Thêm dấu đầu dòng hoặc số thứ tự vào văn bản

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bạn có thể sử dụng danh sách dấu đầu dòng hoặc đánh số để giúp sắp xếp văn bản của bạn hoặc hiển thị trình tự trong bản trình bày PowerPoint .

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.
 1. Ở tab Dạng xem, trong nhóm Dạng xem Bản trình bày, bấm Thông thường.

  Xem dải băng với nút Thông thường được tô sáng
 2. Ở phía bên trái cửa sổ PowerPoint, bấm vào hình thu nhỏ của trang chiếu bạn muốn thêm văn bản dấu đầu dòng hoặc đánh số.

  Bộ sưu tập hình thu nhỏ bên trái với trang chiếu đã chọn
 3. Trên trang chiếu, chọn các dòng văn bản trong chỗ dành sẵn cho văn bản hoặc bảng mà bạn muốn thêm dấu đầu dòng hoặc đánh số.

 4. Ở tab Trang đầu, trong nhóm Đoạn văn, bấm Dấu đầu dòng  Hình ảnh nút dấu đầu dòng hoặc Đánh số  Ảnh nút .

  Văn bản đã chọn với dấu đầu dòng được áp dụng

  Lưu ý: 

Sử dụng dấu đầu dòng hoặc số để thể hiện nhiều văn bản hoặc trình tự trong bản trình bày Microsoft PowerPoint 2010.

 1. Ở tab Dạng xem, trong nhóm Dạng xem Bản trình bày, bấm Thông thường.

  Xem dải băng với nút thường được chọn
 2. Ở phía bên trái của cửa sổ PowerPoint, trong ngăn chứa các tab Viền ngoàiTrang chiếu, bấm vào tab Trang chiếu, rồi bấm vào hình thu nhỏ của trang chiếu bạn muốn thêm văn bản dấu đầu dòng hoặc đánh số. Ngăn chứa tab Dàn bài và Trang chiếu

 3. Trên trang chiếu, chọn các dòng văn bản trong chỗ dành sẵn cho văn bản hoặc bảng mà bạn muốn thêm dấu đầu dòng hoặc đánh số.

  Văn bản được chọn và nút dấu đầu dòng được tô sáng
 4. Ở tab Trang đầu, trong nhóm Đoạn văn, bấm Dấu đầu dòng  Hình ảnh nút dấu đầu dòng hoặc Đánh số  Ảnh nút .

  Lưu ý: 

Sử dụng dấu đầu dòng hoặc số để thể hiện nhiều văn bản hoặc trình tự trong bản trình bày Microsoft Office PowerPoint 2007.

 1. Ở tab Dạng xem, trong nhóm Dạng xem Bản trình bày, bấm Thông thường.

  Xem dải băng với nút thông thường được chọn
 2. Trong ngăn chứa tab Viền ngoài và Trang chiếu, bấm hình thu nhỏ của trang chiếu.

  Bộ sưu tập hình thu nhỏ bên trái với trang chiếu đã chọn
 3. Trên trang chiếu, chọn các dòng văn bản trong chỗ dành sẵn cho văn bản hoặc bảng mà bạn muốn thêm dấu đầu dòng hoặc đánh số.

  Văn bản được chọn với nút dấu đầu dòng được tô sáng
 4. Ở tab Trang đầu, trong nhóm Đoạn văn, bấm Dấu đầu dòng hoặc Đánh số.

  Lưu ý: Để tăng hoặc giảm thụt lề và thay đổi giãn cách giữa dấu đầu dòng hoặc số với văn bản, hãy xem mục Làm thế nào để tăng hoặc giảm khoảng cách giữa dấu đầu dòng hoặc số với văn bản trong một dòng? trong bài viết này.

Định dạng văn bản thành danh sách

 1. Đi đến trang chiếu mà bạn muốn thêm định dạng danh sách.

