Thêm hộp danh sách hoặc hộp tổ hợp

Thêm hộp danh sách hoặc hộp tổ hợp

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Khi nhập dữ liệu trên biểu mẫu trong cơ sở dữ liệu Access trên máy tính, có thể nhanh hơn và dễ dàng hơn để chọn một giá trị từ một danh sách hơn để nhớ một giá trị để nhập. Danh sách các lựa chọn cũng giúp đảm bảo rằng giá trị được nhập vào trường thích hợp. Điều khiển danh sách có thể kết nối với dữ liệu hiện có, hoặc nó có thể hiển thị giá trị cố định mà bạn nhập khi bạn tạo điều khiển. Hãy đọc tiếp để tìm hiểu về danh sách điều khiển sẵn dùng cho biểu mẫu Access, và làm thế nào để tạo và tùy chỉnh chúng.

Bạn muốn làm gì?

Tìm hiểu về các loại điều khiển hộp danh sách

Tạo một hộp danh sách hoặc hộp tổ hợp bằng cách dùng trình hướng dẫn

Tạo một hộp danh sách hoặc hộp tổ hợp bằng cách thêm một trường tra cứu vào biểu mẫu

Tạo một hộp danh sách hoặc hộp tổ hợp mà không cần dùng trình hướng dẫn

Tùy chỉnh hộp danh sách hoặc hộp tổ hợp

Tìm hiểu về các loại điều khiển hộp danh sách

Access cung cấp hai danh sách các điều khiển cho biểu mẫu — hộp danh sách và hộp tổ hợp.

Hộp Danh sách    Điều khiển hộp danh sách hiển thị danh sách các giá trị hoặc lựa chọn. Hộp danh sách chứa hàng dữ liệu, và thường có kích cỡ sao cho một vài hàng được hiển thị tất cả các lần. Các hàng có thể có một hoặc nhiều cột, vốn có thể xuất hiện có hoặc không có đầu đề. Nếu danh sách có nhiều hàng hơn có thể được hiển thị trong điều khiển, Access sẽ hiển thị một thanh cuộn trong điều khiển. Người dùng được giới hạn các lựa chọn được cung cấp trong hộp danh sách; không có thể nhập một giá trị vào hộp danh sách.

Hộp danh sách

Hộp Tổ hợp    Điều khiển hộp tổ hợp cung cấp cách thức nhỏ gọn hơn để trình bày một danh sách lựa chọn; danh sách bị ẩn cho đến khi bạn bấm vào mũi tên thả xuống. Hộp tổ hợp cũng cung cấp cho bạn có thể nhập một giá trị không nằm trong danh sách. Theo cách này, điều khiển hộp tổ hợp kết hợp các tính năng của hộp văn bản và hộp danh sách.

Cách dùng hộp tổ hợp (danh sách thả xuống)

1. hãy bấm vào mũi tên để hiển thị danh sách thả xuống.

2. bấm một tùy chọn trong danh sách thả xuống.

Hộp danh sách và hộp tổ hợp có thể được gắn kết hoặc không gắn kết điều khiển. Các điều khiển có thể tra cứu các giá trị trong danh sách cố định mà bạn nhập chính bạn, hoặc họ có thể tra cứu các giá trị trong một bảng hoặc truy vấn. Để tạo gắn kết hộp danh sách hoặc hộp tổ hợp tra cứu các giá trị trong một bảng hoặc truy vấn, hãy đảm bảo rằng biểu mẫu dựa trên một nguồn bản ghi bao gồm một trường khóa ngoại hoặc Trường tra cứu. Điều này giúp bạn tạo mối quan hệ cần có để nối kết dữ liệu trong hộp danh sách hoặc hộp tổ hợp dữ liệu trong biểu mẫu.

Đầu Trang

Tạo một hộp danh sách hoặc hộp tổ hợp bằng cách dùng trình hướng dẫn

 1. Bấm chuột phải vào biểu mẫu trong Ngăn dẫn hướng, rồi bấm vào Dạng xem thiết kế.

  Lưu ý: Quy trình này giả định rằng biểu mẫu được gắn kết một bảng hoặc truy vấn. Một vài bước sẽ không áp dụng nếu biểu mẫu là không gắn kết. Để xác định nếu biểu mẫu được gắn kết một bảng hoặc truy vấn, hãy nhấn F4 để hiển thị bảng thuộc tính. Trên tab dữ liệu của trang thuộc tính, hộp thuộc tính Nguồn bản ghi sẽ hiển thị bảng hoặc truy vấn biểu mẫu được gắn kết.

