Thêm dữ liệu trang tính vào một Mô hình Dữ liệu bằng cách dùng bảng đã nối kết

Thêm dữ liệu trang tính vào một Mô hình Dữ liệu bằng cách dùng bảng đã nối kết

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Một bảng đã nối kết là bảng Excel có chứa một nối kết đến một bảng trong mô hình dữ liệu. Lợi ích của việc tạo và duy trì dữ liệu trong bảng Excel, thay vì nhập dữ liệu từ tệp, là bạn có thể tiếp tục để sửa các giá trị trong trang tính Excel, khi dùng bảng đã nối kết trong mô hình dữ liệu làm cơ sở của PivotTable , PivotChart, Power View hoặc báo cáo.

Thêm một bảng đã nối kết cũng dễ như việc chọn một phạm vi và bấm Thêm vào mô hình dữ liệu. Cũng có ý định dạng phạm vi thành bảng và sau đó cung cấp cho nó một tên thích hợp. Thật dễ dàng hơn nhiều để thực hiện các phép tính và quản lý mối quan hệ bằng cách sử dụng tên bảng được nối kết.

Hãy làm theo các bước sau để nối kết dữ liệu vào bảng:

 1. Chọn phạm vi các hàng và cột mà bạn muốn dùng trong bảng đã nối kết.

 2. Định dạng các hàng và cột dưới dạng bảng:

  • Bấm trang đầu > định dạng dưới dạng bảng, sau đó chọn một kiểu bảng. Bạn có thể chọn bất kỳ kiểu, nhưng hãy đảm bảo luôn có thể chọn bảng của tôi có tiêu đề. Nếu bảng không có tiêu đề, hãy cân nhắc việc tạo chúng bây giờ. Nếu không, Excel sẽ sử dụng tên tùy ý (column1, 2, v.v.) chuyển tải không có ý nghĩa có thông tin về nội dung của cột.

  • Đặt tên bảng. Trong cửa sổ Excel, hãy bấm Thiết kế Công cụ Bảng. Trong nhóm Thuộc tính, hãy nhập tên cho bảng.

 3. Đặt con trỏ vào ô bất kỳ trong bảng.

 4. Bấm Power Pivot > Thêm vào Mô hình Dữ liệu để tạo bảng được nối kết. Trong cửa sổ Power Pivot, bạn sẽ thấy bảng với biểu tượng nối kết, thể hiện rằng bảng đó được nối kết tới bảng nguồn trong Excel:

  Biểu tượng bảng đã nối kết

 5. Nếu mô hình đã chứa bảng, sau đó có là chỉ một bước nữa. Bạn nên tạo một mối quan hệ giữa các bảng mới mà bạn vừa thêm vào và các bảng trong mô hình. Hãy xem tạo một mối quan hệ giữa hai bảng hoặc tạo mối quan hệ trong dạng xem sơ đồ để được hướng dẫn.

Nếu sổ làm việc trước đó không chứa một, nó ngay bây giờ có một mô hình dữ liệu. Mô hình được tạo tự động khi bạn tạo một mối quan hệ giữa hai bảng hoặc bấm Thêm vào mô hình dữ liệu trong Power Pivot. Để tìm hiểu thêm, hãy xem tạo một mô hình dữ liệu trong Excel.

Lúc này bạn có một bảng đã nối kết, bạn có thể sửa bất kỳ ô nào trong trang tính, bao gồm thêm và loại bỏ hàng và cột. Mô hình dữ liệu trong Power Pivot sẽ đồng bộ hóa ngay lập tức.

Tên bảng là ngoại lệ. Nếu bạn đổi tên bảng trong Excel, bạn sẽ cần phải Cập Nhật thủ công bảng trong Power Pivot.

Mẹo: Để làm việc thông qua một hướng dẫn để tìm hiểu thêm về bảng được nối kết, hãy xem hướng dẫn: nhập dữ liệu vào Excel và tạo mô hình dữ liệu.

Đồng bộ hóa các thay đổi giữa bảng và mô hình

Theo mặc định, một bảng đã nối kết là kết nối hoạt động này vẫn tiếp diễn giữa phạm vi hoặc bảng đã đặt tên có chứa các giá trị dữ liệu và mô hình dữ liệu báo cáo ổ đĩa. Nếu bạn thêm hoặc loại bỏ dữ liệu, hoặc đổi tên cột và bảng, mô hình dữ liệu là sẽ tự động Cập Nhật.

Trong một số trường hợp, bạn có thể muốn kiểm soát hành vi Cập Nhật. Chuyển sang chế độ Cập Nhật theo cách thủ công bằng cách sử dụng bổ trợ Power Pivot.

Hãy làm theo các bước sau để chuyển sang chế độ Cập Nhật theo cách thủ công:

 1. Đảm bảo rằng sổ làm việc có chứa bảng đã nối kết đang mở trong Excel.

 2. Mở cửa sổ Power Pivot.

 3. Trong tab ở dưới cùng, hãy bấm bảng đã nối kết. Bất kỳ bảng đã nối kết được biểu thị bằng biểu tượng nhỏ nối kết bên cạnh tên bảng.

 4. Trong ribbon ở trên cùng, hãy bấm Bảng đã Nối kết.

 5. Trong chế độ Cập Nhật, hãy chọn thủ công hoặc tự động. Tự động là mặc định. Nếu bạn chuyển đổi thành thủ công, Cập Nhật chỉ sẽ xảy ra khi bạn sử dụng các lệnh Cập Nhật tất cả hoặc Cập Nhật chọn trong ruy-băng bảng đã nối kết trong cửa sổ Power Pivot — hoặc Cập Nhật tất cả lệnh trên ruy-băng Power Pivot trong Excel.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×