Thêm cột phát hành vào kiểu nội dung, danh sách hoặc thư viện

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Kiểu cột sẽ xác định cách thức mà dữ liệu được lưu giữ và hiển thị trong một danh sách hoặc thư viện. Bạn sẽ chọn một kiểu cột khi bạn tạo cột và kiểu mà bạn chọn sẽ cho biết kiểu dữ liệu bạn muốn lưu giữ trong cột đó—ví dụ như chỉ có dạng số, văn bản đã định dạng, danh sách các lựa chọn hoặc một số liệu được tự động tính toán. SharePoint Online có ba kiểu cột duy nhất cho các trang phát hành, cho phép bạn kiểm soát cách xử lý văn bản có định dạng, hình ảnh và siêu kết nối trong các trang của trang web, danh sách và thư viện. Bài viết này giải thích cách dùng những kiểu cột này.

Trong bài viết này

Các kiểu cột phát hành

Tạo cột phát hành

Thêm cột phát hành vào kiểu nội dung

Thêm cột phát hành vào danh sách hoặc thư viện

Các kiểu cột phát hành

SharePoint Online có ba kiểu cột phát hành. Bảng sau đây giải thích rõ từng kiểu cột.

Tên đầy đủ của cột

Tên ngắn gọn

Mô tả

Nội dung HTML đầy đủ với định dạng và ràng buộc cho phát hành

HTML Phát hành

Cho phép biên soạn văn bản có định dạng bằng cách xác định phông, kiểu cách, nối kết, bố trí bảng, nội dung có thể dùng lại v.v. Giúp bạn quản lý các tùy chọn biên soạn bằng cách đặt các điều khiển trường nội dung bên trong bố trí trang SharePoint. Bạn có thể áp dụng các ràng buộc định dạng và nội dung để bảo đảm rằng nội dung mới sẽ xuất hiện theo những chủ đề và kiểu cách được thiết lập trước.

Lưu ý: Đầy đủ HTML trường không hỗ trợ mã nhúng (chẳng hạn như Script, IFrame, v.v.).

Hình ảnh với định dạng và ràng buộc để phát hành

Hình ảnh Phát hành

Cho phép bạn cung cấp siêu dữ liệu về những hình ảnh được sử dụng trong trang của mình. Siêu dữ liệu này bao gồm đường dẫn của hình ảnh, văn bản thay thế, siêu kết nối, căn chỉnh hình ảnh, hình thu nhỏ và kích cỡ kết xuất. Cung cấp một cách để người dùng dễ dàng thêm hình ảnh hơn so với việc nhập URL của hình ảnh hoặc tham chiếu web theo cách thủ công. Bạn có thể thắt chặt việc kiểm soát hình ảnh khi bạn đặt những điều khiển trường nội dung bên trong bố trí trang SharePoint.

Siêu kết nối với định dạng và ràng buộc để phát hành

Siêu kết nối Phát hành

Cho phép tác giả duyệt đến một đối tượng và nối kết đến đối tượng đó thay vì phải nhập URL. Cũng cung cấp tùy chọn để nhập siêu dữ liệu về mẹo công cụ và văn bản hiển thị. Bạn sẽ thiết lập định dạng của nối kết và các tùy chọn khác khi bạn đặt các điều kiển trường nội dung bên trong bố trí trang SharePoint.

Lưu ý: Phát hành phải được cho phép người quản trị tuyển tập site cho các kiểu cột xuất hiện. Để bật phát hành, hãy đi đến thiết đặt Bánh răng Cài đặt nhỏ thay thế vị trí của Cài đặt Site. > Thiết đặt trang. Bên dưới quản trị tuyển tập trang, bấm tính năng tuyển tập trang. Cuộn xuống đến SharePoint máy chủ cơ sở hạ tầng phát hành và bấm kích hoạt.

Tạo cột phát hành

Hãy bắt đầu bằng việc tạo một cột phát hành. Chúng ta sẽ dùng kiểu cột Phát hành Siêu kết nối cho ví dụ này.

Lưu ý: Bạn phải là người quản trị trang hoặc người quản trị tuyển tập trang thì mới có thể thêm cột vào danh sách và thư viện.

 1. Từ thư mục gốc của tuyển tập trang, hãy bấm Thiết đặt Bánh răng Cài đặt nhỏ thay thế vị trí của Cài đặt Site. > Thiết đặt trang.

