Thêm chú thích hoặc tiêu đề phụ trong PowerPoint

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Tùy thuộc vào phiên bản của PowerPoint bạn đang dùng, bạn có thể dùng tính năng dựng sẵn, bổ trợ, hoặc giải pháp thay thế để thêm chú thích hoặc tiêu đề phụ vào tệp âm thanh và video trong bản trình bày của bạn. Thêm chú thích đóng làm cho bản trình bày của bạn có thể truy nhập vào một đối tượng lớn hơn, bao gồm người Khuyết tật thính và những người nói ngôn ngữ không phải là một trong video của bạn.

Để tìm hiểu cách thực hành tốt nhất cho khả năng truy nhập, hãy xem thực hiện trình bày PowerPoint của bạn có thể truy nhập.

Bắt đầu với phiên bản 2016, PowerPoint có một định dạng mới, đơn giản hơn cho các tệp chú thích, được gọi là WebVTT. Phát video trong phiên bản sau đây PowerPoint có thể hiển thị các chú thích khi bạn phát video:

 • PowerPoint 2016

 • PowerPoint 2019

 • PowerPoint dành cho Office 365

Chú thích đóng được lưu trữ trong một tệp dựa trên văn bản có phần mở rộng tên tệp .vtt. Bạn có thể tạo một tệp kín chú thích của riêng bạn hoặc dùng một công cụ chú thích-tạo. Để tìm kiếm trực tuyến sẵn dùng công cụ và hướng dẫn chi tiết, nhập "tạo vtt tệp" trong công cụ tìm kiếm của bạn.

Để biết hướng dẫn về hiển thị chú thích khi xem một video trong các phiên bản PowerPoint, hãy xem bật cấp phụ đề hoặc tiêu đề phụ.

Yêu cầu đối với tính năng này

Trong Office 2016, tính khả dụng của tính năng đề đóng tùy thuộc vào cách Office đã được cài đặt. Đóng đề chỉ sẵn dùng đối với các cài đặtClick-to-RunOffice 2016; Cài đặt trên nền tảng MSI không có các tính năng đề đóng. Hãy đọc phần tiếp theo để xem liệu có tính năng này được sẵn dùng cho việc cài đặt PowerPoint 2016. 

 1. Mở một ứng dụng Office 2016 .

 2. Trên menu Tệp, hãy chọn Tài khoản.

 3. Đối với Office 2016cài đặtClick-to-Run , bạn sẽ có một nút Tùy chọn Cập Nhật .  

  Các bản cài đặt dựa trên nền tảng MSI không có nút Tùy chọn Cập nhật. Bạn sẽ chỉ nhìn thấy nút Giới thiệu <tên ứng dụng>.

  Các bản cài đặt Click-to-run có nút Tùy chọn Cập nhật trên trang Tài khoản. Các bản cài đặt dựa trên nền tảng MSI không có nút này.

Nếu bạn có bản cài đặt trên nền tảng MSI của Office 2016, hãy đọc hướng dẫn trong phần 2013 của bài viết này để xem những tính năng captioning sẵn dùng cho bạn.

Tạo cấp phụ đề

Chuẩn bị tệp dựa trên văn bản chú thích có phần mở rộng tên tệp .vtt trước khi thêm chú thích. Để được hướng dẫn về cách tạo tệp chú thích, hãy xem tạo đóng phụ đề cho video.

Thêm phụ đề chi tiết vào video

Bạn có thể thêm chú thích cho bản trình bày mà bạn đã ghi lại với tường thuật video, màn hình bản ghi và bất kỳ video khác (ngoại trừ video trực tuyến) mà bạn chèn vào PowerPoint. Hiện tại, thêm chú thích vào bản ghi chỉ có âm thanh không được hỗ trợ.

 1. Trong PowerPoint, trong dạng xem thường , hãy mở trang chiếu có video mà bạn muốn thêm chú thích để.

 2. Chọn video trên bản chiếu.

 3. Trên tab Phát lại, bấm vào nút Chèn Phụ đề, sau đó chọn Chèn Phụ đề.

  Chèn hoặc loại bỏ phụ đề cho video trong PowerPoint
 4. Trong hộp thoại Chèn Phụ đề, duyệt đến tệp phụ đề. Chọn tệp , rồi bấm Chèn .

 5. Nếu bạn cần thêm tệp phụ đề khác, chỉ cần lặp lại quy trình này.

 6. Phát video và kiểm tra xem phụ đề có hiển thị đúng không.

Loại bỏ phụ đề chi tiết khỏi video

Nếu bạn cần phải sửa tệp chú thích đóng được chèn vào trong một video trong PowerPoint, bạn có thể trước tiên loại bỏ tệp, sửa đổi nó và sau đó thêm nó trở lại video. Trước khi loại bỏ tệp từ PowerPoint video, hãy đảm bảo bạn đã sao chép gốc của chú thích đóng tệp được lưu trên PC của bạn.

Nếu bạn đã thêm nhiều tệp phụ đề vào video, quy trình sau sẽ loại bỏ tất cả các tệp phụ đề được gán với video.

