Thêm bước, tầm quan trọng, ghi chú và thẻ vào nhiệm vụ

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Thêm các bước

Nếu bạn có một nhiệm vụ sẽ mất nhiều thời gian hoặc nỗ lực của cả, bạn có thể thêm các bước để ngắt vào nhiều bước nhỏ. Để thêm một bước:

  1. Chọn nhiệm vụ để mở dạng xem chi tiết.

  2. Chọn + thêm bước và bắt đầu nhập để tạo bước đầu tiên. Nhấn Enter để lưu vào bước mới.

  3. Để thêm các bước bổ sung, chọn + bước tiếp theo, hãy bắt đầu nhập để tạo bước tiếp theo, rồi nhấn Enter để lưu nó.

Quầy bên dưới tên của từng nhiệm vụ Hiển thị tổng số bước có chứa nhiệm vụ và số lượng đã được hoàn thành. 

Đánh dấu là quan trọng

Đánh dấu mức ưu tiên cao nhiệm vụ là quan trọng để giúp dễ dàng tìm thấy chúng và thêm chúng vào danh sách nhiệm vụ quan trọng.

Để đánh dấu một nhiệm vụ là quan trọng, tìm thấy nó trong danh sách nhiệm vụ và chọn biểu tượng ngôi sao Đánh dấu là quan trọng .

Bạn có thể di chuyển tất cả nhiệm vụ quan trọng ở trên cùng của danh sách nhiệm vụ được đánh dấu bằng cách chọn Sắp xếp sắp xếp ở phía trên cùng của danh sách và chọn mức quan trọng.

Lưu ý: Bạn cũng có thể sắp xếp danh sách nhiệm vụ theo ngày đến hạn, hoàn thành, chữ cái, hoặc ngày tạo.

Thêm ghi chú

Sử dụng các ghi chú để thêm thông tin bổ sung vào một nhiệm vụ. Để thêm ghi chú, chọn nhiệm vụ để mở dạng xem chi tiết, sau đó chọn hộp Thêm ghi chú ở dưới cùng của danh sách chi tiết. Nhập ghi chú, sau đó bấm vào bất kỳ nào khác trong cửa sổ nhiệm vụ để lưu thay đổi của bạn.

Thêm thẻ

Sử dụng #tags để giúp tổ chức các nhiệm vụ qua danh sách khác nhau. Ví dụ, nếu bạn đang làm việc trên dự án với nhiệm vụ trong nhiều danh sách nhiệm vụ, thêm một thẻ chẳng hạn như #Project vào mỗi nhiệm vụ. Chọn bất kỳ #tag để xem tất cả các nhiệm vụ, ghi chú, và các bước chia sẻ thẻ.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×