Thêm hộp kiểm, nút tùy chọn, hoặc nút chuyển đổi vào một trang tính

:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bạn có thể dùng hộp kiểm, nút tùy chọn, hoặc nút chuyển đổi để cho biết "Hãy / hoặc" (hay nhị phân) lựa chọn.

Trong bài viết này

Tìm hiểu về hộp kiểm, nút tùy chọn, và các nút chuyển đổi

Thêm hộp kiểm (điều khiển biểu mẫu)

Định dạng hoặc sửa một hộp kiểm điều khiển biểu mẫu

Xóa hộp kiểm điều khiển biểu mẫu

Thêm hộp kiểm (điều khiển ActiveX)

Định dạng hoặc sửa một hộp kiểm điều khiển ActiveX

Tóm tắt các thuộc tính theo thể loại chức năng

Xóa hộp kiểm điều khiển ActiveX

Thêm một nút tùy chọn (điều khiển biểu mẫu)

Định dạng hoặc sửa một nút tùy chọn điều khiển biểu mẫu

Xóa một nút tùy chọn điều khiển biểu mẫu

Thêm một nút tùy chọn (điều khiển ActiveX)

Định dạng hoặc sửa một nút tùy chọn điều khiển ActiveX

Tóm tắt các thuộc tính theo thể loại chức năng

Xóa một nút tùy chọn điều khiển ActiveX

Thêm một nút chuyển đổi (điều khiển ActiveX)

Định dạng hoặc sửa một nút chuyển đổi điều khiển ActiveX

Xóa một nút chuyển đổi điều khiển ActiveX

Tìm hiểu về hộp kiểm, nút tùy chọn, và các nút chuyển đổi

Hộp kiểm    Cho phép người dùng chọn hoặc hủy chọn một hoặc nhiều giá trị trong một nhóm lựa chọn. Bạn có thể chọn nhiều hơn một hộp kiểm tại một thời điểm trên một trang tính hoặc trong hộp nhóm. Ví dụ, bạn có thể dùng một hộp kiểm để tạo biểu mẫu đặt hàng có chứa một danh sách các mục có sẵn hoặc trong bảng kiểm kê các ứng dụng để hiển thị xem một mục đã được ngừng theo dõi.

Hộp kiểm (điều khiển biểu mẫu)

Ví dụ về điều khiển hộp kiểm thanh công cụ biểu mẫu

Hộp kiểm (điều khiển ActiveX)

Ví dụ về điều khiển hộp kiểm ActiveX

Nút tùy chọn    Cho phép một lựa chọn duy nhất từ một tập hợp chỉ bao gồm các lựa chọn loại trừ lẫn nhau. Một nút tùy chọn (hoặc chọn một nút) thường nằm trong một hộp nhóm hoặc khung. Ví dụ, bạn có thể sử dụng một nút tùy chọn trên biểu mẫu đặt hàng sao cho người dùng có thể chọn một trong một phạm vi kích cỡ, chẳng hạn như nhỏ, Trung bình, lớn hoặc thêm lớn. Hoặc bạn có thể dùng nó cho một lựa chọn của vận chuyển tùy chọn, chẳng hạn như đất, nhanh, hoặc đêm.

Tùy chọn nút (điều khiển biểu mẫu)

Ví dụ về điều khiển nút tùy chọn thanh công cụ Biểu mẫu

Tùy chọn nút (điều khiển ActiveX)

Ví dụ về điều khiển nút tùy chọn ActiveX

Nút chuyển đổi    Cho biết trạng thái, chẳng hạn như có/không, hoặc một chế độ, chẳng hạn như bật/tắt. Nút xen kẽ giữa một trạng thái bật và tắt khi nó được bấm vào. Ví dụ, bạn có thể dùng nút chuyển đổi để chuyển qua lại giữa chế độ thiết kế và chế độ chỉnh sửa, hoặc một cách khác thay vì một hộp kiểm.

Ghi chú    Nút chuyển đổi không sẵn dùng như một điều khiển biểu mẫu, chỉ là điều khiển ActiveX.