 1. Trong PowerPoint, trong dạng xem thường , hãy mở trang chiếu có chứa chú thích video.

 2. Chọn video trên bản chiếu.

 3. Trên tab Phát lại, bấm vào nút Chèn Phụ đề, rồi chọn Loại bỏ Tất cả Phụ đề.

  Chèn hoặc loại bỏ phụ đề cho video trong PowerPoint

Chủ đề Liên quan

Tính năng trợ năng trong phát lại video trên PowerPoint

Giúp bản trình bày PowerPoint của bạn trở nên dễ truy nhập

Hỗ trợ trợ năng cho PowerPoint

Trong PowerPoint 2013 và PowerPoint 2010và phiên bản dựa trên MSI PowerPoint 2016, đóng dấu (Subtitling văn bản bổ trợ cho Microsoft PowerPoint) cho phép bạn thêm chú thích đóng tệp video và âm thanh của bạn. Nếu bạn làm việc với chú thích video và âm thanh các tệp đã có tệp đánh dấu văn bản hết thời gian (TTML) được liên kết với chúng, bổ trợ này cho phép bạn nhập chúng trực tiếp vào bản trình bày của bạn. Nếu bạn không có tệp TTML, bạn có thể thêm chú thích trực tiếp trong bản trình bày của bạn bằng cách dùng trình soạn thảo chú thích đóng dấu.

Đóng dấu bổ trợ bộ cho phép bạn:

 • Nhập chú thích từ một tệp đánh dấu văn bản hết thời gian (TTML) để tạo các chú thích đối với một âm thanh hoặc video trong bản trình bày.

 • Tạo và sửa cấp phụ đề trong PowerPoint 2010, 2013 hay 2016.

 • Xóa bỏ các chú thích đóng của bạn.

 • Xuất các chú thích vào một tệp TTML.

 • Bật chú thích và tắt khi trong chế độ bản trình bày. Người có bổ trợ này được cài đặt có thể thực hiện điều này cũng.

 • Sử dụng phát lại video/âm thanh trong khi sửa hết thời gian văn bản chú thích.

 • Căn chỉnh chú thích khi họ loại bỏ, hoặc nếu bạn lại kích cỡ video.

 • Nhập giao văn bản định dạng thông tin từ tệp TTML, ví dụ: kiểu, màu và căn chỉnh.

Bạn muốn làm gì?

Tải xuống và cài đặt tem

Bước 1: Xác nhận phiên bản của Microsoft Office

Bước 2: Tải xuống tem

Bước 3: Cài đặt tem

Lối tắt bàn phím

Tạo chú thích mới bằng cách dùng trình soạn thảo chú thích

Nhập chú thích dưới dạng tệp TTML

Sửa hoặc xóa bỏ chú thích trong trình soạn thảo chú thích

Căn chỉnh, hiện, ẩn hoặc loại bỏ chú thích

Căn chỉnh chú thích nếu bạn di chuyển hoặc đổi kích cỡ video của bạn

Ẩn hoặc hiện chú thích trong bản trình bày

Loại bỏ chú thích từ bản trình bày

Tải xuống và cài đặt tem

Bổ trợ được thiết kế dành cho PowerPoint 2010, 2013 hay 2016, và bạn phải cài đặt đúng bổ trợ cho phiên bản của Office (32-bit hoặc 64-bit).

Bước 1: Xác nhận phiên bản của Microsoft Office

Để kiểm tra phiên bản Office bạn đang sử dụng và cài đặt nào bạn cần tải xuống, hãy làm như sau:

 1. Trong PowerPoint, bấm tab tệp .

 2. Bấm Trợ giúp.

 3. Bên dưới Về Microsoft PowerPoint là thông tin về phiên bản Office mà bạn đã cài đặt, bao gồm dù là 32-bit hay 64-bit.

Bước 2: Tải xuống tem

Sau khi bạn chắc chắn của phiên bản, bạn cần, hãy tải xuống bổ trợ bằng cách thực hiện các thao tác sau:

 1. Đi đến chú văn bản bổ trợ cho Microsoft PowerPoint (STAMP).

 2. Chọn phiên bản chính xác cho máy tính của bạn và lưu tệp .zip vào máy tính của bạn.

 3. Trích xuất các tệp vào một thư mục trên máy tính của bạn.

Bước 3: Cài đặt tem

Sau khi bạn đã thích hợp tem tệp tải xuống, cài đặt nó bằng cách thực hiện các thao tác sau:

 1. Đi đến thư mục nơi bạn trích xuất các tệp cài đặt và chạy thiết lập tem (32-bit hoặc 64-bit) .msi.

 2. Làm theo các bước trong trình hướng dẫn cài đặt.

Để xác nhận rằng bổ trợ được cài đặt đúng, hãy làm như sau:

 1. Mở PowerPoint.

 2. Hãy bấm tab Tệp, rồi bấm Tùy chọn.

 3. Bấm bổ trợ và xác nhận rằng Sub-titling văn bản bổ trợ cho Microsoft PowerPoint được liệt kê bên dưới ứng dụng hiện hoạt bổ trợ.

  Tùy chọn Powerpoint, màn hình Bổ trợ với bổ trợ STAMP được tô sáng

Sau khi bạn đã cài đặt vào tem bổ trợ, bạn sẽ thấy các tùy chọn mới trên tab phát lại, trong nhóm công cụ âm thanh hoặc công cụ Video khi bạn có một mục âm thanh hoặc video được chọn trong bản trình bày của bạn. Ruy-băng lệnh được bật hoặc tắt dựa trên đa phương tiện mục được chọn và chú thích đã gắn với nó.

Phím tắt

Các nút trên trình soạn thảo chú thích có thể truy nhập bằng cách dùng chuẩn Microsoft Windows Alt + phím bộ tăng tốc.

