Định dạng

Thêm hình nền mờ trong Excel

Thêm hình nền mờ trong Excel

Microsoft Excel không đi kèm tính năng hình nền mờ tích hợp sẵn. Tuy nhiên, có một số cách để mô phỏng hình nền mờ. Trong chủ đề này, chúng ta sẽ thảo luận về cách tạo hình nền mờ với hình ảnh, như logo công ty, cũng như việc sử dụng hình ảnh làm nền trang tính.

Excel không hỗ trợ tạo hình nền mờ văn bản. Hình nền mờ trong Excel cũng không hỗ trợ các thao tác như dán một khối văn bản từ Microsoft Word dưới dạng hình nền mờ văn bản. Bạn tạo văn bản mà bạn muốn dùng làm hình nền mờ trong một đồ họa tùy chỉnh ở định dạng tệp ảnh tiêu chuẩn như .PNG, .JPG hoặc .BMP, rồi nhập hình ảnh đó vào đầu trang của trang tính Excel. Khi đó, bạn có thể sử dụng ảnh này làm hình nền mờ bao nhiêu lần tùy thích trong trang tính Excel.

 1. Sử dụng chương trình đồ họa ưa thích của bạn, chẳng hạn như Microsoft Vẽ, để tạo tệp ảnh với văn bản bạn muốn sử dụng làm hình nền mờ.

 2. Trong Excel, bấm vào Chèn > Đầu trang & Chân trang. Excel sẽ chuyển sang Dạng xem Bố trí Trang.

  Hiển thị nút Đầu trang & Chân trang trên tab Chèn.

 3. Tab Thiết kế xuất hiện bên dưới Công cụ Đầu trang & Chân trang.

  Khám phá thanh công cụ Thiết kế Excel

 4. Đầu trang sẽ xuất hiện ngay trên Hàng 1 của trang tính, trong ba phần.

  Hiển thị tiêu đề ở phía trên Hàng 1.

 5. Bấm vào trong phần bên trái, ở giữa hoặc bên phải để chọn đầu trang. Trong dải băng Thiết kế, bấm vào Ảnh.

  Hiển thị nút Ảnh trong dải băng Thiết kế.

 6. Trong hộp thoại, bấm vào Duyệt. Duyệt ảnh bạn muốn sử dụng, rồi bấm đúp vào ảnh đó. Ở đầu trang, bạn sẽ thấy &[Ảnh]. Điều này nghĩa là có một ảnh ở đầu trang.

  Ảnh được chèn vào đầu trang

 7. Nhấn phím Tab hoặc bấm vào vị trí bất kỳ bên ngoài đầu trang. Hình nền mờ chứa logo công ty sẽ xuất hiện trong trang tính đang được hiển thị. Khi bạn tạo dữ liệu trên trang mới trong cùng một trang tính, hình nền mờ sẽ xuất hiện trên trang mới đó.

  Logo công ty

  Lưu ý: 

  • Bạn có thể đổi kích cỡ hình nền mờ sau khi nhập hình nền mờ vào Excel. Trong chế độ Bố trí Trang, bấm con trỏ vào phía trước “&” trong &[Ảnh]. Trong dải băng Thiết kế, bấm vào Định dạng Ảnh. Sử dụng tab Kích cỡ để thay đổi kích cỡ của hình ảnh trong hình nền mờ trên trang tính. Để tìm hiểu các cài đặt hình nền mờ khác, hãy xem mục Chỉnh sửa thuộc tính đồ họa cho hình nền mờ.

  • Bạn sẽ chỉ thấy hình nền mờ khi ở dạng xem Bố trí Trang hoặc Xem trước khi In. Hình nền mờ cũng chỉ xuất hiện trên trang tính hiện tại. Bạn thêm hình nền mờ vào từng trang tính trong sổ làm việc.

Khi bạn chia sẻ bản in của trang tính và muốn mọi người biết đây không phải là bản cuối cùng, bạn có thể thêm từ “BẢN THẢO” vào phần nền trên tất cả các trang in ra của trang tính.

Lưu ý: Bạn sẽ chỉ thấy hình nền mờ khi ở dạng xem Bố trí Trang hoặc Xem trước khi In. Hình nền mờ cũng chỉ xuất hiện trên trang tính hiện tại. Bạn thêm hình nền mờ vào từng trang tính trong sổ làm việc.