Chuyển đổi nút (điều khiển ActiveX)

Ví dụ về điều khiển nút chuyển đổi ActiveX

Đầu trang

Thêm hộp kiểm (điều khiển biểu mẫu)

 1. Nếu tab Nhà phát triển không có sẵn, hãy hiển thị nó.

  Hiển thị tab nhà phát triển

  Trong Excel 2010

  1. Bấm vào tab Tệp.

  2. Bấm Tùy chọn rồi bấm vào thể loại Tùy chỉnh Ruy-băng.

  3. Trong danh sách Tab Chính, hãy chọn hộp kiểm Nhà phát triển rồi bấm OK.

   Trong Excel 2007

  4. Bấm nút Office, sau đó bấm Tùy chọn Excel.

  5. Trong thể loại phổ biến , hãy chọn hộp kiểm hiện tab nhà phát triển trong ruy-băng .

 2. Trên tab nhà phát triển , trong nhóm điều khiển , bấm chèn và sau đó, bên dưới Điều khiển biểu mẫu, bấm hộp kiểm Ảnh nút .

  Nhóm ô trên tab Trang đầu

 3. Bấm vào vị trí trang tính nơi bạn muốn góc trên bên trái của điều khiển hiển thị.

Định dạng hoặc sửa một hộp kiểm điều khiển biểu mẫu

Trên tab nhà phát triển , trong nhóm điều khiển , bấm thuộc tính Ảnh Nút . Hoặc, bạn có thể bấm chuột phải vào điều khiển và sau đó bấm Định dạng điều khiển.

Để xác định thuộc tính điều khiển, hãy làm như sau:

 1. Dưới giá trị, xác định trạng thái ban đầu của hộp kiểm bằng cách thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để hiển thị một hộp kiểm được điền với dấu kiểm, hãy bấm kiểm tra. Dấu kiểm cho biết rằng hộp kiểm được chọn.

  • Để hiển thị một hộp kiểm bị xóa, bấm Unchecked.

  • Để hiển thị một hộp kiểm sẽ được tô màu nền, bấm hỗn hợp. Màu nền cho biết tổ hợp trạng thái đã chọn và xóa; Ví dụ, khi có nhiều vùng chọn.

 2. Trong hộp nối kết ô , hãy nhập một tham chiếu ô có chứa trạng thái hiện tại của hộp kiểm:

  • Khi chọn hộp kiểm, ô được nối kết trả về giá trị TRUE.

  • Khi hộp kiểm bị xóa, ô được nối kết trả về một giá trị FALSE.
   Ghi chú    khi ô được nối kết bị bỏ trống, Excel diễn giải trạng thái hộp kiểm là FALSE.

  • Nếu hộp kiểm trạng thái là trộn lẫn, ô được nối kết trả về một giá trị lỗi #N/A.

Sử dụng trả về giá trị trong một công thức để trả lời các trạng thái hiện tại của hộp kiểm.

Ví dụ, một biểu mẫu khảo sát du lịch chứa hai hộp kiểm có nhãn châu ÂuÚc trong hộp nhóm vị trí đi du lịch . Các hộp kiểm hai được nối kết tới các ô C1 (cho Châu Âu) và C2 (đối với nước Úc). Khi người dùng lựa chọn hộp kiểm Europe , công thức sau đây trong ô D1 đánh giá "Đi du lịch trong châu Âu":

= IF(C1=TRUE,"Traveled in Europe","Never traveled in Europe")

Khi người dùng xóa hộp kiểm Úc , công thức sau đây trong ô D2 đánh giá "Không bao giờ đi du lịch trong nước Úc":

= IF(C2=TRUE,"Traveled in Australia","Never traveled in Australia")

Nếu bạn có ba trạng thái để đánh giá (kiểm tra, Uncheckedhỗn hợp) trong cùng một nhóm tùy chọn, bạn có thể dùng các hàm tra cứu hoặc chọn tương tự.

Để biết thêm thông tin, hãy xem chọn hàmhàm tra cứu.

Ghi chú    Không thể được điều chỉnh kích cỡ của hộp kiểm bên trong điều khiển và khoảng cách của nó từ các liên kết.

Xóa hộp kiểm điều khiển biểu mẫu

 • Để xóa hộp kiểm, bấm chuột phải vào điều khiển và sau đó bấm cắt trên menu lối tắt.