Các phím sau đây cũng có được gán cho hàm trong trình soạn thảo chú thích:

Phím

Hàm

F2

Di chuyển trở lại 2 giây phát lại

F3

Đặt thời gian bắt đầu của chú thích hiện tại

F4

Đặt thời gian kết thúc của chú thích hiện tại

F5

Đặt tiêu điểm vào chú thích văn bản để chỉnh sửa

F6 hoặc chèn

Chèn chú thích mới ở dưới cùng của lưới, và đặt thời gian bắt đầu

Xóa

Xóa bỏ chú thích hiện tại

CTRL+P

Bắt đầu hoặc tạm dừng phát lại

CTRL+SHIFT+S

Chậm tốc độ phát lại

CTRL+SHIFT+N

Sơ yếu lý lịch thường phát lại tốc độ

CTRL+SHIFT+G

Tăng tốc độ phát lại

Tạo chú thích mới bằng cách dùng trình soạn thảo chú thích

Trình soạn thảo chú thích với khung chú thích được chỉ báo

1 phát

2 thêm chú thích

3 thiết lập thời gian bắt đầu và kết thúc

4 thêm hoặc thay đổi văn bản chú thích

5 Cập Nhật chú thích

6 để thêm chú thích mới vào một âm thanh hoặc video trong bản trình bày của bạn, hãy làm như sau:

 1. Trên tab chèn , bấm vào Video hoặc âm thanh menu, sau đó chọn loại đa phương tiện và vị trí mà bạn muốn chèn vào bản trình bày của bạn.

  Lưu ý: Hãy xem Thêm và phát âm thanh trong bản trình bày để biết thêm thông tin.

 2. Trong Công cụ âm thanh hoặc Công cụ Video, bấm tab phát lại , sau đó bấm vào menu Thêm chú thích .

 3. Bấm tạo chú thích.
  Tab Phát lại, menu Thêm chú thích được chọn

 4. Trong Trình soạn thảo chú thích, hãy bấm nút phát để bắt đầu phát lại âm thanh hoặc video.

 5. Đa phương tiện phát nghe cho hộp thoại mà bạn muốn chú thích, và bấm vào Chú thích mới Nút Chú thích Mới để thêm chú thích. Chú thích sẽ được tạo với thời gian phát lại đa phương tiện hiện tại làm thời gian bắt đầu của chú thích.

  Bấm vào Thời gian bắt đầu sẽ đặt lại điểm đầu của chú thích hiện hoạt.

 6. Bạn có thể rồi thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Bấm vào trường Chú thích văn bản và nhập văn bản Hiển thị trong chú thích; hoặc

  • Bấm Đặt thời gian kết thúc Nút Đặt Thời gian kết thúc để đặt thời gian kết thúc chú thích để khớp với vị trí hiện tại phát lại đa phương tiện. Cũng theo cách thủ công, bạn có thể nhập phần cuối của mỗi chú thích. Nếu bạn để trống thời gian kết thúc, nó sẽ điều chỉnh thời gian bắt đầu của chú thích sau đây.

 7. Lặp lại bước 4 và 5 để tạo thêm chú thích.

  Bạn không có để tạo chú thích theo thứ tự. Để thêm chú thích mới giữa hai chú thích hiện có, hãy bấm sắp xếp để đặt chúng vào thời gian trình tự thứ tự.

Nhập chú thích dưới dạng tệp TTML

Nếu chú thích cho phương tiện của bạn đã có được tạo và lưu dưới dạng tệp TTML, bạn có thể nhập chúng vào PowerPoint bằng cách thực hiện các thao tác sau:

 1. Trên tab chèn , bấm vào menu Video hoặc âm thanh và sau đó chọn loại đa phương tiện và vị trí mà bạn muốn chèn vào bản trình bày của bạn.

  Hãy xem Thêm và phát âm thanh trong bản trình bày hoặc chèn và phát video tệp từ OneDrive hoặc PC của bạn để biết thêm thông tin.

 2. Trong Công cụ âm thanh hoặc Công cụ Video, bấm tab phát lại , sau đó bấm vào menu Thêm chú thích .

 3. Bấm vào chú thích từ tệp.
  Tab Phát lại, nút Thêm Chú thích được chọn.

 4. Duyệt đến vị trí tệp TTML, chọn tệp bạn muốn nhập, sau đó bấm mở.

 5. Nếu bạn muốn sửa chú thích sau khi họ đã được nhập vào bản trình bày của bạn, hãy chọn hộp kiểm Sửa chú thích .

 6. Bấm OK.

Sửa hoặc xóa bỏ chú thích trong trình soạn thảo chú thích

Khi bạn chọn đa phương tiện đã có chú thích thêm bạn có thể sửa chú thích bằng cách thực hiện các thao tác sau:

 1. Trên tab phát lại , hãy bấm Sửa chú thích.

  Tab Phát lại trong Công cụ Video với Sửa Chú thích được tô sáng

 2. Bấm vào vùng văn bản của chú thích bạn muốn sửa, và sau đó thực hiện các thay đổi cần thiết.

 3. Bấm Cập Nhật chú thích.

Bạn có thể xóa bỏ chú thích bằng cách thực hiện các thao tác sau:

 1. Trên tab phát lại , bấm Tùy chọn sửa.

 2. Chọn hàng của chú thích bạn muốn loại bỏ, sau đó bấm Xóa bỏ chú thích.

Để xem chú thích bạn đã nhập hoặc sửa đổi, chuyển sang dạng xem trình chiếu của bản trình bày của bạn và sau đó bấm âm thanh hoặc video để bắt đầu nó.

Căn chỉnh, hiện, ẩn hoặc loại bỏ chú thích

Căn chỉnh chú thích nếu bạn di chuyển hoặc đổi kích cỡ video của bạn

Nếu bạn di chuyển hoặc thay đổi kích cỡ của video trong bản trình bày, bạn có thể căn chỉnh lại cấp phụ đề bằng cách chọn video, rồi bấm Căn chỉnh chú thích trên tab phát lại .

Ẩn hoặc hiện chú thích trong bản trình bày

Bạn có thể ẩn chú thích từ dạng xem trong bản trình bày của bạn bằng cách chọn đa phương tiện, và sau đó bấm ẩn trên tab phát lại .