Hình nền mờ bản thảo

 1. Bấm chuột phải vào liên kết này (BẢN THẢO), bấm vào Lưu ảnh dưới dạng hoặc Lưu tệp đích dưới dạng..., rồi lưu tệp vào máy tính của bạn. Bạn có thể sử dụng hình ảnh mẫu này để làm hình nền mờ.)

 2. Trong Excel, bấm vào Chèn > Đầu trang & Chân trang. Excel sẽ chuyển sang Dạng xem Bố trí Trang.

  Hiển thị nút Đầu trang & Chân trang trên tab Chèn.

 3. Tab Thiết kế xuất hiện bên dưới Công cụ Đầu trang & Chân trang.

  Khám phá thanh công cụ Thiết kế Excel

 4. Đầu trang sẽ xuất hiện ngay trên Hàng 1 của trang tính, trong ba phần.

  Hiển thị tiêu đề ở phía trên Hàng 1.

 5. Bấm vào trong phần bên trái, ở giữa hoặc bên phải để chọn đầu trang. Trong dải băng Thiết kế, bấm vào Ảnh.

  Hiển thị nút Ảnh trong dải băng Thiết kế.

 6. Trong hộp thoại, bấm vào Duyệt. Duyệt ảnh bạn muốn sử dụng, rồi bấm đúp vào ảnh đó. Ở đầu trang, bạn sẽ thấy &[Ảnh]. Điều này nghĩa là có một ảnh ở đầu trang.

  Ảnh được chèn vào đầu trang

 7. Nhấn phím Tab hoặc bấm vào vị trí bất kỳ bên ngoài đầu trang. Hình nền mờ “BẢN THẢO” mới sẽ xuất hiện trong trang tính đang được hiển thị. Khi bạn tạo dữ liệu trên trang mới trong cùng một trang tính, hình nền mờ sẽ xuất hiện trên trang mới đó. Hình nền mờ sẽ không xuất hiện ở các trang tính khác trong cùng sổ làm việc. Mỗi trang tính cần có hình nền mờ riêng.

  Hình nền mở BẢN THẢO

  Lưu ý: Bạn có thể đổi kích cỡ hình nền mờ sau khi nhập hình nền mờ vào Excel. Trong chế độ Bố trí Trang, bấm con trỏ vào phía trước “&” trong &[Ảnh]. Trong dải băng Thiết kế, bấm vào Định dạng Ảnh. Sử dụng tab Kích cỡ để thay đổi kích cỡ của hình ảnh trong hình nền mờ trên trang tính. Để tìm hiểu các cài đặt hình nền mờ khác, hãy xem mục Chỉnh sửa thuộc tính đồ họa cho hình nền mờ.

Khi bạn muốn các bản in của trang tính phản ánh được nhãn hiệu của công ty, bạn có thể thêm đồ họa logo công ty làm hình nền mờ trên tất cả các trang in ra của trang tính đó.

Logo công ty

Lưu ý: Bạn sẽ chỉ thấy hình nền mờ khi ở dạng xem Bố trí Trang hoặc Xem trước khi In. Hình nền mờ cũng chỉ xuất hiện trên trang tính hiện tại. Bạn thêm hình nền mờ vào từng trang tính trong sổ làm việc.

 1. Trong Excel, bấm vào Chèn > Đầu trang & Chân trang. Excel sẽ chuyển sang Dạng xem Bố trí Trang.

  Hiển thị nút Đầu trang & Chân trang trên tab Chèn.

 2. Tab Thiết kế xuất hiện bên dưới Công cụ Đầu trang & Chân trang.

  Khám phá thanh công cụ Thiết kế Excel

 3. Đầu trang sẽ xuất hiện ngay trên Hàng 1 của trang tính, trong ba phần.

  Hiển thị tiêu đề ở phía trên Hàng 1.

 4. Bấm vào trong phần bên trái, ở giữa hoặc bên phải để chọn đầu trang. Trong dải băng Thiết kế, bấm vào Ảnh.

  Hiển thị nút Ảnh trong dải băng Thiết kế.

 5. Trong hộp thoại, bấm vào Duyệt. Duyệt ảnh bạn muốn sử dụng, rồi bấm đúp vào ảnh đó. Ở đầu trang, bạn sẽ thấy &[Ảnh]. Điều này nghĩa là có một ảnh ở đầu trang.

  Ảnh được chèn vào đầu trang

 6. Nhấn phím Tab hoặc bấm vào vị trí bất kỳ bên ngoài đầu trang. Hình nền mờ chứa logo công ty sẽ xuất hiện trong trang tính đang được hiển thị. Khi bạn tạo dữ liệu trên trang mới trong cùng một trang tính, hình nền mờ sẽ xuất hiện trên trang mới đó.