 2. Trên tab Thiết kế, trong nhóm Điều khiển, đảm bảo chọn mục Sử dụng trình hướng dẫn điều khiển Ảnh nút .

 3. Bấm công cụ Ảnh nút Hộp danh sáchhoặc Hộp tổ hợp Ảnh nút cụ.

 4. Trên biểu mẫu, bấm vào nơi bạn muốn đặt hộp danh sách hoặc hộp tổ hợp.

  • Tùy theo lựa chọn của bạn, trình hướng dẫn hộp danh sách hoặc trình hướng dẫn hộp tổ hợp sẽ khởi động.

 5. Khi trình hướng dẫn hỏi cách thức bạn muốn nhận các giá trị cho điều khiển, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Nếu bạn muốn hiển thị dữ liệu hiện tại từ một nguồn bản ghi, hãy bấm tôi muốn hộp danh sách hộp/tổ hợp tra cứu các giá trị trong một bảng hoặc truy vấn.

  • Nếu bạn muốn hiển thị danh sách cố định các giá trị sẽ hiếm khi thay đổi, hãy bấm tôi sẽ nhập các giá trị tôi muốn.

  • Nếu bạn muốn điều khiển để thực hiện một phép toán tìm, chứ không phải là dưới dạng một mục nhập dữ liệu công cụ, hãy bấm Tìm bản ghi trên biểu mẫu của tôi dựa trên giá trị tôi chọn trong hộp danh sách hộp/tổ hợp. Thao tác này tạo một điều khiển không gắn kết với một macro nhúng thực hiện một thao tác tìm dựa trên giá trị mà người dùng sẽ nhập.

 6. Hãy làm theo các hướng dẫn để xác định cách hiển thị các giá trị.

 7. Nếu bạn chọn một trong các tùy chọn hai đầu tiên trên trang đầu tiên của trình hướng dẫn, trình hướng dẫn sẽ hỏi xem bạn muốn truy nhập để thực hiện khi bạn chọn một giá trị. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  • Để tạo một kiểm soát không gắn kết, bấm ghi nhớ giá trị để sử dụng sau này. Điều này có nghĩa là Access sẽ giữ giá trị đã chọn cho đến khi người dùng thay đổi nó hoặc đóng biểu mẫu, nhưng nó sẽ không ghi giá trị vào bảng.

  • Để tạo một kiểm soát được gắn, hãy bấm lưu trữ giá trị đó trong trường này, sau đó chọn trường bạn muốn gắn kết điều khiển.

 8. Bấm tiếp theo và nhập nhãn cho điều khiển. Nhãn này sẽ được hiển thị cạnh điều khiển.

 9. Bấm Kết thúc.

Đầu Trang

Tạo một hộp danh sách hoặc hộp tổ hợp bằng cách thêm một trường tra cứu vào biểu mẫu

Bạn có thể tạo gắn kết hộp danh sách hoặc hộp tổ hợp bằng cách thêm một trường tra cứu vào biểu mẫu.

 1. Tạo trường tra cứu trong bảng. Trường tra cứu mà bạn tạo có thể là một trong hai đa giá trị hoặc chứa một giá trị duy nhất.

  Để biết thêm thông tin về tạo trường tra cứu đa giá trị, hãy xem bài viết tạo hoặc xóa bỏ một trường đa giá trị.

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  • Tạo biểu mẫu dựa trên một nguồn bản ghi có chứa trường tra cứu. Ví dụ, trong ngăn dẫn hướng, chọn bảng hoặc truy vấn có chứa trường tra cứu, sau đó trên tab tạo , trong nhóm biểu mẫu , bấm biểu mẫu Ảnh nút .

   Access tự động tạo hộp tổ hợp cho trường tra cứu.

  • Thêm hộp danh sách hoặc hộp tổ hợp vào một biểu mẫu:

   1. Trong dạng xem thiết kế, hãy mở biểu mẫu dựa trên một nguồn bản ghi có chứa trường tra cứu.

   2. Nếu ngăn danh Sách trường không hiển thị, hãy nhấn Alt + F8 để hiển thị nó.

   3. Bấm đúp vào trường tra cứu, hoặc kéo trường tra cứu từ ngăn danh Sách trường vào biểu mẫu. Access tự động tạo hộp tổ hợp kết ghép với trường.

    Mẹo: Để thay đổi hộp tổ hợp thành một hộp danh sách (hoặc ngược lại), bấm chuột phải vào điều khiển, bấm Thay đổi thành trên menu lối tắt, sau đó bấm vào loại điều khiển bạn muốn.

Đầu Trang

Tạo một hộp danh sách hoặc hộp tổ hợp mà không cần dùng trình hướng dẫn

Khi bạn tạo một hộp danh sách hoặc hộp tổ hợp mà không cần dùng trình hướng dẫn, bạn đặt nhiều thuộc tính của điều khiển chính bạn. Nếu bạn muốn biết thêm thông tin về thuộc tính cụ thể, hãy bấm vào hộp thuộc tính thích hợp và nhấn F1.

