu ứng chuyển tiếp.

 3. Nhấn vào Không có.

  Loại bỏ chuyển tiếp

Những điều cần ghi nhớ

 • Trong PowerPoint, chuyển tiếp khác nhau từ hoạt hình. Hoạt hình là một hiệu ứng đặc biệt trên một trang chiếu, trong khi chuyển tiếp là một hiệu ứng đặc biệt xảy ra giữa các trang chiếu. Để biết thông tin liên quan, hãy xem Thêm hiệu ứng hoạt hình.

 • Bạn không thể thêm hiệu ứng âm thanh hoặc đặt thời gian để chuyển sang trang chiếu tiếp theo trong PowerPoint trên các thiết bị di động tại thời điểm này. Nhưng nếu bạn sử dụng thiết bị di động để mở một bản trình bày đã có các tính năng này, bạn sẽ có thể phát chúng.

Thêm một chuyển tiếp

 1. Mở bản trình bày của bạn.

 2. iPhone Gõ nhẹ vào biểu tượng chỉnh sửa Gõ nhẹ nút sửa cho phép bạn thực hiện thay đổi đối với bản trình bày. , gõ nhẹ vào nút dấu chấm lửng Gõ nhẹ vào dấu chấm lửng ở phía dưới cùng bên phải để mở thanh lệnh trôi nổi. ở phía dưới cùng bên phải , gõ nhẹ vào trangđầu, rồi gõ nhẹ vào chuyển tiếp.

  (iPad) nhấn vào tab chuyển tiếp.

  Tab Chuyển tiếp

 3. Nhấn vào Hiệu ứng chuyển tiếp. Bạn sẽ thấy bộ sưu tập các hiệu ứng chuyển tiếp được nhóm thành các thể loại Tinh tế và Náo động.

  Các tùy chọn hiệu ứng chuyển tiếp.

 4. Chọn một chuyển tiếp; chẳng hạn như nhấn vào Biến đổi để một trang chiếu dần chuyển thành trang chiếu tiếp theo.

 5. Nhấn vào Tùy chọn hiệu ứng để chọn hiệu ứng. (Những tùy chọn này sẽ thay đổi tùy theo chuyển tiếp bạn chọn.)

  Các tùy chọn hiệu ứng cho chuyển tiếp.

 6. (Tùy chọn) Nhấn vào Áp dụng cho tất cả để áp dụng cùng một chuyển tiếp cho mọi trang chiếu trang bản trình bày.

Loại bỏ chuyển tiếp

 1. iPhone Gõ nhẹ vào biểu tượng chỉnh sửa Gõ nhẹ nút sửa cho phép bạn thực hiện thay đổi đối với bản trình bày. , nhấn vào trangđầu, rồi gõ nhẹ vào chuyển tiếp.

  Trên iPad, nhấn vào tab Chuyển tiếp.

 2. Nhấn vào Hiệu ứng chuyển tiếp.

 3. Nhấn vào Không có.

  Loại bỏ chuyển tiếp

Những điều cần ghi nhớ

 • Trong PowerPoint, chuyển tiếp khác nhau từ hoạt hình. Hoạt hình là một hiệu ứng đặc biệt trên một trang chiếu, trong khi chuyển tiếp là một hiệu ứng đặc biệt xảy ra giữa các trang chiếu. Để biết thông tin liên quan, hãy xem Thêm hiệu ứng hoạt hình.

 • Bạn không thể thêm hiệu ứng âm thanh hoặc đặt thời gian để chuyển sang trang chiếu tiếp theo trong PowerPoint trên các thiết bị di động tại thời điểm này. Nhưng nếu bạn sử dụng thiết bị di động để mở một bản trình bày đã có các tính năng này, bạn sẽ có thể phát chúng.

Thêm một chuyển tiếp

 1. Mở bản trình bày của bạn.

 2. Nhấn vào tab Chuyển tiếp.

  Tab Chuyển tiếp

  Trên điện thoại chạy Windows, nhấn đúp vào trang chiếu bạn muốn, rồi nhấn vào Xem thêm Xem thêm ở phía cuối bên phải màn hình, nhấn vào Trang đầu, rồi nhấn vào Chuyển tiếp.

 3. Nhấn mũi tên xuống để bung rộng Hiệu ứng chuyển tiếp. Bạn sẽ thấy bộ sưu tập chứa các hiệu ứng chuyển tiếp được nhóm thành các thể loại Tinh tế, Náo động và Linh động.

  Hiệu ứng chuyển tiếp

 4. Chọn một chuyển tiếp; chẳng hạn như nhấn vào Biến đổi để một trang chiếu dần chuyển thành trang chiếu tiếp theo.

 5. Nhấn vào Tùy chọn hiệu ứng để chọn hướng chuyển tiếp.

  Tùy chọn hiệu ứng

 6. Nhấn vào Xem trước để xem hiệu ứng được áp dụng cho trang chiếu.

  Xem trước chuyển tiếp

 7. (Tùy chọn) Nhấn vào Áp dụng cho tất cả để áp dụng cùng một chuyển tiếp cho mọi trang chiếu trang bản trình bày.

Loại bỏ chuyển tiếp

 1. Nhấn vào tab Chuyển tiếp. Trên điện thoại chạy Windows, nhấn đúp vào trang chiếu bạn muốn, rồi nhấn vào Xem thêm Xem thêm ở phía cuối bên phải màn hình, nhấn vào Trang đầu, rồi nhấn vào Chuyển tiếp.

 2. Bung rộng Hiệu ứng chuyển tiếp.

 3. Nhấn vào Không có.

  Loại bỏ chuyển tiếp

Những điều cần ghi nhớ

 • Trong PowerPoint, chuyển tiếp khác nhau từ hoạt hình. Hoạt hình là một hiệu ứng đặc biệt trên một trang chiếu, trong khi chuyển tiếp là một hiệu ứng đặc biệt xảy ra giữa các trang chiếu. Để biết thông tin liên quan, hãy xem Thêm hiệu ứng hoạt hình.

 • Bạn không thể thêm hiệu ứng âm thanh hoặc đặt thời gian để chuyển sang trang chiếu tiếp theo trong PowerPoint trên các thiết bị di động tại thời điểm này. Nhưng nếu bạn sử dụng thiết bị di động để mở một bản trình bày đã có các tính năng này, bạn sẽ có thể phát chúng.

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×