Thêm hộp nhóm hoặc điều khiển khung vào trang tính

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bạn có thể dùng hộp nhóm hoặc điều khiển khung để phân nhóm điều khiển liên quan (như nút tùy chọn, hộp kiểm hoặc nội dung liên quan chặt chẽ) thành một đơn vị hình ảnh.

Hộp nhóm và điều khiển khung là các đối tượng hình chữ nhật với nhãn tùy chọn. Sử dụng một hộp nhóm hoặc điều khiển để tổ chức trực quan các mục có liên quan trên một biểu mẫu. Ví dụ, trong ứng dụng đơn đặt hàng, hãy phân nhóm tên, địa chỉ, và số tài khoản của khách hàng. Hoặc trong mẫu đơn đặt hàng, hãy phân nhóm danh sách các mục có sẵn.

Hộp Nhóm (Điều khiển biểu mẫu)

Ví dụ về điều khiển hộp nhóm thanh công cụ Biểu mẫu

Điều khiển khung (Điều khiển ActiveX)

Ví dụ về điều khiển hộp nhóm ActiveX

Bạn muốn sử dụng loại điều khiển?

 1. Đảm bảo rằng tab nhà phát triển bảo sẵn dùng.

  Hiển thị tab nhà phát triển

  1. Bấm Tệp > Tùy chọn > Tùy chỉnh Dải băng.

  2. Bên dưới tùy chỉnh ruy-băng, bấm tab chính từ danh sách thả xuống.

  3. Chọn hộp kiểm nhà phát triển , sau đó bấm OK.

  4. Đảm bảo rằng bạn đang ở chế độ thiết kế. Trên tab nhà phát triển , hãy bấm Chế độ thiết kế Ảnh nút .

 2. Trên tab nhà phát triển , bấm chèn, sau đó bên dưới Điều khiển biểu mẫu, bấm hộp nhóm Ảnh nút .

  nhóm điều khiển

 3. Bấm vào vị trí trang tính nơi bạn muốn góc trên bên trái của hộp nhóm hiển thị.

 4. Đặt các điều khiển có liên quan bên trong đường ranh giới của hộp nhóm.

  Ví dụ:

  1. Hộp kiểm, chẳng hạn như danh sách các sản phẩm có liên quan để mua.

  2. Nhãn và hộp văn bản, chẳng hạn như thông tin tên và địa chỉ.

  3. Nút tùy chọn cho biết một tập hợp các lựa chọn loại trừ lẫn nhau, chẳng hạn như Nhỏ, Trung bình hoặc Lớn.

 5. Để xác định thuộc tính điều khiển, hãy bấm chuột phải vào điều khiển và sau đó bấm Định dạng Điều khiển .

 1. Đảm bảo rằng tab nhà phát triển bảo sẵn dùng.

  Hiển thị tab nhà phát triển

  1. Bấm Tệp > Tùy chọn > Tùy chỉnh Dải băng.

  2. Bên dưới tùy chỉnh ruy-băng, bấm tab chính từ danh sách thả xuống.

  3. Chọn hộp kiểm nhà phát triển , sau đó bấm OK.

  4. Đảm bảo rằng bạn đang ở chế độ thiết kế. Trên tab nhà phát triển , hãy bấm Chế độ thiết kế Ảnh nút .

 2. Trên tab nhà phát triển , bấm chèn, sau đó bên dưới Điều khiển ActiveX, bấm Thêm điều khiển Ảnh nút .

  nhóm điều khiển

 3. Trong hộp thoại Thêm điều khiển , hãy chọn Microsoft Forms 2.0 Frame từ danh sách các điều khiển sẵn dùng trên máy tính của bạn.

 4. Bấm vào vị trí trang tính nơi bạn muốn góc trên bên trái của điều khiển khung hiển thị.

 5. Để xác định các thuộc tính điều khiển, trên tab nhà phát triển , hãy bấm thuộc tính Ảnh nút .

  Mẹo: Bạn có thể bấm chuột phải vào điều khiển rồi bấm Thuộc tính.

  Hộp thoại thuộc tính xuất hiện. Để biết thông tin chi tiết về mỗi thuộc tính, chọn thuộc tính, sau đó nhấn F1 để hiển thị một chủ đề trợ giúp Visual Basic. Bạn cũng có thể nhập tên thuộc tính trong hộp Visual Basic giúp Tìm kiếm .

  Bảng này tóm tắt theo thể loại chức năng các thuộc tính sẵn dùng.

Nếu bạn muốn xác định

Hãy dùng thuộc tính này

Tổng quát:

Có tải điều khiển khi mở sổ làm việc không. (Bỏ qua các điều khiển ActiveX.)