 2. Trên trang chiếu, chọn các dòng văn bản trong chỗ dành sẵn cho văn bản hoặc bảng mà bạn muốn thêm dấu đầu dòng hoặc đánh số.

 3. Ở tab Trang đầu, trong nhóm Đoạn văn, bấm Dấu đầu dòng  Hình ảnh nút dấu đầu dòng hoặc Đánh số  Ảnh nút .

  Văn bản đã chọn với dấu đầu dòng được áp dụng

  Lưu ý: Để thay đổi tất cả các dòng văn bản, bạn có thể chọn viền ngoài của hộp hoặc văn bản chỗ dành sẵn có chứa văn bản đó, rồi áp dụng dấu đầu dòng hoặc đánh số.

  Văn bản đã chọn sẽ ngay lập tức được áp dụng kiểu dấu đầu dòng hoặc kiểu đánh số mặc định. Để xem bộ sưu tập các tùy chọn định dạng cho danh sách, hãy bấm vào mũi tên trỏ xuống nhỏ trên nút Dấu đầu dòng hoặc Đánh số:

  Bộ sưu tập kiểu danh sách dấu đầu dòng

  Hình 1: Danh sách dấu đầu dòng: bộ sưu tập kiểu

  Bộ sưu tập kiểu danh sách đánh số trong PowerPoint Online

  Hình 2: Danh sách đánh số: bộ sưu tập kiểu

 4. Để thay đổi mức thụt lề của danh sách, hãy chọn danh sách đó, rồi trên tab Trang đầu của dải băng thanh công cụ, bấm vào Tăng Thụt lề Nút Tăng Thụt lề hoặc Giảm Thụt lề Nút Giảm thụt lề .

Chọn văn bản

Để chọn một từ: điểm ở word và bấm đúp chuột.

Để chọn một đoạn văn: điểm ở một từ trong đoạn văn và ba lần vào.

Thay đổi màu và kiểu dấu đầu dòng, cũng như tìm hiểu những hạn chế

Bạn có thể thay đổi màu, kiểu hoặc kích cỡ của dấu đầu dòng hoặc số trong bản trình bày PowerPoint , và bạn có thể thay đổi số mà bạn muốn bắt đầu từ.

 1. Để thay đổi một dấu đầu dòng hoặc số, hãy đặt con trỏ ở đầu dòng mà bạn muốn thay đổi. Để thay đổi nhiều dấu đầu dòng hoặc nhiều số, hãy chọn văn bản có tất cả các dấu đầu dòng hoặc số mà bạn muốn thay đổi.

 2. Bấm vào Trang đầu, bấm vào mũi tên bên cạnh nút Dấu đầu dòng hoặc Đánh số, rồi bấm vào Dấu đầu dòng và Đánh số.

  Các nút dấu đầu dòng và số

  Mẹo: Để nhanh chóng thay đổi kiểu danh sách đánh số hoặc dấu đầu dòng, chỉ cần bấm vào kiểu mà bạn muốn sử dụng trong danh sách xuất hiện khi bạn bấm vào mũi tên cạnh Dấu đầu dòng hoặc Đánh số.

 3. Trong hộp Dấu đầu dòng và Đánh số, trên tab Dấu đầu dòng hoặc tab Đánh số (tùy theo loại danh sách bạn đang thao tác), chọn những thay đổi về kiểu mà bạn muốn, như:

  • Kiểu dấu đầu dòng hoặc số

  • Màu

  • Kích cỡ (để chỉnh cỡ dấu đầu dòng hoặc số thành một kích cỡ cụ thể tương ứng với văn bản của bạn, hãy bấm vào Kích cỡ, rồi nhập tỷ lệ phần trăm).

  • Số bắt đầu (trên tab Đánh số, nhập số bạn muốn vào hộp Bắt đầu)

  • Ảnh (để sử dụng ảnh làm dấu đầu dòng, trên tab Dấu đầu dòng, bấm vào Hình ảnh, rồi cuộn để tìm ảnh).

