Thêm các hành động tùy chỉnh vào Thanh Hành động trong ứng dụng Access

Quan trọng    Microsoft không còn đề xuất tạo và sử dụng các ứng dụng web Access trong SharePoint. Thay vào đó, hãy cân nhắc tới việc sử dụng Microsoft PowerApps để xây dựng các giải pháp doanh nghiệp không cần viết mã cho web và các thiết bị di động.

Bạn có thể thêm các nút hành động tùy chỉnh vào Thanh Hành động trong ứng dụng web Access để kiểm soát các tác vụ khác nhau. Ví dụ: bạn có thể muốn tạo nút hành động tùy chỉnh để ẩn hoặc hiển thị các điều khiển khác nhau trên một chế độ xem hoặc chạy macro để thực hiện các tác vụ khác nhau. Để thêm các nút hành động tùy chỉnh vào Thanh Hành động, bạn sẽ cần có quyền thực hiện các thay đổi về thiết kế cho ứng dụng web Access. Bạn có thể sử dụng các quy trình sau hoặc xem video.

Để biết thêm thông tin về việc tạo các ứng dụng web Access, hãy xem mục tạo ứng dụng Access.

Bài viết này không áp dụng cho các cơ sở dữ liệu Access trên máy tính. Để biết thông tin liên quan đến các biểu mẫu và dẫn hướng trong cơ sở dữ liệu trên máy tính, hãy xem mục tạo biểu mẫu Access.

Thêm nút hành động tùy chỉnh

 1. Mở ứng dụng trong Access.

 2. Bấm vào tên chú thích bảng trong Bộ chọn Bảng ở ngăn bên trái, rồi bấm vào chế độ xem bạn muốn thêm hành động tùy chỉnh trong Bộ chọn Chế độ xem ở đầu.

 3. Bấm vào nút Chỉnh sửa ở giữa cửa sổ xem trước chế độ xem để mở trong chế độ thiết kế, nơi bạn có thể sửa đổi nội dung chế độ xem.

 4. Bấm vào biểu tượng Thêm hành động tùy chỉnh ở bên phải Thanh Hành động.

  Thêm hành động tùy chỉnh mới vào Thanh Hành động.

 5. Bấm vào nút hành động tùy chỉnh mới mà Access đã tạo, rồi bấm vào nút thuộc tính Dữ liệu.

  Thêm điều khiển chuyên biệt trong ứng dụng access

 6. Thêm các thuộc tính sau:

  • Tên Điều khiển: Nhập tên cho hành động tùy chỉnh mới.

  • Mách nước: Bạn có thể thêm một mô tả ngắn cho hành động. Điều này sẽ giúp người dùng ứng dụng Access hiểu được mục đích của nút hành động tùy chỉnh này.

  • Biểu tượng: Bấm vào mũi tên lên hoặc mũi tên xuống, rồi chọn một biểu tượng từ thư viện hoặc bạn có thể giữ nguyên biểu tượng mặc định đã chọn của Access. Để tránh trùng lặp biểu tượng, hãy đảm bảo rằng bạn chọn biểu tượng chưa có trong Thanh Hành động.

 7. Bấm vào nút Khi Bấm vào rồi thêm hành động macro. Đây là nơi bạn xác định loại hành động bạn muốn Access thực hiện khi người dùng bấm vào nút hành động tùy chỉnh này trên trình duyệt của họ. Để biết thêm thông tin về việc tạo các hành động macro, hãy xem mục tùy chỉnh một chế độ xem bằng cách tạo macro giao diện người dùng.

 8. Bấm chuột phải vào tab macro, bấm vào Lưu > Đóng để lưu các thay đổi về macro của bạn cho hành động tùy chỉnh.

  Lưu ý:  Nếu Access hiển thị thông báo cho biết bạn đã đạt giới hạn tối đa các hành động cho chế độ xem, bạn sẽ cần phải xóa các hành động tùy chỉnh hiện có trước khi có thể thêm những hành động mới. Bạn có thể có tổng cộng 12 nút hành động, bao gồm các nút hành động tích hợp sẵn, trên chế độ xem trong ứng dụng Access.

 9. Bấm vào Lưu trên Thanh công cụ Truy nhập Nhanh để lưu các thay đổi về chế độ xem của bạn.

Di chuyển nút hành động tùy chỉnh trên Thanh Hành động

 • Bấm và giữ nút, rồi kéo nó đến vị trí mới trên Thanh Hành động.

Chỉnh sửa nút hành động tùy chỉnh

 1. Mở ứng dụng trong Access.

 2. Bấm vào tên chú thích bảng trong Bộ chọn Bảng ở ngăn bên trái, rồi bấm vào chế độ xem bạn muốn chỉnh sửa trong Bộ chọn Chế độ xem ở đầu.

 3. Bấm vào nút Chỉnh sửa ở giữa cửa sổ xem trước chế độ xem để mở trong chế độ thiết kế, nơi bạn có thể sửa đổi nội dung chế độ xem.

 4. Bấm vào nút hành động tùy chỉnh mà bạn muốn sửa đổi.

 5. Bấm vào thuộc tính Dữ liệu, rồi thực hiện bất kỳ thay đổi nào.

 6. Bấm vào Lưu trên Thanh công cụ Truy nhập Nhanh để lưu các thay đổi về chế độ xem của bạn.

Xóa nút hành động tùy chỉnh

 1. Mở ứng dụng trong Access.

 2. Bấm vào tên chú thích bảng trong Bộ chọn Bảng ở ngăn bên trái, rồi bấm vào chế độ xem bạn muốn chỉnh sửa trong Bộ chọn Chế độ xem ở đầu.

 3. Bấm vào nút Chỉnh sửa ở giữa cửa sổ xem trước chế độ xem để mở trong chế độ thiết kế, nơi bạn có thể sửa đổi nội dung chế độ xem.

 4. Chọn nút hành động tùy chỉnh, rồi nhấn phím Xóa trên bàn phím của bạn.

 5. Bấm vào Lưu trên Thanh công cụ Truy nhập Nhanh để lưu các thay đổi về chế độ xem của bạn.

Lưu ý:  Bạn có thể xóa đồng thời nhiều hành động tùy chỉnh bằng cách nhấn và giữ phím CTRL khi bấm vào các nút hành động tùy chỉnh khác nhau, rồi nhấn phím Xóa trên bàn phím của bạn. Khi bạn xóa một hành động tùy chỉnh, nút sẽ biến mất khỏi Thanh Hành động và lô-gic macro được liên kết sẽ được xóa khỏi chế độ xem.

Nút Hoàn tác hành động tùy chỉnh đã bị xóa

 • Bấm vào nút Hoàn tác Ảnh Nút trên Thanh công cụ Truy nhập Nhanh.

Video mẫu

Video này sẽ trình bày cho bạn cách thêm hai nút hành động tùy chỉnh vào Thanh Hành động đối với dạng xem biểu dữ liệu--một nút áp dụng bộ lọc cho biểu dữ liệu và nút còn lại sẽ xóa tất cả các bộ lọc.

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Bước Tiếp theo

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×