Ẩn chú thích sẽ không loại bỏ chúng khỏi bản trình bày.

Để hiển thị chú thích mà bạn đã ẩn, chọn đa phương tiện, sau đó bấm Hiển thị trên tab phát lại .

Loại bỏ chú thích từ bản trình bày

Để hoàn toàn loại bỏ chú thích từ đa phương tiện trong bản trình bày của bạn chọn đa phương tiện, sau đó bấm loại bỏ trên tab phát lại .

Chủ đề Liên quan

Giúp bản trình bày PowerPoint của bạn trở nên dễ truy nhập

Trong PowerPoint 2007, bạn có thể thêm chú thích bằng cách chuyển đổi bản trình bày thành video, phát hành dưới dạng trang web, hoặc bằng cách dùng hộp văn bản với hiệu ứng hoạt hình. Các phiên bản mới hơn của PowerPoint cung cấp các cách khác tạo phụ đề cho video.

Của Glenna Shaw

Tóm tắt:    Glenna Shaw đề cập đến ba điều bạn có thể thêm vào bản trình bày để bồi thường giới hạn nghe, chẳng hạn như khiếm thính, tiếng ồn nền, thiết bị âm thanh kém hoặc bản trình bày chuyển phát một ngôn ngữ khác. Bằng cách thêm chú thích (từ ở dưới cùng của trang chiếu của bạn liên lạc thoại), tiêu đề phụ (từ ở dưới cùng của trang chiếu mà dịch thoại), hoặc chú thích (từ trên trang chiếu của bạn liên lạc hoặc dịch thoại), bạn có thể tăng tầm tay của bạn bản trình bày và đảm bảo thư của bạn được gửi rõ ràng.

PowerPoint tiếp tục phát triển như một phương tiện để phát tán ý tưởng, từ bản trình bày truyền thống cho education vào mẫu hiệu suất. Đây là một điều tuyệt vời kể từ khi nó thực hiện quá trình tải thông tin sẵn với một đối tượng toàn cầu. Nhưng nếu khán giả của bạn có một quy định giới hạn nghe chẳng hạn như một thách thức vật lý ồn môi trường, nonfunctioning thiết bị âm thanh hoặc speaks ngôn ngữ khác? Dễ dàng câu trả lời là thêm trực quan thoại vào bản trình bày của bạn. Câu trả lời không dễ dàng như vậy là cách thực hiện tốt.

Để hướng dẫn chung về cách thực hành tốt nhất cho khả năng truy nhập, hãy xem thực hiện trình bày PowerPoint của bạn có thể truy nhập.

Nội dung

Tổng quan

Mở chú thích cho bản trình bày

Chú thích trong bản trình bày

Tiêu đề phụ trong bản trình bày

Tổng quan

Sự khác biệt giữa mở và đóng chú thích, phụ đề, chú thích và phụ

Dành cho mục đích của bài viết này, các điều kiện sau đây:

 • Chú thích: Một chuỗi các từ chồng ở dưới cùng của bản trình bày liên lạc thoại

 • Tiêu đề phụ: Một chuỗi từ chồng ở dưới cùng của bản trình bày mà dịch ngoại thoại

 • Chú thích: Một chuỗi từ chồng trên nội dung của bản trình bày liên lạc thoại hoặc dịch ngoại thoại

 • Phụ: Bản ghi viết thoại

 • Mở: Luôn trong dạng xem và không thể bị tắt

 • Đóng: Đang bật và tắt bởi trình xem

Một từ về phần 508 của hành động phục hồi

Trong 1998, Quốc hội sửa đổi hành động phục hồi để yêu cầu liên bang cơ quan để thực hiện của họ điện tử và công nghệ thông tin có thể truy nhập cho những người Khuyết tật. Bên dưới hành động này, sau khi bạn thêm âm thanh vào bản trình bày PowerPoint được phân loại thành một sản phẩm đa phương tiện: sản phẩm có liên quan đến nhiều hơn một phương tiện và bao gồm, nhưng không giới hạn, video chương trình, narrated chiếu sản xuất và máy tính được tạo bản trình bày. Để đáp ứng các yêu cầu của phần 508, bản trình bày phải tuân theo các tiêu chuẩn sau tương ứng với bị suy giảm thính lực:

 • Tất cả đào tạo và thông tin video và đa phương tiện sản phẩm nào hỗ trợ nhiệm vụ của cơ quan, bất kể định dạng, chứa tiếng nói hoặc âm thanh thông tin khác cần thiết để hiểu nội dung sẽ được mở hoặc đóng chú thích

 • Đào tạo và thông tin video và đa phương tiện sản phẩm mà hỗ trợ các nhiệm vụ của cơ quan, bất kể định dạng, có chứa hình ảnh thông tin cần thiết để hiểu nội dung, sẽ có âm thanh được mô tả

 • Hiển thị hoặc bản trình bày của văn bản thay thế bản trình bày hoặc âm thanh mô tả sẽ có thể lựa chọn người dùng, trừ khi cố định

Để biết thêm về các yêu cầu phần 508 khác, hãy xem thực hiện trình bày PowerPoint của bạn có thể truy nhập.