Đầu trang

Thêm hộp kiểm (điều khiển ActiveX)

 1. Nếu tab Nhà phát triển không có sẵn, hãy hiển thị nó.

  Hiển thị tab nhà phát triển

  Trong Excel 2010

  1. Bấm vào tab Tệp.

  2. Bấm Tùy chọn rồi bấm vào thể loại Tùy chỉnh Ruy-băng.

  3. Trong danh sách Tab Chính, hãy chọn hộp kiểm Nhà phát triển rồi bấm OK.

   Trong Excel 2007

  4. Bấm nút Office, sau đó bấm Tùy chọn Excel.

  5. Trong thể loại phổ biến , hãy chọn hộp kiểm hiện tab nhà phát triển trong ruy-băng .

 2. Trên tab nhà phát triển , trong nhóm điều khiển , bấm chèn, sau đó bên dưới Điều khiển ActiveX, bấm hộp kiểm Ảnh nút .

  Nhóm ô trên tab Trang đầu

 3. Bấm vào vị trí trang tính nơi bạn muốn góc trên bên trái của hộp kiểm xuất hiện.

Định dạng hoặc sửa một hộp kiểm điều khiển ActiveX

Để sửa điều khiển ActiveX, hãy đảm bảo rằng bạn đang trong chế độ thiết kế. Trên tab nhà phát triển , trong nhóm điều khiển , hãy bật Chế độ thiết kế Ảnh nút .

 • Để xác định các thuộc tính điều khiển, trên tab nhà phát triển , trong nhóm điều khiển , bấm thuộc tính Ảnh Nút . Hoặc, bạn có thể bấm chuột phải vào điều khiển và sau đó bấm thuộc tính.

  Hộp thoại Thuộc tính xuất hiện. Để biết thông tin chi tiết về mỗi thuộc tính, chọn thuộc tính rồi nhấn F1 để hiển thị một chủ đề TE000127670. Bạn cũng có thể nhập tên thuộc tính trong hộp Tìm kiếm của Trợ giúp Visual Basic. Phần sau đây tóm tắt các thuộc tính sẵn dùng.

  Tóm tắt các thuộc tính theo thể loại chức năng

Nếu bạn muốn xác định

Hãy dùng thuộc tính này

Tổng quát:

Có tải điều khiển khi mở sổ làm việc không. (Bỏ qua các điều khiển ActiveX.)

Tự động Tải (Excel)

Điều khiển có nhận được tiêu điểm và phản hồi cho các sự kiện do người dùng tạo hay không.

Bật (Biểu mẫu)

Có thể chỉnh sửa điều khiển hay không.

Khóa (Biểu mẫu)

Tên của điều khiển.

Tên (Biểu mẫu)

Cách thức điều khiển được đính kèm vào các ô dưới nó (trôi nổi tự do, di chuyển nhưng không đổi cỡ hoặc di chuyển và đổi cỡ).

Bố trí (Excel)

Có thể in điều khiển hay không.

In Đối tượng (Excel)

Điều khiển hiển thị hoặc bị ẩn.

Nhìn thấy được (Biểu mẫu)

Văn bản:

Vị trí của điều khiển so với chú thích của nó (trái hoặc phải).

Căn chỉnh (Biểu mẫu)

Thuộc tính phông (đậm, nghiêng, kích cỡ, gạch ngang chữ, gạch dưới và độ dày).

Đậm, Nghiêng, Kích cỡ, Gạch ngang, Gạch dưới, Độ dày (Biểu mẫu)

Văn bản mô tả nằm trên điều khiển xác định hoặc mô tả nó.

Chú thích (Biểu mẫu)

Cách căn chỉnh văn bản trong điều khiển (trái, giữa hoặc phải).

Căn chỉnh Văn bản (Biểu mẫu)

Có thể tự động ngắt nội dung của điều khiển vào cuối dòng được không.

WordWrap (Biểu mẫu)

Dữ liệu và gắn kết:

Phạm vi được nối kết đến giá trị của điều khiển.

Ô được nối kết (Excel)

Nội dung hoặc trạng thái của điều khiển

Giá trị (Biểu mẫu)

Kích cỡ và vị trí:

Kích cỡ của điều khiển có tự động điều chỉnh để hiển thị tất cả nội dung được không.

Tự động đổi cỡ (Biểu mẫu)

Chiều cao hoặc chiều rộng theo điểm.

Chiều cao, Chiều rộng (Biểu mẫu)

Khoảng cách giữa điều khiển và lề trái hoặc lề trên của trang tính.

Trái, Trên cùng (Biểu mẫu)

Định dạng:

Màu nền.

Màu nền (Biểu mẫu)

Kiểu nền (trong suốt hoặc mờ)

BackStyle (Biểu mẫu)

Màu tiền cảnh.

Màu tiền cảnh (Biểu mẫu)

Điều khiển có đổ bóng hay không.