  Logo công ty

  Lưu ý: Bạn có thể đổi kích cỡ hình nền mờ sau khi nhập hình nền mờ vào Excel. Trong chế độ Bố trí Trang, bấm con trỏ vào phía trước “&” trong &[Ảnh]. Trong dải băng Thiết kế, bấm vào Định dạng Ảnh. Sử dụng tab Kích cỡ để thay đổi kích cỡ của hình ảnh trong hình nền mờ trên trang tính. Để tìm hiểu các cài đặt hình nền mờ khác, hãy xem mục Chỉnh sửa thuộc tính đồ họa cho hình nền mờ.

Khi bạn muốn mọi người biết rằng trang tính của bạn chứa thông tin nhạy cảm không nên chia sẻ, hãy thêm từ "MẬT" dưới dạng hình nền mờ trên tất cả các trang in ra của trang tính đó.

Hình nền mờ mật

Lưu ý: Bạn sẽ chỉ thấy hình nền mờ khi ở dạng xem Bố trí Trang hoặc Xem trước khi In. Hình nền mờ cũng chỉ xuất hiện trên trang tính hiện tại. Bạn thêm hình nền mờ vào từng trang tính trong sổ làm việc.

 1. Bấm chuột phải vào liên kết này (MẬT), bấm vào Lưu ảnh dưới dạng hoặc Lưu tệp đích dưới dạng..., rồi lưu tệp vào máy tính của bạn. Đây là hình ảnh bạn sẽ sử dụng làm hình nền mờ.

 2. Trong Excel, bấm vào Chèn > Đầu trang & Chân trang. Excel sẽ chuyển sang Dạng xem Bố trí Trang.

  Hiển thị nút Đầu trang & Chân trang trên tab Chèn.

 3. Tab Thiết kế xuất hiện bên dưới Công cụ Đầu trang & Chân trang.

  Khám phá thanh công cụ Thiết kế Excel

 4. Đầu trang sẽ xuất hiện ngay trên Hàng 1 của trang tính, trong ba phần.

  Hiển thị tiêu đề ở phía trên Hàng 1.

 5. Bấm vào trong phần bên trái, ở giữa hoặc bên phải để chọn đầu trang. Trong dải băng Thiết kế, bấm vào Ảnh.

  Hiển thị nút Ảnh trong dải băng Thiết kế.

 6. Trong hộp thoại, bấm vào Duyệt. Duyệt ảnh bạn muốn sử dụng, rồi bấm đúp vào ảnh đó. Ở đầu trang, bạn sẽ thấy &[Ảnh]. Điều này nghĩa là có một ảnh ở đầu trang.

  Ảnh được chèn vào đầu trang

 7. Nhấn phím Tab hoặc bấm vào vị trí bất kỳ bên ngoài đầu trang. Hình nền mờ “MẬT” mới sẽ xuất hiện trong trang tính đang được hiển thị. Khi bạn tạo dữ liệu trên trang mới trong cùng một trang tính, hình nền mờ sẽ xuất hiện trên trang mới đó.

  Hình nền mở BẢO MẬT

  Lưu ý: Bạn có thể đổi kích cỡ hình nền mờ sau khi nhập hình nền mờ vào Excel. Trong chế độ Bố trí Trang, bấm con trỏ vào phía trước “&” trong &[Ảnh]. Trong dải băng Thiết kế, bấm vào Định dạng Ảnh. Sử dụng tab Kích cỡ để thay đổi kích cỡ của hình ảnh trong hình nền mờ trên trang tính. Để tìm hiểu các cài đặt hình nền mờ khác, hãy xem mục Chỉnh sửa thuộc tính đồ họa cho hình nền mờ.

Hình nền

Bạn có thể nhanh chóng chèn nền cho trang tính Excel của mình. Không giống như hình nền mờ, nền có hiển thị ở Dạng xem Thông thường trong trang tính của bạn và ẩn trong chế độ Bố trí Trang.

 1. Bấm Bố trí Trang > Nền.

 2. Trong hộp thoại, bấm vào Duyệt.

 3. Trong trình yêu cầu tệp, hãy chọn tệp bạn muốn sử dụng và bấm vào Mở.

  Hình ảnh được xếp tự động trên nền trang tính. Sử dụng tính năng này, nền sẽ không bị chèn vào phần đầu trang của trang tính như khi bạn chèn hình nền mờ.

