Thêm cột từ ví dụ (Power Query)

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Sử dụng trải nghiệm lấy & biến đổi (Power Query) của Excel để thêm cột mới của dữ liệu trong trình Soạn thảo truy vấn bằng cách cung cấp một hoặc nhiều giá trị mẫu chỉ đơn giản cho cột mới của bạn. Bạn có thể tạo một ví dụ cột mới từ vùng chọn hiện tại, hoặc từ cung cấp nhập dựa trên tất cả (hoặc được chọn) cột trong bảng đã cho.

Sử dụng trình soạn thảo truy vấn để thêm một cột mới từ ví dụ

Ví dụ này, chúng tôi đang sử dụng dữ liệu từ bài viết Wikipedia sau đây: danh sách các kỳ và vùng lãnh thổ của Hoa Kỳ.

 1. Chọn bất kỳ ô nào trong phạm vi dữ liệu của bạn.

 2. Hãy đến công cụ truy vấn > truy vấn > chỉnh sửa truy vấn.

 3. Trong ngăn Trình soạn thảo truy vấn chọn Thêm cột > Cột từ ví dụ > chọn Từ tất cả các cột, hoặc Từ vùng chọn. Ví dụ này, chúng tôi sẽ sử dụng tùy chọn từ tất cả các cột .

  Power Query kết hợp cột với ví dụ tùy chọn trên tab thêm cột

  Trình soạn thảo truy vấn sẽ mở ra ngăn Thêm cột từ ví dụ với một cột mới, trống ở bên phải.

  Kết hợp Power Query cột từ ngăn ví dụ
 4. Nhập một giá trị mẫu cho mới cột dữ liệu bạn muốn, sau đó nhấn Ctrl + Enter. Trong trường hợp này, chúng tôi đã nhập Montgomery, AL để gia nhập từng vốn với trạng thái tương ứng của nó. Power Query sẽ hoàn tất phần còn lại của cột cho bạn.

  Kết hợp Power Query cột từ kết quả ví dụ sáp nhập dữ liệu

  Nếu bạn cần phải thực hiện bất kỳ chỉnh sửa cho cột mới, bạn có thể bấm đúp vào bất kỳ trường văn bản và sửa nó, sau đó nhấn Ctrl + Enter khi bạn thực hiện xong. Power Query sẽ hiển thị các bước chuyển đổi ở trên dữ liệu.

  Power Query kết hợp cột từ ví dụ công thức cột tùy chỉnh
 5. Khi bạn thực hiện xong, bấm OK để xác nhận hành động của bạn, và Power Query sẽ hoàn tất chuyển đổi, quay trở về trình soạn thảo truy vấn Power. Bạn sẽ thấy bước được thêm vào phần Áp dụng các bước trong trình soạn thảo.

  Power Query kết hợp cột từ ví dụ áp dụng bước cửa sổ

Điều cần cân nhắc và hạn chế

Danh sách sau đây cung cấp tất cả các thay đổi được hỗ trợ khi dùng Thêm cột từ ví dụ.

 • Tham chiếu

  • Tham chiếu tới một cột cụ thể (bao gồm các phương pháp chuyển đổi trim và chữ hoa chữ thường)

 • Chuyển đổi số

  • Average

  • Đếm các giá trị riêng biệt

  • Đếm các giá trị

  • Tối thiểu

  • Tối đa

  • Trung vị

  • Phần trăm của

  • Nguồn

 • Chuyển đổi văn bản

  • Text.Combine (hỗ trợ tổ hợp chuỗi ký tự và toàn bộ cột giá trị)

  • Text.Replace

  • Text.Start

  • Text.Middle

  • Text.End

  • Text.BeforeDelimiter

  • Text.AfterDelimiter

  • Text.BetweenDelimiters

   Lưu ý: Tất cả văn bản chuyển đổi đưa vào tài khoản cần tiềm tàng để cắt xén hoặc áp dụng một biến đổi chữ hoa chữ thường cho giá trị cột.

 • Chuyển đổi ngày tháng

  • Date.Day

  • Date.DayOfWeek

  • Date.DayOfWeekName

  • Date.DayOfYear

  • Date.Month

  • Date.MonthName

  • Date.QuarterOfYear

  • Date.WeekOfMonth

  • Date.WeekOfYear

  • Date.Year

  • Ngày > tuổi thọ

  • Ngày > năm > bắt đầu của năm

  • Ngày > năm > cuối năm

  • Ngày > tháng > bắt đầu của tháng

  • Ngày > tháng > kết thúc của tháng

  • Ngày > quý > bắt đầu của quý

  • Ngày > tháng > ngày trong tháng

  • Ngày > quý > cuối quý

  • Ngày > tuần > bắt đầu của tuần

  • Ngày > tuần > cuối tuần

  • Ngày > ngày > ngày của tháng

  • Ngày > ngày > bắt đầu của ngày

  • Ngày > ngày > kết thúc ngày

 • Chuyển đổi thời gian

  • Time.Hour

  • Time.Minute

  • Time.Second

   Lưu ý: Tất cả các chuyển đổi ngày và thời gian đưa vào tài khoản cần tiềm tàng để chuyển đổi giá trị cột thành ngày hoặc thời gian hoặc ngày giờ. -Bao gồm các phương pháp chuyển đổiđịnh dạng > sạch > trích xuất > độ dài.

 • Ngày/thời gian chuyển đổi

  • Trừ các ngày

  • Kết hợp ngày tháng và thời gian

  • Sớm nhất

  • Mới nhất

  • Trừ thời gian

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể nhờ chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel, tìm sự hỗ trợ trong Cộng đồng Giải pháp hoặc đề xuất tính năng hay cải tiến mới trên Excel User Voice.

Xem Thêm

Power Query được gọi là lấy & biến đổi trong Excel 2016

Nhập dữ liệu từ nguồn dữ liệu ngoài

Tìm hiểu về công thức Power Query

Định hình dữ liệu với Power Query

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×