Đổ bóng (Excel)

Hình dạng trực quan của đường viền (phẳng, nổi, chìm, khắc lõm hoặc lồi).

Hiệu ứng đặc biệt (Biểu mẫu)

Hình ảnh:

Để hiển thị ảnh bitmap trong điều khiển.

Ảnh (Biểu mẫu)

Vị trí của hình ảnh so với chú thích của nó (trái, trên, phải .v.v.).

Vị trí Ảnh (Biểu mẫu)

Bàn phím và chuột:

Phím lối tắt cho điều khiển.

Accelerator (Biểu mẫu)

Biểu tượng chuột tùy chỉnh.

Biểu tượng chuột (Biểu mẫu)

Kiểu con trỏ được hiển thị khi người dùng để chuột lên trên một đối tượng cụ thể (ví dụ như hình chuẩn, mũi tên hoặc con trỏ hình chữ I).

Con trỏ Chuột (Biểu mẫu)

Xác định hộp kiểm:

Nhóm nút tùy chọn loại trừ lẫn nhau.

GroupName (Biểu mẫu)

Việc người dùng có thể xác định trạng thái Null cho điều khiển từ giao diện người dùng.

TripleState (Biểu mẫu)

Ghi chú    Không thể được điều chỉnh kích cỡ của hộp kiểm bên trong điều khiển và khoảng cách từ văn bản liên kết của nó.

Xóa hộp kiểm điều khiển ActiveX

 • Để xóa hộp kiểm, hãy chọn điều khiển và nhấn phím Delete.

Đầu trang

Thêm một nút tùy chọn (điều khiển biểu mẫu)

 1. Nếu tab Nhà phát triển không có sẵn, hãy hiển thị nó.

  Hiển thị tab nhà phát triển

  Trong Excel 2010   

  1. Bấm vào tab Tệp.

  2. Bấm Tùy chọn rồi bấm vào thể loại Tùy chỉnh Ruy-băng.

  3. Trong danh sách Tab Chính, hãy chọn hộp kiểm Nhà phát triển rồi bấm OK.

   Trong Excel 2007

  4. Bấm nút Office, sau đó bấm Tùy chọn Excel.

  5. Trong thể loại phổ biến , hãy chọn hộp kiểm hiện tab nhà phát triển trong ruy-băng .

 2. Trên tab nhà phát triển , trong nhóm điều khiển , bấm chèn, và sau đó bên dưới Điều khiển biểu mẫu, bấm nút tùy chọn Ảnh nút .

  Nhóm ô trên tab Trang đầu

 3. Bấm vào vị trí trang tính nơi bạn muốn góc trên bên trái của nút tùy chọn xuất hiện.

Định dạng hoặc sửa một nút tùy chọn điều khiển biểu mẫu

 • Trên tab nhà phát triển , trong nhóm điều khiển , bấm thuộc tính Ảnh Nút . Hoặc, bạn có thể bấm chuột phải vào điều khiển và sau đó bấm Định dạng điều khiển.
  Để đặt thuộc tính điều khiển, hãy làm như sau:

  1. Dưới giá trị, xác định trạng thái ban đầu của nút tùy chọn bằng cách thực hiện một trong các thao tác sau:

   • Để hiển thị một nút tùy chọn được chọn, bấm kiểm tra.

   • Để hiển thị một nút tùy chọn cuộc họp, hãy bấm Unchecked.

  2. Trong hộp nối kết ô , hãy nhập một tham chiếu ô có chứa trạng thái hiện tại của nút tùy chọn.

   Ô được nối kết trả về số lượng đã chọn tùy chọn nút trong nhóm tùy chọn. Sử dụng cùng một ô được nối kết cho tất cả tùy chọn trong một nhóm. Nút tùy chọn đầu tiên trả về một 1, nút tùy chọn thứ hai trả về một 2, v.v.. Nếu bạn có hai hoặc nhiều nhóm tùy chọn trên cùng một trang tính, sử dụng một ô được nối kết khác nhau cho từng nhóm tùy chọn.

   Sử dụng trả về số trong một công thức để trả lời các tùy chọn đã chọn.

   Ví dụ, một biểu mẫu nhân sự, với một hộp nhóm loại công việc , chứa hai tùy chọn nút có nhãn toàn thời gianbán thời gian được nối kết vào ô C1. Sau khi người dùng lựa chọn một trong hai tùy chọn, công thức sau đây trong ô D1 đánh giá là "Toàn thời gian" nếu đã chọn nút tùy chọn đầu tiên hoặc "Bán thời gian" nếu nút tùy chọn thứ hai được chọn.

