Thêm các giá trị trong hai hoặc nhiều điều khiển

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Trong bài viết này

Tổng quan

Dùng một hộp biểu thức để cộng giá trị trong hai hoặc nhiều điều khiển

Dùng một hộp văn bản để thêm các giá trị trong hai hoặc nhiều điều khiển

Tổng quan

Nếu bạn có hai hoặc nhiều điều khiển trong mẫu biểu mẫu của bạn có giá trị bạn muốn thêm, bạn có thể thêm một hộp biểu thức hoặc hộp văn bản sẽ thực hiện phép tính. Ví dụ, bạn có thể có bảo lưu mẫu biểu mẫu có chứa một hộp văn bản nơi người dùng nhập số lượng người lớn tham dự một sự kiện, và hộp văn bản khác mà người dùng thêm số lượng trẻ em tham dự. Bạn có thể thêm điều khiển thứ ba sẽ tự động tính tổng số người tham dự sự kiện.

Thêm các giá trị trong hai điều khiển trên một biểu mẫu InfoPath

Nếu bạn chỉ muốn hiển thị kết quả của phép tính, và bạn không muốn sử dụng các kết quả của phép tính trong phép tính khác, hãy dùng một hộp biểu thức để thực hiện các phép tính. Một biểu thức hộp chỉ hiển thị dữ liệu và không lưu trữ nó. Nếu bạn muốn sử dụng các kết quả của phép tính trong phép tính khác, hãy dùng một hộp văn bản.

Tìm một nối kết để biết thêm thông tin về cách thêm cột giá trị trong một bảng lặp hoặc phần lặp trong phần Xem thêm .

Dùng một hộp biểu thức để cộng giá trị trong hai hoặc nhiều điều khiển

 1. Đặt con trỏ ở nơi bạn muốn để chèn hộp biểu thức.

 2. Trên menu chèn , bấm Thêm điều khiển.

 3. Trong ngăn tác vụ điều khiển , bên dưới nâng cao, bấm Hộp biểu thức.

 4. Trong hộp thoại Chèn hộp biểu thức , hãy bấm Sửa công thức Ảnh nút bên cạnh hộp XPath .

 5. Bấm chèn trường hoặc nhóm.

 6. Trong cây thư mục, bấm đúp vào trường đầu tiên mà bạn muốn thêm giá trị.

 7. Trong hộp công thức , hãy nhập một dấu cộng (+).

 8. Bấm chèn trường hoặc nhóm.

 9. Trong cây thư mục, bấm đúp vào trường thứ hai mà bạn muốn thêm giá trị.

 10. Lặp lại bước 7 qua 9 cho bất kỳ trường nào khác mà bạn muốn thêm.

 11. Hãy bấm OK hai lần.

InfoPath thêm hộp biểu thức mẫu biểu mẫu.

Dùng một hộp văn bản để thêm các giá trị trong hai hoặc nhiều điều khiển

Lưu ý: Bạn có thể dùng một hộp văn bản có định dạng để thực hiện một phép tính số. Thủ tục rất giống với mà sử dụng một hộp văn bản. Tuy nhiên, vì số phép tính không bao gồm văn bản, bạn sẽ không có lợi ích thực bằng cách dùng một hộp văn bản có định dạng qua một hộp văn bản thường.

 1. Đặt con trỏ ở nơi bạn muốn để chèn hộp văn bản.

 2. Trên menu chèn , bấm Hộp văn bản.

 3. Trong mẫu biểu mẫu, bấm đúp vào hộp văn bản mà bạn vừa thêm vào.

 4. Bấm vào tab Dữ liệu.

 5. Bên dưới Giá trị mặc định, hãy bấm Sửa công thức Ảnh nút .

 6. Bấm chèn trường hoặc nhóm.

 7. Trong cây thư mục, bấm đúp vào trường đầu tiên mà bạn muốn thêm giá trị.

 8. Trong hộp công thức , hãy nhập một dấu cộng (+).

 9. Bấm chèn trường hoặc nhóm.

 10. Trong cây thư mục, bấm đúp vào trường thứ hai mà bạn muốn thêm giá trị.

 11. Lặp lại bước 7 qua 9 cho bất kỳ trường nào khác mà bạn muốn thêm.

 12. Hãy bấm OK hai lần.

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×