Phương pháp sẵn dùng

Có ba phương pháp cơ bản để đưa vào trực quan thoại với bản trình bày của bạn:

 • Chuyển đổi bản trình bày thành video và thêm chú thích

 • Phát hành bản trình bày vào một trang web và bao gồm bản trong ghi chú của bạn

 • Dùng hộp văn bản và hiệu ứng hoạt hình tùy chỉnh để tạo và hiệu ứng hoạt hình chú thích

Chuyển đổi bản trình bày thành video với chú thích là phương pháp lý tưởng, nhưng không thể thực hiện điều mà không cần mềm bên thứ ba. Sử dụng phần ghi chú của bản chiếu để hiển thị phụ trên một trang web với khung là cách dễ nhất nhưng thiểu mong muốn vì nó không đồng bộ hóa với đối thoại. Có nhiều kỹ thuật để sử dụng hiệu ứng hoạt hình tùy chỉnh, Tuy nhiên, tạo hiệu ứng của chú thích truyền thống cuộn lên từ dưới cùng của màn hình trong chuỗi với đối thoại yêu cầu một chút suy nghĩ.

Mở chú thích cho bản trình bày

Trong phần này:

Thêm chú thích khoảng trống vào trang chiếu cái
tạo hiệu ứng cuộn cho chỗ dành sẵn cho chú thích
thêm chỗ dành sẵn cho chú thích vào trang chiếu cái
Thêm chú thích vào bản chiếu
Thêm văn bản vào chú thích Chỗ dành sẵn
loại bỏ chú thích thừa
kết hợp hiệu ứng hoạt hình tùy chỉnh
bao gồm các hiệu ứng âm thanh
ghi tường thuật và/hoặc luyện tập canh thời
Tạo một mẫu tùy chỉnh chú thích
Chưa nâng cấp lên PowerPoint 2007 chưa?

Thêm chú thích khoảng trống vào trang chiếu cái

Trừ khi bạn sẽ dùng chú thích cho tất cả các đối thoại trực quan của bạn, điều đầu tiên bạn cần làm là đòi khoảng trống trên trang chiếu của bạn để thêm chú thích/tiêu đề phụ ở dưới cùng của màn hình. Phương pháp tốt nhất để thực hiện điều này sử dụng bản chiếu cáibố trí tùy chỉnh.

 1. Loại bỏ ngày, chân trang và chỗ dành sẵn cho số trang từ trang chiếu cái của bạn bởi vì bạn cần dấu cách này cho chú thích của bạn. Bỏ chọn hộp chân trang trên ruy-băng cho từng bố trí trang chiếu cái.

  Thêm chú thích, chú giải hoặc tiêu đề phụ vào bản trình bày

  Nhóm bố trí cái trên tab Trang chiếu cái

 2. Điều chỉnh thiết kế của bạn để tạo chỗ trống cho chú thích của bạn. Chèn chỗ dành sẵn hộp văn bản ở cuối mỗi trang chiếu cái bố trí được dùng trong bản trình bày với các thiết đặt sau:

  • Kích cỡ; Chiều cao:. 75', chiều rộng: 10'

  • Vị trí; Ngang: 0', trục dọc: 6.75'

  • Lề; Bên trái: 1', bên phải: 1', trên cùng:. 05', dưới cùng:. 05'

  • Căn dọc: Đệm Căn giữa, căn chỉnh ngang: Trung tâm

  • Thực hiện không tự động khớp, không thu nhỏ văn bản trên vùng tràn, không thay đổi kích cỡ hình dạng để vừa với văn bản, không ngắt dòng trong hình dạng

  • Tô màu thuần nhất: Đen, dòng: không đường kẻ

  • Phông chữ: Arial (phần nội dung) pt. 12, trắng

  • Loại bỏ dấu đầu dòng

  • Loại bỏ điểm dừng tab

 3. Bạn có thể thêm lời nhắc văn bản của riêng bạn vào chỗ dành sẵn cho chú thích mới.

  Thêm chú thích, chú giải hoặc tiêu đề phụ vào bản trình bày

  Trước khi dạng xem của một tiêu đề và nội dung trang chiếu cái bố trí

  Thêm chú thích, chú giải hoặc tiêu đề phụ vào bản trình bày

  Sau khi dạng xem của một tiêu đề và nội dung trang chiếu cái bố trí

 4. Bấm vào cạnh bên ngoài của chỗ dành sẵn cho chú thích của bạn, và dùng các phím mũi tên, di chuyển nó ngay bên dưới bản chiếu.

 5. Thêm một hình chữ nhật cùng kích cỡ và thiết đặt dưới dạng chỗ dành sẵn vào dưới cùng của trang chiếu. Điều này sẽ có nền mà chú thích của bạn được hiển thị. Bạn không muốn bất kỳ văn bản trên hình chữ nhật của bạn, và bạn muốn nó là chỗ dành sẵn.

Thêm chú thích, chú giải hoặc tiêu đề phụ vào bản trình bày

Hình chữ nhật được thêm vào bố trí trang chiếu cái

Tạo hiệu ứng cuộn cho chỗ dành sẵn cho chú thích

Bây giờ bạn đã sẵn sàng để tạo hiệu ứng hoạt hình tùy chỉnh sẽ cho phép chú thích của bạn để cuộn lên từ dưới cùng để họ có thể được đồng bộ hóa với tường thuật của bạn.

 1. Bấm vào Tab hoạt hình trên ribbon, sau đó bấm hoạt hình tùy chỉnh. Bấm Thêm hiệu ứng đường di chuyển, 6. Lập.

  Thêm chú thích, chú giải hoặc tiêu đề phụ vào bản trình bày

  Trang chiếu cái với mũi tên chỉ báo lập đường di chuyển

 2. Bấm vào danh sách thả xuống bên cạnh đường di chuyển của bạn trong ngăn hoạt hình tùy chỉnh, sau đó bấm vào tùy chọn hiệu ứng.

