Thêm, chỉnh sửa hoặc xóa mục danh sách

Thêm, chỉnh sửa hoặc xóa mục danh sách

Site SharePoint có thể bao gồm nhiều danh sách, chẳng hạn như liên hệ, lịch, thông báo và các vấn đề-theo dõi. Bất kể loại danh sách, quy trình tương tự như thêm, sửa hoặc xóa bỏ các mục danh sách. Danh sách của bạn có thể bao gồm văn bản, số, lựa chọn, tiền tệ, ngày và thời gian, tra cứu, có/không và các cột được tính toán. Bạn cũng có thể đính kèm tệp vào một mục danh sách để cung cấp thêm chi tiết, chẳng hạn như một bảng tính có chứa số điện thoại hỗ trợ hoặc tài liệu có chứa thông tin nền. Để xóa một danh sách hoàn chỉnh, hãy xem Thêm, thay đổi hoặc xóa một danh sách hoặc thư viện trên một trang.

Lưu ý: Để thêm, chỉnh sửa hoặc xóa bỏ các mục trong danh sách, bạn phải có quyền đóng góp vào danh sách. Nếu bạn không thấy tùy chọn để thêm hoặc sửa mục danh sách, hãy liên hệ với người quản trị SharePoint hoặc người quản lý của bạn.

Cập Nhật 30 tháng mười một, 2016 nhờ phản hồi của khách hàng.

Thêm danh sách vào trang

 1. Trên trang mà bạn muốn thêm danh sách, hãy bấm trang , rồi bấm sửa. Nếu bạn không thấy tab trang, hãy bấm thiết đặt Nút Thiết đặt Office 365 , rồi bấm sửa trang.

  Chỉnh sửa Trang

  Lưu ý:  Nếu lệnh sửa bị tắt hoặc không xuất hiện, có thể bạn không có quyền sửa trang đó. Liên hệ với người quản trị hoặc người quản lý của bạn.

  Lưu ý: 

  • Màn hình Office 365 hoặc SharePoint Online của bạn có diện mạo khác với các ví dụ ở đây không? Nếu vậy, bạn có thể bấm trở lại cổ điển SharePoint để làm theo các bước trong bài viết này. Đặt thành trải nghiệm cổ điển là phụ thuộc phiên và không cố định trừ khi người quản trị của bạn cấu hình. Để quay lại, hãy đóng tất cả các cửa sổ trình duyệt, mở lại trình duyệt và đăng nhập lại để Office 365 và SharePoint.

  • Nếu bạn là một danh sách hoặc chủ sở hữu trang hoặc người quản trị, hãy xem mục chuyển đổi mặc định cho thư viện tài liệu từ mới hoặc cổ điển cho các bước để đặt trải nghiệm mặc định. Các bước tương tự như vậy, mặc dù bạn sẽ muốn bấm vào thiết đặt danh sách, chứ không phải là thiết đặt thư viện.

 2. Bấm vào vị trí trên trang mà bạn muốn hiển thị danh sách, rồi bấm chèn rồi bấm phần ứng dụng.

 3. Chọn phần ứng dụng cho danh sách, rồi bấm Thêm.

 4. Khi bạn đã sửa xong trang, hãy bấm lưu. Tùy thuộc vào cấu hình trang của bạn như thế nào, bạn có thể có tùy chọn lưu dưới dạng bản nháp hoặc lưu vàphát hành.

Quan trọng:  Để thêm danh sách vào trang, bạn cần có quyền để sửa trang. Thông thường, điều đó có nghĩa là bạn phải ở trong nhóm thành viên cho site. Một số trang không thể sửa--ví dụ, trang nội dung site.

Thêm mục vào danh sách

Có hai cách để thêm mục vào danh sách, mục duy nhất trong dạng xem danh sách hoặc nhiều mục trong dạng xem chỉnh sửa nhanh.

 1. Dẫn hướng đến trang có chứa danh sách mà bạn muốn thêm một mục.

 2. Bấm vào nối kết + mục mới phía trên danh sách.

  Lưu ý:  Một site có thể được sửa đổi đáng kể trong diện mạo và dẫn hướng. Nếu bạn không thể định vị tùy chọn, chẳng hạn như lệnh, nút, hoặc nối kết, hãy liên hệ với người quản trị.

 3. Nhập thông tin cho mục danh sách.

  • Bạn phải nhập dữ liệu vào một cột (trường) có dấu hoa thị * bên cạnh nó.

