Thêm cước chú và chú thích cuối trong Word

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bạn có thể dùng cước chú và chú thích cuối trong tài liệu để giải thích, chú thích vào hoặc cung cấp các tham chiếu đến nội dung đề cập trong tài liệu. Thông thường, cước chú xuất hiện ở dưới cùng của trang và chú thích cuối đến cuối tài liệu hoặc phần.

Bạn muốn làm gì?

Word chèn dấu tham chiếu trong văn bản và thêm cước chú ở dưới cùng của trang.

 1. Bấm vào nơi bạn muốn thêm cước chú.

 2. Bấm tham chiếu > chèn cước chú.

  Lệnh Chèn cước chú

  Mẹo: Bạn cũng có thể nhấn Ctrl + Alt + F để chèn cước chú.

 3. Nhập văn bản cước chú.

Mẹo: Để trở lại vị trí của bạn trong tài liệu, hãy bấm đúp vào dấu cước chú.

Word chèn dấu tham chiếu trong văn bản và thêm chú thích cuối ở cuối tài liệu.

 1. Bấm vào nơi bạn muốn thêm chú thích cuối.

 2. Bấm Tham chiếu > Chèn Chú thích cuối.

  Chèn chú thích cuối

  Mẹo: Bạn cũng có thể nhấn Ctrl + Alt + D để chèn chú thích cuối.

 3. Nhập văn bản chú thích cuối.

Mẹo: Để trở lại vị trí của bạn trong tài liệu, hãy bấm đúp vào dấu cước chú.

Sau khi thêm cước chú và chú thích cuối, bạn có thể thay đổi cách chúng xuất hiện. Ví dụ, bạn có thể thay đổi định dạng số hoặc nơi chúng sẽ hiển thị trong tài liệu của mình.

 1. Trên tab tham chiếu , hãy bấm công cụ khởi động hộp thoại cước chú .

  Mở hộp tùy chỉnh cước chú và chú thích cuối

 2. Trong hộp thoại cước chú và chú thích cuối , hãy chọn các tùy chọn bạn muốn:

  • Bên dưới vị trí, chọn cước chú hoặc chú thích cuối, và chọn vị trí bạn muốn cước chú hoặc chú thích cuối xuất hiện.

  • Bên dưới định dạng, chọn một định dạng số, thiết lập số mà bạn muốn bắt đầu, sau đó chọn nếu đánh sốliên tục, bắt đầu lại từng phần, hoặc khởi động lại mỗi trang.

 3. Chọn nơi bạn muốn áp dụng các thay đổi - toàn bộ tài liệu hoặc phần bạn đang trong đó - rồi bấm Chèn.

Bạn có thể chuyển đổi cước chú thành chú thích cuối, hoặc chú thích cuối thành cước chú.

Mẹo: Để xem tất cả các cước chú hoặc chú thích cuối cùng một lúc, hãy chọn dạng xem > bản thảo, sau đó bấm tham chiếu > Hiển thị ghi chú. Trong ngăn ghi chú ở cuối tài liệu, hãy bấm vào mũi tên bên cạnh cước chú, bấm Tất cả các cước chú hoặc Chú thích cuối tất cả, và sau đó bấm chuột phải vào cước chú hoặc chú thích cuối bạn muốn chuyển đổi.

 1. Trên tab tham chiếu , hãy bấm công cụ khởi động hộp thoại cước chú .

 2. Chọn cước chú hoặc chú thích cuối > chuyển đổi.

  Nút chuyển đổi

 3. Chọn một tùy chọn chuyển đổi.

  Hộp Chuyển đổi Ghi chú

  Lưu ý: Hoán đổi cước chú và chú thích cuối cho phép bạn chuyển đổi cước chú và chú thích cuối cùng một lúc.

 4. Chọn OK > chèn.

Bạn không xóa cước chú với một dấu phân cách dòng ở dưới cùng của trang của bạn hoặc chú thích cuối ở cuối tài liệu của bạn. Đó là số tham chiếu hoặc dấu trong phần nội dung văn bản bạn xóa bỏ. Và nếu bạn xóa một số tham chiếu cho một cước chú hoặc chú thích cuối chính nó, Word đánh lại số cho các ghi chú hiện có.

 1. Mở tài liệu của bạn.

 2. Trên tab tham chiếu , trong nhóm cước chú , chọn Cước chú tiếp theo (thiết đặt mặc định) hoặc chọn mũi tên thả xuống và chọn Tiếp theo chú thích cuối.

 3. Chọn cước chú hoặc chú thích cuối và sau đó nhấn Delete.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×