   =IF(C1=1,"Full-Time","Part-Time")

   Nếu bạn có ba hoặc nhiều tùy chọn để đánh giá trong cùng một nhóm tùy chọn, bạn có thể dùng các hàm tra cứu hoặc chọn tương tự.

   Để biết thêm thông tin, hãy xem chọn hàmhàm tra cứu.

   Ghi chú

 • Bạn cũng có thể sửa các thuộc tính điều khiển bằng cách chọn điều khiển, sau đó bằng cách bấm Thuộc tính điều khiển Ảnh Nút trên thanh công cụ biểu mẫu .

 • Không thể được điều chỉnh kích cỡ của nút tùy chọn bên trong điều khiển và khoảng cách từ văn bản liên kết của nó.

Xóa một nút tùy chọn điều khiển biểu mẫu

 • Để xóa bỏ nút tùy chọn, bấm chuột phải vào điều khiển và sau đó bấm cắt trên menu lối tắt.

Đầu trang

Thêm một nút tùy chọn (điều khiển ActiveX)

 1. Nếu tab Nhà phát triển không có sẵn, hãy hiển thị nó.

  Hiển thị tab nhà phát triển

  Trong Excel 2010   

  1. Bấm vào tab Tệp.

  2. Bấm Tùy chọn rồi bấm vào thể loại Tùy chỉnh Ruy-băng.

  3. Trong danh sách Tab Chính, hãy chọn hộp kiểm Nhà phát triển rồi bấm OK.

   Trong Excel 2007

  4. Bấm nút Office, sau đó bấm Tùy chọn Excel.

  5. Trong thể loại phổ biến , hãy chọn hộp kiểm hiện tab nhà phát triển trong ruy-băng .

 2. Trên tab nhà phát triển , trong nhóm điều khiển , bấm chèn và sau đó, bên dưới Điều khiển ActiveX, bấm Nút tùy chọn Ảnh nút .

  Nhóm ô trên tab Trang đầu

 3. Bấm vào vị trí trang tính nơi bạn muốn góc trên bên trái của nút tùy chọn xuất hiện.

Định dạng hoặc sửa một nút tùy chọn điều khiển ActiveX

 1. Để sửa điều khiển ActiveX, hãy đảm bảo rằng bạn đang trong chế độ thiết kế. Trên tab nhà phát triển , trong nhóm điều khiển , bật Chế độ thiết kế Ảnh nút

 2. Để đặt thuộc tính điều khiển, trên tab nhà phát triển , trong nhóm điều khiển , bấm thuộc tính Ảnh Nút . Hoặc, bạn có thể bấm chuột phải vào điều khiển, sau đó bấm thuộc tính.

  Hộp thoại Thuộc tính xuất hiện. Để biết thông tin chi tiết về mỗi thuộc tính, chọn thuộc tính rồi nhấn F1 để hiển thị một chủ đề TE000127670. Bạn cũng có thể nhập tên thuộc tính trong hộp Tìm kiếm của Trợ giúp Visual Basic. Phần sau đây tóm tắt các thuộc tính sẵn dùng.

  Tóm tắt các thuộc tính theo thể loại chức năng

Nếu bạn muốn xác định

Hãy dùng thuộc tính này

Tổng quát:

Có tải điều khiển khi mở sổ làm việc không. (Bỏ qua các điều khiển ActiveX.)

Tự động Tải (Excel)

Tên của điều khiển.

Tên (Biểu mẫu)

Cách thức điều khiển được đính kèm vào các ô dưới nó (trôi nổi tự do, di chuyển nhưng không đổi cỡ hoặc di chuyển và đổi cỡ).

Bố trí (Excel)

Có thể chỉnh sửa điều khiển hay không.

Khóa (Biểu mẫu)

Có thể in điều khiển hay không.

In Đối tượng (Excel)

Nút điều khiển có nhận được tiêu điểm và phản hồi cho các sự kiện do người dùng tạo hay không.

Bật (Biểu mẫu)

Điều khiển hiển thị hoặc bị ẩn.

Nhìn thấy được (Biểu mẫu)

Văn bản:

Văn bản mô tả nằm trên điều khiển xác định hoặc mô tả nó.

