Thêm cột vào một kiểu nội dung

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Các kiểu nội dung là một cách gộp nhóm thông tin về các mục danh sách hoặc tài liệu mà bạn muốn chụp bằng cột. Ví dụ, nếu bạn đã mua một thứ tự kiểu nội dung, nó có thể bao gồm mã số tài khoản, dự án số, ngày và quản lý dự án. Bạn có thể tùy chỉnh kiểu nội dung bằng cách thêm cột vào kiểu bạn cần. Bạn có thể thêm kiểu nội dung phù hợp với danh sách hoặc thư viện của bạn và nhận được một nhóm cột, thay vì tạo hoặc thêm mỗi cột riêng lẻ. Bạn có thể có nhiều kiểu nội dung trong cùng một danh sách hoặc thư viện, và tạo dạng xem để xem các loại mục và tài liệu.

Khi bạn có thể tạo kiểu nội dung trên một cấp trang hoặc danh sách hoặc thư viện mức lợi thế là mà chúng được chia sẻ cho tất cả các site và site con dưới trang nhất. Điều này có thể giúp standardize cột và giảm thiểu các lỗi. Nhược điểm là họ yêu cầu người quản trị quyền để tạo và có thể theo kế hoạch hiểu kỹ hơn về. Nội dung mức danh sách hoặc thư viện kiểu được nhanh để tạo, nhưng có duy nhất vào thư viện chúng Hiển thị trong.

Thêm cột vào kiểu nội dung

Để thêm cột vào một kiểu nội dung, hãy làm theo các bước sau đây:

Cảnh báo:  Nếu các kiểu nội dung xuất hiện không phải là các siêu kết nối hoặc không thể chọn được, thì có nghĩa là site này kế thừa các kiểu nội dung từ một site khác. Để thêm cột vào kiểu nội dung, bạn phải thay đổi nó trên site kia.

Thêm cột vào một kiểu nội dung trang

 1. Đi đến trang mà bạn muốn thay đổi một kiểu nội dung của site bằng cách thêm một cột.

 2. Bấm thiết đặt Nút Thiết đặt Office 365 và sau đó bấm Thiết đặt trang.

  Trang thiết đặt tùy chọn bên dưới nút thiết đặt
 3. Dưới Bộ sưu tập Trình thiết kế Web, chọn Kiểu nội dung của site.

  Chọn loại nội dung site
 4. Bấm vào tên của kiểu nội dung bạn muốn thêm một cột vào đó.

 5. Dưới Cột, bấm Thêm từ các cột site hiện tại.

  Thêm từ cột hiện có
 6. Trong phần Chọn Cột, dưới Chọn cột từ, hãy bấm vào mũi tên để chọn nhóm mà bạn muốn thêm một cột từ đó.

 7. Dưới Các cột có sẵn, bấm vào cột bạn muốn thêm, rồi bấm Thêm để di chuyển cột đó đến danh sách Cột để thêm.

  Thêm cột hiện có vào kiểu nội dung
 8. Trong phần Cập nhật danh sách và kiểu nội dung trang , dưới Cập Nhật tất cả các kiểu nội dung kế thừa từ type? này, chọn nếu bạn muốn cập nhật tất cả các kiểu nội dung kế thừa từ kiểu nội dung trang web này. Nếu bạn không muốn cập nhật các kiểu nội dung kế thừa từ trang web này, hãy chọn không.

  Chọn cập nhật tất cả các kiểu nội dung

Thêm cột vào một kiểu nội dung danh sách hoặc thư viện

 1. Đi đến danh sách hoặc thư viện mà bạn muốn thay đổi kiểu nội dung bằng cách thêm một cột.

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  • Nếu bạn đang làm việc trong một danh sách, bấm tab danh sách , sau đó bấm Thiết đặt danh sách.

   Thiết đặt danh sách trên ruy-băng
  • Nếu bạn đang làm việc trong một thư viện, bấm tab Thư viện , sau đó bấm Thiết đặt thư viện.