  • Để đính kèm tệp hoặc tệp vào mục danh sách, trên tab sửa , trong nhóm hành động , hãy bấm đính kèm tệp, rồi bấm duyệt để định vị tệp. Nhấn giữ HỢP phím khi chọn tệp để đính kèm nhiều tệp.

   Tab sửa trên Ribbon với tệp đính kèm được tô sáng.

   Bấm mở rồi bấm OK. Nếu lệnh đính kèm tệp không sẵn dùng, danh sách của bạn không hỗ trợ phần đính kèm.

  • Tùy thuộc vào danh sách, các lệnh bổ sung có thể sẵn dùng trên tab lệnh tùy chỉnh trên dải băng.

 4. Bấm Lưu.

Thêm nhiều mục trong dạng xem chỉnh sửa nhanh

 1. Dẫn hướng đến trang có chứa danh sách mà bạn muốn thêm một mục.

 2. Bấm vào chỉnh sửa ở đầu danh sách. Đây là một điều tương tự như việc chọn lệnh sửa nhanh trên tab danh sách .

  Thêm một mục vào danh sách tại chỗ

  Bạn có thể dễ dàng chuyển từ dạng xem danh sách để xem bản sửa nhanh từ ruy-băng bằng cách chọn Xem và Các lệnh sửa nhanh trong tab danh sách.

 3. Nhập thông tin cho mục danh sách.

  Đối với các cột yêu cầu thông tin, thông báo lỗi sẽ hiển thị nếu bạn không nhập bất cứ điều gì.

  Quan trọng:  Bạn không thể đính kèm tệp vào nhiều mục danh sách khi chỉnh sửa trong dạng xem chỉnh sửa nhanh. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể đính kèm tệp vào các mục danh sách riêng lẻ trong dạng xem chỉnh sửa nhanh. Hãy làm theo các bước trong mục Thêm phần đính kèm vào mục hiện có , nhưng bấm vào hình elip (...) trong danh sách sửa nhanh bên cạnh từng mục.

 4. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Khi bạn đã nhập xong thông tin, hãy bấm ngừng chỉnh sửa danh sách này.

  • Để xóa một mục, hãy bấm vào dấu chấm lửng ... bên cạnh mục và sau đó bấm xóa mục trong menu thả xuống.

Sửa một hoặc nhiều mục và thêm phần đính kèm

Cũng giống như việc thêm mục, có hai cách để sửa một mục trong danh sách. Bạn có thể chỉnh sửa mục trong dạng xem danh sách, đó là phương pháp mặc định, hoặc bạn có thể sửa nhiều mục trong dạng xem chỉnh sửa nhanh.

Sửa Mục

Sửa một mục duy nhất trong một dạng xem danh sách

 1. Dẫn hướng đến trang có chứa danh sách mà bạn muốn sửa mục.

 2. Bấm vào tên hoặc tiêu đề của danh sách.

 3. Bấm vào dấu chấm lửng (...) bên cạnh mục bạn muốn chỉnh sửa, rồi bấm sửa mục trong danh sách thả xuống.

 4. Chỉnh sửa thông tin trong mục danh sách.

 5. Bấm Lưu.

Sửa nhiều mục trong dạng xem chỉnh sửa nhanh

 1. Dẫn hướng đến trang chứa danh sách mà bạn muốn thêm một mục.

 2. bấm sửa ở phía trên cùng của danh sách để nhập dạng xem chỉnh sửa nhanh.

  Thêm một mục vào danh sách tại chỗ

  Bạn cũng có thể bấm vào tab danh sách, rồi bấm vào sửa nhanh. Bạn có thể chuyển từ dạng xem danh sách thành dạng xem chỉnh sửa nhanh từ ruy-băng bằng cách chọn các lệnh chỉnh sửa dạng xemnhanh chóng trên tab danh sách.

 3. Sửa thông tin mục khi bạn có trong một bảng tính.

  Quan trọng:  Bạn không thể đính kèm tệp vào nhiều mục danh sách khi chỉnh sửa trong dạng xem chỉnh sửa nhanh. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể đính kèm tệp vào các mục danh sách riêng lẻ trong dạng xem chỉnh sửa nhanh. Hãy làm theo các bước trong mục Thêm phần đính kèm vào mục hiện có , nhưng bấm vào hình elip (...) trong danh sách sửa nhanh bên cạnh từng mục.