Tự động Tải (Excel)

Điều khiển có nhận được tiêu điểm và phản hồi cho các sự kiện do người dùng tạo hay không.

Bật (Biểu mẫu)

Có thể chỉnh sửa điều khiển hay không.

Khóa (Biểu mẫu)

Tên của điều khiển.

Tên (Biểu mẫu)

Cách thức điều khiển được đính kèm vào các ô dưới nó (trôi nổi tự do, di chuyển nhưng không đổi cỡ hoặc di chuyển và đổi cỡ).

Bố trí (Excel)

Có thể in điều khiển hay không.

In Đối tượng (Excel)

Điều khiển hiển thị hoặc bị ẩn.

Nhìn thấy được (Biểu mẫu)

Văn bản:

Thuộc tính phông (đậm, nghiêng, kích cỡ, gạch ngang chữ, gạch dưới và độ dày).

Đậm, Nghiêng, Kích cỡ, Gạch ngang, Gạch dưới, Độ dày (Biểu mẫu)

Văn bản mô tả nằm trên điều khiển xác định hoặc mô tả nó.

Chú thích (Biểu mẫu)

Kích cỡ và vị trí:

Chiều cao hoặc chiều rộng theo điểm.

Chiều cao, Chiều rộng (Biểu mẫu)

Khoảng cách giữa điều khiển và lề trái hoặc lề trên của trang tính.

Trái, Trên cùng (Biểu mẫu)

Định dạng:

Màu nền.

Màu nền (Biểu mẫu)

Màu của đường viền.

Màu viền (Biểu mẫu)

Màu tiền cảnh.

Màu tiền cảnh (Biểu mẫu)

Điều khiển có đổ bóng hay không.

Đổ bóng (Excel)

Hình dạng trực quan của đường viền (phẳng, nổi, chìm, khắc lõm hoặc lồi).

Hiệu ứng đặc biệt (Biểu mẫu)

Hình ảnh:

Để hiển thị ảnh bitmap trong điều khiển.

Ảnh (Biểu mẫu)

Vị trí của hình nền (góc trên bên trái, góc trên bên phải, giữa v.v.)

Căn chỉnh ảnh (Biểu mẫu)

Cách hiển thị hình nền trên điều khiển (xén, kéo căng hoặc thu phóng).

Chế độ kích cỡ ảnh (Biểu mẫu)

Liệu bạn có muốn in theo lát nhiều bản sao ảnh trong điều khiển hay không.

In theo lát ảnh (Biểu mẫu)

Bàn phím và chuột:

Biểu tượng chuột tùy chỉnh.

Biểu tượng chuột (Biểu mẫu)

Kiểu con trỏ được hiển thị khi người dùng để chuột lên trên một đối tượng cụ thể (ví dụ như hình chuẩn, mũi tên hoặc con trỏ hình chữ I).

Con trỏ Chuột (Biểu mẫu)

Đặc thù cho khung:

Kiểu đường viền được dùng, đường kẻ đơn hoặc không đường kẻ.

Kiểu viền (Biểu mẫu)

Điều khiển có thanh cuộn đứng, thanh cuộn ngang hoặc cả hai không.

Thanh cuộn (Biểu mẫu)

Hành động thực hiện khi người dùng rời khỏi điều khiển cuối cùng trên một khung hay trang (trên tất cả biểu mẫu hay biểu mẫu hiện tại).

Vòng tròn (Biểu mẫu)

Thanh cuộn có hiển thị hay không khi không yêu cầu.

Giữ cho thanh cuộn hiển thị (Biểu mẫu)

Chiều cao hoặc chiều rộng, tính bằng điểm, của tổng diện tích có thể được nhìn thấy bằng cách di chuyển thanh cuộn.

Chiều cao khi cuộn, Chiều rộng khi cuộn (Biểu mẫu)

Khoảng cách, tính bằng điểm, của lề bên trái hoặc trên cùng của biểu mẫu lô-gic từ lề trái hoặc trên cùng của khung.

Cuộn trái, Cuộn lên trên (Biểu mẫu)

Thay đổi bao nhiêu kích cỡ của một hình ảnh trong khung.

Thu phóng (Biểu mẫu)

Lưu ý: 

 • Nếu bạn dự định dùng điều khiển khung thường xuyên, hãy thêm điều khiển khung vào trang tính "Điều khiển đã lưu", sau đó lưu trang tính để tái sử dụng. Sau đó nếu bạn cần dùng điều khiển khung, hãy mở trang tính đó, sau đó sao chép các điều khiển khung sang biểu mẫu trang tính mà bạn đang chỉnh sửa.

