Thêm học viên vào sổ ghi chép lớp học trong OneNote

Thêm học viên vào sổ ghi chép lớp học trong OneNote

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Mỗi sinh viên trong sổ tay lớp học của bạn đã chia sẻ quyền truy nhập vào thư viện nội dung của sổ ghi chép và không gian cộng tác. Sổ ghi chép của họ cũng chứa một workspace riêng chỉ bạn chia sẻ.

Học viên cần một tài khoản Office 365 tại trường học của bạn trước khi bạn có thể thêm chúng.

 1. Mở OneNote trên máy tính.

 2. Chọn tab Sổ ghi chép lớp học , rồi Thêm/loại bỏ học viên.

  Tab sổ ghi chép trong OneNote ribbon với biểu tượng tạo sổ ghi chép lớp học, học viên thêm/loại bỏ, thêm/loại bỏ giáo viên và quản lý sổ ghi chép lớp học.

  OneNote cho Mac: chọn tab Sổ ghi chép lớp học , sau đó Quản lý sổ tay lớp học, và sau đó Thêm/loại bỏ học viên.

 3. Trình hướng dẫn sổ ghi chép lớp học sẽ tự động mở trong trình duyệt web của bạn. Chọn sổ ghi chép mà bạn đang Cập Nhật.

 4. Nhập một tên học viên, địa chỉ email hoặc tên nhóm để thêm student(s) từ trường học của bạn.

  Thêm tên sinh viên trong sổ ghi chép lớp học OneNote.

  Mẹo: Tách riêng các danh sách học viên với dấu chấm.

 5. Xác nhận học viên với quyền truy nhập vào sổ tay lớp học của bạn.

 6. Bấm Cập nhật.

Student(s) bạn đã thêm vào sẽ nhận được email kèm nối kết đến sổ ghi chép của họ.

Tìm hiểu thêm

Hãy ghé thăm trang bắt đầu hoặc tương tác của chúng tôi đào tạo OneNote Class Notebook để biết chi tiết về việc quản lý sổ tay lớp học.

Các tài nguyên bổ sung cho giáo dục

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×