Thêm hình nền mờ vào ảnh với PowerPoint

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Nếu bạn muốn đóng dấu cho ảnh với tên của bạn hoặc dấu nhận dạng khác, bạn có thể thêm hình nền mờ.

Thêm hình nền mờ vào ảnh bằng cách dùng PowerPoint bao gồm các tác vụ chính ba: thêm hình nền mờ, định dạng nó sao cho nó trông trong suốt, và sau đó gộp nhóm và lưu ảnh vào.

Sau khi bạn thiết lập hình nền mờ cho ảnh đầu tiên, bạn có thể đóng dấu cho các ảnh khác nhanh chóng bằng nhóm bỏ hình nền mờ và sau đó thay đổi các bức ảnh.

Thêm hình nền mờ

Định dạng hình nền mờ

Lưu ảnh nền mờ

Nhanh chóng thêm hình nền mờ vào ảnh khác

Thêm hình nền mờ

 1. Mở một trang chiếu mới, trống PowerPoint .

 2. Trong tab chèn , trong nhóm hình ảnh , bấm ảnh.

  Nút Ảnh trên tab Chèn

 3. Duyệt đến ảnh mà bạn muốn thêm hình nền mờ, bấm vào ảnh, sau đó bấm chèn.

 4. Trên các tab chèn , trong nhóm văn bản, bấm WordArt, sau đó bấm vào kiểu văn bản mà bạn muốn dùng cho hình nền mờ của bạn.

  Chọn một kiểu WordArt trên tab chèn

 5. Chọn hình nền mờ, sau đó kéo nó đến vị trí mà bạn muốn.

 6. Chọn văn bản bên trong hình nền mờ, sau đó nhập văn bản mà bạn muốn dùng.

Định dạng hình nền mờ

 1. Bấm hình nền mờ để chọn nó.

 2. Trên tab Công cụ vẽ , hãy bấm công cụ khởi động hộp thoại Kiểu WordArt .

  Chọn công cụ khởi động hộp thoại kiểu WordArt

 3. Trong ngăn Định dạng hình dạng , trên tab tô văn bản & đại cương , bấm Tô văn bản, chọn màu bạn muốn và sau đó đặt con trượt độ trong suốt 80 phần trăm.

 4. Bấm Viền ngoài văn bản, chọn màu bạn muốn cho đại cương, và rồi đặt con trượt độ trong suốt thành 75%.

 5. Và bất kỳ hiệu ứng nào bạn muốn trên tab Hiệu ứng văn bản , chẳng hạn như đổ bóng hoặc một hiệu ứng ba chiều.

Lưu ảnh nền mờ

 1. Nhấn CTRL + A để chọn WordArt và các bức ảnh, sau đó bấm vào tab Công cụ ảnh .

 2. Trong nhóm sắp xếp , bấm nhóm, sau đó bấm nhóm.

  Chọn Nhóm trên menu nhóm

 3. Bấm chuột phải vào ảnh, bấm lưu dưới dạng ảnhvà lưu ảnh nền mờ với tên mới.

Nhanh chóng thêm hình nền mờ vào ảnh khác

 1. Trong PowerPoint, hãy chọn ảnh có hình nền mờ.

 2. Trên tab Công cụ ảnh , trong nhóm sắp xếp , bấm nhóm, sau đó bấm rã nhóm.

  Chọn rã nhóm trên menu nhóm

 3. Chọn chỉ ảnh, sau đó nhấn xóa.

 4. Trong tab chèn , trong nhóm hình ảnh , bấm ảnh.

  Nút Ảnh trên tab Chèn

 5. Duyệt đến ảnh mới, bấm vào nó, sau đó bấm chèn.

  Lưu ý: Nếu bạn không nhìn thấy hình nền mờ của bạn, hãy bấm Đưa ra sau trong nhóm sắp xếp trên tab Công cụ ảnh .

 6. Nhấn CTRL + A để chọn WordArt và các bức ảnh, sau đó bấm nhóm trong nhóm sắp xếp .

  Chọn Nhóm trên menu nhóm

 7. Bấm chuột phải vào ảnh, bấm lưu dưới dạng ảnhvà lưu ảnh nền mờ với tên mới.

Đầu Trang

Thêm hình nền mờ

Định dạng hình nền mờ

Lưu ảnh nền mờ

Nhanh chóng thêm hình nền mờ vào ảnh khác

Thêm hình nền mờ

 1. Mở một tệp mới, trống PowerPoint .

 2. Trong tab chèn , trong nhóm hình ảnh , bấm ảnh.

  nhóm ảnh

 3. Duyệt đến ảnh mà bạn muốn thêm hình nền mờ, bấm vào ảnh, sau đó bấm chèn.

 4. Trên các tab chèn , trong nhóm văn bản, bấm WordArt, sau đó bấm vào kiểu văn bản mà bạn muốn dùng cho hình nền mờ của bạn.

  Ảnh Ribbon PowerPoint

 5. Chọn hình nền mờ, sau đó kéo nó đến vị trí mà bạn muốn.

 6. Chọn văn bản bên trong hình nền mờ, sau đó nhập văn bản mà bạn muốn dùng.

Định dạng hình nền mờ

 1. Bấm hình nền mờ để chọn nó.

 2. Trên tab Công cụ vẽ , hãy bấm công cụ khởi động hộp thoại Kiểu WordArt .

  Ảnh Ribbon PowerPoint

 3. Bấm Tô văn bản, chọn màu bạn muốn và sau đó đặt con trượt độ trong suốt 80 phần trăm.

 4. Bấm Viền ngoài văn bản, chọn màu bạn muốn cho đại cương, và rồi đặt con trượt độ trong suốt thành 75%.

 5. Và bất kỳ hiệu ứng khác mà bạn muốn, chẳng hạn như đổ bóng hoặc một hiệu ứng ba chiều, sau đó bấm OK.

Lưu ảnh nền mờ

 1. Nhấn CTRL + A để chọn WordArt và các bức ảnh, sau đó bấm vào tab Công cụ ảnh .

 2. Trong nhóm sắp xếp , bấm nhóm, sau đó bấm nhóm.

  Lệnh Nhóm trong nhóm Sắp đặt

 3. Bấm chuột phải vào ảnh, bấm lưu dưới dạng ảnhvà lưu ảnh nền mờ với tên mới.

Nhanh chóng thêm hình nền mờ vào ảnh khác

 1. Trong PowerPoint, hãy chọn ảnh có hình nền mờ.

 2. Trên tab Công cụ ảnh , trong nhóm sắp xếp , bấm nhóm, sau đó bấm rã nhóm.

  Lệnh Nhóm trong nhóm Sắp đặt

 3. Chọn chỉ ảnh, sau đó nhấn xóa.

 4. Trong tab chèn , trong nhóm hình ảnh , bấm ảnh.

  nhóm ảnh

 5. Duyệt đến ảnh mới, bấm vào nó, sau đó bấm chèn.

  Lưu ý: Nếu bạn không nhìn thấy hình nền mờ của bạn, hãy bấm Đưa ra sau trong nhóm sắp xếp trên tab Công cụ ảnh .

 6. Nhấn CTRL + A để chọn WordArt và các bức ảnh, sau đó bấm nhóm trong nhóm sắp xếp .

  Lệnh Nhóm trong nhóm Sắp đặt

 7. Bấm chuột phải vào ảnh, bấm lưu dưới dạng ảnhvà lưu ảnh nền mờ với tên mới.

Đầu trang

Xem Thêm

Thêm ảnh nền (hoặc hình nền mờ) cho trang chiếu

Loại bỏ hoặc thay đổi chủ đề hiện tại

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×