  Thêm chú thích, chú giải hoặc tiêu đề phụ vào bản trình bày

  Ngăn hoạt hình tùy chỉnh

 3. Trong hộp thoại lên, trên tab hiệu ứng, thay đổi các thiết đặt để khóa và bỏ chọn trơn bắt đầu và kết thúc trơn.

  Thêm chú thích, chú giải hoặc tiêu đề phụ vào bản trình bày

 4. Thay đổi sau khi hiệu ứng hoạt hình để ẩn trên bấm chuột tiếp theo.

 5. Bấm vào tab hoạt hình văn bản và thay đổi nhóm văn bản để tất cả đoạn văn cùng một lúc và bỏ chọn Animate đính kèm hình dạng.

  Thêm chú thích, chú giải hoặc tiêu đề phụ vào bản trình bày

 6. Bấm OK.

 7. Bấm vào mũi tên màu đỏ và đổi kích cỡ đường di chuyển bằng cách kéo mũi tên màu đỏ trực tiếp xuống đến giữa hình chữ nhật nền của bạn.

  Thêm chú thích, chú giải hoặc tiêu đề phụ vào bản trình bày

  Trang chiếu cái với đường di chuyển đổi cỡ

 8. Đổi kích cỡ diện tích xem của bạn bằng cách kéo trên thanh trượt trong góc dưới bên phải. Bạn muốn có thể nhìn thấy rất nhiều khu vực xung quanh trang chiếu. Tôi đã chọn 30%.

  Thêm chú thích, chú giải hoặc tiêu đề phụ vào bản trình bày

  Trạng thái thanh hiển thị một thu phóng của 30%

Thêm chỗ dành sẵn cho chú thích vào trang chiếu cái

 1. Bấm vào tab Trang chủ trên ruy-băng vì chúng tôi đang bây giờ sẽ dùng sao chép và dán để tạo còn lại chú thích chỗ dành sẵn.

  Thêm chú thích, chú giải hoặc tiêu đề phụ vào bản trình bày

  Biểu tượng sao chép và dán trong nhóm bảng tạm trên tab trang đầu

 2. Bấm vào cạnh bên ngoài của chỗ dành sẵn cho chú thích và sau đó bấm vào biểu tượng sao chép và dán biểu tượng để tạo một chỗ dành sẵn cho chú thích bổ sung.

  Thêm chú thích, chú giải hoặc tiêu đề phụ vào bản trình bày

  Trang chiếu cái với chỗ dành sẵn cho chú thích 2

 3. Bấm vào chỗ dành sẵn chú thích mới, và dùng các phím mũi tên, di chuyển chỗ dành sẵn cho chú thích mới cho đến khi nó trực tiếp bên dưới phần đầu tiên.

 4. Sử dụng cùng một kỹ thuật, bấm vào đường di chuyển mới và dùng các phím mũi tên, di chuyển nó đến trực tiếp ở đầu đường di chuyển đầu tiên.

  Mẹo:    Nhấn giữ phím CTRL với các phím mũi tên cho phép bạn di chuyển đối tượng theo từng nấc tăng nhỏ hơn.

  Thêm chú thích, chú giải hoặc tiêu đề phụ vào bản trình bày

  Trang chiếu cái với đường di chuyển được căn chỉnh lên nhau

 5. Lặp lại các bước này cho đến khi bạn có nhiều chỗ dành sẵn chú thích như bạn nghĩ bạn cần.

  Mỗi chỗ dành sẵn cho chú thích sẽ giữ xấp xỉ 3 dòng của văn bản. Đổi kích cỡ màn hình khi cần thiết để xem những gì bạn đang làm. Tôi đã tạo tổng cộng 10 chỗ dành sẵn cho chú thích trong ví dụ của tôi. Điều này sẽ cung cấp cho tôi sau khoảng 30 dòng văn bản cho chú thích của tôi trên mỗi trang chiếu. Bạn phải chính xác trên vị trí của đường di chuyển bởi vì chúng điều khiển diện mạo của văn bản. Tuy nhiên, bạn có thể trải dài các chỗ dành sẵn cho chú thích thực tế hơn hoặc ít hơn cho phù hợp với chỉnh sửa chúng dễ dàng.

  Thêm chú thích, chú giải hoặc tiêu đề phụ vào bản trình bày

  Trang chiếu cái với 10 chỗ dành sẵn cho chú thích

  Để thêm chú thích của bạn bố trí trang chiếu cái còn lại, hãy bấm bên ngoài khu vực trực tiếp trên và sang bên trái của hình chữ nhật nền của chú thích.

 6. Trong khi giữ nút bên trái trên chuột kéo một hình chữ nhật để bao gồm tất cả các chỗ dành sẵn chú thích của bạn. Điều này sẽ chọn tất cả các mục cùng một lúc.

  Chú thích của Glenna Shaw

  Trang chiếu cái với tất cả các chỗ dành sẵn chú thích được chọn

 7. Bây giờ bấm vào biểu tượng sao trên tab trang đầu, hãy đến bố trí trang chiếu cái mà bạn muốn sao chép, bấm bất kỳ đâu trong bản chiếu sửa khu vực và bấm vào biểu tượng dán.

  10 Chỗ dành sẵn cho Chú thích

  Trang chiếu cái với núm điều khiển chọn cho tất cả các chỗ dành sẵn cho chú thích

 8. Bấm vào biểu tượng văn bản tự động sẽ xuất hiện và chọn giữ định dạng nguồn.

  Trang chiếu cái với các tùy chọn định dạng được hiển thị

  Trang chiếu cái với các tùy chọn định dạng được hiển thị

 9. Lặp lại các bước này đối với mỗi trang chiếu cái bố trí mà bạn dùng trong bản trình bày của bạn. Điều chỉnh các chỗ dành sẵn trên bố trí các cho phù hợp cho phù hợp với phòng cho chú thích.