 • Tất cả các nút tùy chọn trong khung loại trừ lẫn nhau theo mặc định.

 • Bạn cũng có thể sử dụng nút chuyển đổi bên trong khung để chọn một hoặc nhiều mục từ một nhóm có liên quan. Ví dụ, bạn có thể tạo ra một mẫu đơn đặt hàng có chứa danh sách các mục có sẵn với nút chuyển đổi trước mỗi mục.

Bạn muốn sử dụng loại điều khiển?

 1. Đảm bảo rằng tab nhà phát triển bảo sẵn dùng.

  Hiển thị tab nhà phát triển

  1. Bấm vào Microsoft Office Button Ảnh nút , rồi bấm vào Tùy chọn Excel.

  2. Trong danh mục Phổ biến, dưới mục Những tùy chọn hàng đầu để làm việc với Excel, chọn hộp kiểm Hiện tab Nhà phát triển trong Dải băng, rồi bấm vào OK.

 2. Trên tab Nhà phát triển, trong nhóm Điều khiển, bấm Chèn rồi bên dưới Điều khiển Biểu mẫu, bấm hộp Nhóm Ảnh nút .

  nhóm điều khiển

 3. Bấm vào vị trí trang tính nơi bạn muốn góc trên bên trái của hộp nhóm hiển thị.

 4. Đặt các điều khiển có liên quan bên trong đường ranh giới của hộp nhóm.

  Ví dụ:

  1. Hộp kiểm, chẳng hạn như danh sách các sản phẩm có liên quan để mua.

  2. Nhãn và hộp văn bản, chẳng hạn như thông tin tên và địa chỉ.

  3. Nút tùy chọn cho biết một tập hợp các lựa chọn loại trừ lẫn nhau, chẳng hạn như Nhỏ, Trung bình hoặc Lớn.

 5. Để xác định thuộc tính điều khiển, hãy bấm chuột phải vào điều khiển và sau đó bấm Định dạng Điều khiển .

 1. Nếu tab Nhà phát triển không có sẵn, hãy hiển thị nó.

  Hiển thị tab nhà phát triển

  1. Bấm vào Microsoft Office Button Ảnh nút , rồi bấm vào Tùy chọn Excel.

  2. Trong danh mục Phổ biến, dưới mục Những tùy chọn hàng đầu để làm việc với Excel, chọn hộp kiểm Hiện tab Nhà phát triển trong Dải băng, rồi bấm vào OK.

 2. Trên tab Nhà phát triển, trong nhóm Điều khiển, bấm Chèn rồi bên dưới Điều khiển ActiveX, bấm Điều khiển Khác Ảnh nút .

  nhóm điều khiển

 3. Trong hộp thoại Thêm điều khiển , hãy chọn Microsoft Forms 2.0 Frame từ danh sách các điều khiển sẵn dùng trên máy tính của bạn.

 4. Bấm vào vị trí trang tính nơi bạn muốn góc trên bên trái của điều khiển khung hiển thị.

 5. Để sửa điều khiển ActiveX, hãy đảm bảo rằng bạn đang trong chế độ thiết kế. Trên tab nhà phát triển , trong nhóm điều khiển , hãy bật Chế độ thiết kế Ảnh nút .

 6. Để xác định thuộc tính của điều khiển, trên tab Nhà phát triển, trong nhóm Điều khiển, bấm Thuộc tính Ảnh nút .

  Mẹo: Bạn có thể bấm chuột phải vào điều khiển rồi bấm Thuộc tính.

  Hộp thoại thuộc tính xuất hiện. Để biết thông tin chi tiết về mỗi thuộc tính, chọn thuộc tính, sau đó nhấn F1 để hiển thị một chủ đề trợ giúp Visual Basic. Bạn cũng có thể nhập tên thuộc tính trong hộp Visual Basic giúp Tìm kiếm .

  Bảng này tóm tắt theo thể loại chức năng các thuộc tính sẵn dùng.

Nếu bạn muốn xác định

Hãy dùng thuộc tính này

Tổng quát:

Có tải điều khiển khi mở sổ làm việc không. (Bỏ qua các điều khiển ActiveX.)

Tự động Tải (Excel)

Điều khiển có nhận được tiêu điểm và phản hồi cho các sự kiện do người dùng tạo hay không.

Bật (Biểu mẫu)

Có thể chỉnh sửa điều khiển hay không.

Khóa (Biểu mẫu)

Tên của điều khiển.

Tên (Biểu mẫu)

Cách thức điều khiển được đính kèm vào các ô dưới nó (trôi nổi tự do, di chuyển nhưng không đổi cỡ hoặc di chuyển và đổi cỡ).

