Thêm chỉ mục vào cột SharePoint

Thêm chỉ mục vào cột SharePoint

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Thêm một chỉ mục vào một cột sẽ làm tăng hiệu suất khi bạn sử dụng bộ lọc. Bạn có thể thêm các chỉ mục trên tối đa 20 cột trên danh sách hoặc thư viện. Mặc dù bạn có thể thêm các chỉ mục tối đa 20 mỗi danh sách hoặc thư viện, chúng tôi khuyên bạn thêm chỉ mục để chỉ đến nhất thường sử dụng cột. Chỉ mục chi phí thêm dữ liệu.

Nếu bạn đã vượt quá Ngưỡng dạng xem danh sách bị chặn, bạn có thể vẫn thường thêm chỉ mục cột khi bạn có ít hơn 20.000 mục trong danh sách hoặc thư viện của bạn. Trong SharePoint Online, bạn có thể thêm thủ công chỉ mục vào danh sách bất kỳ kích thước.

Làm thế nào để tạo chỉ mục đơn giản hoặc phức hợp

Để lọc dữ liệu cột trong danh sách hoặc thư viện, hãy xem sử dụng lọc để sửa đổi dạng xem SharePoint.

Để giúp chọn cột nào để tạo chỉ mục, hãy lưu ý cột nào được dùng phổ biến nhất trên dạng xem khác nhau để lọc.

Quan trọng: Tạo chỉ mục yêu cầu truy nhập vào tất cả các mục trong danh sách, vì vậy có thể bạn có thể được chặn để tạo chỉ mục cho một cột nếu toàn bộ danh sách vượt quá Ngưỡng dạng xem danh sách. Nếu điều này xảy ra, hãy thực hiện thao tác trong cửa Sổ thời gian hàng ngày, hoặc liên hệ với người quản trị của bạn.

 1. Bấm vào tên của danh sách hoặc thư viện trong thanh dẫn hướng bên trái, hoặc bấm thiết đặt Nút Thiết đặt Office 365 hoặc Hành động trang, bấm Nội dung trang hoặc Xem tất cả nội dung trang, và sau đó bấm vào tên của danh sách hoặc thư viện.

  Thiết đặt menu với nội dung trang được tô sáng
  Truy nhập vào nội dung trang trong SharePoint Online, 2016 hoặc 2013
  Xem tất cả nội dung trang trên menu hành động Site
  Truy nhập vào nội dung trang trong SharePoint 2010

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  Cho SharePoint Online, bấm thiết đặt Nút Cài đặt SharePoint 2016 trên thanh tiêu đề. , sau đó bấm thiết đặt danh sách hoặc thiết đặt thư viện.

  Thiết đặt menu với thiết đặt danh sách được tô sáng

  Trong SharePoint 2016, 2013 hay 2010 bấm danh sách hoặc Thư viện, sau đó Thiết đặt danh sách hoặc Thiết đặt thư viện trong ruy-băng.

  Thiết đặt danh sách trên ruy-băng
 3. Cuộn xuống đến phần cột .

  Quan trọng: Mặc dù bạn có thể lập chỉ mục cột tra cứu để cải thiện hiệu suất, bằng cách dùng một cột tra cứu chỉ mục để ngăn không cho vượt quá ngưỡng dạng xem danh sách không hoạt động. Sử dụng các kiểu khác của cột dưới dạng chỉ mục chính hoặc phụ.

 4. Bấm chỉ mục cột.

  Cột chỉ mục nối kết trên trang thiết đặt danh sách hoặc thư viện
 5. Trên trang Cột Chỉ mục, hãy bấm vào Tạo chỉ mục mới.

  Chỉ mục cột trang với tạo chỉ mục mới được tô sáng
 6. Thực hiện các thao tác sau:

  1. Để tạo chỉ mục đơn giản, hãy chọn cột mà không phải là một cột tra cứu trong phần Cột chính , bên dưới cột chính cho chỉ mục này.

  2. Để tạo chỉ mục phức hợp, hãy chọn cột tra cứu làm cột chính cho chỉ mục này. Dùng một cột khác mà không phải là một cột tra cứu trong phần Cột phụ , bên dưới cột phụ cho chỉ mục này.

   Lưu ý: 

   • Hãy đảm bảo chọn một cột được hỗ trợ để chỉ mục

   • Nếu bạn muốn thêm một chỉ mục để tránh lỗi ngưỡng dạng xem danh sách, hãy đảm bảo rằng trường được sử dụng không phải là một trường tra cứu. Vui lòng xem cột được hỗ trợ để xác định loại trường nào là trường tra cứu.

   Sửa chỉ mục trang với cột được chọn từ hộp thả xuống
  3. Bấm Tạo.

  Đối với ý tưởng trong việc tổ chức thư viện của bạn ban đầu, hãy xem giới thiệu về thư viện

Cột được hỗ trợ và không được hỗ trợ lập chỉ mục

Loại Cột Hỗ trợ

 • Một dòng văn bản

 • Lựa chọn (một giá trị đơn)

 • Số

 • Tiền tệ

 • Ngày và Giờ

 • Người hoặc nhóm (giá trị đơn) (tra cứu)

 • Siêu dữ liệu được quản lý (tra cứu)

 • Có/Không

 • Tra cứu (tra cứu)

Loại Cột Không hỗ trợ

 • Nhiều dòng văn bản

 • Lựa chọn (nhiều giá trị)

 • Được tính toán

 • Siêu kết nối hoặc Hình ảnh

 • Cột Tùy chỉnh

 • Người hoặc nhóm (đa giá trị) (Lookup)

 • Dữ liệu bên ngoài

Lọc và dẫn hướng siêu dữ liệu được bật theo mặc định trên hầu hết SharePoint site. Ngay cả khi chưa được cấu hình dẫn hướng siêu dữ liệu cụ thể danh sách hoặc thư viện, lọc và dẫn hướng siêu dữ liệu là vẫn ở nơi làm việc ở phía để cải thiện hiệu suất của dạng xem sau. Tính năng lọc và dẫn hướng siêu dữ liệu có thể tự động chọn chỉ mục tốt nhất để làm việc mỗi lần một dạng xem được tải. Khi bạn tải dạng xem mới, áp dụng bộ lọc cho dạng xem, xóa bộ lọc hoặc áp dụng một sắp xếp trên một trường, tối ưu hóa truy vấn sẽ quyết định cách tốt nhất để truy vấn cơ sở dữ liệu.

Nếu người dùng tạo hoặc tải dạng xem mà dạng xem đó không thể dùng chỉ mục để truy vấn danh sách, thì tính năng Lọc và Dẫn hướng Siêu dữ liệu sẽ xây dựng và thực hiện truy vấn dự phòng. Truy vấn dự phòng là phiên bản sửa đổi của truy vấn người dùng, nó hiển thị một phần tập hợp các mục được yêu cầu vì nó chỉ truy vấn một phần danh sách thay vì toàn bộ danh sách. Truy vấn dự phòng nhằm mục đích cung cấp cho bạn một số kết quả hữu ích trong các trường hợp truy vấn ban đầu bị chặn do điều chỉnh danh sách lớn. Tối đa 1.250 mục mới nhất được hiển thị dựa trên thời điểm các mục danh sách đó được thêm vào danh sách. Đôi khi, truy vấn dự phòng sẽ trả về 0 kết quả nếu không có mục nào trong phần danh sách được quét bởi truy vấn đó chứa kết quả khớp với truy vấn người dùng ban đầu.

Để biết thêm thông tin, hãy xem thiết lập dẫn hướng siêu dữ liệu cho một danh sách hoặc thư viện.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×