 4. Khi bạn hoàn tất việc chỉnh sửa thông tin, hãy bấm ngừng chỉnh sửa danh sách này.

Thêm phần đính kèm vào mục hiện có

 1. Dẫn hướng đến trang có chứa danh sách mà bạn muốn sửa mục.

 2. Bấm vào tên hoặc tiêu đề của danh sách.

 3. Bấm vào dấu chấm lửng (...) bên cạnh mục bạn muốn chỉnh sửa, rồi bấm sửa mục trong danh sách thả xuống. Nếu bạn đang ở trong dạng xem chỉnh sửa nhanh, hãy bấm vào hình elip (...) bên cạnh một mục. _

 4. Bấm sửa, trong nhóm hành động , hãy bấm đính kèm tệp, rồi bấm duyệt để xác định vị trí tệp.

  Tab sửa trên Ribbon với tệp đính kèm được tô sáng.

  Bấm mở rồi bấm lưu hoặc OK. Nếu lệnh đính kèm tệp không sẵn dùng, danh sách của bạn không hỗ trợ phần đính kèm. Trao đổi với người quản trị hoặc người quản lý SharePoint của bạn.

 5. Để xóa phần đính kèm khỏi một mục danh sách, hãy bấm sửa mục. Trong phần phần đính kèm trên biểu mẫu bên cạnh phần đính kèm mà bạn muốn loại bỏ, hãy bấm xóa bỏ.

  Xóa phần đính kèm

 6. Bấm Lưu.

Xóa một hoặc nhiều mục khỏi danh sách

Thận trọng: Xóa bỏ các mục có thể là vĩnh viễn và bạn có thể không thể khôi phục các mục đó. Hãy xem xét việc di chuyển hoặc lưu trữ các mục thay vào đó. Tùy thuộc vào cách cấu hình trang của bạn, bạn có thể khôi phục các mục và nội dung của nó từ thùng rác. Xem mục khôi phục các mục đã xóa trong thùng rác site để biết thêm thông tin.

 1. Dẫn hướng đến trang có chứa danh sách mà bạn muốn xóa bỏ các mục đó.

 2. Bấm vào tiêu đề của danh sách mà bạn muốn làm việc.

  Phần web danh sách với mũi tên trỏ vào nối kết tiêu đề.

  Lưu ý:  Một site có thể được sửa đổi đáng kể trong diện mạo và dẫn hướng. Nếu bạn không thể định vị một tùy chọn, chẳng hạn như lệnh, nút hoặc liên kết, hãy liên hệ với người quản trị hoặc người quản lý của bạn.

 3. Bạn có thể chọn một hoặc nhiều mục cần xóa một lần. Bấm vào dấu kiểm ở bên trái các mục bạn muốn xóa, rồi bấm xóa mục khỏi phần quản lý của tab mục .

  Xóa Mục

Khôi phục các mục đã xóa khỏi thùng rác

Nếu bạn xóa một mục khỏi danh sách của mình, nhưng bạn muốn khôi phục mục này, hãy làm theo các bước sau.

 1. Bấm thùng rác trong thanh khởi động nhanh ở bên trái của màn hình.

  Chọn Thùng Rác trên thanh dẫn hướng bên trái.

  Nếu bạn không nhìn thấy thùng rác trên thanh khởi động nhanh, hãy làm theo các bước sau:

  • Bấm thiết đặt Nút Thiết đặt Office 365 , rồi bấm nội dung trang.

  • Thùng rác nằm ở phần trên cùng bên phải của trang nội dung trang.

   Dạng xem nút thùng rác bên trong nội dung trang.
 2. Chọn mục hoặc mục bạn muốn khôi phục, rồi bấm vào khôi phục vùng chọn để khôi phục các tệp đã chọn.

Lưu ý:  If you don’t see the item you’re looking for, it may have exceeded the holding time limit and already deleted. But all is not lost. You can contact your administrator who may be able to restore it.

Để thêm cột vào danh sách, hãy xem tạo cột trong danh sách hoặc thư viện.

Để xóa cột khỏi danh sách, hãy xem xóa cột trong danh sách hoặc thư viện.

Các dạng xem có thể hiển thị các cột khác nhau, vì vậy bạn có thể ẩn các cột mà không xóa bỏ. Để biết thêm thông tin, hãy xem tạo, thay đổi hoặc xóa bỏ dạng xem của danh sách hoặc thư viện.

Để lại bình luận cho chúng tôi

Bài viết này có hữu ích không? Nếu có, vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này. Nếu bài viết không hữu ích, hãy cho chúng tôi biết điều gì gây nhầm lẫn hoặc thiếu sót. Xin vui lòng như cụ thể nhất có thể, và bao gồm phiên bản SharePoint, Hệ điều hành và trình duyệt của bạn. Chúng tôi sẽ sử dụng phản hồi của bạn để kiểm tra lại các bước, sửa lỗi và Cập Nhật bài viết này.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×