Thêm câu trích dẫn trong tài liệu Word

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Trong Word, bạn có thể dễ dàng thêm trích dẫn khi viết tài liệu mà bạn cần trích dẫn nguồn của bạn, chẳng hạn như tài liệu hướng dẫn tra cứu. Trích dẫn có thể được thêm vào định dạng khác nhau, bao gồm APA, kiểu Chicago, GOST, IEEE, ISO 690, và MLA. Sau đó, bạn có thể tạo danh mục tham khảo các nguồn mà bạn đã dùng để viết tài liệu của bạn.

Để thêm một câu trích dẫn vào tài liệu của bạn, trước tiên bạn thêm nguồn mà bạn đã sử dụng.

Thêm một câu trích dẫn và nguồn trích dẫn mới vào tài liệu

 1. Trên tab tham chiếu , trong nhóm trích dẫn & danh mục tham khảo , bấm vào mũi tên kế bên kiểu và bấm vào kiểu mà bạn muốn sử dụng cho câu trích dẫn và nguồn. Ví dụ, tài liệu khoa học xã hội thường sử dụng kiểu MLA hoặc APA cho trích dẫn và nguồn.

  Tùy chọn Kiểu APA được tô sáng trên tab Tham chiếu

 2. Bấm vào cuối câu hoặc cụm từ bạn muốn trích dẫn.

 3. Trên tab tham chiếu , bấm Chèn trích dẫn và sau đó thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để thêm thông tin nguồn, bấm Thêm nguồn mới, và sau đó, trong hộp thoại Tạo nguồn , hãy bấm vào mũi tên bên cạnh Kiểu nguồnvà chọn kiểu nguồn bạn muốn dùng (ví dụ, một phần sổ hoặc một trang web).

  • Để thêm chỗ dành sẵn, để bạn có thể soạn một câu trích dẫn và điền thông tin nguồn trích dẫn sau, hãy bấm vào Thêm Chỗ dành sẵn Mới. Một dấu hỏi sẽ xuất hiện kế bên nguồn chỗ dành sẵn trong Bộ quản lý Nguồn.

 4. Nếu bạn đã chọn để thêm một nguồn, hãy nhập chi tiết cho nguồn. Để thêm thông tin về một nguồn, hãy bấm vào hộp kiểm Hiện tất cả trường danh mục tham khảo .

 5. Bấm OK khi hoàn thành. Nguồn được thêm vào dưới dạng một câu trích dẫn tại nơi bạn đã chọn trong tài liệu của bạn.

Khi bạn đã hoàn thành các bước này, câu trích dẫn được thêm vào danh sách các câu trích dẫn sẵn có. Lần sau khi bạn trích dẫn tham chiếu này, bạn không cần phải nhập tất cả ra một lần nữa. Bạn chỉ thêm câu trích dẫn vào tài liệu của bạn. Sau khi bạn đã thêm một nguồn, bạn có thể tìm thấy bạn cần thay đổi sau. Để thực hiện điều này, hãy xem sửa một nguồn.

Lưu ý: 

 • Nếu bạn đã thêm chỗ dành sẵn và muốn thay thế bằng trích dẫn thông tin, hãy xem sửa một nguồn.

 • Nếu bạn chọn kiểu GOST hoặc ISO 690 cho nguồn trích dẫn của mình và một câu trích dẫn không phải là duy nhất, hãy thêm một chữ cái vào năm. Ví dụ, một câu trích có thể xuất hiện dưới dạng [Pasteur, 1848a].

 • Nếu bạn chọn kiểu ISO 690-Numerical Reference và câu trích của bạn vẫn không xuất hiện liên tục, bạn phải bấm lại vào kiểu ISO 690, sau đó bấm ENTER để xếp thứ tự chính xác cho các câu trích dẫn.

Thêm câu trích dẫn vào tài liệu của bạn

 1. Bấm vào cuối câu hoặc cụm từ mà bạn muốn trích dẫn và sau đó trên tab tham chiếu , trong nhóm trích dẫn & danh mục tham khảo , bấm Chèn trích dẫn.

 2. Từ danh sách các câu trích dẫn bên dưới Chèn trích dẫn, hãy chọn trích dẫn bạn muốn dùng.

  Danh sách các câu trích dẫn được hiển thị từ nút Chèn Trích dẫn

Tìm một nguồn

Danh sách nguồn mà bạn dùng có thể trở nên khá dài. Đôi khi, bạn có thể cần phải tìm kiếm một nguồn bạn trích dẫn trong tài liệu khác.

 1. Trên tab Tham chiếu, trong nhóm Trích dẫn & Danh mục tham khảo, hãy bấm Quản lý Nguồn.

  Tùy chọn Quản lý Nguồn được tô sáng trên tab Tham chiếu

  Nếu bạn mở một tài liệu mới chưa có câu trích dẫn, tất cả các nguồn trích dẫn bạn đã sử dụng ở các tài liệu trước đó sẽ xuất hiện ở Danh sách Cái.

  Nếu bạn mở một tài liệu có các câu trích dẫn, nguồn của các câu trích dẫn đó xuất hiện ở dưới Danh sách Hiện tại. Tất cả các nguồn bạn đã trích dẫn, hoặc ở các tài liệu trước đó hoặc ở tài liệu hiện tại, xuất hiện ở Danh sách Cái.

 2. Để tìm một nguồn cụ thể, hãy thực hiện một trong các thao tác sau đây:

  • Trong hộp sắp xếp, sắp xếp theo tác giả, tiêu đề, tên thẻ trích dẫn, hoặc năm, và sau đó tìm kiếm nguồn mà bạn muốn trong danh sách.

  • Trong hộp Tìm kiếm, hãy nhập tiêu đề hoặc tác giả cho nguồn bạn muốn tìm. Danh sách đó sẽ linh động thu hẹp lại để khớp với từ tìm kiếm của bạn.

Lưu ý: Bạn có thể bấm vào nút Duyệt trong Trình quản lý Nguồn để chọn một danh sách chính khác từ đó bạn có thể nhập các nguồn mới vào tài liệu của mình. Ví dụ như, bạn có thể kết nối đến một tệp trên một máy chủ được chia sẻ, trên máy tính hay máy chủ của một đồng nghiệp nghiên cứu, hoặc trên một trang Web do một trường đại học hay tổ chức nghiên cứu điều hành.

Sửa một nguồn

 1. Trên tab Tham chiếu, trong nhóm Trích dẫn & Danh mục tham khảo, hãy bấm Quản lý Nguồn.

  Tùy chọn Quản lý Nguồn được tô sáng trên tab Tham chiếu

 2. Trong hộp thoại Trình quản lý nguồn , bên dưới Danh sách cái hoặc Danh sách hiện tại, hãy chọn nguồn bạn muốn sửa, sau đó bấm sửa.

  Lưu ý: Để sửa một chỗ dành sẵn để thêm thông tin trích dẫn, chọn chỗ dành sẵn từ Danh sách hiện tại và bấm sửa.

 3. Trong hộp thoại Sửa nguồn , thực hiện thay đổi bạn muốn và bấm OK.

  Hộp thoại Chỉnh sửa Nguồn

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×