  Lưu ý: 

  • Nền sẽ chỉ xuất hiện trên trang tính hiện tại. Nếu bạn muốn sử dụng hình nền mờ trong cùng trang tính với hình nền thì hình nền mờ sẽ xuất hiện bên trên nền trong trang tính đó. Cả nền và hình nền mờ đều hiển thị (trừ khi hình nền mờ có cùng kích cỡ với hình ảnh nền).

  • Nếu nền hiển thị không như bạn mong muốn, hãy bấm vào Bố trí Trang > Gỡ bỏ Nền.

Bạn có thể thay đổi một số cài đặt đồ họa cơ bản cho hình nền mờ, bao gồm căn giữa theo chiều dọc cho hình nền mờ trên trang, đặt độ sáng và độ tương phản, cũng như chỉnh kích cỡ hoặc co giãn hình nền mờ trên trang trong trang tính. Các cài đặt này không áp dụng cho đồ họa nền.

Để xác định các thuộc tính đồ họa cho hình nền mờ và nền:

Căn giữa hình nền mờ

 1. Trong Excel, bấm vào Chèn > Đầu trang & Chân trang. Excel sẽ chuyển sang Dạng xem Bố trí Trang.

  Hiển thị nút Đầu trang & Chân trang trên tab Chèn.

 2. Tab Thiết kế xuất hiện bên dưới Công cụ Đầu trang & Chân trang.

  Khám phá thanh công cụ Thiết kế Excel

 3. Đầu trang sẽ xuất hiện ngay trên Hàng 1 của trang tính, trong ba phần. Hình nền mờ xuất hiện trên trang tính.

  Hiển thị tiêu đề ở phía trên Hàng 1.

 4. Để căn hình nền mờ giữa đầu và cuối trang, hãy chọn đầu trang và đảm bảo con trỏ nằm trước “&” trong &[Ảnh]. Sau đó, nhấn Enter đủ số lần cần thiết để căn chỉnh hình nền mờ theo chiều dọc như bạn mong muốn. Bạn không thể điều chỉnh từ trái sang phải.

  Đặt con trỏ ở đầu trang như thế này

Đặt độ sáng và độ tương phản cho hình nền mờ

 1. Trong dạng xem Bố trí Trang, chọn đầu trang và đảm bảo con trỏ nằm trước“&” trong &[Ảnh].

 2. Bên dưới Công cụ Đầu trang & Chân trang, bấm vào tab Thiết kế > Định dạng Ảnh.

  Định dạng nền trong Excel

 3. Trên tab Ảnh, ở dưới mục Điều khiển ảnh, chọn Làm nhạt màu trong hộp Màu-hộp này sẽ đặt mức của Độ sáng thành 85% và Độ tương phản thành 15%. Bạn có thể điều chỉnh độ sáng và độ tương phản cho phù hợp với ý thích của bạn. Để giữ cho ảnh được cân bằng về quang học, hãy đảm bảo hai mức độ này cộng lại thành 100%; ví dụ 80% và 20%, hoặc 67% và 33%.

 4. Bên dưới Công cụ Đầu trang & Chân trang, bấm vào tab Thiết kế > Định dạng Ảnh.

Chỉnh kích cỡ hoặc co giãn hình nền mờ

 1. Hãy chọn đầu trang và đảm bảo rằng con trỏ nằm phía trước "&" trong &[Ảnh].

  Đặt con trỏ ở đầu trang như thế này

 2. Bên dưới Công cụ Đầu trang & Chân trang, bấm vào tab Thiết kế > Định dạng Ảnh.

  Định dạng nền trong Excel

 3. Trên tab Kích cỡ, bạn có thể thay đổi kích cỡ của ảnh bằng cách thay đổi các giá trị trong hộp Chiều caoChiều rộng. Bạn có thể chọn hoặc bỏ chọn hộp kích cỡ Khóa tỉ lệ khung ảnh và Tương ứng với ảnh gốc để kiểm soát việc độ co giãn.

Lưu ý: Bạn sẽ chỉ thấy hình nền mờ trong Excel khi ở dạng xem Bố trí Trang hoặc Xem trước khi In. Hình nền mờ cũng chỉ xuất hiện trên trang tính hiện tại. Bạn thêm hình nền mờ vào từng trang tính trong sổ làm việc.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể nhờ chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel, tìm sự hỗ trợ trongCộng đồng Giải pháp hoặc đề xuất tính năng hay cải tiến mới trên Excel User Voice.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×