  • Ký hiệu (để tạm thời thêm một ký tự từ danh sách ký hiệu vào tab Dấu đầu dòng, trên tab Dấu đầu dòng, bấm vào Tùy chỉnh, bấm vào một ký hiệu, rồi bấm vào OK. Bạn có thể áp dụng ký hiệu đó cho trang chiếu của mình từ danh sách kiểu)

  • Đồ họa SmartArt (để chuyển đổi một danh sách dấu đầu dòng hay đánh số hiện có thành đồ họa SmartArt, bấm vào Trang đầu > Chuyển đổi sang Đồ họa SmartArt)

  Mẹo: 

Áp dụng kiểu tùy chỉnh cho nhiều trang chiếu

Cách tốt nhất để áp dụng kiểu danh sách tùy chỉnh cho tất cả trang chiếu trong bản trình bày là sửa đổi trang chiếu cái. Bất kỳ tùy chỉnh danh sách bạn tạo trang chiếu cái sẽ được lưu và áp dụng cho tất cả các trang chiếu của bạn. Bạn cũng có thể sửa hoặc tạo một hoặc nhiều bố trí trang chiếu bao gồm các kiểu danh sách tùy chỉnh của bạn và thêm bố trí các bản trình bày bất kỳ lúc nào bạn muốn sử dụng các kiểu danh sách của bạn.

Danh sách hạn chế trong PowerPoint

Không có một vài điều mà bạn không thể làm với các danh sách trong PowerPoint mà bạn có thể trong các chương trình Office , chẳng hạn như Word. Ví dụ, PowerPoint không hỗ trợ:

 • Danh sách đánh số thập phân (1.1, 1.2, v.v.).

 • Xác định định dạng số mới (bạn phải chọn từ bộ kiểu được cung cấp trên tab đánh số trong hộp dấu đầu dòng và đánh số mặc định).

 • Áp dụng định dạng đậm, nghiêng hoặc gạch dưới cho dấu đầu dòng hay số (mọi định dạng sẽ được áp dụng cho toàn bộ dòng hoặc danh sách được chọn).

 • Danh sách lồng nhau (bạn có thể nhấn Tab hoặc bấm vào Tăng Mức Danh sách Nút Tăng Thụt lề để tạo hiệu ứng tương tự nhưng PowerPoint sẽ không tự động đặt kiểu dấu đầu dòng hoặc số thụt lề mới).

Các câu hỏi thường gặp

Chọn một đầu đề ở bên dưới để mở và xem hướng dẫn chi tiết.

Kiểm tra để đảm bảo rằng bạn sẽ đặt dấu đầu dòng hoặc số trong hộp Văn bản, chứ không phải hộp Tiêu đề. Trong hộp Văn bản, bạn sẽ nhận được một số hoặc dấu đầu dòng mỗi lần bạn nhấn Enter. Nếu bạn nhấnCtrl + Enter, bạn sẽ nhận được thêm các dòng không có dấu đầu dòng (phù hợp cho các chi tiết hoặc ghi chú ở dòng có dấu đầu dòng hoặc đánh số).

Hình ảnh của hộp tiêu đề trống và hộp văn bản trống để hiển thị nơi dấu đầu dòng sẽ hoạt động.

Trong hộp Tiêu đề, văn bản dự kiến sẽ là một dòng đầu đề hoặc tiêu đề duy nhất. Bạn có thể sử dụng nhiều số hoặc dấu đầu dòng nhưng tất cả các dòng được xem như là một dòng đơn, kết quả sẽ là một dấu đầu dòng hoặc số.

Để dừng tạo các dấu đầu dòng hoặc số và trở về văn bản, bấm Dấu đầu dòng  Hình ảnh nút dấu đầu dòng hoặc Đánh số  Ảnh nút lần nữa để tắt.

Bạn cũng có thể nhấnEnter rồi nhấnBackspace để xóa dấu đầu dòng hoặc số. Sau đó, bạn có thể bắt đầu thêm văn bản hoặc nhấn Enter để thêm các dòng trống.