   Nút thiết đặt thư viện SharePoint trên ruy-băng
 3. Dưới Kiểu Nội dung, hãy bấm vào tên của kiểu nội dung bạn muốn thêm một cột vào đó.

  Liệt kê thông tin kiểu nội dung site
 4. Bên dưới cột, bấm Thêm từ trang web hiện có hoặc danh sách cột.

  Thêm tùy chọn kiểu nội dung hiện có được tô sáng
 5. Trong phần Chọn Cột, dưới Chọn cột từ, hãy bấm vào mũi tên để chọn nhóm mà bạn muốn thêm một cột từ đó.

 6. Dưới Các cột có sẵn, bấm vào cột bạn muốn thêm, rồi bấm Thêm để di chuyển cột đó đến danh sách Cột để thêm.

  Thêm cột trang có chứa một cột sẵn dùng được tô sáng
 7. Bấm vào OK.

Thay đổi thứ tự cột

Để thay đổi thứ tự cột cho một kiểu nội dung, hãy làm theo các bước sau đây.

 1. Đi đến trang mà bạn muốn thay đổi thứ tự cột.

 2. Bấm thiết đặt Nút Thiết đặt Office 365 và sau đó bấm Thiết đặt trang.

  Trang thiết đặt tùy chọn bên dưới nút thiết đặt
 3. Dưới Bộ sưu tập Trình thiết kế Web, chọn Kiểu nội dung của site.

  Chọn loại nội dung site
 4. Bên dưới Kiểu nội dung trang, bấm vào tên của kiểu nội dung mà bạn muốn thay đổi thứ tự cột.

 5. Dưới Cột, bấm Thứ tự cột.

  Thứ tự cột nội dung trang web được chọn
 6. Trong phần Thứ tự Cột, bấm vào mũi tên cạnh cột bạn muốn sắp xếp lại trong cột Vị trí từ trên Đầu, rồi chọn số thứ tự bạn muốn.

  Kiểu nội dung cột thứ tự trang
 7. Trong phần Cập nhật danh sách và kiểu nội dung trang , dưới Cập Nhật tất cả các kiểu nội dung kế thừa từ type? này, chọn nếu bạn muốn cập nhật tất cả các kiểu nội dung kế thừa từ kiểu nội dung trang web này. Nếu bạn không muốn cập nhật các kiểu nội dung kế thừa từ trang web này, hãy chọn không.

 8. Bấm vào OK.

 1. Đi đến danh sách hoặc thư viện mà bạn muốn thay đổi thứ tự cột.

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  • Nếu bạn đang làm việc trong một danh sách, bấm tab danh sách , sau đó bấm Thiết đặt danh sách.

   Thiết đặt danh sách trên ruy-băng
  • Nếu bạn đang làm việc trong một thư viện, bấm tab Thư viện , sau đó bấm Thiết đặt thư viện.

   Nút thiết đặt thư viện SharePoint trên ruy-băng
 3. Bên dưới Kiểu nội dung, hãy bấm vào tên của kiểu nội dung mà bạn muốn thay đổi.

 4. Dưới Cột, bấm Thứ tự cột.

  Thứ tự cột danh sách kiểu nội dung
 5. Trong phần Thứ tự Cột, bấm vào mũi tên cạnh cột bạn muốn sắp xếp lại trong cột Vị trí từ trên Đầu, rồi chọn số thứ tự bạn muốn.

 6. Trong phần Cập nhật danh sách và kiểu nội dung trang , dưới Cập Nhật tất cả các kiểu nội dung kế thừa từ type? này, chọn nếu bạn muốn cập nhật tất cả các kiểu nội dung kế thừa từ kiểu nội dung trang web này. Nếu bạn không muốn cập nhật các kiểu nội dung kế thừa từ trang web này, hãy chọn không.

  Chọn cập nhật tất cả các kiểu nội dung
 7. Bấm OK.

