Thêm bắt đầu nhiệm vụ và hạn

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bắt đầu và hạn giúp cho kế hoạch của bạn một số cấu trúc, do đó, rằng nhóm của bạn biết những gì cần phải xảy ra khi.

Tại sao tôi không thể nhìn thấy Microsoft Planner?
Chúng tôi đang lăn ra Microsoft Planner để tất cả Office 365 Enterprise, kinh doanh yếu tố cần thiết, và phí bảo hiểm kinh doanh tài khoản trong vài tháng tiếp theo. Nếu bạn không nhìn thấy nó được nêu ra, kiên nhẫn... nó là đến sớm!

Nhấp vào một nhiệm vụ để có được chi tiết của nó, và sau đó thêm một ngày bắt đầu và một do ngày.

Trường ngày bắt đầu với lịch

Bạn cũng có thể thêm một ngày hết hạn khi bạn tạo một tác vụ. Thêm một tên tác vụ, và sau đó nhấp vào thiết lập do ngày để lựa chọn một ngày lịch.

Tại sao là ngày của tôi màu đỏ?

Do ngày được hiển thị trong màu đỏ nếu nhiệm vụ là quá hạn.

Trong ví dụ này, biểu tượng bên cạnh ngày cho thấy rằng nhiệm vụ tiến hành Đang Tiến hành , nhưng ngày đáo hạn của nó đã thông qua. Nếu không có biểu tượng xuất hiện, tác vụ đã không được bắt đầu. Tìm hiểu thêm về sự tiến bộ của công việc.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×