Để tạo một danh sách thụt lề (cấp dưới) bên trong một danh sách, hãy đặt con trỏ vào đầu dòng bạn muốn thụt lề, rồi trên tab Trang đầu, trong nhóm Đoạn văn, bấm vào Tăng Mức Danh sách.

Nút Giảm Mức Danh sách và Tăng Mức Danh sách

1. Giảm Mức Danh sách (thụt lề)

2. Tăng Mức Danh sách (thụt lề)

Để chuyển văn bản về mức thụt lề thấp hơn trong danh sách, hãy đặt con trỏ vào đầu dòng, rồi trên tab Trang đầu, trong nhóm Đoạn văn, bấm vào Giảm Mức Danh sách.

Để tăng hoặc giảm khoảng cách giữa dấu đầu dòng hoặc số với văn bản trong một dòng, hãy đặt con trỏ vào đầu dòng văn bản đó. Để xem thước, trên tab Xem, trong nhóm Hiển thị, bấm vào hộp kiểm Thước. Trên thước, bấm vào thụt đầu dòng treo (như minh họa trong sơ đồ bên dưới), rồi kéo để thay đổi khoảng cách giữa dấu đầu dòng hoặc số với văn bản tương ứng.

Có ba vạch dấu khác nhau hiển thị trên thước để biểu thị thụt lề được xác định cho một hộp văn bản.

Vạch dấu thụt lề

1. thụt lề dòng đầu tiên – Biểu thị vị trí của dấu đầu dòng hoặc ký tự số thực tế. Nếu đoạn văn không được đánh dấu đầu dòng thì vạch dấu này sẽ biểu thị vị trí của dòng văn bản đầu tiên.

2. thụt lề trái – Điều chỉnh cả vạch dấu Dòng Đầu tiên lẫn vạch dấu Thụt đầu dòng treo và duy trì giãn cách tương đối của chúng.

3. thụt đầu dòng treo – Cho biết vị trí dòng văn bản thực tế. Nếu đoạn văn không được đánh dấu đầu dòng thì vạch dấu này cho biết vị trí của dòng văn bản thứ hai (và các dòng tiếp sau).

Để thay đổi các dấu đầu dòng mặc định trong PowerPoint trên PC chạy Windows, hãy làm theo các bước này.

 1. Ở tab Dạng xem, bấm Trang chiếu Cái.

  hiển thị nút trang chiếu cái trên dải băng trong PowerPoint

 2. Chọn Trang chiếu cái (trang chiếu đầu tiên, lớn hơn trong pa nen hình thu nhỏ).

  Trang chiếu cái được chọn từ bảng điều khiển hình thu nhỏ
 3. Bấm tab Trang đầu.

 4. Chọn một hoặc nhiều dòng có dấu đầu dòng trong các mẫu.

 5. Bấm mũi tên xuống ở nút Dấu đầu dòng và chọn kiểu mà bạn muốn dùng làm mặc định.

  Cài đặt dấu đầu dòng mặc định cho tất cả các mức
 6. Lặp lại nếu bạn đặt các dấu đầu dòng khác nhau cho các dòng khác nhau.

 7. Khi bạn đã hoàn tất cập nhật các kiểu dấu đầu dòng, bấm tab Trang chiếu Cái, rồi bấm Đóng Dạng xem Bản cái.

Khi bạn chèn dấu đầu dòng cho một trang chiếu hoặc hộp văn bản, trang chiếu hoặc hộp văn bản sẽ phản ánh các mặc định dấu đầu dòng mới của bạn.

Để biết thêm thông tin làm việc với bản cái, hãy xem thay đổi trang chiếu cái.

Xem Thêm

Làm cho các từ xuất hiện một dòng mỗi lần trong PowerPoint

Áp dụng hoặc thay đổi bố trí bản chiếu

Trang chiếu cái là gì?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×