Chú thích (Biểu mẫu)

Thuộc tính phông (đậm, nghiêng, kích cỡ, gạch ngang chữ, gạch dưới và độ dày).

Đậm, Nghiêng, Kích cỡ, Gạch ngang, Gạch dưới, Độ dày (Biểu mẫu)

Cách căn chỉnh văn bản trong điều khiển (trái, giữa hoặc phải).

Căn chỉnh Văn bản (Biểu mẫu)

Vị trí của điều khiển so với chú thích của nó (trái hoặc phải).

Căn chỉnh (Biểu mẫu)

Có thể tự động ngắt nội dung của điều khiển vào cuối dòng được không.

WordWrap (Biểu mẫu)

Dữ liệu và gắn kết:

Nội dung hoặc trạng thái của điều khiển

Giá trị (Biểu mẫu)

Phạm vi được nối kết với giá trị của điều khiển.

Ô được nối kết (Excel)

Kích cỡ và vị trí:

Khoảng cách giữa điều khiển và lề trái hoặc lề trên của trang tính.

Trái, Trên cùng (Biểu mẫu)

Chiều cao hoặc chiều rộng theo điểm.

Chiều cao, Chiều rộng (Biểu mẫu)

Kích cỡ của điều khiển có tự động điều chỉnh để hiển thị tất cả nội dung được không.

Tự động đổi cỡ (Biểu mẫu)

Định dạng:

Màu nền.

Màu nền (Biểu mẫu)

Kiểu nền (trong suốt hoặc mờ)

BackStyle (Biểu mẫu)

Màu tiền cảnh.

Màu tiền cảnh (Biểu mẫu)

Hình dạng trực quan của đường viền (phẳng, nổi, chìm, khắc lõm hoặc lồi).

Hiệu ứng đặc biệt (Biểu mẫu)

Điều khiển có đổ bóng hay không.

Đổ bóng (Excel)

Hình ảnh:

Để hiển thị ảnh bitmap trong điều khiển.

Ảnh (Biểu mẫu)

Vị trí của hình ảnh so với chú thích của nó (trái, trên, phải .v.v.).

Vị trí Ảnh (Biểu mẫu)

Bàn phím và chuột:

Biểu tượng chuột tùy chỉnh.

Biểu tượng chuột (Biểu mẫu)

Phím lối tắt cho điều khiển.

Accelerator (Biểu mẫu)

Kiểu con trỏ được hiển thị khi người dùng để chuột lên trên một đối tượng cụ thể (ví dụ như hình chuẩn, mũi tên hoặc con trỏ hình chữ I).

Con trỏ Chuột (Biểu mẫu)

Xác định nút tùy chọn:

Nhóm nút tùy chọn loại trừ lẫn nhau.

GroupName (Biểu mẫu)

Việc người dùng có thể xác định trạng thái Null cho điều khiển từ giao diện người dùng.

TripleState (Biểu mẫu)

Ghi chú    Không thể được điều chỉnh kích cỡ của nút tùy chọn bên trong điều khiển và khoảng cách từ văn bản liên kết của nó.

Xóa một nút tùy chọn điều khiển ActiveX

 • Để xóa bỏ nút tùy chọn, chọn điều khiển và sau đó nhấn phím Delete.

Đầu trang

Thêm một nút chuyển đổi (điều khiển ActiveX)

 1. Nếu tab Nhà phát triển không có sẵn, hãy hiển thị nó.

  Hiển thị tab nhà phát triển

  Trong Excel 2010   

  1. Bấm vào tab Tệp.

  2. Bấm Tùy chọn rồi bấm vào thể loại Tùy chỉnh Ruy-băng.

  3. Trong danh sách Tab Chính, hãy chọn hộp kiểm Nhà phát triển rồi bấm OK.

   Trong Excel 2007

  4. Bấm nút Office, sau đó bấm Tùy chọn Excel.

  5. Trong thể loại phổ biến , hãy chọn hộp kiểm hiện tab nhà phát triển trong ruy-băng .

 2. Trên tab nhà phát triển , trong nhóm điều khiển , bấm chèn, và sau đó bên dưới Điều khiển ActiveX, bấm Nút chuyển đổi Ảnh nút .