 1. Mở biểu mẫu trong dạng xem thiết kế.

 2. Trên tab Thiết kế, trong nhóm Điều khiển, đảm bảo không chọn mục Sử dụng trình hướng dẫn điều khiển.

  Ảnh nút

 3. Bấm vào công cụ Ảnh nút Hộp danh sáchhoặc Hộp tổ hợp Ảnh nút cụ.

 4. Bấm một lần vào bên trong biểu mẫu để tạo một điều khiển định cỡ mặc định, hoặc bấm và kéo cho đến khi điều khiển kích cỡ bạn muốn.

 5. Điều khiển vẫn được chọn, nhấn F4 để mở trang thuộc tính của nó.

 6. Đặt các thuộc tính Kiểu nguồn hàngNguồn hàng , với các hướng dẫn từ bảng sau đây.

Để thực hiện điều này...

Đặt thuộc tính kiểu nguồn hàng...

và thiết đặt thuộc tính nguồn hàng như sau:

Hiển thị giá trị từ bảng hoặc truy vấn, hoặc kết quả của câu lệnh SQL

Bảng/truy vấn

Trong danh sách thả xuống, chọn bảng hoặc truy vấn có chứa các giá trị mà bạn muốn xuất hiện trong hộp danh sách hoặc hộp tổ hợp.

–hoặc–

Nhập câu lệnh SQL.

–hoặc–

Trên tab dữ liệu của trang thuộc tính, hãy bấm Nút Trình Tạo để mở bộ dựng truy vấn. Để biết thêm thông tin về việc xây dựng một truy vấn, hãy xem bài viết tạo một truy vấn chọn đơn giản.

Hiển thị danh sách giá trị cố định

Danh sách giá trị

Nhập danh sách cố định các giá trị phân tách bằng dấu chấm phẩy (;). Ví dụ, Bắc; Phía nam; Phía đông; Phía tây

–hoặc–

Trên tab dữ liệu của trang thuộc tính, bấm Nút Trình Tạo để mở hộp thoại Sửa mục danh sách , sau đó nhập các mục trên dòng riêng biệt.

Hiển thị danh sách các trường từ bảng hoặc truy vấn

Danh sách trường

Trong danh sách thả xuống, chọn bảng hoặc truy vấn có chứa các tên trường bạn muốn xuất hiện trong hộp danh sách hoặc hộp tổ hợp.

 1. Nếu bạn muốn xuất hiện trong điều khiển nhiều hơn một cột, bấm vào hộp thuộc tính Tổng số cột và nhập số cột bạn muốn. Đặt thuộc tính Chiều rộng cột để điều chỉnh độ rộng cột. Để biết thêm thông tin về mỗi thuộc tính, đặt con trỏ vào hộp thuộc tính sau đó nhấn F1.

 2. Nếu bạn muốn Access lưu trữ giá trị bạn chọn, bấm vào hộp thuộc tính Nguồn điều khiển và chọn trường mà bạn muốn gắn kết hộp danh sách hoặc hộp tổ hợp.

Đầu Trang

Tùy chỉnh hộp danh sách hoặc hộp tổ hợp

Với biểu mẫu mở trong dạng xem thiết kế, hãy đảm bảo rằng hộp danh sách hoặc hộp tổ hợp được chọn, sau đó nhấn F4 để mở trang thuộc tính cho điều khiển. Sau đó, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

 • Thay đổi thứ tự sắp xếp trong một hộp danh sách hoặc hộp tổ hợp    Nếu bạn sử dụng trình hướng dẫn để tạo hộp danh sách hoặc hộp tổ hợp, Access sẽ tự động sắp xếp các hàng tạo thành danh sách bằng cách hiển thị cột đầu tiên. Nếu bạn muốn xác định thứ tự sắp xếp khác nhau, hoặc nếu bạn đã đặt thuộc tính Nguồn hàng của điều khiển truy vấn đã lưu, hãy dùng quy trình sau đây:

  • Bấm vào tab dữ liệu , sau đó bấm vào hộp thuộc tính Nguồn hàng .

  • Trên tab dữ liệu của trang thuộc tính, hãy bấm Nút Trình Tạo để mở bộ dựng truy vấn.

  • Trong hàng sắp xếp cho cột bạn muốn sắp xếp, hãy xác định thứ tự sắp xếp bạn muốn.

 • Gắn kết cột vào một hộp danh sách hoặc hộp tổ hợp    

  Trong hộp thuộc tính Cột gắn kết hộp danh sách hoặc hộp tổ hợp, hãy xác định một số tương ứng với vị trí của cột trong hộp danh sách hoặc hộp tổ hợp. Ví dụ, nhập 1 để gắn kết cột đầu tiên trong hộp danh sách hoặc hộp tổ hợp với trường cơ bản được xác định trong thuộc tính Nguồn điều khiển . Bao gồm cột ẩn khi bạn đếm số cột.

