Thêm bảo vệ vào mẫu

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bạn có thể thêm bảo vệ để điều khiển nội dung riêng lẻ hoặc một nhóm các điều khiển trong một mẫu để giúp ngăn chặn người khác xóa hay thay đổi chúng. Bạn cũng có thể áp dụng mật khẩu để bảo vệ tất cả nội dung mẫu.

Nếu tab nhà phát triển không hiển thị trên ruy-băng Word, bấm tab tệp, sau đó bấm tùy chọn > Tùy chỉnh Ribbon, và bên dưới Tab chính, hãy bấm vào hộp kiểm nhà phát triển .

Thêm bảo vệ vào các phần trong mẫu

 1. Mở mẫu mà bạn muốn bảo vệ.

 2. Chọn các điều khiển nội dung hoặc nhóm các điều khiển mà bạn muốn hạn chế thay đổi.

 3. Trên tab Nhà phát triển, trong nhóm Điều khiển, hãy bấm vào Thuộc tính.

  Trên tab nhà phát triển, trong nhóm điều khiển, bấm thuộc tính

 4. Trong hộp thoại Thuộc tính điều khiển nội dung , bên dưới khóa, hãy chọn hoặc hộp kiểm cả các điều khiển nội dung không thể xóa hoặc nội dung không thể sửa được .

  Dùng tùy chọn nội dung không thể sửa được khi bạn muốn bảo vệ văn bản nếu nó được đưa vào. Ví dụ, nếu bạn thường bao gồm một miễn trừ trách nhiệm, bạn có thể giúp đảm bảo rằng văn bản vẫn giống nhau, và bạn có thể xóa bỏ miễn trừ trách nhiệm cho biểu mẫu mà không yêu cầu đó.

  Lưu ý: Tùy chọn nội dung không thể sửa được không sẵn dùng cho tất cả các điều khiển.

Thêm bảo vệ cho tất cả nội dung trong một mẫu

 1. Mở mẫu mà bạn muốn bảo vệ từ thay đổi.

 2. Đảm bảo rằng bạn không nằm trong chế độ thiết kế bằng cách bấm Chế độ thiết kế trong nhóm điều khiển .

  Trên tab nhà phát triển, trong nhóm điều khiển, bấm thuộc tính

 3. Trên tab nhà phát triển , trong nhóm bảo vệ , bấm Hạn chế chỉnh sửa.

  Trên tab nhà phát triển, trong nhóm bảo vệ, bấm hạn chế chỉnh sửa

 4. Trong ngăn tác vụ Hạn chế chỉnh sửa bên dưới hạn chế chỉnh sửa, hãy chọn hộp kiểm cho phép chỉ loại chỉnh sửa này trong tài liệu .

 5. Trong danh sách hạn chế chỉnh sửa, hãy chọn các hạn chế bạn muốn.

  Nếu bạn muốn cho phép người đọc để thêm chú thích chỉ hoặc thay đổi được theo dõi và chú thích, hãy chọn hộp kiểm cho phép chỉ loại chỉnh sửa này trong tài liệu , sau đó bấm độ chỉnh sửa mà bạn muốn. Để biết thêm thông tin về mỗi tùy chọn, hãy xem Trợ giúp bảo vệ tài liệu của bạn đối với không mong muốn thay đổi và chú thích

 6. Dưới Bắt đầu áp dụng, bấm Có, hãy Bắt đầu Áp dụng Bảo vệ.

  Lưu ý: Bạn phải bấm có, bắt đầu Enforcing bảo vệ để gán mật khẩu cho tài liệu trong bước tiếp theo.

 7. Để gán mật khẩu vào tài liệu để chỉ người xem lại biết mật khẩu mới có thể loại bỏ bảo vệ, hãy nhập mật khẩu trong hộp Nhập mật khẩu mới (tùy chọn), rồi xác nhận mật khẩu.

  Quan trọng: Nếu bạn chọn không dùng mật khẩu, người đọc có thể thay đổi hạn chế chỉnh sửa của bạn.

Thêm bảo vệ vào các phần trong mẫu

 1. Mở mẫu mà bạn muốn bảo vệ.

 2. Chọn các điều khiển nội dung hoặc nhóm các điều khiển mà bạn muốn hạn chế thay đổi.

 3. Trên tab Nhà phát triển, trong nhóm Điều khiển, hãy bấm vào Thuộc tính.

  Ảnh nút

 4. Trong hộp thoại Thuộc tính điều khiển nội dung , bên dưới khóa, hãy chọn hoặc hộp kiểm cả các điều khiển nội dung không thể xóa hoặc nội dung không thể sửa được .

  Dùng tùy chọn nội dung không thể sửa được khi bạn muốn bảo vệ văn bản nếu nó được đưa vào. Ví dụ, nếu bạn thường bao gồm một miễn trừ trách nhiệm, bạn có thể giúp đảm bảo rằng văn bản vẫn giống nhau, và bạn có thể xóa bỏ miễn trừ trách nhiệm cho biểu mẫu mà không yêu cầu đó.

  Lưu ý: Tùy chọn nội dung không thể sửa được không sẵn dùng cho tất cả các điều khiển.

Thêm bảo vệ cho tất cả nội dung trong một mẫu

 1. Mở mẫu mà bạn muốn bảo vệ từ thay đổi.

 2. Đảm bảo rằng bạn không nằm trong chế độ thiết kế bằng cách bấm Chế độ thiết kế trong nhóm điều khiển .

  Ảnh nút

 3. Trên tab Nhà phát triển, trong nhóm Bảo vệ, hãy bấm vào Bảo vệ Tài liệu, rồi bấm vào Hạn chế Định dạng và Chỉnh sửa.

  Ảnh nút

 4. Trong ngăn tác vụ Bảo vệ Tài liệu, dưới Các hạn chế chỉnh sửa, hãy chọn hộp kiểm Chỉ cho phép loại chỉnh sửa này trong tài liệu.

 5. Trong danh sách hạn chế chỉnh sửa, hãy chọn các hạn chế bạn muốn.

  Nếu bạn muốn:

 6. Dưới Bắt đầu áp dụng, bấm Có, hãy Bắt đầu Áp dụng Bảo vệ.

 7. Để gán mật khẩu vào tài liệu để chỉ người xem lại biết mật khẩu mới có thể loại bỏ bảo vệ, hãy nhập mật khẩu trong hộp Nhập mật khẩu mới (tùy chọn), rồi xác nhận mật khẩu.

  Quan trọng: Nếu bạn chọn không dùng mật khẩu, người đọc có thể thay đổi hạn chế chỉnh sửa của bạn.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×