 10. Bây giờ, bạn có thể đóng dạng xem trang chiếu cái của bạn bằng cách bấm vào tab bản chiếu cái trong ruy-băng và bấm vào đóng dạng xem bản cái.

  Tab Trang chiếu Cái

  Tab Trang chiếu Cái

Thêm chú thích vào bản chiếu

Bây giờ mà bạn đã tạo bố trí tùy chỉnh của bạn với chỗ dành sẵn cho chú thích tùy chỉnh, bạn đã sẵn sàng để dùng chúng với các trang chiếu trong bản trình bày của bạn. Khi bạn tạo một trang chiếu mới bằng cách dùng một bố trí tùy chỉnh của bạn, chỗ dành sẵn cho chú thích của bạn sẽ có trong bản chiếu và sẵn sàng để thể điền.

Áp dụng bố trí tùy chỉnh

Chỗ dành sẵn cho chú thích của bạn có thể không xuất hiện trên bất kỳ hoặc tất cả các trang chiếu hiện có của bạn. Điều này đặc biệt là đúng nếu bạn đang làm việc trên bản trình bày được tạo trong PowerPoint 2003. Áp dụng bố trí mới của bạn cho bất kỳ bản chiếu mà không hiển thị các chỗ dành sẵn cho chú thích. Thực hiện điều chỉnh diện mạo của bản chiếu, nếu cần, để phù hợp với phòng cho chú thích.

Thêm văn bản vào chỗ dành sẵn cho chú thích

Đây là phần khá dễ dàng.

Bắt đầu từ chỗ dành sẵn đầu tiên bên dưới bản chiếu, hãy nhập văn bản của bạn vào từng chỗ dành sẵn chú thích. Cẩn thận đừng nhập quá nhiều vào bất kỳ chỗ dành sẵn cho một. Nếu bạn đã nhập văn bản của bạn trong phần ghi chú của bạn, sao chép và dán văn bản từ ghi chú của bạn vào chỗ dành sẵn trong khối. Đừng lo lắng về việc có quá nhiều chỗ dành sẵn cho chú thích chưa. Hoàn thành tất cả các trang chiếu của bạn.

Trang chiếu cái với văn bản trong chỗ dành sẵn cho chú thích

Trang chiếu cái với văn bản trong chỗ dành sẵn cho chú thích

Loại bỏ chú thích thừa

Nếu bạn có quá nhiều chỗ dành sẵn cho chú thích, bạn sẽ không thực sự nghĩa là loại bỏ chúng vì chúng trên bố trí cái. Thay vào đó bạn sẽ giữ chúng Hiển thị bằng cách loại bỏ hiệu ứng hoạt hình tùy chỉnh của họ.

 1. Bấm vào tab hoạt hình và hiệu ứng hoạt hình tùy chỉnh để xem ngăn hoạt hình tùy chỉnh.

 2. Bấm vào hiệu ứng hoạt hình tùy chỉnh cho chỗ dành sẵn cho chú thích đầu tiên.

 3. Bấm vào mũi tên thả xuống và bấm sao chép hiệu ứng vào trang chiếu.

  Ngăn Hoạt hình Tùy chỉnh hiển thị hiệu ứng hoạt hình chỗ dành sẵn

  Ngăn Hoạt hình Tùy chỉnh hiển thị hiệu ứng hoạt hình chỗ dành sẵn

 4. Chọn hoạt hình chỗ dành sẵn trống bằng cách bấm vào từng trong khi giữ phím shift.

  Hoạt hình chỗ dành sẵn trống đã chọn trong ngăn Hoạt hình Tùy chỉnh

  Hoạt hình chỗ dành sẵn trống đã chọn trong ngăn Hoạt hình Tùy chỉnh

 5. Bây giờ hãy bấm nút loại bỏ.

  Ngăn Hoạt hình Tùy chỉnh không có chỗ dành sẵn trống

  Ngăn Hoạt hình Tùy chỉnh không có chỗ dành sẵn trống

  Bây giờ chỗ dành sẵn trống chú thích của bạn sẽ không hiển thị trong khi trình chiếu của bạn.

Kết hợp hiệu ứng hoạt hình tùy chỉnh

Bạn có thể có hiệu ứng hoạt hình tùy chỉnh của riêng bạn mà bạn đã thêm vào trình chiếu của bạn để bạn sẽ cần phải "lượn" những mục này vào hoạt hình cho chú thích.

 1. Đi đến bất kỳ bản chiếu nào có hiệu ứng hoạt hình tùy chỉnh và lặp lại các bước để sao chép hiệu ứng hoạt hình chỗ dành sẵn cho chú thích vào bản chiếu của bạn.

 2. Sau đó chuyển hoạt hình của bạn xung quanh ngăn hoạt hình tùy chỉnh để intersperse chú thích vào hoạt hình tùy chỉnh của riêng bạn.

  Hãy nhớ rằng chú thích được thiết lập biến mất trên chuột tiếp theo để bạn có thể cần phải thay đổi thiết đặt này và thêm hiệu ứng hoạt hình thoát cho văn bản chú thích liên quan.

  Trong ví dụ dưới đây, tôi có hiệu ứng hoạt hình được áp dụng cho ảnh của trẻ em.

 3. Để cho phép điều này, tôi loại bỏ ẩn trên chuột bấm Thiết đặt từ chú thích đầu tiên của tôi và thêm hiệu ứng hoạt hình thoát cho chú thích biến mất khi bạn bấm vào sau hiệu ứng hoạt hình ảnh của trẻ em. Hãy nhớ thay đổi thiết đặt thời gian của bất kỳ hiệu ứng hoạt hình thoát.

