Thêm dữ liệu vào hình dạng

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Microsoft Office Visio vẽ có thể xa hơn một ảnh ― nó cũng có thể là một cách rất hữu ích để sắp xếp dữ liệu của bạn và truy xuất dữ liệu của bạn trong báo cáo.

Bài viết này đề cập đến những cách tốt nhất để thêm dữ liệu thủ công vào hình đã chọn, làm thế nào để tạo một tập dữ liệu mà bạn có thể áp dụng cho nhiều hình dạng trong bản vẽ của bạn có thể dùng lại và làm thế nào để thêm dữ liệu vào một hình dạng cái.

Lưu ý: Thủ tục sau đây áp dụng cho cả Microsoft Office Visio Professional 2007 và Microsoft Office Visio Standard 2007. Nếu bạn có Visio Professional, bạn có thể tự động nhập dữ liệu, thêm dữ liệu vào hình dạng và hiển thị dữ liệu trên hình với đồ họa dữ liệu. Để tìm hiểu Phiên bản của Visio bạn có, trên menu Trợ giúp , hãy bấm Về Microsoft Office Visio.

Bạn muốn làm gì?

Thêm dữ liệu cho hình được chọn

Tạo một tập hợp có thể dùng lại các trường dữ liệu

Thêm trường dữ liệu vào một hình dạng cái

Thêm dữ liệu cho hình được chọn

Để thêm dữ liệu hình đã có trong bản vẽ của bạn, trước tiên bạn thêm các trường dữ liệu vào hình dạng của bạn và sau đó bạn cộng các giá trị.

Mẹo: Thủ tục sau đây là cách đơn giản nhất để thêm dữ liệu vào hình dạng. Tuy nhiên, nếu bạn muốn thêm cùng dữ liệu vào nhiều hình dạng, hãy xem xét một trong các lựa chọn thay thế được mô tả trong các phần khác của bài viết này.

Sự khác biệt giữa một trường dữ liệu và một giá trị là gì?

 • Một trường dữ liệu là một ô có nhãn mà có thể giữ các giá trị.

 • Một giá trị là văn bản hoặc số trong các ô của bảng cơ sở dữ liệu, trang tính, hoặc trong trường hợp này, hình dạng.

Đây là ví dụ hiển thị cửa sổ Dữ liệu hình với các trường và giá trị cho một hình quyết định từ mẫu tô Lưu đồ cơ bản . Trong trường hợp này, các trường là đơn giá theo giờ, truy nhập mạng bắt buộc và khoảng thời gian hợp đồng, và các giá trị là $49,00, có, và 3 tuần.

Cửa sổ Dữ liệu Hình hiển thị các trường và giá trị.

Thêm trường dữ liệu cho hình được chọn

 1. Chọn hình dạng hoặc hình dạng mà bạn muốn thêm dữ liệu vào.

 2. Bấm chuột phải vào lựa chọn, trỏ tới dữ liệu trên menu lối tắt, sau đó bấm Định hình dữ liệu.

 3. Khi bạn thấy một thông báo hỏi bạn muốn xác định dữ liệu bây giờ, bấm .

  Lưu ý: Nếu hình đã chứa các trường dữ liệu, bạn sẽ không nhìn thấy thông báo này.

 4. Trong hộp thoại Xác định hình dữ liệu , hãy nhập nhãn cho trường.

 5. Để tạo một trường khác, hãy bấm mới và lặp lại bước 4.

 6. Sau khi tất cả dữ liệu của bạn trường được xác định, hãy bấm OK.

  Hộp thoại Định hình dữ liệu xuất hiện, Hiển thị các trường của bạn.

Thêm giá trị vào trường dữ liệu của bạn

 1. Trên menu dạng xem , hãy bấm Cửa sổ hình dữ liệu.

 2. Chọn mỗi hình dạng một tại một thời điểm, và nhập các giá trị vào các trường dữ liệu trong cửa sổ Định hình dữ liệu .

  Lưu ý: Nội dung của Cửa sổ dữ liệu hình Hiển thị dữ liệu cho hình đã chọn chỉ.

Đầu trang

Tạo một tập hợp có thể dùng lại các trường dữ liệu

Bạn có thể tạo một tập hợp dữ liệu trường mà bạn có thể áp dụng cho hình dạng mà bạn đặt trong hình vẽ sau này, cũng như cho hình đã có trong bản vẽ của bạn.