 2. Dưới Bộ sưu tập Trình thiết kế Web, bấm Cột của Trang.

 3. Bấm Tạo.

 4. Đặt tên cho cột. Trong ví dụ này, chúng ta sẽ dùng "Siêu kết nối".

 5. Trong danh sách các kiểu cột, bấmsiêu kết nối với định dạng và ràng buộc để phát hành.

 6. Trong hộp Nhóm hiện có, hãy chọn Cột Phát hành. Bước này là tùy chọn nhưng sẽ hữu ích cho việc tổ chức các cột.

 7. Bấm OK.

Thêm cột phát hành vào kiểu nội dung

Các cột phát hành dựa vào kiểu cột Hình ảnh Phát hành và HTML Phát hành hiện đã là một phần của kiểu nội dung Trang Bài viết, Trang Wiki Doanh nghiệp, Trang Dự án và Trang Chào mừng. Siêu kết nối Phát hành chưa được bao gồm trong đó. Trong quy trình này, chúng ta sẽ thêm cột Siêu nối kết mới, mà siêu nối kết này dựa vào kiểu cột Siêu kết nối Phát hành, vào một kiểu nội dung. Quy trình này sẽ giống nhau cho dù kiểu nội dung được dựng sẵn hay là tùy chỉnh.

Lưu ý: Bạn phải là người quản trị trang hoặc người quản trị tuyển tập trang thì mới có thể thêm cột vào danh sách và thư viện.

 1. Từ thư mục gốc của trang hoặc tuyển tập trang, hãy bấm Thiết đặt > Thiết đặt trang.

 2. Tại mục Bộ sưu tập Trình thiết kế Web, bấm Kiểu nội dung trang.

 3. Trên trang Kiểu Nội dung Trang, hãy bấm vào kiểu nội dung mà bạn muốn thêm cột vào đó.

 4. Ở dưới cùng của trang Thông tin Kiểu Nội dung Trang, hãy bấm Thêm từ cột trang hiện có.

 5. Trên trang Thêm Cột, trong hộp Chọn cột từ, hãy bấm Cột Phát hành (hoặc bất kỳ nhóm nào bạn đã chọn ở trên).

 6. Trong danh sách Các cột sẵn dùng, hãy bấm vào Siêu kết nối, rồi bấm Thêm.

 7. Bấm OK.

Giờ đây kiểu nội dung của bạn đã bao gồm cột Siêu kết nối. Khi bạn sửa thuộc tính cho bất kỳ trang mới nào được tạo từ kiểu nội dung đó, bạn sẽ thấy cột này được liệt kê.

Thêm cột phát hành vào danh sách hoặc thư viện

Thao tác thêm cột phát hành vào danh sách hoặc thư việc cũng tương tự như thêm cột vào kiểu nội dung. Trong ví dụ này, chúng ta sẽ tiếp tục sử dụng cột Siêu kết nối đã tạo ở quy trình đầu tiên. Cho dù danh sách hoặc thư viện là dựng sẵn hay tùy chỉnh, thì quy trình vẫn giống hệt nhau.

Lưu ý: Bạn phải là người quản trị trang hoặc người quản trị tuyển tập trang thì mới có thể thêm cột vào danh sách và thư viện.

 1. Dẫn hướng đến danh sách hoặc thư viện của bạn.

 2. Trên tab Danh sách, trong nhóm Thiết đặt, bấm Thiết đặt Danh sách. (Nếu bạn thêm cột vào thư viện, hãy bấm Thiết đặt Thư viện).

 3. Dưới Cột, bấm Thêm từ các cột trang hiện tại.

 4. Trong hộp Chọn cột trang từ, hãy bấm Cột Phát hành (hoặc bất kỳ nhóm nào bạn đã chọn trên đây).

 5. Trong danh sách Các cột trang sẵn dùng, hãy bấm Siêu kết nối, rồi bấm Thêm.

 6. Bấm OK.

Bây giờ, danh sách của bạn đã bao gồm cột Siêu kết nối. Khi bạn thêm một mục vào danh sách đó, bạn sẽ thấy cột này trong trang thuộc tính.

Để biết thêm thông tin về các cột trang, hãy xem kiểu cột trang và tùy chọn.

đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×