Thêm hình nền mờ BẢN THẢO vào nền trang chiếu

Thêm hình nền mờ BẢN THẢO vào nền trang chiếu

PowerPoint không có bộ sưu tập hình nền mờ dựng sẵn như Word nhưng bạn vẫn có thể đưa thủ công nền văn bản vào trang chiếu để có hiệu ứng hình nền mờ đó.

Ví dụ về hình nền mờ dạng văn bản, "NHÁP", được dùng làm nền trang chiếu PowerPoint

 

Để cho biết bản trình bày của bạn là bản thảo, hãy thêm văn bản hình nền mờ "Bản thảo" vào nền trang chiếu. Hoặc thêm tem văn bản khác như "Bí mật công ty", tên công ty hoặc mọi nội dung khác bạn muốn.

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.
1:21

Bạn có thể thêm hình nền mờ cùng lúc vào tất cả trang chiếu (bằng cách chỉnh sửa trang chiếu cái) hoặc cho từng trang chiếu riêng. Quy trình vẫn không đổi, ngoại trừ điểm bắt đầu, như được giải thích trong bước 1.

 1. Để thêm hình nền mờ vào trang chiếu riêng, mở trang chiếu đó ở dạng xem Thông thường.

  Để thêm hình nền mờ vào mọi trang chiếu,    trên dải băng, bấm Dạng xem > Trang chiếu Cái. Sau đó, trong dạng xem Trang chiếu Cái, hãy cuộn lên đầu ngăn hình thu nhỏ ở bên trái rồi chọn mục đầu tiên, trang chiếu cái.

 2. Chọn Chèn > Hộp Văn bản, rồi bấm và kéo để vẽ hộp văn bản trên trang chiếu hoặc trang chiếu cái.

  Hình ảnh dải băng trong dạng xem trang chiếu cái
 3. Nhập văn bản hình nền mờ (như "BẢN THẢO") vào hộp văn bản.

 4. Để thay đổi căn chỉnh văn bản hình nền mờ của bạn, hãy bấm và giữ núm điều khiển xoay Núm điều khiển xoay ở đầu hộp văn bản trong khi bạn di chuyển chuột sang trái hoặc sang phải.

 5. Chọn văn bản trong hộp văn bản. Trên tab Định dạng, chọn màu tô phông chữ sáng, rồi thực hiện mọi thay đổi khác bạn muốn đối với kiểu và phông chữ. (Nếu bạn không thấy tab Định dạng, hãy đảm bảo bạn đã chọn hộp văn bản rồi.)

 6. Để định vị lại hình mờ đó, hãy bấm hộp văn bản, khi con trỏ trở thành Mũi tên bốn hướng , kéo hộp văn bản tới chỗ bạn muốn.

 7. Khi bạn đã hài lòng với văn bản hình nền mờ, bấm vào hộp văn bản, bấm tab Định dạng > Đưa ra Sau, rồi bấm Đưa về Cuối.

Thêm hình nền mờ vào trang chiếu bằng Word Art hoặc hộp văn bản

Bạn có thể thêm hình nền mờ cùng lúc vào tất cả trang chiếu (bằng cách chỉnh sửa trang chiếu cái) hoặc cho từng trang chiếu riêng. Quy trình vẫn không đổi, ngoại trừ điểm bắt đầu, như được giải thích trong bước 1.

 1. Để thêm hình nền mờ vào trang chiếu riêng, mở trang chiếu đó ở dạng xem Thông thường.

  Để thêm hình nền mờ vào mọi trang chiếu trong bản trình bày trống, trước tiên, hãy đi đến Dạng xem > Trang chiếu Cái.

  Dạng xem Trang chiếu Cái

  Lưu ý: Nếu bản trình bày đã hoàn thành có chứa một hoặc nhiều trang chiếu bản cái, bạn có thể không muốn áp dụng nền cho các trang chiếu cái và không muốn bản trình bày bị thay đổi ngoài ý muốn. Cách an toàn khác đó là mỗi lần chỉ thêm nền vào một trang chiếu.

 2. Chọn tab Chèn rồi thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  • Để sử dụng hộp văn bản, chọn Hộp Văn bản, rồi kéo để vẽ hộp văn bản theo kích cỡ bạn muốn.

  • Để sử dụng WordArt, chọn WordArt.

   Trong nhóm Văn bản

 3. Nhập văn bản trong hộp văn bản hoặc WordArt bạn muốn xuất hiện trong hình nền mờ.

 4. Nếu bạn muốn định vị lại hình nền mờ, hãy bấm vào hộp văn bản hoặc WordArt, sau đó khi con trỏ trở thành Mũi tên bốn hướng , hãy kéo hộp văn bản hoặc WordArt đến vị trí mới.

 5. Để đưa hình nền mờ xuống phía sau cùng của trang chiếu, hãy đi tới Định dạng > Công cụ Ảnh, bấm vào mũi tên bên cạnh Đưa ra Sau, rồi bấm vào Xuống Dưới cùng.

  Mẹo: Nếu bạn không thấy các tab Công cụ Ảnh hoặc Định dạng, hãy đảm bảo bạn đã chọn hộp văn bản hoặc WordArt.

Bạn có thể thêm hình nền mờ cùng lúc vào tất cả trang chiếu (bằng cách chỉnh sửa trang chiếu cái) hoặc cho từng trang chiếu riêng. Quy trình vẫn không đổi, ngoại trừ điểm bắt đầu, như được giải thích trong bước 1.

Sử dụng hộp văn bản hoặc WordArt dưới dạng hình nền mờ

 1. Để thêm hình nền mờ vào trang chiếu riêng, mở trang chiếu đó ở dạng xem Thông thường.

  Để thêm hình nền mờ vào mọi trang chiếu trong bản trình bày trống, trên tab Dạng xem, trong nhóm Các dạng xem Bản trình bày, bấm vào Trang chiếu Cái.

  Ảnh Ribbon PowerPoint

  Lưu ý: Nếu bản trình bày đã hoàn thành có chứa một hoặc nhiều trang chiếu bản cái, bạn có thể không muốn áp dụng nền cho các trang chiếu cái và không muốn bản trình bày bị thay đổi ngoài ý muốn. Cách an toàn khác đó là mỗi lần chỉ thêm nền vào một trang chiếu.

 2. Trên tab Chèn, trong nhóm Hình minh họa, ở nhóm Văn bản, hãy thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để sử dụng hộp văn bản, bấm Hộp Văn bản, rồi kéo để vẽ hộp văn bản theo kích cỡ bạn muốn.

  • Để sử dụng WordArt, bấm vào WordArt.

   Hình ảnh Dải băng PowerPoint
 3. Nhập văn bản trong hộp văn bản hoặc WordArt bạn muốn xuất hiện trong hình nền mờ.

 4. Nếu bạn muốn định vị lại hình nền mờ, hãy bấm vào hộp văn bản hoặc WordArt, sau đó khi con trỏ trở thành Mũi tên bốn hướng , hãy kéo hộp văn bản hoặc WordArt đến vị trí mới.

 5. Khi bạn hoàn tất chỉnh sửa và định vị hình nền mờ cũng như đã hài lòng với giao diện đó, để đưa hộp văn bản hoặc WordArt đến mặt sau của trang chiếu, bên dưới Công cụ Vẽ, trên tab Định dạng, trong nhóm Sắp xếp, bấm Đưa về Cuối.

  Hình ảnh tab Định dạng trong Công cụ Vẽ

  Nếu bạn không thấy các tab Công cụ Vẽ hoặc Định dạng, hãy đảm bảo bạn đã chọn hộp văn bản hoặc WordArt.

Bài viết liên quan

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×