 1. Trên menu dạng xem , hãy bấm Cửa sổ hình dữ liệu.

 2. Bấm chuột phải vào bất kỳ đâu trong cửa sổ Định hình dữ liệu , sau đó bấm tập dữ liệu hình.

 3. Trong cửa sổ bộ dữ liệu hình dạng , bấm Thêm.

 4. Trong hộp thoại thêm tập dữ liệu hình , hãy nhập tên cho tập dữ liệu.

 5. Chọn tạo một bộ mới, sau đó bấm OK.

  Tập dữ liệu xuất hiện trong cột tên của cửa sổ hình tập dữ liệu .

  Lưu ý: Bạn cũng có thể bấm vào một trong các tùy chọn khác nếu bạn muốn thay đổi một tập dữ liệu hiện có.

 6. Bên dưới tên, bấm tập dữ liệu mới, sau đó bấm định nghĩa.

 7. Trong hộp thoại Xác định hình dữ liệu , hãy nhập nhãn cho trường.

 8. Để tạo một trường khác, hãy bấm mới và sau đó lặp lại bước 7.

 9. Sau khi tất cả dữ liệu của bạn trường được xác định, hãy bấm OK.

 10. Để áp dụng tập dữ liệu cho các hình dạng đã chọn trong bản vẽ của bạn, chọn thiết đặt trong cửa sổ hình tập dữ liệu , và sau đó bấm áp dụng.

  Mẹo: Để xem trường mới của bạn trong một trong các hình dạng mà bạn đã áp dụng nó để chọn hình dạng, và sau đó xem trong cửa sổ Định hình dữ liệu .

Đầu trang

Thêm trường dữ liệu vào một hình dạng cái

Nếu bạn muốn thêm vào cùng một tập hợp dữ liệu hình mỗi khi bạn dùng một hình dạng cụ thể, bạn có thể tiết kiệm thời gian bằng cách thêm các trường dữ liệu vào một bản sao của bản cái của hình dạng đó. Ví dụ, bạn có thể thêm trường dữ liệu chẳng hạn như tên và nhân viên số cái của hình người.

 1. Bấm chuột phải vào cái mà bạn muốn thêm hình dạng dữ liệu vào đó, trỏ tới Thêm vào hình của tôi, sau đó bấm Thêm vào mẫu tô mới.

  Lưu ý: Nếu bạn đã có một mẫu tô tùy chỉnh, bạn có thể thêm vào cái nó thay vì tạo một mật khẩu mới.

 2. Trong hộp thoại Lưu như , nhập tên cho mẫu tô mới, sau đó bấm lưu.

 3. Trên menu tệp , trỏ tới hình dạng, trỏ tới Hình của tôi, sau đó bấm mẫu tô có chứa bản cái được sao chép.

 4. Bấm chuột phải vào thanh tiêu đề của mẫu tô mới, sau đó bấm Sửa mẫu tô trên menu lối tắt.

 5. Bấm chuột phải vào hình dạng mà bạn vừa thêm vào mẫu tô, trỏ đến Sửa bản cái và sau đó bấm Sửa hình dạng cái.

 6. Trong cửa sổ sửa của hình dạng, bấm chuột phải vào hình dạng, trỏ tới dữ liệu, sau đó bấm Định hình dữ liệu.

 7. Khi bạn thấy một thông báo hỏi bạn muốn xác định dữ liệu bây giờ, bấm .

  Lưu ý: Nếu hình đã chứa các trường dữ liệu, bạn sẽ không nhìn thấy thông báo này, nhưng bạn sẽ tiếp tục thực hiện các bước còn lại.

 8. Trong hộp thoại Xác định hình dữ liệu , hãy nhập tên cho trường và điền vào bất kỳ thông tin nào bạn muốn. Ví dụ, bạn có thể muốn thay đổi loại dữ liệu hoặc thêm dấu nhắc hình tại thời điểm này.

 9. Để tạo một trường khác, hãy bấm mới và lặp lại bước 8.

 10. Sau khi bạn hoàn tất xác định các trường dữ liệu của bạn, hãy bấm OK.

  Hộp thoại Định hình dữ liệu xuất hiện, Hiển thị các trường của bạn.

  Lưu ý: Nếu bạn muốn thay đổi các trường, bấm định nghĩa và lặp lại bước 8.

 11. Để đóng cửa sổ sửa của hình dạng, trên menu tệp , bấm đóng.

 12. Khi bạn thấy một thông báo hỏi bạn có muốn Cập Nhật hình dạng, bấm .

 13. Khi bạn thấy một thông báo yêu cầu nếu bạn muốn lưu các thay đổi để mẫu tô, bấm .

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×