 4. Thiết lập nhóm văn bản để tất cả đoạn văn cùng một lúc và bỏ chọn Animate đính kèm hình dạng. Tôi cũng đã chọn để chú thích tiếp theo Hiển thị tự động sau khi hiệu ứng hoạt hình thoát của chú thích đầu tiên.

Đảm bảo rằng bạn kiểm tra từng trang chiếu để đảm bảo rằng hoạt hình tùy chỉnh của bạn hoạt động đúng cách.

Ngăn Hoạt hình Tùy chỉnh với cả hoạt hình tùy chỉnh và hoạt hình chỗ dành sẵn cho chú thích

Ngăn Hoạt hình Tùy chỉnh với cả hoạt hình tùy chỉnh và hoạt hình chỗ dành sẵn cho chú thích

Bao gồm các hiệu ứng âm thanh

Nếu bạn có hiệu ứng âm thanh trong bản trình bày của bạn, hãy thêm mô tả cho chúng bên trong văn bản chú thích của bạn. Hãy đặt mô tả trong dấu ngoặc vuông [] để cho biết rằng nó là âm thanh, ví dụ: [gió thổi].

Điều này có thể không cần thiết cho bản trình bày có tuân thủ 508 vì nó có thể không thêm/làm giảm từ nội dung của bản trình bày, nhưng nó là một điều ân cần để thực hiện.

Ghi tường thuật và/hoặc thời gian duyệt lại

Nếu đây là một bản trình bày mới, ghi tường thuật của bạn và hãy chắc chắn rằng bạn đã kết hợp thời gian trong tường thuật của bạn.

Nếu đây là một bản trình bày hiện có và bạn không muốn ghi lại tường thuật, bạn có thể ghi lại và tiết kiệm thời gian chỉ. Điều này được thực hiện với tính năng Định thời gian . Điều này cũng có ích nếu bạn muốn bản trình bày với một đối thoại trực quan có khả năng đọc đầy đủ hay không, bạn chọn để narrate bản trình bày.

Tạo một mẫu tùy chỉnh chú thích

Bây giờ mà bạn đã tạo chỗ dành sẵn cho chú thích tùy chỉnh và bố trí của bạn, bạn có thể muốn lưu dưới dạng một mẫu tùy chỉnh để bạn có thể dùng lại chúng. Bạn có thể tùy chỉnh mẫu này với nhiều thiết kế khác trong khi duy trì tính toàn vẹn của chỗ dành sẵn cho chú thích và bố trí.

Chưa nâng cấp lên PowerPoint 2007 chưa?

Bạn vẫn có thể thêm chú thích, nhưng chúng sẽ không linh hoạt như. Hãy làm theo các hướng dẫn tương tự, ngoại trừ việc thay vì tạo tùy chỉnh chỗ dành sẵn, tạo hộp trên một trang chiếu riêng lẻ và sao chép chúng vào tất cả các trang chiếu của bạn.

Chú thích trong bản trình bày

Từ chú thích một đặt trực tiếp trên một trang chiếu, chúng đặc biệt là dễ dàng để làm trong PowerPoint.

Thêm chú thích vào bản chiếu

Trước tiên quyết định cách và/hoặc tại sao bạn muốn bao gồm các ghi chú thích và thêm nó vào trang chiếu của bạn. Ví dụ, trong trang chiếu trên đây tôi có ảnh của trẻ em hoạt hình để lướt lên. Tôi cũng có một hiệu ứng âm thanh của trẻ em cười khi hiệu ứng này được phát. Vì vậy, tôi có thể muốn thêm ghi chú thích theo cách trực quan Hiển thị trẻ em cười hiệu ứng âm thanh. Để thực hiện điều này, tôi có thể thêm và hiệu ứng hoạt hình cuộc gọi ra các hình dạng với những từ ngữ [trẻ em cười] trong dấu ngoặc đơn để hiện có là một hiệu ứng âm thanh đi kèm với hoạt hình.

Trang chiếu với hình chú thích hoạt hình thể hiện tiếng trẻ em cười

Trang chiếu với hình chú thích hoạt hình thể hiện tiếng trẻ em cười

Chú thích không phải ở một hình dạng nhưng nó sẽ giúp tô sáng chúng nếu bạn sẽ sử dụng chúng. Và bạn sẽ cần phải phù hợp với chúng thông qua việc dùng hiệu ứng hoạt hình tùy chỉnh.

Tiêu đề phụ trong bản trình bày

Vì tiêu đề phụ thường được sử dụng cho một ngôn ngữ nước ngoài, chỉ cần dịch văn bản trong chú thích của bạn sang ngôn ngữ mong muốn và sử dụng các kỹ thuật cùng được mô tả trong Mở chú thích cho bản trình bày. Ngoài ra, bạn cũng có thể dùng chú thích cho tiêu đề phụ của bạn hoặc kết hợp hai.

Phân phối bản trình bày

Vì lý tưởng là nó sẽ là trình xem đã chọn để xem bản trình bày có hoặc không có phụ đề và/hoặc tiêu đề phụ, bạn có thể phù hợp với này bằng phân phối bản trình bày với cả hai tùy chọn: với chú thích/tiêu đề phụ và không có phụ.

Ảnh của Glenna Shaw

Glenna Shaw là một đặt giá trị Professional (MVP) cho PowerPoint và người sở hữu của Glenna Shaw trực quan liên lạc. Cô ấy giữ chứng chỉ có thể truy nhập các công nghệ thông tin và là một chứng nhận dự án quản lý chuyên nghiệp với chính phủ liên bang.

Chủ đề Liên quan

Tạo tính trợ năng cho bản trình bày PowerPoint của bạn

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×