Thêm hộp nhóm hoặc điều khiển khung vào trang tính

Bạn có thể dùng hộp nhóm hoặc điều khiển khung để phân nhóm điều khiển liên quan (như nút tùy chọn, hộp kiểm hoặc nội dung liên quan chặt chẽ) thành một đơn vị hình ảnh.

Tìm hiểu về hộp nhóm và điều khiển khung

Hộp nhóm và điều khiển khung là các đối tượng hình chữ nhật với nhãn tùy chọn. Sử dụng một hộp nhóm hoặc điều khiển để tổ chức trực quan các mục có liên quan trên một biểu mẫu. Ví dụ, trong ứng dụng đơn đặt hàng, hãy phân nhóm tên, địa chỉ, và số tài khoản của khách hàng. Hoặc trong mẫu đơn đặt hàng, hãy phân nhóm danh sách các mục có sẵn.

Ví dụ về điều khiển hộp nhóm thanh công cụ Biểu mẫu
Hộp Nhóm (Điều khiển biểu mẫu)
Ví dụ về điều khiển hộp nhóm ActiveX
Điều khiển khung (Điều khiển ActiveX)

 1. Nếu tab Nhà phát triển không có sẵn, hãy hiển thị nó.

Hiển thị tab Nhà phát triển

 1. Bấm tab Tệp, bấm Tùy chọn rồi bấm Tùy chỉnh Ruy-băng.

 2. Bên dưới Tab Chính, chọn hộp kiểm Nhà phát triển rồi bấm OK.

 1. Trên tab Nhà phát triển, trong nhóm Điều khiển, bấm Chèn rồi bên dưới Điều khiển Biểu mẫu, bấm hộp Nhóm Ảnh nút .

Nhóm điều khiển

 1. Bấm vào vị trí trang tính nơi bạn muốn góc trên bên trái của hộp nhóm hiển thị.

 2. Khi cần thiết, dùng tay núm điều tác (các ô vuông ở hai bên của hộp nhóm) để thay đổi kích thước điều khiển.

 3. Đặt điều khiển có liên quan bên trong hộp Nhóm.

Ví dụ:

 • Hộp kiểm, chẳng hạn như danh sách các sản phẩm có liên quan để mua.

 • Nhãn và hộp văn bản, chẳng hạn như thông tin tên và địa chỉ.

 • Nút tùy chọn cho biết một tập hợp các lựa chọn loại trừ lẫn nhau, chẳng hạn như Nhỏ, Trung bình hoặc Lớn.

 • Để xác định thuộc tính điều khiển, hãy bấm chuột phải vào điều khiển và sau đó bấm Định dạng Điều khiển .

 1. Nếu tab Nhà phát triển không có sẵn, hãy hiển thị nó.

  Hiển thị tab Nhà phát triển

  1. Bấm tab Tệp, bấm Tùy chọn rồi bấm Tùy chỉnh Ruy-băng.

  2. Bên dưới Tab Chính, chọn hộp kiểm Nhà phát triển rồi bấm OK.

 2. Trên tab Nhà phát triển, trong nhóm Điều khiển, bấm Chèn rồi bên dưới Điều khiển ActiveX, bấm Điều khiển Khác Ảnh nút .

  Nhóm điều khiển

 3. Trong hộp thoại Điều khiển Khác, hãy cuộn xuống và chọn Microsoft Forms 2.0 Frame từ danh sách điều khiển có sẵn trong máy tính của bạn.

 4. Bấm vào vị trí trang tính nơi bạn muốn góc trên bên trái của điều khiển khung hiển thị.

 5. Để chỉnh sửa điều khiển ActiveX, hãy đảm bảo bạn ở chế độ thiết kế. Trên tab Nhà phát triển, trong nhóm Điều khiển, bấm Chế độ Thiết kế Ảnh nút .

 6. Để xác định thuộc tính của điều khiển, trên tab Nhà phát triển, trong nhóm Điều khiển, bấm Thuộc tính Ảnh nút .

  Mẹo: Bạn có thể bấm chuột phải vào điều khiển rồi bấm Thuộc tính.

  Hộp thoại Thuộc tính xuất hiện. Để biết thông tin chi tiết về mỗi thuộc tính, chọn thuộc tính rồi nhấn F1 để hiển thị một chủ đề Trợ giúp Visual Basic. Bạn cũng có thể nhập tên thuộc tính trong hộp Tìm kiếm của Trợ giúp Visual Basic. Phần sau đây tóm tắt các thuộc tính sẵn dùng.

  Tóm tắt các thuộc tính theo thể loại chức năng

Nếu bạn muốn xác định

Hãy dùng thuộc tính này

Tổng quát:

Có tải điều khiển khi mở sổ làm việc không. (Bỏ qua các điều khiển ActiveX.)

Tự động Tải (Excel)

Điều khiển có nhận được tiêu điểm và phản hồi cho các sự kiện do người dùng tạo hay không.

