Thêm clip vào Clip Organizer

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Lưu ý: Microsoft Clip Organizer đã bị gỡ xuống sau Office 2010.

Bắt đầu

 1. Bấm Bắt đầu.

 2. Bấm chương trình.

 3. Chọn Microsoft Office, sau đó chọn Microsoft Clip Organizer (nếu bạn đang dùng Office 2010, bạn có thể cần phải trước tiên hãy mở thư mục Công cụ Microsoft Office 2010 để tìm thấy nó).

Thêm clip vào bộ tổ chức từ thư mục

 1. Trên menu tệp , trỏ tới Thêm clip để sắp xếp, sau đó bấm Vào My Own.

 2. Định vị thư mục chứa các trích đoạn bạn muốn thêm.

 3. Chọn các trích đoạn, sau đó bấm Thêm.

Thêm clip vào trình sắp xếp từ một máy quét hoặc camera

 1. Trên menu tệp , trỏ tới Thêm clip để sắp xếp, sau đó bấm từ máy quét hoặc camera.

 2. Từ danh sách, hãy chọn một thiết bị.

 3. Bấm chèn hoặc tùy chỉnh chèn.

 4. Chọn hình ảnh mà bạn muốn, hoặc chọn một vài ảnh bằng cách bấm Ctrl và chọn từng hình ảnh.

 5. Bấm lấy ảnh.

Cảnh báo: Publisher 2010 không hỗ trợ việc nhập từ máy quét hoặc camera.

Lưu ý: Trong Bộ sưu tập của tôi, Clip Organizer tạo thư mục có tên thiết bị.

Thêm clip vào trình sắp xếp từ một chương trình Office

 1. Mở Clip Organizer.

 2. Bấm danh sách bộ sưu tập.

 3. Trong một chương trình Office, bấm vào ảnh bạn muốn thêm vào tuyển tập.

 4. Kéo ảnh đến thư mục tuyển tập.

Kiểu-tệp đa phương tiện bạn có thể thêm

Bạn có thể thêm các kiểu tệp sau đây vào Clip Organizer:

Loại Tệp

Phần mở rộng

Microsoft Windows Metafile

.EMF, .wmf

Bitmap của Windows

.BMP .dib, .rle

Siêu tệp đồ họa máy tính

.CGM

Định dạng trao đổi đồ họa

.gif

Khớp nhóm chuyên gia đồ họa

.jpg

Đồ họa khả chuyển trên mạng

.png

Macintosh PICT

.PCT

Định dạng tệp ảnh có gắn thẻ

.TIF

Ngôn ngữ đánh dấu véc-tơ

.VML

Microsoft Windows Media

.avi: tệp .asf, .asx, .rmi, .wma, .wax, .wav

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×