  Nếu bạn đặt thuộc tính Gắn kết cột 0, Access sẽ lưu chỉ mục danh sách thay vì một giá trị từ một trong các cột. Điều này rất hữu ích nếu bạn muốn lưu trữ một chuỗi các số thay vì giá trị danh sách.

 • Ẩn cột trong một hộp danh sách hoặc hộp tổ hợp trên biểu mẫu    

  • Trong hộp thuộc tính Chiều rộng của cột , nhập 0 cho cột hoặc các cột mà bạn muốn ẩn.

   Ví dụ, giả sử bạn có một hộp tổ hợp hai cột gắn kết có 0,5" rộng SupplierID cột và 2" rộng SupplierName cột. Cột SupplierID là cột đầu tiên trong danh sách, vì vậy thuộc tính Chiều rộng của cột được đặt 0,5"; 2". Để ẩn cột SupplierID, đặt thuộc tính Chiều rộng của cột thành 0"; 2". Cột SupplierID vẫn có thể là gắn kết cột, ngay cả khi nó bị ẩn.

   Lưu ý: Trong hộp tổ hợp, Hiển thị cột đầu tiên được hiển thị trong phần hộp văn bản của hộp tổ hợp khi danh sách không được hiển thị. Ví dụ, cột SupplierName trong ví dụ trước đó sẽ được hiển thị vì SupplierID cột bị ẩn. Nếu cột SupplierID không bị ẩn, nó sẽ được hiển thị thay vì cột SupplierName.

 • Thêm đầu đề cột vào hộp tổ hợp trên biểu mẫu    

  • Trong hộp thuộc tính Đầu đề cột , bấm để hiển thị đầu đề cột. Đầu đề trong hộp tổ hợp xuất hiện chỉ khi danh sách đang mở.

   Nếu hộp tổ hợp hoặc hộp danh sách dựa trên một nguồn bản ghi, truy nhập sử dụng tên trường từ nguồn bản ghi là đầu đề cột. Nếu hộp tổ hợp hoặc hộp danh sách dựa trên danh sách giá trị cố định, Access sẽ dùng n mục đầu tiên của dữ liệu từ danh sách giá trị (thuộc tínhNguồn hàng ) làm đề mục cột, nơi n = số đặt trong thuộc tính Tổng số cột .

 • Tắt tính năng điền-trong-khi bạn nhập cho hộp tổ hợp trên biểu mẫu    

  • Trong hộp thuộc tính Tự động bung rộng , hãy bấm không.

   Khi thuộc tính Tự động bung rộng được đặt là không, bạn phải chọn một giá trị từ danh sách hoặc nhập toàn bộ giá trị.

 • Đặt độ rộng của phần hộp danh sách của hộp tổ hợp trên biểu mẫu    

  • Trong hộp thuộc tính Chiều rộng danh sách , hãy nhập chiều rộng mà bạn muốn, bằng cách dùng hiện tại đơn vị đo (thiết lập trong Panel điều khiển của Windows). Để sử dụng một đơn vị đo lường khác với mặc định, bao gồm một chỉ báo đo lường. Ví dụ, nhập 2 cm. Hãy đảm bảo để rời khỏi đủ khoảng trống cho một thanh cuộn.

   Phần hộp danh sách của hộp tổ hợp có thể có nhiều hơn một phần hộp văn bản, nhưng nó không hẹp hơn. Thiết đặt mặc định (tự động) làm cho danh sách hộp chiều rộng cùng dưới dạng phần hộp văn bản của hộp tổ hợp.

 • Đặt số hàng để hiển thị trong hộp tổ hợp trên biểu mẫu, tối đa    

  • Trong hộp thuộc tính Hàng danh sách , hãy nhập một số.

   Nếu số thực tế của hàng vượt quá số đã xác định trong thuộc tính Hàng danh sách , một thanh cuộn dọc sẽ được hiển thị trong hộp tổ hợp.

 • Giới hạn mục nhập hộp tổ hợp các mục trong danh sách phần của hộp tổ hợp trên biểu mẫu    

  • Trong hộp thuộc tính Giới hạn cho danh sách , bấm .

   Lưu ý: 

   • Nếu cột đầu tiên được hiển thị trong hộp tổ hợp không phải là cột gáy, truy nhập giới hạn các mục vào danh sách ngay cả khi thuộc tính Giới hạn danh sách được đặt là không.

   • Nếu thuộc tính Giới hạn danh sách được đặt là không, khi bạn nhập một mục nhập mà không có trong danh sách, nếu hộp tổ hợp được gắn kết, mục được lưu trữ trong trường cơ bản, nhưng nó sẽ không được thêm vào danh sách. Để thêm mục mới vào danh sách, hãy dùng thuộc tính Trên không trong danh sách và sự kiện Không trong danh sách .

Đầu Trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×