Thêm học viên vào nhóm lớp học

Thêm học viên vào nhóm lớp học

Giáo viên, với tư cách là chủ sở hữu nhóm, có thể thêm tối đa 999 học viên vào một lớp học với tư cách là thành viên nhóm. Để thêm học viên, hãy làm theo hướng dẫn sau:

Mẹo: Nếu bạn dự định thêm số lượng lớn học viên cùng một lúc, hãy cân nhắc việc tạo một nhóm Office 365 cho nhóm lớp học của bạn và thêm nhóm đó trong bước này.

 1. Dẫn hướng đến nhóm lớp học bạn muốn thêm học viên, rồi chọn dấu ba chấm bên cạnh nhóm lớp học của bạn.

 2. Chọn Thêm thành viên.

  Xem thêm Chi tiết từ Teams rồi Chọn Thêm thành viên

 3. Chọn tab Học viên.

 4. Nhập tên của (các) học viên, rồi chọn Thêm.

  Thêm Thành viên từ Teams

 5. Nếu bạn muốn học viên có quyền của chủ sở hữu, hãy chọn mũi tên bên cạnh Thành viên, rồi chọn Chủ sở hữu.

  Thêm Giáo viên từ Teams

 6. Chọn Đóng.

Tìm hiểu thêm

Loại bỏ học viên khỏi một nhóm lớp học

Tìm hiểu về nhóm Office 365

Tài nguyên bổ sung dành cho giảng viên

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×