Thêm ghi chú vào một cuộc họp

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Ghi chú cuộc họp có thể là bất kỳ chi tiết nào bạn muốn ghi lại về thủ tục cuộc họp. Hoặc bạn có thể, bạn có thể chèn chương trình họp vào một mục ghi chú.

 1. Mở cuộc họp để chỉnh sửa.

  Nếu cuộc họp là một phần của một chuỗi cuộc họp lặp lại, hãy chọn tùy chọn để mở chỉ này lần xuất hiện. Bạn không thể sửa các ghi chú cho một chuỗi cuộc họp lặp lại toàn bộ cùng một lúc.

 2. Bấm ghi chú.

 3. Bấm ghi chú mới.

 4. Nhập tiêu đề mang tính mô tả cho mục ghi chú.

 5. Nhập văn bản cho các ghi chú trong khu vực văn bản.

  • Nếu bạn muốn xem chương trình họp trong khi soạn mục ghi chú, hãy bấm Chương trình họp Hiển thị.

   Chương trình họp mục Hiển thị bên dưới vùng văn bản.

  • Nếu bạn muốn chèn vào chương trình họp vào mục ghi chú, bấm Chèn chương trình họp, sau đó bấm Chương trình họp chủ đề để chèn chỉ các chương trình họp chủ đề tiêu đề hoặc Chương trình họp chi tiết để chèn các chủ đề tiêu đề và chi tiết.

 6. Bấm Lưu & Đóng.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×