  Nhóm ô trên tab Trang đầu

 3. Bấm vào vị trí trang tính nơi bạn muốn góc trên bên trái của nút chuyển đổi xuất hiện.

Định dạng hoặc sửa một nút chuyển đổi điều khiển ActiveX

 1. Để sửa điều khiển ActiveX, hãy đảm bảo rằng bạn đang trong chế độ thiết kế. Trên tab nhà phát triển , trong nhóm điều khiển , hãy bật Chế độ thiết kế Ảnh nút .

 2. Để đặt thuộc tính điều khiển, trên tab nhà phát triển , trong nhóm điều khiển , bấm thuộc tính Ảnh Nút . Hoặc, bạn có thể bấm chuột phải vào điều khiển, sau đó bấm thuộc tính.

  Hộp thoại thuộc tính được hiển thị. Để biết thông tin chi tiết về mỗi thuộc tính, chọn thuộc tính, sau đó nhấn F1 để hiển thị chủ đề TE000127670 . Bạn cũng có thể nhập tên thuộc tính trong hộp Visual Basic giúp Tìm kiếm . Phần sau đây tóm tắt các thuộc tính sẵn dùng.

Nếu bạn muốn xác định

Hãy dùng thuộc tính này

Tổng quát:

Có tải điều khiển khi mở sổ làm việc không. (Bỏ qua các điều khiển ActiveX.)

Tự động Tải (Excel)

Có thể chỉnh sửa điều khiển hay không.

Khóa (Biểu mẫu)

Tên của điều khiển.

Tên (Biểu mẫu)

Cách thức điều khiển được đính kèm vào các ô dưới nó (trôi nổi tự do, di chuyển nhưng không đổi cỡ hoặc di chuyển và đổi cỡ).

Bố trí (Excel)

Có thể in điều khiển hay không.

In Đối tượng (Excel)

Nút điều khiển có nhận được tiêu điểm và phản hồi cho các sự kiện do người dùng tạo hay không.

Bật (Biểu mẫu)

Điều khiển hiển thị hoặc bị ẩn.

Nhìn thấy được (Biểu mẫu)

Văn bản:

Văn bản mô tả nằm trên điều khiển xác định hoặc mô tả nó.

Chú thích (Biểu mẫu)

Cách căn chỉnh văn bản trong điều khiển (trái, giữa hoặc phải).

Căn chỉnh Văn bản (Biểu mẫu)

Có thể tự động ngắt nội dung của điều khiển vào cuối dòng được không.

WordWrap (Biểu mẫu)

Dữ liệu và gắn kết:

Phạm vi được nối kết với giá trị của điều khiển.

Ô được nối kết (Excel)

Nội dung hoặc trạng thái của điều khiển

Giá trị (Biểu mẫu)

Kích cỡ và vị trí:

Kích cỡ của điều khiển có tự động điều chỉnh để hiển thị tất cả nội dung được không.

Tự động đổi cỡ (Biểu mẫu)

Chiều cao hoặc chiều rộng theo điểm.

Chiều cao, Chiều rộng (Biểu mẫu)

Khoảng cách giữa điều khiển và lề trái hoặc lề trên của trang tính.

Trái, Trên cùng (Biểu mẫu)

Định dạng:

Màu nền.

Màu nền (Biểu mẫu)

Kiểu nền (trong suốt hoặc mờ)

BackStyle (Biểu mẫu)

Màu tiền cảnh.

Màu tiền cảnh (Biểu mẫu)

Điều khiển có đổ bóng hay không.

Đổ bóng (Excel)

Hình ảnh:

Để hiển thị ảnh bitmap trong điều khiển.

Ảnh (Biểu mẫu)

Vị trí của hình ảnh so với chú thích của nó (trái, trên, phải .v.v.).

Vị trí Ảnh (Biểu mẫu)

Bàn phím và chuột:

Phím lối tắt cho điều khiển.

Accelerator (Biểu mẫu)

Biểu tượng chuột tùy chỉnh.

Biểu tượng chuột (Biểu mẫu)

Kiểu con trỏ được hiển thị khi người dùng để chuột lên trên một đối tượng cụ thể (ví dụ như hình chuẩn, mũi tên hoặc con trỏ hình chữ I).

Con trỏ Chuột (Biểu mẫu)

Xác định bật/tắt nút:

Việc người dùng có thể xác định trạng thái Null cho điều khiển từ giao diện người dùng.

TripleState (Biểu mẫu)

Xóa một nút chuyển đổi điều khiển ActiveX

 • Để xóa bỏ nút chuyển đổi, chọn điều khiển và sau đó nhấn phím Delete.

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×