Thiết lập một cột là bắt buộc, tùy chọn hoặc ẩn

Để thiết lập một cột là bắt buộc, tùy chọn hoặc ẩn, bạn hãy làm theo các bước này.

 1. Đi đến trang mà bạn muốn thay đổi một kiểu nội dung của site bằng cách thêm một cột.

 2. Bấm thiết đặt Nút Thiết đặt Office 365 và sau đó bấm Thiết đặt trang.

  Trang thiết đặt tùy chọn bên dưới nút thiết đặt
 3. Dưới Bộ sưu tập Trình thiết kế Web, chọn Kiểu nội dung của site.

  Chọn loại nội dung site
 4. Bên dưới cột, bấm vào tên của cột mà bạn muốn thiết lập bắt buộc, tùy chọn hoặc ẩn.

 5. Trong phần Thiết đặt Cột, hãy thực hiện một trong những thao tác sau:

  Thay đổi kiểu nội dung cột trang
  • Để yêu cầu người dùng chỉ rõ thông tin cho một cột, hãy bấm Bắt buộc.

  • Để cho phép người dùng tùy chọn có cung cấp thông tin cho cột hay không, hãy chọn Tùy chọn.

  • Để ẩn một cột để nó không xuất hiện trong bất kỳ hình thức nào cho kiểu nội dung, hãy bấm Ẩn.

 6. Bấm OK.

 1. Đi đến danh sách hoặc thư viện mà bạn muốn thay đổi kiểu nội dung bằng cách thêm một cột.

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  • Nếu bạn đang làm việc trong một danh sách, bấm tab danh sách , sau đó bấm Thiết đặt danh sách.

   Thiết đặt danh sách trên ruy-băng
  • Nếu bạn đang làm việc trong một thư viện, bấm tab Thư viện , sau đó bấm Thiết đặt thư viện.

   Nút thiết đặt thư viện SharePoint trên ruy-băng
 3. Trong phần Kiểu nội dung, hãy bấm vào tên của kiểu nội dung mà bạn muốn thay đổi. Nếu Kiểu nội dung không xuất hiện, hãy bấm thiết đặt nâng cao, và bấm dưới cho phép quản lý kiểu nội dung?, rồi bấm OK.

 4. Bên dưới cột, bấm vào tên của cột mà bạn muốn thiết lập bắt buộc, tùy chọn hoặc ẩn.

 5. Trong phần Thiết đặt Cột, hãy thực hiện một trong những thao tác sau:

  Thay đổi kiểu nội dung cột trang
  • Để yêu cầu người dùng chỉ rõ thông tin cho một cột, hãy bấm Bắt buộc.

  • Để cho phép người dùng tùy chọn có cung cấp thông tin cho cột hay không, hãy chọn Tùy chọn.

  • Để ẩn một cột để nó không xuất hiện trong bất kỳ hình thức nào cho kiểu nội dung, hãy bấm Ẩn.

 6. Bấm OK.

Thêm và sử dụng một kiểu nội dung vào danh sách hoặc thư viện

Để thêm một kiểu nội dung vào danh sách hoặc thư viện, hãy xem Thêm kiểu nội dung vào danh sách hoặc thư viện.

Để xem các cột trong kiểu nội dung của bạn, hãy tạo dạng xem mới hoặc Cập Nhật vào dạng xem mặc định. Để biết thêm thông tin, hãy xem tạo, thay đổi, hoặc xóa dạng xem của danh sách hoặc thư viện.

Chúng tôi luôn lắng nghe

Cập Nhật tháng 7 18, 2017

Bài viết này được hữu ích không? Nó đã bỏ lỡ nội dung? Nếu vậy, vui lòng cho chúng tôi biết những gì được khó hiểu hoặc thất lạc ở cuối trang này. Vui lòng bao gồm Phiên bản của SharePoint, Hệ điều hành, và trình duyệtcủa bạn. Chúng tôi sẽ sử dụng phản hồi của bạn để kiểm tra lại các sự kiện, thêm thông tin và cập nhật các bài viết này.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×