Thêm giá trị thêm thuế (VAT) vào hóa đơn của bạn trong Microsoft Invoicing

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Nếu bạn hoặc khách hàng của bạn đang ở nước sử dụng giá trị thuế (VAT), chẳng hạn như Vương Quốc Anh, Microsoft Invoicing tính VAT công cho bạn, và áp dụng giá trị cho các hóa đơn của bạn.

Ảnh chụp màn hình: Tính toán VAT trong Microsoft hóa đơn

Vì lý do thuế, bạn cũng phải xác định số đăng ký VAT của bạn trong thiết đặt cho đơn.

Ảnh chụp màn hình: thay đổi tỉ suất VAT trong thiết đặt

Bạn không thể thêm hoặc loại bỏ VAT giá, nhưng bạn có thể thay đổi lãi suất VAT mặc định trong thiết đặt. Theo mặc định, đơn dùng dịch vụ để xác nhận số VAT đăng ký, nhưng chúng tôi khuyên bạn đọc miễn trừ trách nhiệm VIES do tiền hoa hồng châu Âu phát hành. Nếu bạn chọn để tắt dịch vụ, bạn phải xác nhận tất cả các số VAT đăng ký.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×