Bật (Biểu mẫu)

Có thể chỉnh sửa điều khiển hay không.

Khóa (Biểu mẫu)

Tên của điều khiển.

Tên (Biểu mẫu)

Cách thức điều khiển được đính kèm vào các ô dưới nó (trôi nổi tự do, di chuyển nhưng không đổi cỡ hoặc di chuyển và đổi cỡ).

Bố trí (Excel)

Có thể in điều khiển hay không.

In Đối tượng (Excel)

Điều khiển hiển thị hoặc bị ẩn.

Nhìn thấy được (Biểu mẫu)

Văn bản:

Thuộc tính phông (đậm, nghiêng, kích cỡ, gạch ngang chữ, gạch dưới và độ dày).

Đậm, Nghiêng, Kích cỡ, Gạch ngang, Gạch dưới, Độ dày (Biểu mẫu)

Văn bản mô tả nằm trên điều khiển xác định hoặc mô tả nó.

Chú thích (Biểu mẫu)

Kích cỡ và vị trí:

Chiều cao hoặc chiều rộng theo điểm.

Chiều cao, Chiều rộng (Biểu mẫu)

Khoảng cách giữa điều khiển và lề trái hoặc lề trên của trang tính.

Trái, Trên cùng (Biểu mẫu)

Định dạng:

Màu nền.

Màu nền (Biểu mẫu)

Màu của đường viền.

Màu viền (Biểu mẫu)

Màu tiền cảnh.

Màu tiền cảnh (Biểu mẫu)

Điều khiển có đổ bóng hay không.

Đổ bóng (Excel)

Hình dạng trực quan của đường viền (phẳng, nổi, chìm, khắc lõm hoặc lồi).

Hiệu ứng đặc biệt (Biểu mẫu)

Hình ảnh:

Để hiển thị ảnh bitmap trong điều khiển.

Ảnh (Biểu mẫu)

Vị trí của hình nền (góc trên bên trái, góc trên bên phải, giữa v.v.)

Căn chỉnh ảnh (Biểu mẫu)

Cách hiển thị hình nền trên điều khiển (xén, kéo căng hoặc thu phóng).

Chế độ kích cỡ ảnh (Biểu mẫu)

Liệu bạn có muốn in theo lát nhiều bản sao ảnh trong điều khiển hay không.

In theo lát ảnh (Biểu mẫu)

Bàn phím và chuột:

Biểu tượng chuột tùy chỉnh.

Biểu tượng chuột (Biểu mẫu)

Kiểu con trỏ được hiển thị khi người dùng để chuột lên trên một đối tượng cụ thể (ví dụ như hình chuẩn, mũi tên hoặc con trỏ hình chữ I).

Con trỏ Chuột (Biểu mẫu)

Đặc thù cho khung:

Kiểu đường viền được dùng, đường kẻ đơn hoặc không đường kẻ.

Kiểu viền (Biểu mẫu)

Điều khiển có thanh cuộn đứng, thanh cuộn ngang hoặc cả hai không.

Thanh cuộn (Biểu mẫu)

Hành động thực hiện khi người dùng rời khỏi điều khiển cuối cùng trên một khung hay trang (trên tất cả biểu mẫu hay biểu mẫu hiện tại).

Vòng tròn (Biểu mẫu)

Thanh cuộn có hiển thị hay không khi không yêu cầu.

Giữ cho thanh cuộn hiển thị (Biểu mẫu)

Chiều cao hoặc chiều rộng, tính bằng điểm, của tổng diện tích có thể được nhìn thấy bằng cách di chuyển thanh cuộn.

Chiều cao khi cuộn, Chiều rộng khi cuộn (Biểu mẫu)

Khoảng cách, tính bằng điểm, của lề bên trái hoặc trên cùng của biểu mẫu lô-gic từ lề trái hoặc trên cùng của khung.

Cuộn trái, Cuộn lên trên (Biểu mẫu)

Thay đổi bao nhiêu kích cỡ của một hình ảnh trong khung.

Thu phóng (Biểu mẫu)

 • Nếu bạn dự định dùng điều khiển khung thường xuyên, hãy thêm điều khiển khung vào trang tính "Điều khiển đã lưu", sau đó lưu trang tính để tái sử dụng. Sau đó nếu bạn cần dùng điều khiển khung, hãy mở trang tính đó, sau đó sao chép các điều khiển khung sang biểu mẫu trang tính mà bạn đang chỉnh sửa.

 • Tất cả các nút tùy chọn trong khung loại trừ lẫn nhau theo mặc định.

 • Bạn cũng có thể sử dụng nút chuyển đổi bên trong khung để chọn một hoặc nhiều mục từ một nhóm có liên quan. Ví dụ, bạn có thể tạo ra một mẫu đơn đặt hàng có chứa danh sách các mục có sẵn với nút chuyển đổi trước mỗi mục.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×