Thêm chú thích trong Excel trên thiết bị di động

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bạn có thể thêm chú thích vào tệp Excel của bạn khi bạn đang dùng Excel Mobile cho Windows, Excel cho thiết bị Android hoặc Excel cho iPad hoặc iPhone.

 1. Trong sổ làm việc Excel, hãy gõ nhẹ vào trang tính.

 2. Gõ nhẹ vào chèn.

 3. Chạm vào chú thích.

  Trong Excel cho thiết bị Android:

  Thêm chú thích trong Excel cho Android

  Trong Excel cho iPad:

  Thêm chú thích trong Excel cho iPad

  Trong Excel Mobile cho Windows 10:

  Thêm chú thích trong Excel Mobile cho Windows 10

 4. Nhập chú thích của bạn.

 5. Chạm ra ngoài hộp chú thích để dừng việc chú thích.

 6. Để xem chú thích, chạm vào chú thích trong sổ làm việc.

  Để xóa bỏ chú thích, gõ nhẹ vào biểu tượng chú thích và sau đó gõ nhẹ X.

 1. Gõ nhẹ vào biểu tượng sửa Gõ nhẹ để xem ruy-băng trên iPhone hoặc điện thoại Android của bạn. Gõ nhẹ vào Thêm Gõ nhẹ để xem ruy-băng trên Windows phone của bạn.

 2. Gõ nhẹ vào nhà, và sau đó gõ nhẹ vào xem lại.

  Gõ nhẹ vào xem lại

 3. Để thêm chú thích, gõ nhẹ vào Chú thích mới trên iPhone hoặc chú thích của bạn trên điện thoại Android hoặc Windows của bạn, nhập chú thích của bạn và sau đó gõ nhẹ vào xong.

 4. Để xem hoặc sửa chú thích hiện có, chạm vào chú thích.

  Để sửa chú thích, hãy gõ nhẹ vào biểu tượng sửa chú thích .

  Thêm chú thích

  Để xóa bỏ chú thích, hãy gõ nhẹ vào biểu tượng xóa bỏ chú thích .

  Xóa bỏ chú thích

  Khi bạn đang thực hiện với thay đổi của bạn, hãy đóng hộp chú thích bằng cách gõ nhẹ vào mũi tên xuống trên iPhone của bạn hoặc dấu X trên điện thoại Android hoặc Windows của bạn.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×