Bố trí (Excel)

Có thể in điều khiển hay không.

In Đối tượng (Excel)

Điều khiển hiển thị hoặc bị ẩn.

Nhìn thấy được (Biểu mẫu)

Văn bản:

Thuộc tính phông (đậm, nghiêng, kích cỡ, gạch ngang chữ, gạch dưới và độ dày).

Đậm, Nghiêng, Kích cỡ, Gạch ngang, Gạch dưới, Độ dày (Biểu mẫu)

Văn bản mô tả nằm trên điều khiển xác định hoặc mô tả nó.

Chú thích (Biểu mẫu)

Kích cỡ và vị trí:

Chiều cao hoặc chiều rộng theo điểm.

Chiều cao, Chiều rộng (Biểu mẫu)

Khoảng cách giữa điều khiển và lề trái hoặc lề trên của trang tính.

Trái, Trên cùng (Biểu mẫu)

Định dạng:

Màu nền.

Màu nền (Biểu mẫu)

Màu của đường viền.

Màu viền (Biểu mẫu)

Màu tiền cảnh.

Màu tiền cảnh (Biểu mẫu)

Điều khiển có đổ bóng hay không.

Đổ bóng (Excel)

Hình dạng trực quan của đường viền (phẳng, nổi, chìm, khắc lõm hoặc lồi).

Hiệu ứng đặc biệt (Biểu mẫu)

Hình ảnh:

Để hiển thị ảnh bitmap trong điều khiển.

Ảnh (Biểu mẫu)

Vị trí của hình nền (góc trên bên trái, góc trên bên phải, giữa v.v.)

Căn chỉnh ảnh (Biểu mẫu)

Cách hiển thị hình nền trên điều khiển (xén, kéo căng hoặc thu phóng).

Chế độ kích cỡ ảnh (Biểu mẫu)

Liệu bạn có muốn in theo lát nhiều bản sao ảnh trong điều khiển hay không.

In theo lát ảnh (Biểu mẫu)

Bàn phím và chuột:

Biểu tượng chuột tùy chỉnh.

Biểu tượng chuột (Biểu mẫu)

Kiểu con trỏ được hiển thị khi người dùng để chuột lên trên một đối tượng cụ thể (ví dụ như hình chuẩn, mũi tên hoặc con trỏ hình chữ I).

Con trỏ Chuột (Biểu mẫu)

Đặc thù cho khung:

Kiểu đường viền được dùng, đường kẻ đơn hoặc không đường kẻ.

Kiểu viền (Biểu mẫu)

Điều khiển có thanh cuộn đứng, thanh cuộn ngang hoặc cả hai không.

Thanh cuộn (Biểu mẫu)

Hành động thực hiện khi người dùng rời khỏi điều khiển cuối cùng trên một khung hay trang (trên tất cả biểu mẫu hay biểu mẫu hiện tại).

Vòng tròn (Biểu mẫu)

Thanh cuộn có hiển thị hay không khi không yêu cầu.

Giữ cho thanh cuộn hiển thị (Biểu mẫu)

Chiều cao hoặc chiều rộng, tính bằng điểm, của tổng diện tích có thể được nhìn thấy bằng cách di chuyển thanh cuộn.

Chiều cao khi cuộn, Chiều rộng khi cuộn (Biểu mẫu)

Khoảng cách, tính bằng điểm, của lề bên trái hoặc trên cùng của biểu mẫu lô-gic từ lề trái hoặc trên cùng của khung.

Cuộn trái, Cuộn lên trên (Biểu mẫu)

Thay đổi bao nhiêu kích cỡ của một hình ảnh trong khung.

Thu phóng (Biểu mẫu)

Lưu ý: 

 • Nếu bạn dự định dùng điều khiển khung thường xuyên, hãy thêm điều khiển khung vào trang tính "Điều khiển đã lưu", sau đó lưu trang tính để tái sử dụng. Sau đó nếu bạn cần dùng điều khiển khung, hãy mở trang tính đó, sau đó sao chép các điều khiển khung sang biểu mẫu trang tính mà bạn đang chỉnh sửa.

 • Tất cả các nút tùy chọn trong khung loại trừ lẫn nhau theo mặc định.

 • Bạn cũng có thể sử dụng nút chuyển đổi bên trong khung để chọn một hoặc nhiều mục từ một nhóm có liên quan. Ví dụ, bạn có thể tạo ra một mẫu đơn đặt hàng có chứa danh sách các mục có sẵn với nút chuyển đổi trước mỗi mục.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×