Thêm Facebook và Twitter biểu tượng cho chữ ký email của bạn

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bạn có thể tạo chữ ký cá nhân hóa cho email của bạn bao gồm một biểu tượng cho Facebook, Twitter, hoặc trang web phương tiện truyền thông xã hội khác. Khi người nhận thư, bấm vào biểu tượng trong phần chữ ký, cửa sổ trình duyệt web mới mở ra và tài khoản truyền thông xã hội của bạn xuất hiện.

Chữ ký của bạn có thể tự động được thêm vào thư gửi đi, hoặc bạn có thể theo cách thủ công thêm chữ ký chỉ có các thư mà bạn chọn.

Tạo chữ ký

 1. Cho mỗi biểu tượng mà bạn muốn dùng trong chữ ký email của bạn, bấm chuột phải vào biểu tượng dưới đây, sau đó bấm lưu ảnh dưới dạng. Lưu biểu tượng máy tính của bạn.

Website

Biểu tượng

Facebook

Biểu tượng Facebook

Twitter

Biểu tượng Twitter

LinkedIn

Biểu tượng LinkedIn

Flickr

Biểu tượng Flickr

 1. Mở một thư mới. Trên tab Thư, trong nhóm Bao gồm, bấm Chữ ký rồi sau đó bấm Chữ ký.

Lệnh Chữ ký trên ribbon

 1. Trên tab Chữ ký E-mail, hãy bấm Mới.

 2. Nhập tên cho chữ ký, rồi bấm OK.

 3. Trong hộp sửa chữ ký , hãy nhập văn bản mà bạn muốn bao gồm trong chữ ký chẳng hạn như tên, số điện thoại hoặc địa chỉ trang web của bạn.

 4. Để định dạng văn bản, bạn chọn văn bản, rồi dùng nút phong cách và định dạng để chọn tùy chọn bạn muốn.

 5. Bấm Biểu tượng Chèn ảnh ảnh, duyệt đến biểu tượng bạn đã lưu trong bước 1, hãy bấm để chọn nó, sau đó bấm OK. Lặp lại cho mỗi biểu tượng bạn muốn thêm.

 6. Bấm vào một trong các biểu tượng bạn đã thêm trong bước 7, sau đó bấm Biểu tượng Chèn siêu kết nối siêu kết nối.

 7. Trong hộp địa chỉ , nhập URL hoặc địa chỉ web cho Facebook, Twitter hoặc tài khoản truyền thông xã hội tương ứng với biểu tượng của bạn.

 8. Bấm OK.

 9. Lặp lại bước 8-10 cho mỗi biểu tượng bạn đã thêm vào trong bước 7.

 10. Để kết thúc tạo chữ ký, bạn bấm OK.

Lưu ý: Chữ ký mà bạn vừa tạo hoặc sửa đổi sẽ không xuất hiện trong thư đang mở.

Đầu trang

Thêm chữ ký vào thư

Chữ ký có thể được thêm tự động vào mọi thư đi hoặc bạn có thể chọn thư có kèm theo chữ ký.

Lưu ý:  Mỗi thư chỉ có thể chứa một chữ ký.

Tự động chèn chữ ký

 1. Trên tab Thư, trong nhóm Bao gồm, bấm vào Chữ ký, rồi bấm vào Chữ ký.

  Lệnh Chữ ký trên ribbon

 2. Bên dưới chọn chữ ký mặc định, trong danh sách tài khoản email , bấm tài khoản email mà bạn muốn liên kết chữ ký.

 3. Trong danh sách Thư mới, hãy chọn chữ ký bạn muốn bao gồm.

 4. Nếu bạn muốn bao gồm chữ ký khi bạn trả lời hay chuyển tiếp thư, trong danh sách Trả lời/chuyển tiếp, bạn chọn chữ ký. Nếu không thì bấm (không).

Chèn chữ ký theo cách thủ công

 • Trong thư mới, trên tab Thư, trong nhóm Bao gồm, bấm Chữ ký rồi sau đó chọn chữ ký mà bạn muốn.

  Lệnh Chữ ký trên ribbon

  Mẹo:  Để loại bỏ chữ ký khỏi thư đang mở, chọn chữ ký ở nội dung thư, rồi nhấn DELETE.

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×